Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tác giả - Tác phẩm    
Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước
Chuyên mục: Giới thiệu Sách
Ngày đăng: 29/07/2019
Sinh thời, Bác Hồ luôn coi trọng việc tổ chức, động viên phong trào thi đua yêu nước. Người coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của mọi thời kỳ cách mạng, bởi đó chính là nền tảng, là động lực của sự phát triển, là nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc. Theo tư tưởng của Người thì “ Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

 

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu để nghiên cứu tưtưởng Hồ Chí Minh về phong trào thi đua yêu nước, Thư viện tỉnh Ninh Thuận xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách: “Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” do Bảo tàng Hồ Chí Minh tuyển chọn và giới thiệu. Sách do nhà xuất bản Thanh niên phát hành năm 2008, gồm 217 trang, in trên 14,5x20,5cm, sưu tầm, tập hợp một số bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua yêu nước, phản ánh tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; mục đích, nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức thi đua...

Phần đầu tiên sách giới thiệu những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước như: Lời kêu gọi thi đua yêu nước; Lời cảm ơn đồng bào; Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Thư gửi hội nghị kinh tế lần thứ hai; Hồ Chủ Tịch tiếp các nhà báo (tháng 6-1948); Thư cảm ơn cụ Vũ Duy Thanh; Thư khen ông Hương Tề; Thư gửi hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai; Thư gửi anh chị em cán bộ Bình dân học vụ trong dịp phát động thi đua ái quốc,...Mỗi bài nói, bài viết đều thể hiện tư tưởng nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tầm quan trọng của công tác thi đua, cách thức kêu gọi, động viên các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực là động lực lãnh đạo cách mạng thành công.

Phần phụ lục sách giới thiệu một số hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua và bút tích một số bài viết của Người.

Ngày nay Đảng và Nhà nước ta đang ra sức thi đua thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng một nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn theo di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa, thì tư tưởng và những lời dạy của Người về thi đua yêu nước lại càng có giá trị thực tiễn cao, giúp các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội triển khai tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và Nhân dân ta đã đề ra.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” là tư liệu quý giúp độc giả nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng của Hồ Chí Minh. Sách rất cần cho những nhà quản lý, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng và tất cả bạn đọc muốn nghiên cứu, tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thư viện rất hân hạnh được giới thiệu và phục vụ bạn đọc!

Mỹ Hạnh

Phòng Nghiệp vụ - Tin học

 

 

Các bài khác