- Đăng Nhập  
 
   Văn bản chuyên ngành    
Mở rộng hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu Đây là nội dung được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua tại Thông tư 33/2018/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu ngày 15/10/2018.