Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tác giả - Tác phẩm    
Giá trị thời đại của Văn hóa Hồ Chí Minh
Chuyên mục: Giới thiệu Sách
Ngày đăng: 25/09/2019
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cũng như sông có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Đây là vai trò của đạo đức, lấy đạo đức làm gốc của người cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cao. Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của người, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và quá trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cách mạng.

 

 

Nhằm tiếp tục tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thư viện tỉnh Ninh Thuận trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách: “Giá trị thời đại của Văn hóa Hồ Chí Minh” do nhóm tác giả (Bùi Kim Hồng, Đỗ Hoàng Linh, Văn Thanh Mai và Phạm Hoàng Điệp) biên soạn và được Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin phát hành năm 2010, với 351 trang, in trên khổ giấy 14,5cm x 20,5 cm.

Cuốn sách gồm hai phần:

Phần A: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập hợp nhiều bài viết đã trình bày, phân tích, làm rõ được giá trị về tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Người, cũng như hiện thân của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một người cộng sản vĩ đại, và Người còn là một trong những nhà lý luận chính trị triết học uyên bác của thế giới với một số bài viết điển hình: Đạo đức Hồ Chí Minh – Nguồn sáng tư tưởng dẫn đường vào thiên niên kỷ mới (Đỗ Hoàng Linh), Chủ tịch Hồ Chí Minh tấm gương đạo đức chí công vô tư (Bùi Kim Hồng), Nguyễn Ái Quốc, những năm tháng gian khó (Văn Thanh Mai – Đỗ Hoàng Linh), Hồ Chí Minh – tấm gương đạo đức của một người Cộng sản chân chính (Bùi Kim Hồng),… Theo các tác giả, đạo đức Hồ Chí Minh chính là tấm gương trọn đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phòng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại; của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn; sự tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân; một con người nhân ái vị tha, khoan dung và cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phong cách vô cùng giản dị và khiêm tốn của Người. Đối với mỗi người chúng ta, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ rất quan trọng để tự rèn luyện bản thân mình.

Phần B: Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gồm nhiều bài viết tập trung thể hiện giá trị thời đại của văn hóa Hồ Chí Minh như: Giá trị thời đại của văn hóa Hồ Chí Minh, Đặc sắc văn hóa – phẩm cách cao quý của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Tìm hiểu khía cạnh Văn hóa trong phê bình theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân,… qua đó đã khẳng định về giá trị thời đại của văn hóa Hồ Chí Minh là vừa thừa kế văn hóa truyền thống, vừa bao hàm tinh thần cách mạng mới để phù hợp với sự phát triển chung của dân tộc, đồng thời gắn với xu thế tất yếu của văn hóa nhân loại. Giá trị văn hóa của Hồ Chí Minh được thể hiện qua văn phong và tác phẩm, phong cách ứng xử, văn hóa giao tiếp của Người.

Cuốn sách “Giá trị thời đại của văn hóa Hồ Chí Minh” sẽ cung cấp thêm cho bạn đọc những tư liệu quý giá, góp phần tích cực vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân, đồng thời góp phần làm phong phú thêm kho tàng tư liệu viết về Người

Sách hiện có tại phòng phục vụ bạn đọc. Thư viện tỉnh Ninh Thuận trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc!

Minh Trăm

 

Các bài khác