- Đăng Nhập  
 
   Tác giả - Tác phẩm    
Theo chân và văn Nguyễn Ái Quốc
Chuyên mục: Giới thiệu sách
Ngày đăng: 20/08/2019
Khi nghiên cứu về sự nghiệp văn chương của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì lâu nay các nhà nghiên cứu và bạn đọc thường quan tâm đến các tác phẩm thơ của Người là chính, điển hình là tập thơ “Nhật ký trong tù”, mà ít quan tâm đến những sáng tác văn xuôi của Bác đặc biệt là các tác phẩm Bác viết trong thời gian ở Pháp. Khi ở Pháp, Bác Hồ viết văn, làm báo, làm thơ phần lớn bằng tiếng Pháp và những sáng tác văn xuôi viết bằng tiếng Pháp của Người đã đặt nền móng cho sự hiện đại hóa văn học Việt Nam theo hình ảnh của giai cấp vô sản và chắc chắn đã góp phần xây dựng nền văn học cách mạng ở các nước từng là thuộc địa và phụ thuộc của chủ nghĩa thực dân trên thế giới.

 

“ Theo chân và văn Nguyễn Ái Quốc” là một hướng nghiên cứu mới về sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh của PGS.TS Lê Chí Dũng. Ông đã dùng cách tiếp cận các tác phẩm văn xuôi viết bằng tiếng Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nghiên cứu về sự nghiệp nói chung và sự nghiệp văn chương nói riêng của Người. Nội dung nghiên cứu của PGS.TS Lê Chí Dũng chưa nhiều, mới chỉ dùng lại ở 178 trang giấy trên khổ 13x19 cm nhưng cũng đủ để bạn đọc hiểu rõ hơn về chân dung một con người - Nhà văn hóa kiệt xuất - người anh hùng của dân tộc Việt Nam - Hồ Chí Minh.

Bố cục sách gồm 02 phần chính:

Phần thứ nhất “ Theo chân Nguyễn Ái Quốc”, sẽ  giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về sự lựa chọn con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc ( Hồ Chí Minh) lúc bấy giờ là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với điều kiện lịch sử Việt Nam. Ở phần này sách đã tái hiện lại những đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phong trào cách mạng vô sản ở Việt Nam và thế giới.

Phần thứ Hai “ Theo văn Nguyễn Ái Quốc” là phần mà PGS.TS Lê Chí Dũng dành trọn để nghiên cứu về những tác phẩm văn xuôi viết bằng tiếng Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghiên cứu phần nội dung này chúng ta sẽ thấy, những tác phẩm văn xuôi viết bằng tiếng Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều hướng đến công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức cách mạng trong đông đảo quần chúng nhân dân. Mặt khác Người cũng muốn thông qua cầu nối là những người dân bản địa, những trí thức biết tiếng Pháp, thích sự khúc chiết, tinh tế của văn học Pháp để thực hiện sứ mệnh chính trị của mình.

Phần cuối “ Một dòng văn học Francophone không hiện hữu trong con sông văn học Việt Nam thế kỷ XX”. Ở phàn này người viết muốn cung cấp cho bạn đọc những nét khái quát về các tác phẩm văn học sáng tác bằng tiếng Pháp trong “ con sông dòng chảy văn học Việt Nam thế kỷ XX”. Từ đó giúp bạn đọc nhận thấy giá trị, vị trí các tác phẩm viết bằng tiếng Pháp của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đóng góp rất lớn cho nền văn học hiện đại Việt Nam.

“ Theo chân và văn Nguyễn Ái Quốc”  là một cách tiếp cận, một hướng nghiên cứu rất mới về sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh in và phát hành vào năm 2017. Hy vọng sách sẽ đáp ứng được phần nào nhu câù nghiên cứu của bạn đọc về Bác, nhất là qua các tác phẩm văn xuôi viết bằng tiếng Pháp của Người.

 Sách hiện có ở Phòng Phục vụ Bạn đọc Thư viện tỉnh Ninh Thuận. Rất mong được phục vụ bạn đọc!

 

Nguồn: NGỌC TRÂM

Các bài khác