Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tác giả - Tác phẩm    
Thống kê lễ hội Việt Nam
Chuyên mục: 
Ngày đăng: 29/04/2011
Lễ là gì và hội là gì? Tại sao hai từ lễ hội luôn diễn ra quanh năm trong cuộc sống của chúng ta. Việt Nam có bao nhiêu lễ hội? Những lễ hội này diễn ra ở đâu và vào ngày nào trong năm? Để giúp bạn đọc trả lời những câu hỏi trên,Thư viện tỉnh Ninh Thuận giới thiệu với bạn đọc cuốn sách “Thống kê lễ hội Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Văn hóa cơ sở được Nhà xuất bản Hà Nội xuất bản quí II năm 2008.

        Sách được chia thành 2 tập, với dung lượng gần 1000 trang, khổ 21x 30cm, viết dưới dạng biên niên sự kiện văn hóa và sắp xếp theo trật tự thời gian, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể về các lễ hội ở đất nước ta. Việc thống kê cho đầy đủ, chính xác các sự kiện từng lễ hội là một việc khó, nhưng cuốn sách ra đời đã giúp bạn đọc điểm lại khá đầy đủ và rõ nét các lế hội được diễn ra trong năm trên đất nước ta.

         Nội dung sách đã thỏa mãn nhu cầu cho những người quan tâm đến các lễ hội của Việt Nam, giúp bạn đọc hiểu được khái niệm: Lễ hội là gì? Mỗi tỉnh, thành phố gồm những lễ hội gì? Những lễ hội đó diễn ra trong thời gian nào?,…Cuốn  sách “ Thống Kê Lễ Hội Việt Nam” còn giúp bạn đọc hiểu được những giá trị phi vật thể đáng trân trọng mà ông cha ta từ xưa để lại, đây cũng là một nguồn thông tin quí giá cho những thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

 

      Lễ hội là di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc ta, là sinh hoạt cộng đồng hấp dẫn, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Trên khắp đất nước ta, địa phương nào cũng có lễ hội. Lễ hội đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống, nhằm thỏa mãn khát vọng trở về cội nguồn, sinh hoạt tín ngưỡng, cân bằng đời sống tâm linh và hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của nhân dân.

 

       Theo kết quả thống kê lễ hội năm 2002, tạm thời sắp xếp và phân loại theo các dạng lễ hội như : lễ hội dân gian, lễ hội Tôn giáo, lễ hội Lịch sử cách mạng, lễ hội Du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam. Các lễ hội Văn hóa – du lịch, lễ hội văn hóa thể thao tiêu biểu cũng được đưa vào tập sách và sắp xếp ở danh mục thống kê các lễ hội khác. Theo danh mục thống kê này ở nước ta có tất cả  là 7.966 lễ hội : lễ hội Dân gian 7.039, lễ hội Tôn giáo 544, lễ hội lịch sử cách mạng 332, lễ hội Du nhập từ nước ngoài 10, lễ hội khác 40. Trong đó cấp tỉnh quản lý 327 lễ hội, cấp Bộ quản lý 8 lễ hội.

       Ở tỉnh Ninh Thuận theo danh mục thống kê trong sách từ trang 123 đến trang 130 giới thiệu tổng số 42 lế hội, trong đó lễ hội Dân gian 27, lễ hội Tôn giáo 7, lế hội Lịch sử cách mang 8. Lễ hội do cấp tỉnh quản lý là 4.

       Mục đích sách cung cấp số liệu thống kê, những thông tin cơ bản ban đầu cho các cán bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như cho các cơ quan, các nhà nghiên cứu và bạn đọc về số lượng và sự phân bố của lễ hội trong cả nước nhằm phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu học tập, hiểu biết thêm về bức tranh toàn cảnh lễ hội ở Việt Nam.

       Danh mục những lễ hội được giới thiệu trong cuốn sách bao gồm cả những lễ hội hiện đang tồn tại và một số ít lễ hội độc đáo đã thất truyền trong cư dân ở các vùng miền trên toàn quốc. Danh mục lễ hội được mô tả trong sách thoáng qua thì thấy rất sơ sài nhưng hội đủ các thông tin cần thiết như tên gọi, loại hình, địa điểm, thời gian, nội dung và phương thức diễn đạt.

       Giá trị của cuốn sách là ở chỗ đã  phác thảo lên một bức tranh toàn cảnh về hoạt động lễ hội trên cả nước như một phần di sản văn hóa của quá khứ còn bảo lưu được cho đến ngày nay. Đây là một nhu cầu rất phong phú, rất đa dạng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ta. Cả hai phương diện ấy, vai trò quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là hết sức quan trọng.

       Dù chỉ là những con số thống kê và những nội dung mang tính liệt kê, nhưng người đọc cũng đủ hình dung được một di sản văn hóa phong phú không chỉ được truyền lại từ những thời kỳ xa xưa của lịch sử ngàn năm mà cả những lễ hội ra đời gắn với cuộc vận động cách mạng của dân tộc ta trong tiến trình lịch sử cận và hiện đại. Bảo tồn và phát huy những hoạt động lễ hội chính là bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, những bài học truyền thống giúp ích cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước lâu dài của dân tộc.

        Hơn thế nữa, đó cũng chính là hành trang để chúng ta bước vào cuộc hội nhập toàn cầu với những bản sắc và bản lĩnh được tích lũy và đúc kết trong lịch sử. Cùng với cuộc đổi mới của đất nước, với những quan điểm mang tính định hướng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thể hiện trong các văn bản của Đảng và Nhà nước cùng với Luật di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có di sản lễ hội đang trở thành một nguồn lực tinh thần to lớn cho toàn xã hội.

        Những di tích, những thư tịch và hiện vật liên quan này đã trải qua biết bao nhiêu thử thách của thời gian cũng như những biến động của thời cuộc vẫn được bảo tồn, nhưng bảo tồn những lễ hội mới là cách gìn giữ bền vững và dài lâu nhất, sâu sắc nhất vì lẽ nó được bảo tồn trong lòng dân và truyền trao từ đời này sang đời khác.

          Đây là một công trình đòi hỏi nhiều thời gian khảo sát và thống kê vốn kiến thức văn hoá bao quát, sâu rộng.Với sự đóng góp công sức của lãnh đạo và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của 64 tỉnh, thành trong cả nước cùng với sự tham gia của các cộng tác viên, chắc chắn tập tài liệu thống kê về số liệu lễ hội sẽ giúp ích được cho các địa phương trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội nói riêng và bạn đọc nói chung.       

         Thư viện tỉnh Ninh Thuận trân trọng giới thiệu cuốn sách “Thống kê lễ hội Việt Nam” tới bạn đọc trong tỉnh. Hy vọng bạn đọc sẽ tìm thấy trong nội dung  sách  nhiều công trình văn hóa độc đáo, các lễ hội đặc sắc đầy ý nghĩa của đất nước ta, từ đó khơi dậy trong mỗi người lòng tự hào dân tộc, niềm kiêu hãnh hơn về một nền văn hóa hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam.          

 

Nguồn: LÊ HỒ TỐ UYÊN. PVBĐ

Các bài khác