- Đăng Nhập  
 
   Hoạt động thư viện    
 
        

 
        

 
   Tác giả - Tác phẩm    
Cám dỗ thường có liên quan đến sự tự chủ, và tình huống hấp dẫn bạn thường xoay quanh mâu thuẫn giữa sự thỏa mãn mong muốn của bản thân ngay lập tức và mục tiêu lâu dài của chính mình. Và chúng ta khó có thể cải thiện được cuộc sống chúng ta hay xã hội mà chúng ta đang sống nếu không thực sự chú ý tới và không cố gắng bồi dưỡng tính cách của mình.
 
   Tư liệu Ninh Thuận    
 
   Chuyên đề    
 
   Văn bản    
 
   Thư Viện Tỉnh Ninh Thuận    
dreamhost
dreamhost
 
 
   Lịch phục vụ    

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng từ 7h00' - 11h30'

Chiều từ 13h00' - 17h00'

Nghỉ phục vụ:

Chiều thứ 4 tuần 2 và ngày thứ 4 tuần 3 hàng tháng..

Lý do: Họp cơ quan, học tập chuyên môn, sinh hoạt Công đoàn và vệ sinh kho phòng.

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng từ 7h00' - 11h30'

Chiều từ 13h00' - 17h00'

Nghỉ phục vụ:

Chiều thứ 4 tuần 2 và ngày thứ 4 tuần 3 hàng tháng..

Lý do: Họp cơ quan, học tập chuyên môn, sinh hoạt Công đoàn và vệ sinh kho phòng.

 
   Tin mới    
 
   Tài liệu mới    
 
        
 
   Vốn tài liệu    

Phân Loại

Tên Sách

Bản Sách

Tổng loại

1264

3315

Triết học - Tâm lý học - Lôgich học

1134

3432

Chủ nghĩa vô thân, Tôn giáo

334

688

Xã hội - Chính Trị

13194

33641

Ngôn ngữ học

1298

3357

Khoa học tự nhiên và Toán học

2721

6671

Kỷ thuật

5576

16120

Nghệ thuật

1798

5112

Nghiên cứu Văn học

18942

48413

Lịch sử

3429

10038

Cộng

49690

130801

 

Phân Loại

Tên Sách

Bản Sách

Tổng loại

1264

3315

Triết học - Tâm lý học - Lôgich học

1134

3432

Chủ nghĩa vô thân, Tôn giáo

334

688

Xã hội - Chính Trị

13194

33641

Ngôn ngữ học

1298

3357

Khoa học tự nhiên và Toán học

2721

6671

Kỷ thuật

5576

16120

Nghệ thuật

1798

5112

Nghiên cứu Văn học

18942

48413

Lịch sử

3429

10038

Cộng

49690

130801

 

 
   Ấn Phẩm Thư Viện    
 
   Tạp Chí Số    
 
 
   Tìm kiếm    
  
 
   Tra tìm tài liệu    
 
   Thông Báo    
 
   Kho tài liệu số    

Dspace Thu Vien Ninh Thuan

QUẢN LÝ & CHIA SẺ NGUỒN THÔNG TIN SỐ

 

Dspace Thu Vien Ninh Thuan

QUẢN LÝ & CHIA SẺ NGUỒN THÔNG TIN SỐ

 

 
   Sách Nói    

Sach Noi

Sach Noi

 
   Dịch vụ cấp thẻ    
 
   Dự án BMGF-VN    
 
        
 
        

 
   Liên kết    

 
   Lượt truy cập