Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Văn bản thư viện tỉnh    
Văn bản số 06-KH/CBTVT
Ngày đăng: 26/02/2016
KẾ hoạch thực hiện chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016

  Click vào đây để xem chi tiết nội dung văn bản

Nguồn: BBT

Các bài khác