Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Hoạt động Thư viện    
Ninh Thuận: Triển khai Kế hoạch thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Chuyên mục: Tin tức-Sự kiện
Ngày đăng: 14/09/2021
Ngày 22/3/2021 UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 1325/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 206/QĐ- TTg ngày 11/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 

Theo Kế hoạch đã đề ra mục tiêu tổng quát là:  Đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh theo nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

 

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau:

- 100% thư viện công lập trên địa bàn tỉnh hoàn thiện và phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, triển khai liên thông, chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin thư viện với Thư viện Quốc gia và các thư viện trong và ngoài nước.

- Nâng cấp, hoàn thiện trang thông tin điện tử thư viện công cộng của tỉnh theo hướng hiện đại gắn với triển khai cung cấp dịch vụ trực tuyến, tích hợp với thành phần dữ liệu mở của Hệ tri thức Việt số hóa; 80% thư viện chuyên ngành; thư viện các trường đại học, cao đẳng và trung cấp, 60% thư viện huyện, thành phố, thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác có trang thông tin điện tử, có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến trên nhiều phương tiện truy cập (trừ các dịch vụ thuộc phạm vi bí mật nhà nước và dịch vụ đọc hạn chế).

- 70% tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học do Thư viện tỉnh và hệ thống các thư viện công lập trên địa bàn tỉnh thu thập, quản lý được số hóa; 70% tài liệu nội sinh, các công trình nghiên cứu khoa học do các thư viện chuyên ngành, trường đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn tỉnh được thu thập và quản lý được số hóa; 60% tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học của các thư viện huyện, thành phố được thu thập và quản lý được số hóa.

- 100% người làm công tác thư viện được đào tạo và đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại.

- 60% thư viện trên địa bàn tỉnh được kiểm tra, quản lý thông qua hệ thống quản lý thông tin của cơ quan quản lý.

Mục tiêu cơ bản đến năm 2030: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thư viện số, thực hiện liên thông ở mọi loại hình thư viện, bảo đảm cung ứng hiệu quả dịch vụ cho người sử dụng thư viện mọi nơi, mọi lúc.

Kế hoạch đưa ra 08 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền; Hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật; Hoàn thiện và phát triển hạ tầng số; Phát triển dữ liệu số các thư viện; Xây dựng và phát triển nền tảng số; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh hợp tác.

Kế hoạch này đã thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đến việc xây dựng và phát triển sự nghiệp thư viện ở tỉnh nhà nói chung và công tác chuyển đổi số ngành thư viện tỉnh nhà nói riêng. Với Kế hoạch này hy vọng thời gian tới sự nghiệp thư viện nói chung và hệ thống thư viện công cộng tỉnh Ninh Thuận nói riêng sẽ được đầu tư nguồn lực thực hiện triển khai có hiệu quả Luật Thư viện và Quyết định 206/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

 

Nguồn: PHẠM THỊ THƠM
 
   Tin tức-Sự kiện    
 
   Thông tin và Trao đổi nghiệp vụ    
Công tác phục vụ thiếu nhi luôn là công tác được thư viện tỉnh Ninh Thuận quan tâm, coi đây là lực lượng bạn đọc tiềm năng để xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở địa phương. Xác định được tầm quan trọng của công tác phục vụ thiếu nhi nên nhiều năm qua thư viện tỉnh Ninh Thuận đã tích cực triển khai các mô hình phục vụ thiếu nhi nhằm thu hút được đông đảo bạn đọc thiếu nhi đến thư viện đọc sách và tham gia các hoạt động do thư viện tổ chức. Một số mô hình đã triển khai có hiệu quả cụ thể như:
 
   Thư viện thiếu nhi    
Hội thi được tổ chức thường niên hàng năm, năm 2018 với chủ đề: “Đọc sách thắp sáng ước mơ” nhằm đẩy mạnh phong trào đọc sách của các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Đồng thời phát huy khả năng sáng tạo, nâng cao kiến thức, tạo sân chơi bổ ích cho các em trong dịp hè.
 
   Đoàn thể