Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Văn bản khác    
Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ngày 15/9/2016 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Chuyên mục: Văn bản khác
Ngày đăng: 30/09/2016
Quy định mức thu lệ phí Hộ khẩu nơi cư trú, trạm trú, chứng minh nhân dân,...

              Xem nội dung chi tiết>>