Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tác giả - Tác phẩm    
Bác Hồ với nông dân
Chuyên mục: Giới thiệu Sách
Ngày đăng: 10/10/2019
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó có nông dân. Nông dân là một lực lượng chiếm phần đông dân số Việt Nam, cùng toàn thể dân tộc làm nên cuộc cách mạng thần kỳ, giải phóng khỏi ách đô hộ của thực dân và giành lại độc lập.

Từ nhỏ, Bác sống ở làng quê Nghệ An giữa những người nghèo khổ nên Người thấu hiểu sâu sắc sự thống khổ, bần cùng và bị áp bức của người nông dân. Người luôn khẳng định nông dân Việt Nam là động lực, là gốc của cách mạng, có vai trò to lớn trong khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện nhiệm vụ dân tộc dân chủ và xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt cho nông dân. Tác phẩm “Bác Hồ với nông dân” do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành năm 2014, có độ dài 207 trang. Nội dung cuốn sách tập hợp có chọn lọc các bài nói, bài viết, buổi gặp gỡ, chuyến công tác, hình ảnh sống động, câu nói chân thực, các chuyện kể cảm động của những nhân vật từng có dịp được tiếp xúc với Bác Hồ, được Bác quan tâm, thăm hỏi, dộng viên.  Có nhiều câu chuyện kể về tình cảm của Bác dành cho giai cấp nông dân. Bác thường xuyên đi xuống các địa phương để đôn đốc việc cứu đói, tổ chức tǎng gia sản xuất. Tuy bận trǎm công nghìn việc, Bác vẫn dành nhiều thời gian, nhắc nhở các địa phương đắp đê chống bão lụt, trực tiếp xuống tận các xã để đôn đốc, kiểm tra công việc. Năm 1962, Bác về chống úng tại xã Mai Xá. Bác bước lên và cùng đạp guồng nước với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Sau đó, Bác nói chuyện với bà con xã viên. Bác căn dặn tất cả mọi người phải đoàn kết chống úng dẩy mạnh sản xuất. Và Bác đọc một câu lái từ trong truyện Kiều của đại văn hào Nguyễn Du: “Trǎm nǎm trong cõi người ta, chống úng thắng lợi mới là người ngoan".  Từ hôm đó, mọi người nêu cao quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác, hăng hái chống úng dẩy mạnh sản xuất. Ngay vụ mùa đó, cánh đồng Sao, cánh đồng hay ngập úng của xã Mai Xá mà Bác cùng guồng nước với mọi người đã đạt năng suất ba tấn thóc một héc ta…

Bác “đã đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh”. Đời sống của những người nông dân đã đổi mới khác xưa. Bác Hồ của chúng ta sẽ sống trong lòng dân tộc, trong trái tim của những người nông dân cần cù, chất phác, thủy chung.

Đọc “ Bác Hồ với nông dân” để giúp bạn đọc hiểu kỹ hơn tư tưởng của Bác về nông dân, nông thôn từ đó có cái nhìn nhận đúng đắn về nông dân và vai trò của họ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. “ Bác Hồ với nông dân” cũng góp phần làm cho cán bộ quản lý có tầm nhìn đúng đắn hơn để lãnh đạo nông dân, nông thôn Việt Nam phát triển đúng hướng theo tư tưởng của Người.

          Sách hiện có ở kho Đọc Tổng hợp. Thư viện tỉnh Ninh Thuận rất hân hạnh được phục vụ.

 

Nguồn: NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG

Các bài khác