Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Tác giả - Tác phẩm    
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân
Chuyên mục: Giới thiệu Sách
Ngày đăng: 23/08/2021
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo, giáo dục, rèn luyện người công an cách mạng và lãnh đạo tổ chức, xây dựng bộ máy công an nhân dân một cách trực tiếp, toàn diện.

 

Mặc dù bận trăm công nghìn việc, song Người vẫn dành nhiều thời gian đến tham dự, nói chuyện tại các hội nghị lớn của ngành công an, viết thư thăm hỏi, động viên, dặn dò các đơn vị công an, biểu dương những tấm gương tiêu biểu, những thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ trật tự, trị an xã hội của ngành và của toàn dân.

Nhằm góp phần triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân, năm 2017 nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân” của Thượng tướng, GS. TS Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Nội dung cuốn sách được trình bày trong 348 trang sách, in trên khổ giấy 15cm x 21cm, bố cục thành 4 chương:

Chương 1. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Nội dung chương này tác giả đi sâu nghiên cứu, phân tích làm rõ cơ sở thực tiễn cũng như những tiền đề tư tưởng lý luận để hình thành và phát triển tư tưởng của Người về cán bộ và công tác cán bộ trong suốt thời gian trước năm 1920 đến năm 1969

Chương 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Trong chương này tác giả nghiên cứu những bài viết nói lên vị trí, vai trò, đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, phong cách quần chúng,…của cán bộ cũng như làm rõ các lựa chọn cán bộ, phương pháp dùng người, cách yêu thương, phê bình, kiểm tra,.. cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chương 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ công an nhân dân. Nội dung chương này là những bài nghiên cứu của tác giả về tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân.

Chương 4. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ công an nhân dân hiện nay. Đây là chương rất thiết thực dành cho cán bộ lực lương công an nói chung và các cán bộ lãnh đạo ngành công an nói riêng. Ở chương này tác giả đã phân tích sâu sắc tình hình trong nước, quốc tế, khu vực, thực trạng cán bộ và công tác cán bộ của Công an nhân dân hiện nay đồng thời đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cáo chất lượng cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân trong thời gian tới.

 “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân” là cuốn sách được hệ thống hóa với cấu trúc logic, khoa học, bố cục chặt chẽ tập trung đi sâu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân, khái quát những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân nói riêng, làm rõ những biến đổi sâu sắc của tình hình trong nước, khu vực và quốc tế đã tác động, ảnh hưởng đến cán bộ và công tac tác cán bộ Công an nhân dân, đánh giá thực trạng cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân hiện nay cùng những kết quả và hạn chế của cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, yêu cầu tổng quát và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cuốn sách là công trình trình nghiên cứu có giá trị và ý nghĩa to lớn, là tài liệu học tập, tham khảo dành cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân.

Thư viện tỉnh Ninh Thuận xin trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc./.

                                                

                                               

Nguồn: NGUYỄN THANH HÀ – PHÒNG PVBĐ

Các bài khác