Giới thiệu
Thông tin cần biết
Ý kiến của nhân dân
Thời Sự - Chính Trị
An ninh trật tự trong tỉnh
Gương điển hình
Kinh tế - Tài Chính
Gia đình & Xã hội
Văn hoá - Nghệ Thuật
Thể thao
Thư viện pháp luật
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp giấy CMND
Quản lý cư trú
Xác nhận điều kiện ANTT
Đăng ký phương tiện
Hộ chiếu
   Văn bản pháp quy
   Đối tượng giải quyết
   Thủ tục, giấy tờ cần thiết
   Thời gian trả kết quả
   Lệ phí
   Địa điểm giải quyết
Phòng cháy chữa cháy
Thẩm duyệt về PCCC
Vận chuyển vật liệu nổ
Xác nhận lý lịch tư pháp
Khắc dấu

THÔNG TIN WEBSITE
Lượt truy cập : 908793
Hôm nay : 697
CẤP HỘ CHẾU - GIẤY THÔNG HÀNH
CANT: 11:04-14/08/2009

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HỒ SƠ

ĐỀ NGHỊ CẤP, SỬA ĐỔI HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

(Theo Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày

29/11/2007 của Bộ Công an)

 

      I. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC LIÊN QUAN:

      - Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

      - Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

      - Thông tư số 66/2009/TT- BTC ngày 30 tháng 03 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

      II. Đối tượng giải quyết:

         Tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Ninh Thuận.

      III. VỀ HỒ SƠ:

 1.     Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu, gồm:

 - 01 tờ khai theo mẫu TK/XC.

 - 02 ảnh mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng; 1 ảnh dán vào khung (phía trên tờ khai), 1 ảnh để rời.

  Đối với trẻ em dưới 14 tuổi:

 - Nộp thêm 1 bản chụp Giấy khai sinh. Khi nộp xuất trình bản chính để đối chiếu. Nếu nộp bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thì không phải xuất trình bản chính.

 - Tờ khai phải do cha hoặc mẹ khai thay và ký tên. Trường hợp cha, mẹ nuôi hoặc người đỡ đầu khai và ký tên thì phải có giấy tờ chứng minh là cha, mẹ nuôi hoặc người đỡ đầu hợp pháp của đứa trẻ. Tờ khai phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ em đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận, đóng dấu giáp lai ảnh.

 - Trường hợp đề nghị cấp chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ thì nộp 2 ảnh cỡ 3x4 cm ( 1 ảnh dán chung vào tờ khai của cha hoặc mẹ theo ô đóng dấu giáp lai ảnh và 1 ảnh để rời).

  2. Hồ sơ đề nghị cấp lại hộ chiếu, gồm: Cấp lại do hộ chiếu bị mất; bị hư hỏng; còn thời hạn dưới 30  ngày hoặc đã hết hạn; tách trẻ em trong hộ chiếu của cha hoặc mẹ.

  Hồ sơ gồm: 1 tờ khai, 2 ảnh cỡ 4x6 cm (như nêu ở điểm 1).

  Ngoài ra, cần nộp thêm (đối với từng trường hợp) như sau:

  a) Trường hợp mất hộ chiếu nộp đơn trình báo mất hộ chiếu (có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn)

  b) Trường hợp hộ chiếu bị hư hỏng hoặc hộ chiếu còn thời hạn dưới 30 ngày thì nộp lại hộ chiếu đó (hộ chiếu đã hết hạn sử dụng không phải nộp lại).

  c) Trường hợp tách trẻ em ra khỏi hộ chiếu của cha hoặc mẹ.

  - Nộp hộ chiếu của cha hoặc mẹ;

  - 1 tờ khai của cha (hoặc mẹ), 1 tờ khai của trẻ em (không khai chung).

 3. Hồ sơ đề nghị đổi hộ chiếu (gồm hộ chiếu còn giá trị ít nhất 30 ngày; còn giá trị nhưng hết trang sử dụng, hoặc vì lý do khác): Ngoài tờ khai và ảnh quy định tại điểm 1, phải nộp lại hộ chiếu cần đổi.

Lưu ý: Tờ khai không cần xác nhận của Trưởng Công an xã, phường nơi thường trú hoặc tạm trú.

