Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Văn bản chuyên ngành    
Văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị tiếp nhận Dự án BMGF-VN
Ngày đăng: 04/02/2013
Văn bản số 347/BVHTTDL-TV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 29/01/2013 V/v hướng dẫn công tác chuẩn bị tiếp nhận Dự án BMGF-VN

             Xem nội dung chi tiết Văn bản >>

 

          Hướng dẫn xây dựng kinh phí đối ứng cho các đơn vị tham gia Dự án >>

       

          Những thông tin cơ bản về Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam" >>

 

Các bài khác