Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Văn bản khác    
Thể lệ Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề “Cuốn sách tôi yêu”
Chuyên mục: Văn bản khác
Ngày đăng: 04/06/2021
Để góp phần chấn hưng văn hóa đọc, đa dạng các hình thức đọc sách, lan tỏa niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng và đáp ứng yêu cầu của việc chuyển đổi số phục vụ người dân, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề: “Cuốn sách tôi yêu”.

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây: Thể lệ cuộc thi