 4. Hồ sơ đề nghị sửa đổi hộ chiếu, gồm: điều chỉnh họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, số chứng minh nhân dân trong hộ chiếu; bổ sung trẻ em dưới 14 tuổi vào hộ chiếu cha hoặc mẹ.

 - Trường hợp để nghị điều chỉnh họ, tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, số chứng minh nhân dân thì nộp: 01 tời khai, dán 1 ảnh cỡ 4x6cm; bản sao giấy tờ có giá trị pháp lý chứng minh sự điều chỉnh đó.

 - Trường hợp đề nghị bổ sung trẻ em dưới 14 tuổi vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ thì nộp: 01 tờ khai, dán ảnh cỡ 4x6cm của người mang hộ chiếu vào khung phía trên tờ khai; 2 ảnh cỡ 3x4 cm của trẻ em (dán 1 ảnh vào khung phía dưới); bản sao giấy khai sinh của trẻ em.

 -Tờ khai được Công an xã, phường, thị trấn nởi trẻ em đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận, đóng dấu giáp lai ảnh.

 Hộ chiếu đề nghị sửa đổi phải còn giá trị từ 12 tháng trở lên.

 IV. VỀ NƠI NỘP HỒ SƠ VÀ NHẬN KẾT QUẢ:

 1. Các trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu, cấp lại hộ chiếu, cấp đổi hộ chiếu, sửa đổi hộ chiếu: nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố nơi thường trú hoặc đang tạm trú.

 Trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu, cấp lại hộ chiếu có nhu cầu cấp hộ chiếu gấp nêu tại tiết c, điểm 3, mục I Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước thì có thể nộp trực tiếp và nhận kết quả tại 1 trong 3 địa điểm thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Trường hợp đề nghị đổi, sửa đổi hộ chiếu: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại 1 trong 3 địa điểm sau đây thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh: 40A, Hàng Bài, thành phố Hà Nội; 254 Nguyễn Trãi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hoặc số 7 Trần Quý Cáp, thành phố Đà Nẵng.

Nếu nộp hồ sơ và đề nghị nhận kết quả qua đường bưu điện thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, niêm yết trước trụ sở của Cục và tại các Bưu cục trên toàn quốc.

V. VỀ THỜI HẠN TRẢ KẾT QUẢ:

1. Hồ sơ nộp tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giải quyết trong thời hạn không quá 8 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

2. Hồ sơ nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh được giải quyết trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Thời hạn trả kết quả sẽ được cộng thêm số ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động, nếu các ngày nghỉ này trùng trong thời hạn giải quyết hồ sơ.

      VI. VỀ LỆ PHÍ.

      Thu theo đúng quy định tại Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 06 năm 2009 của Bộ Tái chính. Cụ thể là:

          - Cấp mới hộ chiếu: 200.000đ/1 quyển.

          - Cấp lại do hộ chiếu bị hư hỏng, bị mất: 400.000đ/1 quyển.

          - Cấp lại do hộ chiếu hết hạn hoặc hết trang sử dụng: 200.000đ/1 quyển.

          - Gia hạn hộ chiếu: 100.000đ/1 quyển.

          - Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu: 50.000đ/1 quyển.

          - Trẻ em đi theo: 50.000đ/1 trẻ .

          Ngoài ra không thu thêm một khoản lệ phí nào khác.

      VII. ĐỊA ĐIỂM GIẢI QUYẾT - LỊCH TIẾP NHẬN - SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ:

 1. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trụ sở Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Thuận, số 287 đường 21//8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

  2.     Lịch tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

  3. Số điện thoại liên hệ: 068.3848362,  Fax: 068.3823483.

  4. Lãnh đạo phụ trách: Đ/c Phan Xuân Ngũ ĐT : 068.3848362./.

 

              Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 04 tháng 07 năm 2008

                                                  KT. TRƯỞNG PHÒNG        

                                                            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

                                                                                                                                                                                                   (Đã ký)

 

 

 

 

                                              Thượng tá: Phan Xuân Ngũ

 
THÔNG BÁO
Quyết định truy nã
Quyết định đình nã
Truy tìm tang vật
Tìm người bị hại
Tìm nhân chứng
Tìm chủ sở hữu
(1) - Số lần viếng thăm từ đây: 1341

Công an tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: 287 Đường 21/8 Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Đường dây nóng: 068.3848425; Điện thoại: 068.3848422, 068.3848411

Địa chỉ EMail: hopthucat218@yahoo.com.vn