Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Văn bản chuyên ngành    
Thông tư 33 quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu
Ngày đăng: 18/12/2018
Mở rộng hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu Đây là nội dung được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua tại Thông tư 33/2018/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu ngày 15/10/2018.

 

Thông tư quy định:

- Tài liệu phục vụ hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển được lấy từ vốn tài liệu của thư viện.

- Nguồn nhân lực tham gia hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu:

+ Được bố trí từ tổng số nhân lực của thư viện và đội ngũ cộng tác viên; Người tham gia phải có kinh nghiệm trong hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu;

+ Mỗi đợt phục vụ lưu động phải có ít nhất 03 người tham gia bao gồm: 01 người vận hành phương tiện và 02 nhân viên thư viện;

+ Mỗi đợt luân chuyển tài liệu phải có ít nhất 01 người tham gia, riêng đối với thư viện cấp tỉnh, mỗi đợt luân chuyển phải có ít nhất 02 người tham gia;

- Nguồn kinh phí được lấy từ: Ngân sách Nhà nước; Chương trình, dự án của Nhà nước; Tài trợ, viện trợ hợp pháp; Nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2018.

Xem chi tiết Thông tư 33/2018/TT-BVHTTDL tại đây

Các bài khác