- Đăng Nhập  
 
   Hoạt động thư viện    
Với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”, Hội thi “Kể chuyện theo sách thiếu nhi tỉnh Ninh Thuận lần thứ XVIII năm 2017” vừa diễn ra vào đầu tháng 7 đã trở thành một trong những hoạt động hè sôi nổi, hữu ích, giúp thiếu nhi trong tỉnh duy trì, phát triển phong trào đọc sách; giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, hướng các em tới những giá trị nhân văn, lẽ sống tốt đẹp mà ông cha để lại.
 
   Tác giả - Tác phẩm    
Một số cảm nhận về tư tưởng - hành động của Hồ Chí Minh / Đoàn Duy Thành. - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011. - 153tr. ; 21cm. Khái quát về cuộc đời, tư tưởng và hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh: từ thời thơ ấu, khi xuất dương bôn ba khắp năm Châu tìm đường cứu nước, những hoạt động cách mạng của Người để sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh đánh đuổi kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ,...
 
   Tư liệu Ninh Thuận    
 
   Chuyên đề    
 
   Văn bản    
 
   Thư Viện Tỉnh Ninh Thuận    
dreamhost
dreamhost
 
 
   Lịch phục vụ    

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng từ 7h00' - 11h30'

Chiều từ 13h00' - 17h00'

Nghỉ phục vụ:

Chiều thứ 4 tuần 2 và ngày thứ 4 tuần 3 hàng tháng..

Lý do: Họp cơ quan, học tập chuyên môn, sinh hoạt Công đoàn và vệ sinh kho phòng.

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng từ 7h00' - 11h30'

Chiều từ 13h00' - 17h00'

Nghỉ phục vụ:

Chiều thứ 4 tuần 2 và ngày thứ 4 tuần 3 hàng tháng..

Lý do: Họp cơ quan, học tập chuyên môn, sinh hoạt Công đoàn và vệ sinh kho phòng.

 
        

 
   Tin mới    
 
   Tài liệu mới    
 
        
 
   Vốn tài liệu    

Phân Loại

Tên Sách

Bản Sách

Tổng loại

1238

3297

Triết học - Tâm lý học - Lôgich học

1130

3427

Chủ nghĩa vô thân, Tôn giáo

333

685

Xã hội - Chính Trị

13120

33501

Ngôn ngữ học

1288

3342

Khoa học tự nhiên và Toán học

2677

6622

Kỷ thuật

5557

16063

Nghệ thuật

1793

5107

Nghiên cứu Văn học

18749

48107

Lịch sử

3417

10017

Cộng

49302

130168

 

Phân Loại

Tên Sách

Bản Sách

Tổng loại

1238

3297

Triết học - Tâm lý học - Lôgich học

1130

3427

Chủ nghĩa vô thân, Tôn giáo

333

685

Xã hội - Chính Trị

13120

33501

Ngôn ngữ học

1288

3342

Khoa học tự nhiên và Toán học

2677

6622

Kỷ thuật

5557

16063

Nghệ thuật

1793

5107

Nghiên cứu Văn học

18749

48107

Lịch sử

3417

10017

Cộng

49302

130168

 

 
   Ấn Phẩm Thư Viện    
 
   Tạp Chí Số    
 
 
   Tìm kiếm    
  
 
   Tra tìm tài liệu    
 
   Thông Báo    
 
   Kho tài liệu số    
 
   Sách Nói    

Sach Noi

Sach Noi

 
   Dịch vụ cấp thẻ    
 
   Dự án BMGF-VN    
 
        
 
        
 
   Liên kết    

 
   Lượt truy cập