Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tác giả - Tác phẩm    
Lê Quang Đạo – Tuyển tập
Chuyên mục: Giới thiệu Sách
Ngày đăng: 06/08/2021
Đồng chí Lê Quang Đạo nguyên là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

Cuộc đời hoạt động cách mạng liên tục hơn 60 năm (1937 – 1999), đồng chí Lê Quang Đạo đã được giao giữ nhiều trọng trách quan trọng. Trên bất cứ cương vị nào, lĩnh vực công tác nào, đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Đảng ta khẳng định “ Đồng chí Lê Quang Đạo, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đồng chí đã đi trọn cuộc đời một cách vẻ vang và để lại cho chúng ta tấm gương về cuộc đời cao đẹp của người cộng sản mẫu mực, một nhà yêu nước chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921-08/8/2021), Thư viện tỉnh Ninh Thuận trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “ Lê Quang Đạo – Tiểu sử”, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành năm 2018. Cuốn sách được Ban biên soạn nghiên cứu thực hiện dựa trên nhiệm vụ “Sưu tầm tài liệu, nghiên cứu viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối của Đảng và Nhà nước” theo Công văn số 2118-CV/VPTW, ngày 18/4/1999 của Thường trực Bộ Chính trị giao cho Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Nội dung cuốn sách được trình bày một cách có hệ thống theo từng chương, mục, giới thiệu đến bạn đọc một cách cụ thể về từng giai đoạn trong cuộc đời hoạt động cách mạng và sự nghiệp lãnh đạo của đồng chí Lê Quang Đạo, từ quê hương, gia đình, tuổi thơ, những hoạt động yêu nước đầu tiên tại quê nhà đến những trọng trách lãnh đạo lớn lao được Đảng và Nhà nước giao phó.

Với 343 trang, in trên khổ giấy 15cm x 21cm, nội dung tài liệu được bố cục trong 7 chương:

Chương I. Quê hương, gia đình và thời niên thiếu (1921 – 1937).

Đồng chí Lê Quang Đạo sinh ngày 8/8/1921 tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện trong một gia đình, dòng họ có truyền thống yêu nước, cách mạng tại xã Đình Bảng huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nơi có vị trí đặc biệt quan trọng là phên giậu phía Bắc của kinh thành Thăng Long – Hà Nội, một vùng “địa linh nhân kiệt”, một vùng quê giàu truyền thống văn hiến và cách mạng. Suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân Bắc Ninh đã có nhiều chiến tích vẻ vang trong đánh đuổi kẻ thù giữ vững chủ quyền độc lập của Tổ quốc, của quê hương.

Và trong chính cái nôi gia đình và quê hương ấy, đã giúp đồng chí Lê Quang Đạo sớm được hun đúc tình yêu quê hương, đau đáu nỗi đau mất nước, từ đó sớm lĩnh hội, giác ngộ lý tưởng cách mạng và trở thành chiến sĩ cộng sản khi tuổi đời còn rất trẻ.

Chương II. Trong cuộc vận động cách mạng giải phóng dân tộc ( 1938 – 1945).

Đồng chí Lê Quang Đạo, một trong những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam được tôi luyện và trưởng thành trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Đến với nội dung chương II, bạn đọc sẽ được tìm hiểu 3 giai đoan cụ thể trong quá trình tham gia hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo khi hoạt động trong các tổ chức yêu nước của Đoàn Thanh niên do Đảng lãnh đạo và gây dựng cơ sở cách mạng ở quê hương (1938 – 1941), trở thành Bí thư Ban Cán sự Đảng tỉnh Phúc Yên, Bí thư Thành ủy Hà Nội, tham gia báo Cứu quốc và báo Cờ giải phóng (1942 – 1945), là Chính trị viên Chi đội giải phóng quân Bắc Giang, trực tiếp tham gia lãnh đạo tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Bắc Giang (1944 – 1945).

Chương III. Người cán bộ Đảng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954).

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền cách mạng vừa được thiết lập phải đối phó với thù trong, giặc ngoài ra sức chống phá. Cuối năm 1945, đồng chí Lê Quang Đạo được Trung ương điều về Hải Phòng trong tình thế vô cùng khó khăn và phức tạp. Bởi, Hải Phòng là thành phố cảng có vị trí quan trọng ở miền Bắc, cũng là nơi “đầu sóng ngọn gió” của cách mạng lúc bấy giờ.

Trong thời gian hoạt động tại Hải Phòng, đồng chí Lê Quang Đạo được bầu làm Bí Thư, Thành ủy Hải Phòng, với những cống hiến và phấn đấu không mệt mỏi vì lý tưởng cộng sản đồng chí đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, đề ra sách lược khôn khéo, lãnh đạo tài tình phong trào cách mạng, vừa xây dựng đời sống mới cho nhân dân, vừa đối phó với nhiều kẻ thù. Nhờ vậy, Hải Phòng giữ vững được chính quyền nhân dân, mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, đẩy lùi nạn đói và nạn dốt, xây dựng được lực lượng vũ trang và nửa vũ trang đông đảo, mạnh mẽ.

