Giới thiệu
Thông tin cần biết
Ý kiến của nhân dân
Thời Sự - Chính Trị
An ninh trật tự
Gương điển hình
Kinh tế - Tài Chính
Gia đình & Xã hội
Văn hoá - Nghệ Thuật
Thể thao
Thư viện pháp luật
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp giấy CMND
Quản lý cư trú
Xác nhận điều kiện ANTT
   Văn bản pháp quy
   Đối tượng giải quyết
   Thủ tục, giấy tờ cần thiết
   Thời gian trả kết quả
   Lệ phí
   Địa điểm giải quyết
Đăng ký phương tiện
Hộ chiếu
Phòng cháy chữa cháy
Thẩm duyệt về PCCC
Vận chuyển vật liệu nổ
Xác nhận lý lịch tư pháp
Khắc dấu

THÔNG TIN WEBSITE
Lượt truy cập : 698819
Hôm nay : 31
CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT
CANT: 10:30-14/08/2009

1.     CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT

Trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Cơ quan,Tổ chức, Doanh nghiệp, Cá nhân

Giờ hành chính. Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ)

Buổi sáng: 7h30 đến 11h.

Buổi chiều: 13h30 đến 17h

B2

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì lập giấy biên nhận và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  Đội đăng ký quản lý VK-VLN-CCHT, NNKD có ĐK về ANTT và con dấu – Phòng CS QLHC về TTXH

 

 

 

Thực hiện ngay khi tiếp nhận hồ sơ

Cách thức thực hiện

 

- Cơ quan tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Đội đăng ký quản lý VK-VLN-CCHT, NNKD có ĐK về ANTT và con dấu – Phòng CS QLHC về TTXH

 

Cơ quan tổ chức, doanh nghiệp

Giờ hành chính. Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ)

Buổi sáng: 7h30 đến 11h.

Buổi chiều: 13h30 đến 17h

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao hợp lệ

1. Văn bản đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

x

 

2. Bản sao một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh doanh nghiệp), giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với các tổ chức sự nghiệp có thu).

 

x

3. Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy

 

x

4. Bản khai lý lịch (có dán ảnh 4x6mm) của người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT (có chứng nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp). Nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, phải có bản khai nhân sự (có dán ảnh 4x6mm), bản photo hộ chiếu, thẻ cư trú (xuất trình bản chính để đối chiếu)

x

 

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Là cơ quan, tổ chức và cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Đội đăng ký quản lý VK-VLN-CCHT, NNKD có ĐK về ANTT và con dấu – Phòng CS QLHC về TTXH- Công an tỉnh Ninh Thuận

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

 Phí thẩm định điều kiện ANTT

300.000đồng/1 lần cấp Giấy CN đủ ĐK về ANTT - Theo Thông tư 193/2010/TT-BTC  ngày 02/12 2010 của Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

1. Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT (mẫu ĐD1a).

 2. Bản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài (mẫu ĐD1b).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

1. Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện hợp pháp theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự phải có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định 72/2009/NĐ-CP ngày 03/09/2009.

2. Cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.

3. Chỉ các cá nhân, tổ chức Việt Nam ở trong nước mới được sản xuất con dấu. Chỉ các cơ sở của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân mới được sản xuất, kinh doanh sửa chữa công cụ hỗ trợ và sửa chữa súng săn.

4. Địa điểm kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Thông tư số: 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 quy định cụ thể điều kiện về ANTT đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Thông tư 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 của Bộ tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về ANTT; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam, lệ phí cấp giấy phép quản lý VK-VLN-CCHT.

 

2.     CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT

Trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Cơ quan,Tổ chức, Doanh nghiệp, Cá nhân

Giờ hành chính. Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ)

Buổi sáng: 7h30 đến 11h.

Buổi chiều: 13h30 đến 17h

B2

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì lập giấy biên nhận và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  Đội đăng ký quản lý VK-VLN-CCHT, NNKD có ĐK về ANTT và con dấu – Phòng CS QLHC về TTXH

 

 

 

Thực hiện ngay khi tiếp nhận hồ sơ

Cách thức thực hiện

 

- Cơ quan tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Đội đăng ký quản lý VK-VLN-CCHT, NNKD có ĐK về ANTT và con dấu – Phòng CS QLHC về TTXH

 

Cơ quan tổ chức, doanh nghiệp

Giờ hành chính. Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ)

Buổi sáng: 7h30 đến 11h.

