Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tác giả - Tác phẩm    
CHÙM SÁCH CHUYÊN ĐỀ: “ KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 – 2/9/2021)”
Chuyên mục: Giới thiệu Sách
Ngày đăng: 20/08/2021
Nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thư viện tỉnh Ninh Thuận trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chùm sách mang chủ đề “ công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ hiện nay ”. Chùm sách chuyên đề này hướng đến kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021) sẽ góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, bước khởi đầu quan trọng trong việc lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XIV, đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp nhân dân..
1.      Mấy vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội trong thời kỳ hiện nay
 
      Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa; Thực hiện kinh tế thị trường định hướng XHCN; Mở cửa hội nhập với tất cả các nước trong khu vực và thế giới theo tinh thần chúng ta muốn là bạn và là đối tác tin cậy với tất cả các nước để hợp tác và cùng phát triển. Điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội trên đất nước ta. Thế nhưng mặt trái của nó cũng tác động tiêu cực không nhỏ đến đời sống chính trị, tinh thần, nếp sống sinh hoạt của không ít cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Đi đôi với đó là các thế lực thù địch đang thực hiện chiến lược “ diễn biến hòa bình” chống phá ta trên mọi lĩnh vực, nhằm mục tiêu lật đổ Đảng, Nhà nước và chế độ ta.
      Trước tình hình đó, vấn đề đặt ra là phải tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; Xây dựng QĐND vững mạnh toàn diện; đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Để đáp ứng kịp thời với công cuộc đấu tranh chống “ diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đồng thời định hướng nền tảng cho công tác xây dựng Đảng, xay dựng quân đội trong tình hình mới, nhà báo – sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Trần Duy Hương đã cho ra đời cuốn sách “Mấy vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội trong thời kỳ hiện nay” được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành năm 2007, với 379 trang, in trên khổ giấy 13x19 cm.
       Nội dung cuốn sách là những bài viết phân tích sâu sắc về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta; Những cơ sở lí luận thực tiễn của việc xây dựng Đảng, xây dựng quân đội hiện nay. Thông qua đó, cuốn sách cũng khẳng định rõ ý chí quyết tâm đấu tranh chống lại các thế lực quấy rối đối với nước ta, nâng cao sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong việc phòng, chống diễn biến hoà bình trong tình hình hiện nay.
2.      Phòng chống “ Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị và vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay
 
 
      Trước sự bùng nổ của thông tin, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ 4.0, bắt buộc Việt Nam ta phải tham gia thực hiện toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế. Khi nước ta tham gia ngày càng sâu rộng vào việc hội nhập quốc tế thì bắt buộc chúng ta cũng phải chạy theo vòng quay của nền kinh tế thị trường và chịu sự điều chỉnh các chiến lược kinh tế xã hội toàn cầu. Đây cũng là cơ hội cho các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình” chống phá cách mạng Việt Nam với nhiều chiêu trò mới, quyết liệt hơn, tinh vi và nguy hiểm hơn. Trước tình thế đó, bắt buộc Đảng, Nhà nước cùng toàn thể quân và dân ta phải cùng nhau có những giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống diễn biến hoà bình bạo loạn lật đổ đặc biệt trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng.
      Cuốn sách “Phòng chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng và vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay” do Phó Giáo sư,Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương biên soạn, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành năm 2010 sẽ đáp ứng yêu cầu cấp thiết cho cách mạng Việt Nam trong tình hình hiện nay.
Nội dung sách dày 242 trang, in trên khổ giấy 14x21 cm, được bố cục gồm 3 phần chính:
Phần I : Vì sao các thế lực thù địch lại đẩy mạnh chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mac- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Phần II : V.I Lenin và phát triển sáng tạo học thuyết Mác- bài học cần nắm vững trong đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay.
Phần III : Lập trường Macxit trong khẳng định bản chất khoa học, cách mạng tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta.
      Cuốn sách cung cấp những lý luận khoa học dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đây được xem là một tài liệu tham khảo có giá trị cao phục vụ trong nghiên cứu, giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.
3.      Công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH và HĐH đất nước.
 
        Cuốn sách “ Công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH và HĐH đất nước.” do Nhà xuất bản Lao Động ấn hành năm 2005, dày 227 trang. Cuốn sách xuất bản nhằm tổng kết thực tiễn, đi sâu làm rõ một số vấn đề lý luận bức xức, quán triệt, triển khai các quan điểm chỉ đạo, định hướng của Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX. Sách được chia làm 4 chương:
Chương 1: Đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và giữ vững vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng CSVN.
Chương 2: Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, tăng cường công tác tư tưởng chính trị trong giai đoạn hiện nay.
Chương 3: Xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong thời kì CNH-HĐH đất nước.
Chương 4: Xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước
       Mời quý bạn đọc hãy đọc những cuốn sách trên để hiểu hơn giá trị lịch sử to lớn, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, từ đó biết trân trọng những gì mình đang có, nâng cao ý thức, cống hiến sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay. Ngoài những cuốn sách trên, Thư viện tỉnh Ninh Thuận còn nhiều những cuốn sách viết về công tác xây dựng Đảng nói riêng và lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam nói chung.
      Sách hiện có tại các kho Phòng Phục vụ Bạn đọc Thư viện tỉnh Ninh Thuận. Rất mong được phục vụ đông đảo bạn đọc như một món quà ý nghĩa nhân dịp mừng Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm nay./.
                                                                                 
 

 

Nguồn: MỸ TIẾN – PHÒNG NV- TH

Các bài khác