Rời Hải Phòng, trở lại Hà Nội vào tháng 5/1946, đồng chí Lê Quang Đạo bắt tay ngay vào các nhiệm vụ mới với tất cả sức lực và trọng trách. Đồng chí đã trực tiếp tham gia lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Hà Nội (1946 – 1949) và tham gia lãnh đạo công tác tuyên truyền của Đảng và công tác chính trị - quân sự trong quân đội (1949 – 1954).

Chương IV. Nhà lãnh đạo chính trị - quân sự trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975).

Bước vào giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí Lê Quang Đạo lại tiếp tục thể hiện ý chí kiên cường, bãn lĩnh, khả năng sáng tạo linh hoạt trong tham gia lãnh đạo hoạt động cách mạng và được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 232-SL, bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phụ trách công tác tuyên huấn quân đội.

Cuối năm 1966, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta bước vào giai đoạn quyết liệt, đồng chí Lê Quang Đạo được tín nhiệm và lần lượt nhận nhiệm vụ là Chính ủy Mặt trận Đường 9 – Khe Sanh, Chính ủy Bộ Tư lệnh 500, Chính ủy Chiến dịch Đường 9 – Nam Lào, Chính ủy Chiến dịch Trị - Thiên.

Trải qua những năm tháng chiến đấu anh dũng, nhân dân ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới với quy mô lớn, dài ngày nhất, ác liệt và dã man nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước đã kết thúc quá trình 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử giành độc lập, thống nhất, mở ra bước ngoặt vĩ đại đưa cả nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong chiến công chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, có sự đóng góp quan trọng của đồng chí Lê Quang Đạo.

Chương V. Tham gia lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1975 – 1986)

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, một thời kỳ mới đã mở ra trên đất nước ta: thời kỳ hòa bình, độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân ta trở thành người làm chủ toàn bộ đất nước.

Đọc nội dung chương này, bạn đọc sẽ được tìm hiểu về quá trình tham gia lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của đồng chí Lê Quang Đạo khi giữ cương vị Giám đốc Học viện Chính trị quân sự (1975 – 1978), là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội (1978 – 1982), Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương (1982 – 1986).

Chương VI. Nhà lãnh đạo tài năng trong thời kỳ đổi mới đất nước (1987 – 1999)

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI ( tháng 12/1986), Đảng chính thức khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mời đất nước. Tại phiên họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII (ngày 17/6/1987), đồng chí Lê Quang Đạo được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1987 – 1992). Là người đứng đầu cơ quan lập pháp, đồng chí Lê Quang Đạo hiểu rõ bối cảnh lịch sử cụ thể và đã bám sát đường lối của Đảng, khẩn trương tổ chức bộ máy, hoạch định kế hoạch, phương án và kiên quyết chỉ đạo Quốc hội năng động, sáng tạo thực thi các chức năng của mình trên tinh thần đổi mới.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (tháng 8/1994), đồng chí Lê Quang Đạo được cử làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cả cuộc đời phấn đấu không ngừng nghỉ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, vào ngày 24/7/1999, trái tim đầy nhiệt huyết của đồng chí Lê Quang Đạo đã ngừng đập do tuổi cao, bệnh nặng , để lại niềm tiếc thương cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Chương VII. Tấm gương người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo có uy tín lớn, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Quang Đạo gắn liền với những bước thăng trầm của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh oanh liệt. Ngay từ khi còn rất trẻ, đồng chí đã thể hiện là một người cộng sản kiên trung, được Đảng, Nhà nước, Bác Hồ và nhân dân tin tưởng.

Trên 60 năm hoạt động, cống hiến cho Đảng, cho cách mạng, đồng chí Lê Quang Đạo luôn trung thành, tận tụy với Đảng, với Tổ Quốc, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Đồng chí là một cán bộ lãnh đạo có uy tín, đức độ, ham học hỏi, giàu trí tuệ, có ý thức tổ chức kỷ luật rất cao, sống trung thực, thẳng thắn, khiêm tốn, giản dị, hòa nhã với mọi người, luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đồng chí, của nhân dân. Với những hoạt động và cống hiến to lớn đối với Đảng, với nhân dân, đồng chí Lê Quang Đạo đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của Đồng chí Lê Quang Đạo đã trở thành tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân cố gắng rèn luyện, phấn đấu học tập  và noi theo.

Cuốn sách hiện đang có tại kho phòng Phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh Ninh Thuận. Xin trân trọng giới thiệu!

Nguồn: MỸ HẠNH

Các bài khác