Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
        
 
   CSDL Chuyên đề    
 
   Giới thiệu tài liệu    
Miura Shion là tác giả văn học người Nhật Bản. Bà viết sách và cho ra mắt bạn đọc tác phẩm đầu tiên vào năm 2000. Đến năm 2006 bà đã đạt gải Naoki lần thứ 135 với tác phẩm “Tiệm bá nghệ Tada trước ga Mahoro”. Tiếp nối thành công của tác phẩm “Tiệm bá nghệ Tada trước ga Mahoro” tác giả Miura Shion tiếp tục gửi đến độc giả bức tranh về thành phố Mahoro chân thực qua đôi mắt của hai gã đàn ông Tada và Gyoten, và những vị khách của tiệm bá nghệ. Trong tác phẩm “Những vị khách của tiệm bá nghệ Tada” tác giả đi sâu vào những vị khách của tiệm bá nghệ và cho người đọc cảm nhận rõ hơn những điều sâu thẳm trong lòng của hai người đàn ông Tada và Gyoten.
 
   Ấn phẩm Thư viện