Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tác giả - Tác phẩm    
Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau ( Hỏi – Đáp)
Chuyên mục: Giới thiệu Sách
Ngày đăng: 20/05/2020
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người anh hùng của dân tộc, lãnh tụ của đất nước và Danh nhân văn hóa thế giới. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Người đều vì mục tiêu cao cả là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giành độc lập cho đất nước và giành tự do cho nhân dân. Thân thế, sự nghiệp và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời để các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.

 

Nhằm cung cấp thêm tư liệu về chủ tịch Hồ Chí Minh cho bạn đọc học tập và nghiên cứu, Thư viện tỉnh Ninh Thuận trân trọng giới thiệu cuốn sách “ Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau ( Hỏi – Đáp)” do Tiến sĩ Sử học Trần Văn Miều chủ biên và cử nhân Nguyễn Việt Hùng – cán bộ của Bảo tàng Các thế hệ trẻ Việt Nam biên soạn, Nhà xuất bản Thanh niên phát hành năm 2010.

Với 391 trang, in trên khổ giấy 15cm x 21cm, cuốn sách được viết dựa trên những tư liệu, tài liệu lịch sử, những đề tài nghiên cứu đã được công bố và những cuốn sách đã được xuất bản. Nội dung chia thành 4 phần, gồm 192 câu hỏi viết về: Tuổi trẻ, những năm tháng đi bôn ba tìm đường cứu nước cứu dân và những năm tháng lãnh đạo nước Việt Nam trong thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ năm 1890 đến năm 1969).

Với lối viết dưới dạng hỏi đáp, trình bày khoa học, sách phù hợp cho mọi đối tượng bạn đọc nghiên cứu về từng vấn đề cụ thể đó là:

Phần I. Thân thế - Sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh (gồm 74 câu, từ trang 9 đến trang 143).

Phần II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về “ Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” (gồm 49 câu, từ trang 144 đến trang 233).

Phần III. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “ Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” (gồm 14 câu, từ trang 234 đến trang 258).

Phần IV. Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác (gồm 55 câu, từ trang 259 đến trang 385).

“ Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau ( Hỏi – Đáp)” là tư liệu quý giúp bạn đọc tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tư tưởng của Người về bồi dưỡng thế hệ trẻ, đồng thời hiểu được sự vận dụng khéo léo tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau và giúp thế hệ trẻ hiện nay biết làm gì? làm như thế nào để học tập và làm theo lời Bác?

Sách hiện có tại các kho phòng phục vụ bạn đọc, số đăng ký: DVN.014387, M.022912, M.022913.

Thư viện tỉnh Ninh Thuận trân trọng giới thiệu!

                                                        

Nguồn: NGUYỄN THANH HÀ - PHÒNG PVBĐ

Các bài khác