Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Văn bản khác    
Triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.
Chuyên mục: Văn bản khác
Ngày đăng: 23/04/2018
Ngày 13/4/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1487/KH-UBND về việc thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Xem nội dung chi tiết >>

Kế hoạch 1487/KH-UBND

Nghị định số 83/2017/NĐ-CP