Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   CSDL Chuyên đề    
Bác Hồ với thể dục, thể thao
Chuyên mục: Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 30/03/2021
Lúc sinh thời Bác Hồ rất quan tâm đến sự nghiệp phát triển văn hoá giáo dục, y tế, thể dục thể thao. Người khẳng định văn hóa giáo dục, y tế , thể dục thể thao là những thể hiện sinh động cho bộ mặt của một đất nước, trình độ văn minh của một quốc gia và tính ưu Việt của một chế độ xã hội. Trên thực tế thì chúng ta cũng thấy sức khỏe của con người là vốn quý, muốn có cuộc sống hạnh phúc thì điều cần thiết đầu tiên cũng phải là sức khỏe.

 

 

         

 Dân tộc muốn độc lập, tự cường thì ngoài sức khỏe của nền kinh tế thì sức khỏe của cả dân tộc là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, với tầm nhìn xa trông rộng của Bác mà ngay sau Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, đất nước ta phải đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức được ví như “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng chỉ hơn bốn tháng sau Lễ Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945), Bác Hồ đã ký Sắc lệnh số 14 về việc lập Nha Thể dục Trung ương trực thuộc Bộ Thanh niên (ngày 30 tháng Giêng năm 1946). Sắc lệnh qui định Nha Thể dục Trung ương có nhiệm vụ cùng Bộ Y tế và Bộ Quốc gia giáo dục nghiên cứu phương pháp và thực hành thể dục trong toàn quốc. Bộ Thanh niên sẽ ấn định những việc về tổ chức và ngân sách của Nha Thể dục Trung ương (trong Hồ Chí Minh Biên niên Tiểu sử, Nxb.CTQG, H.2006, t.3, tr.143) .  Đến ngày 27 tháng 3 năm 1946, Bác Hồ ký tiếp Sắc lệnh số 38 về việc lập Nha Thanh niên và Thể dục trực thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục với cơ cấu gồm Phòng Thanh niên và Phòng Thể dục Trung ương ( trong Hồ Chí Minh Biên niên Tiểu sử, Nxb.CTQG, H.2006, t.3, tr.190-191). Cùng ngày ký Sắc lệnh 38, Bác Hồ có bài viết đăng trên báo Cứu quốc với nhan đề “ Sức khoẻ và thể dục”. Trong bài viết này Bác phân tích rõ tầm quan trọng của sức khỏe cũng như vai trò của thể dục thể thao đối với sức khỏe con người. Và cũng trong bài viết này Bác đã kêu gọi tất cả mọi người cần phải tập thể dục thường xuyên. Đây là lời kêu gọi toàn dân tập thể dục đầu tiên của Bác Hồ dưới chế độ mới – chế độ xã hội chủ nghĩa.

 

Khi đến dự Lễ khai mạc Đại hội Thanh niên Hà Nội vào ngày 26 tháng 5 năm 1946, tại Đại hội này đã phát động Lễ hội thanh niên vận động và Bác Hồ đã được Ban tổ chức mời châm ngọn lửa phát động phong trào Khỏe vì nước. Sau lễ phát động này, phong trào Khỏe vì nước từ Hà Nội đã lan tỏa ra khắp mọi miền đất nước. Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt nam (27/3/1946 – 27/3/2021), tìm hiểu về những sự kiện của Bác Hồ với thể dục thể thao chúng ta có thể khẳng định rằng Bác Hồ chính là người khai sinh ra ngành Thể dục thể thao cách mạng Việt Nam, không chỉ vậy Bác còn chính là người khởi xướng phong trào thể dục quần chúng đầu tiên với khẩu hiệu cách mạng Khỏe vì nước.

 

Những tư tưởng chỉ đạo của Bác đối với ngành thể dục thể thao nước nhà được thể hiện ở tầm vĩ mô vừa mang tính chính trị sâu sắc, vừa mang tính định hướng cụ thể. Theo quan điểm của Bác thì mỗi công dân đều phải có sức khỏe: Khỏe vì nước, khỏe để phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Rèn luyện sức khỏe là yêu nước, là trách nhiệm của người yêu nước. Đó là quan điểm chính trị, cách mạng . Bác viết: “Giữ gìn dân chủ mới; xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu, mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe.Vậy rèn luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của một người yêu nước… Dân cường thì quốc thịnh. Tôi mong đồng bào ai cũng gắng tập thể dục” ( trích lời kêu gọi toàn dân tập thể dục).

