Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tác giả - Tác phẩm    
Hồ Chí Minh - Các tác phẩm chọn lọc về hòa bình, dân chủ và bình đẳng giới
Chuyên mục: Giới thiệu Sách
Ngày đăng: 05/05/2020
Hồ Chí Minh là một nhà yêu nước vĩ đại đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Người đã đi vào lịch sử cách mạng thế giới hiện đại như là người khởi xướng cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa trong thế kỷ XX, một chiến sĩ cách mạng quốc tế cống hiến không mệt mỏi cho hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc, một nhà tư tưởng, nhà lý luận, nhà văn hóa đã kết hợp hài hòa những giá trị của văn hóa Đông – Tây, một nhân cách hoàn hảo với những phẩm chất vừa phi thường, vừa bình dị.

Tiến sĩ Nguyễn Đài Trang là một trong những học giả người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên nghiên cứu về cuộc đời sự nghiệp của Bác Hồ. Cuốn sách Hồ Chí Minh - Các tác phẩm chọn lọc về hòa bình, dân chủ và bình đẳng giới là tác phẩm thứ ba của Nguyễn Đài Trang, được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành năm 2019 với 303 trang in trên khổ giấy 14.5x20.5cm.

Nội dung cuốn sách gồm 5 phần:

Phần 1: Tìm hiểu tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Phần 2: Thông điệp và diện văn của Chủ tịch hồ Chí Minh gửi Mỹ, các cường quốc khác và Liên hợp quốc;

Phần 3: Các tác phẩm chọn lọc về hòa bình;

Phần 4: Các tác phẩm chọn lọc về dân chủ;

Phần 5: Các tác phẩm chọn lọc về bình đẳng giới.

Tác giả đã sưu tầm, chọn lọc các bài viết, bài nói, các bức điện văn của Hồ Chí Minh. Trong đó một số bài viết, điện văn được tác giả khai thác từ cơ quan lưu trữ Thư viện Quốc hội Mỹ về chủ đề hòa bình, dân chủ và bình đẳng giới. Thông qua việc cung cấp cho bạn đọc các nguyên tác của Hồ Chí Minh tác giả muốn hướng độc giả, nhất là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như thế hệ trẻ Việt Nam, những người lớn lên sau chiến tranh, hiểu biết sâu sắc về lịch sử dân tộc, về lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Sách hiện có tại phòng Đọc Tổng hợp – Thư viện tỉnh Ninh Thuận.

Xin trân trọng giới thiệu!     

 

Nguồn: CẨM GIANG - NVTH

Các bài khác