Chào mừng quý vị đến với Trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận 
 Giới thiệu Cục Thuế
 Tin tức sự kiện
 Hệ thống văn bản
 Hướng dẫn các thủ tục thuế
 Thông tin người nộp thuế
 Giải đáp về thuế
 
Tìm kiếm nâng cao
Câu hỏi thǎm dò ý kiến
Ông (Bà) nhận xét như thế nào khi tiếp xúc với công chức thuế làm nhiệm vụ giải đáp, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thuế tại bộ phận ''một cửa'' của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận
Bình thường
Không thân thiện
Thân thiện
Số lần truy cập
Thứ hai, 25/05/2015
In trang
THÔNG TƯ SỐ 153/2010/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

     Ngày 28/9/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2011 các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải có trách nhiệm tạo hóa đơn bằng các hình thức: hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Cơ quan Thuế chỉ bán hoá đơn cho tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh; hộ, cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Cụ thể:

 

     - Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh theo hướng dẫn tại Thông tư này là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm.

     - Doanh nghiệp siêu nhỏ theo hướng dẫn tại Thông tư này là cơ sở kinh doanh có từ mười (10) lao động trở xuống theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cơ sở kinh doanh xác định và chịu trách nhiệm về số lượng lao động kê khai với cơ quan Thuế khi mua hoá đơn.

     - Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo hướng dẫn tại Thông tư này là địa bàn thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. (Tỉnh Ninh Thuận gồm có các huyện: huyện Bác Ái, huyện Ninh Sơn, huyện Thuận Bắc, huyện Thuận Nam, huyện Ninh Phước và huyện Ninh Hải thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).  

     Cơ quan Thuế chỉ thực hiện bán hoá đơn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn trong năm 2011. Từ năm 2012 trở đi, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn phải tự tạo hoá đơn để sử dụng theo hướng dẫn tại Thông tư này.

     Ngoài ra, Thông tư số 153/2010/TT-BTC cũng quy định việc cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in như sau:

     - Các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng. Hoá đơn do cơ quan Thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hoá đơn lẻ.

     - Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán hóa đơn, đã đóng mã số thuế phát sinh thanh lý tài sản cần có hoá đơn để giao cho người mua được cơ quan Thuế cấp hoá đơn lẻ là loại hoá đơn bán hàng.

     - Riêng đối với tổ chức, cơ quan Nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.

     - Trường hợp tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh có bất động sản cho thuê thì cơ quan Thuế quản lý địa bàn có bất động sản thực hiện cấp hoá đơn lẻ.

     Tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu sử dụng hoá đơn lẻ phải có đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ và các chứng từ mua bán kèm theo, cơ quan Thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế. Riêng trường hợp được cấp hoá đơn giá trị gia tăng lẻ thì số thuế giá trị gia tăng phải nộp là số thuế giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng cấp lẻ. Người đề nghị cấp hóa đơn lẻ lập hóa đơn đủ 3 liên tại cơ quan Thuế và phải nộp thuế đầy đủ theo quy định trước khi nhận hóa đơn lẻ. Sau khi có chứng từ nộp thuế của người đề nghị cấp hoá đơn, cơ quan Thuế có trách nhiệm đóng dấu cơ quan Thuế vào phía trên bên trái của liên 1, liên 2 và giao cho người đề nghị cấp hóa đơn, liên 3 lưu tại cơ quan Thuế.

     Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu tiếp tục sử dụng hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành đã mua hoặc hóa đơn do doanh nghiệp đã tự in thì thực hiện huỷ hoá đơn và tiến hành tạo hoá đơn, thông báo phát hành hoá đơn mới theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký hoá đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) để được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/3/2011, thời hạn gửi đăng ký chậm nhất là ngày 20/01/2011. Trường hợp đến hết ngày 31/3/2011, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chưa sử dụng hết hóa đơn thì thực hiện hủy hoá đơn theo hướng dẫn tại Điều 27 Thông tư này.

     Thông tư số 153/2010 của Bộ Tài chính cũng quy định người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giao cho khách hàng bao gồm cả trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trả thay lương cho người lao động... Đối với trường hợp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có tổng gía dưới 200.000 đồng/lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu phải lập hóa đơn.

Lê Thành

Tài liệu
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  NHỮNG THAY ĐỔI VỀ GIÁ TÍNH THUẾ, THUẾ SUẤT THUẾ TÀI NGUYÊN ÁP DỤNG KỂ TỪ NGÀY 01/7/2010   (27/09/2010)
  MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ NGÀY 01/01/2011   (24/09/2010)
  ĐĂNG KÝ LOẠI HÌNH HÓA ĐƠN ĐỂ SỬ DỤNG   (22/09/2010)
  HỎI - ĐÁP VỀ HÓA ĐƠN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP   (11/09/2010)
  CỤC THUẾ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP   (04/09/2010)
  MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý KHI ÁP DỤNG LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN   (30/08/2010)
  TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ TRONG THỜI GIAN TẠM NGỪNG SẢN XUẤT ĐỂ SỮA CHỮA   (23/08/2010)
  PHÁT HÀNH PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ (HTKK) PHIÊN BẢN 2.5.3 PHỤC VỤ KÊ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN   (18/08/2010)
  BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN CỦA MỘT SỐ LOẠI KHOÁNG SẢN KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN   (18/08/2010)
  BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN CÓ HIỆU LỰC ÁP DỤNG TỪ KỲ KÊ KHAI THUẾ THÁNG 7/2010   (16/08/2010)
  HÀNH VI GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ   (02/08/2010)
Đầu trang Trở vềTrở về Xem tiếp Xem tiếp
  CỤC THUẾ TỈNH NINH THUẬN
Địa chỉ: Số 51 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: (068).3824978 - 3824979     Fax: 068.3824975;
Email: cucthuenth.nth@gdt.gov.vn - cucthue@ninhthuan.gov.vn