Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tác giả - Tác phẩm    
Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường
Chuyên mục: Giới thiệu Sách
Ngày đăng: 11/09/2019
Trong bài điếu văn của ban Cháp hành Trung ương Đảng đọc tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn viết “ Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sản sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.

 

          Bác Hồ của chúng ta nay đã đi xa, nhưng Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một kho tàng vô giá, đó là di sản tư tưởng của Người. Những tư tưởng khoa học và cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực mãi mãi là ngọn đèn soi sáng con đường cách mạng Việt Nam.

          Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống là một yêu cầu quan trọng bậc nhất của việc học tập quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bởi vì tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, có tác động, ảnh hưởng đến công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì thắng lợi của một xã hội độc lập, văn minh, tiến bộ.

          Việc đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào nhà trường càng có ý nghĩa quan trọng hơn, vì đây chính là nơi đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau, kế tục và phát triển sự nghiệp của cha ông ta đã đấu tranh gian khổ, anh dũng trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

          Nhân dịp năm học mới 2019 – 2020, thư viện tỉnh Ninh Thuận xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc tác phẩm “ Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường” do Nhà xuất bản Từ điển bách khoa Hà Nội xuất bản năm 2009, nhằm cung cấp cho bạn đọc – chủ yếu là giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên các trường phổ thông, cao đẳng, đại học – một tài liệu có giá trị để dạy và học tốt môn khoa học xã hội và nhân văn nói chung, môn học tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng.

          Sách được trình bày đẹp, bìa cứng, bố cục rõ ràng với hai phần nội dung cụ thể:

          Phần thứ nhất : Hồ Chí Minh với giáo dục lý luận, tư tưởng chính trị cho thế hệ trẻ. Ở phần nội dung này tác phẩm trích, giới thiệu một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các vấn đề như: 1) Công tác giáo dục thái độ, tình cảm, tư tưởng đối với thế hệ trẻ; 2) Ý kiến về nghiên cứu, giảng dạy, học tập các môn khoa học xã hội nhân văn (Văn học, Lịch sử, Giáo dục công dân, Kinh tế học, Chính trị - Kinh tế học, Địa lý, Lịch sử Đảng, Pháp luật…). Các tài liệu trích từ Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần thứ hai; 3) Văn kiện của Đảng và Nhà nước về tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh.

          Phần thứ hai giới thiệu tới bạn đọc Nội dung và phương pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào các trường, gồm ý kiến của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước về tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; các bài viết mới, đoạn trích trong các sách, luận văn của các nhà nghiên cứu có liên quan đến chủ đề giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường về mặt nội dung, lý luận về phương pháp dạy học các bộ môn khoa học xã hội và nhân văn.

          Tác phẩm “ Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường” là công trình nghiên cứu của tập thể tác giả do GS. TS. NGND. Phan Ngọc Liên chủ biên, nhằm giúp bạn đọc có tài liệu  để tra cứu các công trình của Hồ Chí minh có liên quan và tham khảo thành tựu đạt được về vấn đề này để kế thừa và tiếp tục phát triển. Đây là tài liệu tương đối hệ thống, đầy đủ để đổi mới việc giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh qua nội dung các môn học, chủ yếu là khoa học xã hội – nhân văn và phương pháp giáo dục. Thực hiện tốt được điều này sẽ là một trong những phương pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường trong điều kiện hiện nay. Sách cũng là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, những người ham mê tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong và ngoài nhà trường.

          Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc!

                                                                                              

                                                                                        

Nguồn: PHẠM THỊ THƠM

Các bài khác