- Đăng Nhập  
 
   Văn bản thư viện tỉnh    
Quyết định v/v ban hành quy chế về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Thư viện tỉnh Ninh Thuận
Ngày đăng: 05/07/2016

 

Xem nội dung chi tiết QĐ

Xem Quy chế về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng Chuyên môn thuộc Thư viện tỉnh Ninh Thuận

 

 

Các bài khác