Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tác giả - Tác phẩm    
Cách mạng Tháng Tám - Cuộc đổi đời của dân tộc
Chuyên mục: Giới thiệu Sách
Ngày đăng: 14/08/2021
Sự kiện ngày 02 tháng 9 tại quảng trường Ba Bình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam, kết thúc hơn hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Tám cũng chính là cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Thư viện tỉnh Ninh Thuận xin trân trọng giới thiệu quyển sách “Cách mạng Tháng Tám - Cuộc đổi đời của dân tộc” được nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành vào năm 2010, có dung lượng 331 trang, in trên khổ giấy 14,5 x 20,5cm. Với kết cấu ba phần, quyển sách sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể, hiểu thêm về sự lãnh đạo tài tình của sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đoán định đúng tình hình và năm bắt thời cơ, đưa ra những quyết định chính xác về tổ chức, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để giành thắng lợi quyết định bằng tinh thần tự lực và tự cường của chính quyền nhân dân Việt Nam.

Phần I: Giới thiệu các văn kiện chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, tháng Tám - 1945 được chuẩn bị chu đáo từ chủ trương đến hành động ngay những ngày đầu và đến khi khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyên giải phóng quân; Thông báo hãy quyết tâm hy sinh; Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta; Nghị quyết của Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ ngày 15, 20/4/1945; Lời hiệu triệu của Đảng Cộng sản Đông Dương; hư kêu gọi Tổng khởi nghĩa; Nghị quyết của Toàn quốc Hội nghị Đảng Cộng sản Đông Dương; Giành chính quyền toàn quốc và thi hành mười chính sách của Việt Minh; Tuyên ngôn độc lập.

Phần II: Cách mạng Tháng Tám qua những trang hồi ức. Giới thiệu những trang hồi ức  của một số tác giả là những cán bộ cách mạng lão thành đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia hoặc chứng kiến cuộc Tổng khởi nghĩa diễn ra ở Thủ đô Hà Nội, Sài Gòn và các vùng miền của Tổ quốc.

Phần III: Một số bài viết, công trình nghiên cứu về Cách mạng Tháng Tám 1945. Qua sáu bài viết được tuyển chọn trong quyển sách này đều khẳng định quá trình chuẩn bị và tiến hành khởi nghĩa trong cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 đã đi theo phương hướng các văn kiện chỉ đạo trên và được Đảng ta mà trực tiếp là Hồ Chí Minh hoàn thiện, phát triển sáng tạo trên cơ sở thực tiễn của đất nước.

Quyển sách “Cách mạng Tháng Tám - Cuộc đổi đời của dân tộc” cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị và tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp cách mạng. Cách mạng Tháng Tám là cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc, mở ra một thời đại phát triển rực rỡ của đất nước với những chiến công oanh liệt như chiến thắng Điện Biên Phủ, đại thắng mùa xuân 1975, những thành tựu có tính lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển của Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Chúng ta hiểu rõ hơn giá trị của Cách mạng Tháng Tám để nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá đó vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày nay

Sách hiện đang lưu thông phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh Ninh Thuận; số ký hiệu xếp giá kho Đọc DVN.018874, kho Mượn M.033184 - M.033185 và kho Luân chuyển LC.021737 - 021738.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc !

 

 

Nguồn: NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG - PHÒNG NVTH

Các bài khác