Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Văn bản thư viện tỉnh    
KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình “Tìm hiểu nhanh về Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV”
Ngày đăng: 09/11/2020
Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-SVHTTDL ngày 25/6/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

 Xem nội dung chi tiết tại đây: File

Các bài khác