Giới thiệu
Thông tin cần biết
Ý kiến của nhân dân
Thời Sự - Chính Trị
An ninh trật tự
Gương điển hình
Kinh tế - Tài Chính
Gia đình & Xã hội
Văn hoá - Nghệ Thuật
Thể thao
Thư viện pháp luật
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp giấy CMND
Quản lý cư trú
   Văn bản pháp quy
   Đối tượng giải quyết
   Thủ tục, giấy tờ cần thiết
   Thời gian trả kết quả
   Lệ phí
   Địa điểm giải quyết
Xác nhận điều kiện ANTT
Đăng ký phương tiện
Hộ chiếu
Phòng cháy chữa cháy
Thẩm duyệt về PCCC
Vận chuyển vật liệu nổ
Xác nhận lý lịch tư pháp
Khắc dấu

THÔNG TIN WEBSITE
Lượt truy cập : 818698
Hôm nay : 1969
QUẢN LÝ CƯ TRÚ
CANT: 10:39-13/08/2009

I- CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN.

- Luật cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Nghị định số 107/2007/NĐ - CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú (sau đây viết gọn là Nghị định số 107/2007/NĐ-CP).

- Thông tư số 06/2007/TT-BCA(C11) ngày 01/07/2007 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú;

- Quyết định số 702/2007/QĐ-BCA(C11) ngày 01/07/2007 của Bộ công an ban hành quy trình đăng ký thường trú, tạm trú và tiếp nhận thông báo lưu trú;

- Quyết định số 143/2009/QĐ-UBND ngày 13/05/2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, cấp CMND trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định số 592/QĐ-CAT(PV11) ngày 21 tháng 11 năm 2007của Công an tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định danh mục và thời hạn, quy trình giải quyết công việc, hồ sơ, giấy tờ thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự thuộc thẩm quyền Công an các cấp trong Công an tỉnh Ninh Thuận

....................................................................................................

II- ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam có nhu cầu hoặc trách nhiệm đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưư trú, khai báo tạm vắng tại địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Ninh Thuận.

- Đối tượng thông báo lưu trú: Công dân Việt Nam ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú.

- Đối tượng khai báo tạm vắng:

+ Bị can, bị cáo đang tại ngoại; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; người bị kết án phạt tù được hưởng án treo; người bị phạt cải tạo không giam giữ; người đang bị quản chế; người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành khi đi khỏi nơi cư trú từ một ngày trở lên.

+ Người trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đi khỏi huyện, thành phố nơi mình cư trú từ ba tháng trở lên.

....................................................................................................

III. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT.

1. Công an tỉnh:

- Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật của Công an thành phố Phan Rang - Tháp chàm

2. Công an  thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

- Đăng ký thường trú do chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới;

- Đăng ký thường trú do có trẻ em mới sinh;

- Cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu;

- Tách sổ hộ khẩu;

- Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu;

- Cấp giấy chuyển hộ khẩu;

- Xoá đăng ký thường trú;

- Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú;

- Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trái pháp luật của Công an các xã, phường trực thuộc.

3. Công an huyện:

- Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật của Công an xã, thị trấn trực thuộc;

- Kiểm tra hồ sơ và đóng dấu xác nhận (dấu tàng thư HSHK) vào sổ hộ khẩu do Công an các xã thị trấn trực thuộc đăng ký.

4. Công an xã, phường thuộc thành phố Phan Rang-Tháp Chàm:

- Đăng ký tạm trú;

- Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú;

- Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú;

- Tiếp nhận thông báo lưu trú;

- Khai báo tạm vắng.

5. Công an các xã, thị trấn (trừ xã Thành Hải – TP Phan Rang-Tháp-Chàm).

- Đăng ký thường trú do chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới;

- Đăng ký thường trú do có trẻ em mới sinh;

- Cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu;

- Tách sổ hộ khẩu;

- Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu;

- Cấp giấy chuyển hộ khẩu;

- Xoá đăng ký thường trú;

- Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú;

- Đăng ký tạm trú;

- Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú;

- Cấp đổi, cấp lại sổ tạm trú;

- Tiếp nhận thông báo lưu trú;

- Khai báo tạm vắng.

 

IV- THỦ TỤC GIẤY TỜ CẦN THIẾT.

1. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02);

- Bản khai nhân khẩu (đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên); (mẫu HK01)

- Giấy chuyển hộ khẩu;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số l07/2007/NĐ-CP (trừ trường hợp được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình).

- Sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (nếu có);

Ngoài các giấy tờ chung có trong hồ sơ đăng ký thường trú hướng dẫn nêu trên, hồ sơ đăng ký thường trú đối với một số trường hợp cụ thể phải có thêm giấy tờ sau:

- Người chưa thành niên nếu không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ; cha hoặc mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ; cha hoặc mẹ.

- Người sống độc thân được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung khi đăng ký thường trú thì cơ quan, tổ chức đó có văn bản đề nghị. Trường hợp được cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung thì cá nhân đó có văn bản đề nghị có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Văn bản đề nghị cần nêu rõ các thông tin cơ bản của từng người như sau: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc, tôn giáo, số chứng minh nhân dân, nơi thường trú trước khi chuyển đến, địa chỉ chỗ ở hiện nay.

- Trẻ em khi đăng ký thường trú phải có giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực).

- Người sống tại cơ sở tôn giáo khi đăng ký thường trú phải có giấy tờ chứng minh là chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về nước sinh sống có một trong các giấy tờ sau:

      + Hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ thay hộ chiếu Việt Nam có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu;

      + Giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp, kèm theo giấy tờ chứng minh được về Việt Nam thường trú của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

      + Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, kèm theo giấy tờ chứng minh được về nước thường trú của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Giấy tờ tài liệu chứng minh công dân trước đây có hộ khẩu thường trú trong trường hợp xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú (nếu có) thay thế cho giấy chuyển hộ khẩu;

- Quyết định thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của cơ quan có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực).

2- Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu HK02);

- Bản khai nhân khẩu (đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên); (mẫu HK01)

- Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số l07/2007/NĐ-CP (trừ trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ về chỗ ở). Đối với trường hợp thuê, mượn. ở nhờ chỗ ở hợp pháp thì khi đăng ký tạm trú phải có ý kiến đồng ý cho đăng ký tạm trú của người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm.

- Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đăng ký thường trú.

- Sổ tạm trú (nếu có);

3. Hồ sơ thủ tục thông báo việc lưu trú:

Trách nhiệm thông báo việc lưu trú:Gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở khác khi có người từ đủ 14 tuổi trở lên đến lưu trú.

Người đến lưu trú có trách nhiệm xuất trình với người có trách nhiệm thông báo lưu trú một trong các loại giấy tờ sau:

- Chứng minh nhân dân;

- Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng;

- Giấy tờ tuỳ thân có ảnh do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Giấy tờ do cơ quan cử đi công tác;

- Xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường thị trấn nơi cư trú, giấy tờ khác chứng minh cá nhân.

4. Hồ sơ, thủ tục khai báo tạm vắng :

- Xuất trình giấy chứng minh nhân dân của người tạm vắng;

- Ghi vào phiếu khai báo tạm vắng.

....................................................................................................

V- THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ.

1. Giải quyết trong ngày làm việc đối với các trường hợp:

- Đăng ký trẻ em mới sinh.

- Xoá đăng ký thường trú trong những trường hợp sau:

+ Chết, bị Toà án tuyên bố mất tích hoặc đã chết.

+ Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại.

+ Xuất cảnh ra nước ngoài để định cư.

+ Đã có quyết định huỷ đăng ký thường trú.

- Cấp giấy chuyển đi trong huyện; chuyển đi ngoài tỉnh.

- Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

- Cấp sổ đăng ký tạm trú; điều chỉnh thay đổi về sổ tạm trú; cấp phiếu khai báo tạm vắng

- Tiếp nhận thông báo lưu trú.

- Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú tại địa phương.

2. Thời hạn giải quyết: 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với

- Cấp sổ hộ khẩu, đổi, cấp lại.

- Tách hộ, nhập hộ.

- Xoá tên trong trường hợp đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới.

- Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú.

- Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú; huỷ bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật.

3. Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với :

- Đăng ký hộ khẩu thường trú vào các phường thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đối với những trường hợp chưa được đăng ký thường trú.

....................................................................................................

VI- LỆ PHÍ:

 
Số TT
 
Danh mục lệ phí
 
Đơn vị tính
 
Mức thu
 
Các phường thuộc TP Phan Rang – Tháp Chàm
Các xã, thị trấn thuộc huyện, thành phố
(1)
(2)
(3)
(4)
 
 
1
 
Đăng ký thường trú, tạm trú cho cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.
 
VNĐ/lần đăng ký
 
10.000
 
5.000
2
Cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (do hư hỏng, bị mất,
chuyển đi ngoài phạm vi cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú)
VNĐ/lần đăng ký
15.000
7.000
3
- Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do nhà nước đổi thay địa giới hành chính, tên đường, số nhà.
 VNĐ/lần cấp
8.000
4.000
4
Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (trừ trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà; Xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú).
VNĐ/lần cấp
5.000
2.000

1. Không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp:

- Bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Hộ gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

- Đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

2. Miễn thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp:

- Trước đây chưa được cấp sổ hộ khẩu do không xác định được nơi đăng ký thường trú hoặc đã đăng ký thường trú nhưng chưa được cấp sổ hộ khẩu mới theo quy định của Luật Cư trú;

- Chuyển nơi đăng ký thường trú ra ngoài thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, ra ngoài xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh và được cấp sổ hộ khẩu mới, trừ trường hợp chuyển cả hộ gia đình;

- Tách sổ hộ khẩu.

VII- ĐỊA ĐIỂM GIẢI QUYẾT - LỊCH TIẾP NHẬN - SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

1. Tại Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm:

- Địa điểm: Đội CS QLHC về TTXH - Công an TP Phan Rang-Tháp ChàmĐường Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, TP Phan Rang-Tháp Chàm.

+ Lịch tiếp nhận: Từ 7h30 - 11 các ngày từ 2,3,4,5,6 trong tuần.
+ Số điện thoại liên hệ: 068.3848259.

2. Tại Công an các xã, phường thuộc thành phố Phan Rang-Tháp Chàm:

3. Tại Công an các xã,  thị trấn (trừ xã Thành Hải, Phan Rang-Tháp Chàm)

 
THÔNG BÁO
Quyết định truy nã
Quyết định đình nã
Truy tìm tang vật
Tìm người bị hại
Tìm nhân chứng
Tìm chủ sở hữu
TIN MỚI NHẬN
Cá cược vẫn phải chờ
Hãy bớt đi những diễn văn khuôn mẫu, sáo mòn và nhạt hoét!
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri
Lãnh đạo Việt Nam tiếp nguyên Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton
Không để gạo Việt mãi vô danh
Noi gương đồng chí Nguyễn Văn Linh, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới (*)
Chuyện cảm động của hai người cha ở hai miền đất nước
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 31 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015.
(1) - Số lần viếng thăm từ đây: 1239

Công an tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 287 Đường 21/8 Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Đường dây nóng: 068.3848425; Điện thoại: 068.3848422, 068.3848411

Địa chỉ EMail: hopthucat218@yahoo.com.vn