Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tác giả - Tác phẩm    
Nâng cao đạo đức cách mạng quét sách chủ nghĩa cá nhân
Chuyên mục: Giới thiệu Sách
Ngày đăng: 10/10/2019
Năm 1969, lần đầu tiên tác phẩm “ Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ Tịch Hồ Chí Minh được Nhà xuất bản Sự thật cho ra mắt bạn đọc. Suốt mấy chục năm qua, những lời dạy về đạo đức cách mạng của Người đối với chúng ta vẫn còn nguyên giá trị. Năm nay kỷ niệm 50 năm Bác Hồ viết tác phẩm : “ Nâng cao đạo đức cách mạng quét sách chủ nghĩa cá nhân”, một lần nữa thư viện tỉnh Ninh Thuận xin giới thiệu tới bạn đọc gần xa tác phẩm này của Bác để chúng ta cùng tìm hiểu, suy ngẫm và càng thấm thía hơn những lời dạy của Bác về đạo đức cách mạng. Tác phẩm do Nhà xuất bản Trẻ và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phối hợp xuất bản vào năm 2005. Nội dung Bác viết tác phẩm rất ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, vẻn vẹn trong 55 trang giấy khổ 14x20cm.

 

Tác phẩm mở đầu bằng câu mang tính khẳng định: “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đó là lời khen chân thành đối với đảng viên và cán bộ chúng ta” , là cách nói dân gian thể hiện tình cảm của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên. Đó cũng là mong muốn mà Hồ Chí Minh thường căn dặn cán bộ, đảng viên. Trong các tác phẩm, bài nói, bài viết của mình, Hồ Chí Minh nhiều lần đề cập đến luận điểm trên.

Lời dạy đó của Bác đến hôm nay chúng ta càng thấy vô cùng sâu sắc, lời dạy của Người vẫn là phương hướng phấn đấu đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta để “ giữ gìn Đảng ta thật trong sạch”, phải “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Trong tác phẩm này Bác đã đề cập đến vấn đề chủ nghĩa cá nhân là gì? tại sao phải quyết sách chủ nghĩa cá nhân? Người cũng nhấn mạnh vai trò của đạo đức cách mạng và cán bộ đảng viên phải luôn luôn nâng cao đạo đức cách mạng để mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân mình để làm tốt công việc phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Trong bài nói tại Hội nghị bồi dưỡng chỉnh huấn do Trung ương triệu tập từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 01 năm 1965 Bác đã nêu bật những thành tựu của Đảng ta khi tròn 35 tuổi, bên cạnh đó Người cũng phân tích làm rõ những mặt còn hạn chế trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng “... còn lẫn vào một số người thấp kém về tinh thần và đạo đức cách mạng. Họ còn mang nặng chủ nghĩa cá nhân trong mình.” Và Bác coi “ cuộc chỉnh huấn lần này của Đảng ta nhằm mục đích tẩy rửa chủ nghĩa cá nhân và nâng cao đạo đức cách mạng của giai cấp vô sản”. Cũng trong tác phẩm “ Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” Bác Hồ còn chỉ rõ cho chúng ta thấy như “ Thế nào là tư tưởng và tác phong xã hội chủ nghĩa”? Tham ô, lãng phí là gì? nguyên nhân của tham ô, lãng phí là vì “ bệnh quan liêu” và Người cũng chỉ rõ “tham ô, lãng phí, quan liêu là kẻ thù của nhân dân” và việc chống “ tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng”. Nội dung cuối được đưa vào tác phẩm là bài viết “ đoàn kết tiến lên giành thắng lợi mới” của Bác. Người nhấn mạnh sức mạnh của sự đoàn kết nhất là sự đoàn kết trong Đảng “ mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng,...”

“ Nâng cao đạo đức cách mạng quét sách chủ nghĩa cá nhân” là tác phẩm sau cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. Dù rất ngắn gọn, nhưng luận điểm được Người đề cập trong tác phẩm này mang tính tổng kết thực tiễn; bổ sung, phát triển tư tưởng, lý luận về xây dựng Đảng nói chung, về đạo đức nói riêng. Thư viện Ninh Thuận hiện có tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1969 và tác phẩm mới nhất xuất bản vào năm 2011, rất mong muốn được phục vụ Bạn đọc.

 

                                                                   Phòng Phục vụ Bạn đọc

Nguồn: MAI DIỆP NGỌC TRÂM

Các bài khác