Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Văn bản khác    
18 Công văn về Thuế được ban hành vào đầu tháng 12/2016
Chuyên mục: Văn bản khác
Ngày đăng: 29/12/2016
Từ ngày 01 - 15/12/2016, nhiều Công văn mới liên quan đến Thuế được Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành.

 

Công văn về Thuế

1. Công văn 5769/TCT-TNCN trao đổi ý kiến về thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không qua đấu giá do Tổng cục Thuế ban hành vào ngày 13/12/2016.

2. Công văn 10740/VPCP-KTTH thanh tra, kiểm tra về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành vào ngày 12/12/2016.

3. Công văn 11640/TCHQ-TXNK xác định trước mã số mặt hàng Golf CarBuggy Xe điện do Tổng cục Hải quan ban hành vào ngày 09/12/2016.

4. Công văn 11566/TCHQ-TXNK vướng mắc thuế xuất khẩu loại hình kinh doanh tạm nhập - tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành vào ngày 08/12/2016.

5. Công văn 11561/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng đối với hệ thống nhà kính đồng bộ nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hànhvào ngày 08/12/2016.

6. Công văn 17406/BTC-TCHQ về mã số, mức thuế mặt hàng “Máy ngắt mạch điện chân không” và “Máy ngắt khí SF6” do Bộ Tài chính ban hành vào ngày 07/12/2016.

7. Công văn 2734/TXNK-CST về hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành vào ngày 07/12/2016.

8. Công văn 11471/TCHQ-GSQL xử lý thuế xe ô tô của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành vào ngày 06/12/2016.

9. Công văn 11446/TCHQ-TXNK về hoàn thuế sản phẩm đặt doanh nghiệp chế xuất gia công sau khi xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành vào ngày 06/12/2016.

10. Công văn 11427/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành vào ngày 06/12/2016.

11. Công văn 11422/TCHQ-GSQL về nhập khẩu đồ dùng dưới dạng tài sản di chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành vào ngày 05/12/2016.

12. Công văn 5594/TCT-CS về chi trả lãi tiền vay do Tổng cục Thuế ban hành vào ngày 02/12/2016.

13. Công văn 5586/TCT-CS về xuất hóa đơn khi điều chuyển tài sản do Tổng cục Thuế ban hành vào ngày 02/12/2016.

14. Công văn 17143/BTC-TCT về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa do Bộ Tài chính ban hành vào ngày 02/12/2016.

15. Công văn 5593/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành vào ngày 02/12/2016.

16. Công văn 11380/TCHQ-GSQL thực hiện Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành vào ngày 02/12/2016.

17. Công văn 11310/TCHQ-TXNK về không lấy mẫu phân tích, phân loại do Tổng cục Hải quan ban hành vào ngày 01/12/2016.

18. Công văn 11309/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng đối với hệ thống nhà kính đồng bộ nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành vào ngày 01/12/2016.

Thanh Hữu

Nguồn: THUVIENPHAPLUAT.VN