Buổi chiều: 13h30 đến 17h

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao hợp lệ

·        Văn bản đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

x

 

·        Tài liệu liên quan đến sự cần thiết phải cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT (Ví dụ:văn bản thể hiện sự thay đổi người đứng đầu cơ sở, địa điểm hoạt động…)

 

x

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Là cơ quan, tổ chức và cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Đội đăng ký quản lý VK-VLN-CCHT, NNKD có ĐK về ANTT và con dấu – Phòng CS QLHC về TTXH- Công an tỉnh Ninh Thuận

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

Phí thẩm định điều kiện ANTT

300.000đồng/1 lần cấp Giấy CN đủ ĐK về ANTT  - Theo Thông tư 193/2010/TT-BTC  ngày 02/12 2010 của Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

1. Bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT (mẫu ĐD1a) đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu.

 2. Bản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài (mẫu ĐD1b) đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

……………………………………………………………………………….

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Thông tư số: 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 quy định cụ thể điều kiện về ANTT đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Thông tư 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 của Bộ tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về ANTT; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam, lệ phí cấp giấy phép quản lý VK-VLN-CCHT.

 

 

3.     CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT

 

Trình tự thực hiện

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Cơ quan,Tổ chức, Doanh nghiệp, Cá nhân

Giờ hành chính. Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ)

Buổi sáng: 7h30 đến 11h.

Buổi chiều: 13h30 đến 17h

B2

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì lập giấy biên nhận và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  Đội đăng ký quản lý VK-VLN-CCHT, NNKD có ĐK về ANTT và con dấu – Phòng CS QLHC về TTXH

 

 

 

Thực hiện ngay khi tiếp nhận hồ sơ

Cách thức thực hiện

 

- Cơ quan tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Đội đăng ký quản lý VK-VLN-CCHT, NNKD có ĐK về ANTT và con dấu – Phòng CS QLHC về TTXH

 

Cơ quan tổ chức, doanh nghiệp

Giờ hành chính. Từ thứ 2 đến thứ 6

(trừ ngày lễ)

Buổi sáng: 7h30 đến 11h.

Buổi chiều: 13h30 đến 17h

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao hợp lệ

·        Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT(nêu rõ lý do cấp lại)

x

 

·        Tài liệu liên quan đến sự cần thiết phải cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

 

x

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Là cơ quan, tổ chức và cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Đội đăng ký quản lý VK-VLN-CCHT, NNKD có ĐK về ANTT và con dấu – Phòng CS QLHC về TTXH- Công an tỉnh Ninh Thuận

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

Phí thẩm định điều kiện ANTT

300.000đồng/1 lần cấp Giấy CN đủ ĐK về ANTT  - Theo Thông tư 193/2010/TT-BTC  ngày 02/12 2010 của Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

……………………………………………………………………………….

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Thông tư số: 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 quy định cụ thể điều kiện về ANTT đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Thông tư 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 của Bộ tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về ANTT; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam, lệ phí cấp giấy phép quản lý VK-VLN-CCHT.

 

 

 
THÔNG BÁO
Quyết định truy nã
Quyết định đình nã
Truy tìm tang vật
Tìm người bị hại
Tìm nhân chứng
Tìm chủ sở hữu
TIN MỚI NHẬN
Cổ phiếu của Lufthansa xuống mức thấp nhất sau vụ rơi máy bay tại Pháp
Liệu có 'mưa' gôn?
Dùng người nước ngoài vận chuyển tân dược lậu vào Việt Nam
Bộ Công an đề nghị không tịch thu phương tiện của lái xe vi phạm nồng độ cồn
Lắng nghe nhân dân’ - bài học chưa thuộc trong vụ thay thế cây xanh
Việt Nam giới thiệu chính sách đối ngoại hòa bình tại IPU-132
Cái đầu!
Ô nhiễm môi trường từ nhà máy chế biến bột cá
Lái xe bồn đứt rơ-móoc khiến 5 người tử vong đã ra đầu thú
Đại tướng Trần Đại Quang thăm, nói chuyện với Lớp bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng và An ninh khóa 57
‘Điểm nóng’ nhập khẩu vũ khí mang tên lục địa đen
Từ hổ 'giấy' đến hổ 'xịn'
Ô nhiễm môi trường từ nhà máy chế biến bột cá
Xe buýt tông xe khách, hàng chục hành khách hoảng hồn
Việt Nam đưa ra 4 khuyến nghị về phát triển bền vững
(1) - Số lần viếng thăm từ đây: 1126

Công an tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 287 Đường 21/8 Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Đường dây nóng: 068.3848425; Điện thoại: 068.3848422, 068.3848411

Địa chỉ EMail: hopthucat218@yahoo.com.vn