Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Văn bản chuyên ngành    
Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 24/08/2017
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 31/8/2017

          Xem nội dung chi tiết Quyết định>>

Các bài khác