 

Bác Hồ không chỉ kêu gọi toàn dân tập thể dục mà chính Bác cũng là tấm gương tự rèn luyện sức khỏe và thể dục, thể thao cho các thế hệ chúng ta học tập. Bác kêu gọi: “Tôi mong rằng đồng bào ai cũng cố gắng tập thể dục. Tự tôi ngày nào cũng tập” và điều này đã thành nếp sinh hoạt của Người.

 

Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào Bác Hồ cũng rất quan tâm đến việc tập thể dục để rèn luyện sức khỏe bản thân. Vào những ngày đầu năm 1941, sau khi bôn ba khắp năm châu bốn biển để tìm đường cứu nước, Bác Hồ trở về hoạt động trong nước và ở tại hang Pắc Pó (Cao Bằng). Một trong những công việc được Bác quan tâm đó là chuẩn bị những điều kiện để rèn luyện sức khỏe. Tại đây Bác đã đắp một nền đất để tập thể dục buổi sáng. Khi vừa được ra khỏi nhà tù Quốc dân Đảng Trung Hoa, Bác Hồ đã tập leo núi để rèn luyện sức khỏe. Bác viết:

“ Núi ấp ôm mây, mây ấp núi,

Lòng sông gương sáng bụi không mờ;

Bồi hồi dạo bước Tây Phong Lĩnh

Trông lại trời Nam nhớ bạn xưa”

 

          Trích trong “ Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản phổ thông xuất bản năm 1971, trang 118.

 

Nhờ chăm chỉ tập thể dục, rèn luyện sức khỏe mà Bác Hồ của chúng ta khi đã  “ sáu mưởi tuổi vẫn còn xuân chán” và dù đã 60 tuổi nhưng Bác vẫn có thể đi bộ được 50, 60km một ngày. Khi Bác sang thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Ấn Độ vào năm 1958, Bác đã 68 tuổi nhưng Người vẫn leo 379 bậc cầu thang lên thăm tháp Cutapmina. Khi lên đến đỉnh tháp Cutapmina, ở độ cao 73 mét, Bác vẫy hoa chào những người bạn của đất nước Ấn Độ và ngắm nhìn Thủ đô Niu Đêli. Nghiên cứu tài liệu về Bác, ta bắt gặp những trang viết, bức ảnh ghi lại các hoạt động tập luyện (nhu quyền, dưỡng sinh, đánh bóng chuyền, bơi lội) của Bác chắc trong chúng ta không ai khỏi bồi hồi, xúc động và cảm phục sự rèn luyện sức khỏe của Người.

 

Bác Hồ của chúng ta luôn đau đáu nhớ về miền Nam ruột thịt, Bác nói: “ Miền Nam luôn trong trái tim tôi” nhưng trong suốt cuộc đời làm cách mạng của mình Bác cũng chưa một lần được đến thăm miền Nam, một nửa trái tim thương yêu của Tổ quốc. Có một dịp vào mùa xuân năm 1968, trong những ngày đồng bào và chiến sĩ miền Nam tổng tấn nổi dậy nhằm đánh đổ đế quốc Mỹ xâm lược (Tết Mậu Thân năm1968), Bác đã đề nghị Bộ Chính trị bố trí để Người đi thăm động viên đồng bào và chiến sĩ miền Nam. Bộ Chính trị hứa sẽ sắp xếp để Bác thăm miền Nam nếu Người có sức khỏe tốt. Và để chuẩn bị có sức khỏe tốt cho chuyến đi, Bác đã tăng cường rèn luyện sức khỏe: “Hồi đó, mỗi ngày Bác tập hành quân từ 5 đến 10km, có hôm tăng lên 20km đường rừng, băng đèo, vượt sông. Bác cũng đeo ba lô nặng 25kg…” ( theo lời kể của đồng chí Vũ Kỳ - Thư ký riêng của Bác).

