Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Văn bản mới    
Để góp phần chấn hưng văn hóa đọc, đa dạng các hình thức đọc sách, lan tỏa niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng và đáp ứng yêu cầu của việc chuyển đổi số phục vụ người dân, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề: “Cuốn sách tôi yêu”.
 
   Văn bản chuyên ngành    
 
   Văn bản thư viện tỉnh    
 
   Văn bản khác