- Đăng Nhập  
 
   Văn bản thư viện tỉnh    
Thông báo số 148/TB-TVT của Thư viện tỉnh Ninh Thuận ngày 11/7/2016 về số điện thoại đường dây nóng
Ngày đăng: 11/07/2016
Thư viện tỉnh Ninh Thuận thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận những ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các nội dung liên quan đến việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị

           Xem nội dung Thông báo >>

Các bài khác