Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
Trang: Thông báo chung Thứ sáu, 09/10/2015
In trang
TT210_2010_quyettoanVDT_hangnam_maubieu
TT210_2010_quyettoanVDT_hang nam_mau bieu
Tài liệu
Các tin khác
  TT210_2010_quyettoanVDT_hangnam   (16/03/2011)
  TT19_2011_TTBTC_QTDAhoanthanh_phubieu   (16/03/2011)
  TT19_2011_BTC_QTDAhoanthanh   (16/03/2011)
  TT10_2011_BTC CPQLDA_maubieu   (16/03/2011)
  ND48CP_2010_hopdongxaydung   (16/03/2011)
  Hội nghị tổng kềt hoạt động Kho Bạc năm 2010.   (24/01/2011)
  Hướng dẫn thực hiện QĐ 1116.   (08/04/2010)
  Thông báo .   (08/04/2010)
  QĐ-1116/QD-KBNN ngày 24/11/2009 v/v Quytrình một cửa KS Chi NSTX   (07/12/2009)
  TT số 128/2008/TT-BTC v/v Hướng dẫn thu quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN (tiep theo)   (23/02/2009)
  TT số 128/2008/TT-BTC v/v Hướng dẫn thu quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN (tiep theo)   (23/02/2009)
Đầu trang Trở vềTrở về Xem tiếp Xem tiếp
© KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH NINH THUẬN
Trụ sở: 59. Đường 16 tháng 4 Thành phố Phan rang Tháp chàm -Ninh Thuận
Điện thoại đường giây nóng: 211236, 211229.
Nguyễn Đình Linh- Giám đốc: 091.8128806
Dương Quang Quý- Phó giám đốc: 091.8511074
Email: khobac@ninhthuan.gov.vn