Để ghi lại hình ảnh luyện tập của Bác trong dịp này nhà thơ Việt Phương đã viết:

“… Ngoài bảy nhăm, Bác vẫn thường ném bóng

Cái gạt tàn thuốc lá đã từ lâu thôi không nóng trên bàn

Mỗi ban mai Bác luyện chân như ngày xưa tập trèo sườn núi vắng

Con biết lòng Người quyết đến với miền Nam…”

 

Hơn 50 năm Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng chỉ đạo của Người về mọi phương diện thì vẫn còn nguyên giá trị. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay,  toàn Đảng, toàn dân ta đang tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với lĩnh vực thể thao, Học tập và làm theo Bác theo quan điểm: “Dân cường thì quốc thịnh”, muốn vậy thì toàn dân phải rèn luyện sức khoẻ, tập luyện thể thao để trở thành những người Khỏe vì nước, khỏe để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.Tấm gương rèn luyện thân thể của Bác là một thực tiễn sinh động, một bài học quí báu để mỗi người trong chúng ta có thể học tập và noi theo, góp phần mình vào công cuộc xây dựng một dân tộc, một đất nước giàu về vật chất, văn minh về văn hóa, mạnh mẽ về thể chất và tinh thần.

 

Phong trào rèn luyện thân thể theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại hôm nay đang ngày một lan tỏa rộng khắp trên mọi miền đất nước nói chung và Ninh Thuận nói riêng. Ngoài các môn thể thao thành tích cao thì những năm gần đây Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cũng rất quan tâm đến các môn thể thao quần chúng để vận động phong trào toàn dân tập thể dục, rèn luyện sức khỏe. Các sân chơi, bãi tập thể thao ngoài việc được Nhà nước đầu tư thì cũng được xã hội hóa khá nhiều. Có rất nhiều sân cỏ nhân tạo mini, phòng tập gym, yoga, thể dục nhịp điệu, thể hình,…do tư nhân mở ra để cho nhân dân đến tập thể thao, rèn luyện sức khỏe. Vào sáng sớm và chiều tối các công viên, vườn hoa, quảng trường cũng tấp nập người tập luyện thể thao. Tất cả những hình ảnh ấy đã nói lên phong trào rèn luyện sức khỏe theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại ở địa phương ngày càng khởi sắc. Hy vọng phong trào tập thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe sẽ tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm và nhân dân nhiệt tình ủng hộ để xây dựng một dân tộc, một đất nước Việt Nam không những hùng cường về kinh tế mà còn hùng cường cả về thể chất và tinh thần đánh bại mọi hiểm họa thiên tai, dịch bệnh sánh vai cùng với các cường quốc năm châu trên thế giới theo di nguyện của Người. 

 

                                                             

Nguồn: PHẠM THỊ THƠM
 
   Bầu cử Quốc hội & HĐND    
 
   Đảng Cộng sản Việt Nam    
Sáng 1/2, tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng, trong không khí phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đọc diễn văn bế mạc, tổng kết những kết quả, thành công nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
   Việt Nam - Asean    
 
   Hồ Chí Minh    
Vào cuối thế kỷ XIX, dân tộc Việt Nam bị thực dân Pháp thống trị. Khi đó, thực dân Pháp và giai cấp phong kiến đã cấu kết với nhau thống trị nước ta, dân ta một cổ hai tròng, thân phận nô lệ bị đọa đày áp bức và đau khổ không kể xiết. Các phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng Việt Nam, tuy nổ ra liên tiếp và theo nhiều khuynh hướng tư tưởng, con đường khác nhau, nhiều nhà yêu nước nổi tiếng như Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học, Hoàng Hoa Thám, Lương Văn Can... đi tìm đường cứu nước, nhưng kết cục đều bị thất bại.
 
   Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam    
 
   Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9    
 
   Võ Nguyên Giáp    
 
   Nguyễn Văn Linh    
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng Cộng sản Việt Nam (12/1976) đề ra đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chủ trương của Đảng là củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đẩy nhanh cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa và nông nghiệp ở miền Nam, xóa bỏ kinh tế tư bản tư nhân, đưa nông dân vào hợp tác xã nông nghiệp, nhằm thống nhất quan hệ sản xuất và chế độ kinh tế trên cả nước.
 
   Quân đội nhân dân Việt Nam    
 
   Đoàn TNCS HCM    
 
   Chuyên đề Phụ Nữ    
Không chỉ có Bác Hồ kính yêu của chúng ta, mà còn có cả những nhà kinh điển của chủ nghĩa xã hội khoa học luôn đánh giá cao vai trò to lớn của phụ nữ trong xã hội.
 
   Điện Biên Phủ    
 
   Chuyên đề Trẻ em    
Dự án Phát triển trẻ em toàn diện (MIECD) sẽ thí điểm tại 27 xã khó khăn của 9 huyện thuộc các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Điện Biên. Ước tính sẽ có khoảng 35.000 trẻ ở độ tuổi 0-8 và 25.000 phụ huynh và người chăm sóc được hưởng lợi từ sáng kiến này.
 
   Cải cách hành chính    
Chiều 27-11, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về cải cách thủ tục hành chính (CCHC) trong lĩnh vực Thuế, Hải quan, Kho bạc.
 
   Tuần Lễ Học Tập Suốt Đời    
Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, của nền văn minh nhân loại, học tập, làm việc, cống hiến và hưởng thụ của mỗi cá nhân, tập thể ... được xem như một nhu cầu tất yếu, một sự thật hiển nhiên mà không cần bàn cãi. Trong mối quan hệ biện chứng ấy thì “Học tập” và “Học tập suốt đời” của một con người được coi như điểm khởi đầu, và trong một chừng mực nào đó, có thể nói nó không có hồi kết. Nghĩa là khi người ta còn sống, còn hít thở không khí, thì con người ta vẫn phải ăn, mặc, ở, đi lại, lao động và học hành…
 
 
   Ngày Giải phóng 16/4 và 30/4    
 
   Ngày hội Văn hóa Chăm    
Trong khuôn khổ “Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012”, tại TP Phan Rang – Tháp Chàm, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Bảo tồn văn hóa dân tộc Chăm trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Hơn 50 nhà khoa học, nghiên cứu về văn hóa, trong đó có 2 nhà nghiên cứu văn hóa người Nhật Bản đã đến tham dự với 33 tham luận đã được trình bày, thảo luận tại hội thảo…
 
   Ngày hội Văn hóa dân tộc Raglai    
Tối 30/8, tại Sân khấu Trung tâm huyện Bác Ái, sau tiếng chiêng khai mạc, đêm nghệ thuật Ngày hội văn hóa dân tộc Raglai-Ninh Thuận 2013 đã bắt đầu. Trong thời khắc khai hội, không gian linh thiêng bao phủ của núi rừng cộng với tiếng mã la, kèn bầu Sarakel, đàn Chapi, sáo Talakung... nhịp nhàng cùng các điệu múa truyền thống uyển chuyển sắc màu, đã lôi cuốn mọi người cùng hòa quyện sâu đậm vào nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Raglai.
 
   Thư viện tỉnh 20 năm phấn đấu và trưởng thành    
Thư viện tỉnh Ninh thuận được thành lập ngày 09/05/1992. Điều 1 của Quyết định số 28 QĐ/UB-NT của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận có ghi : " Nay thành lập Thư viện tỉnh Ninh thuận trên cơ sở tiếp nhận phần phân chia về tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất, sách báo ...của thư viện tỉnh Thuận Hải và củng cố bổ sung phát triển theo yêu cầu mở rộng hoạt động phục vụ… ". Đến ngày 31/12/1993, UBND tỉnh đã chính thức có Quyết định số 2276 QĐ/UB-NT về việc ban hành bản quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh Ninh Thuận.
 
   Bầu cử Quốc hội & HĐND