- Đăng Nhập  
 
   CSDL Thư mục    
Một trong những nhà triết học, nhà trư tưởng và nhà giáo dục học nổi tiếng của phương Đông nói chung và của đất nước Trung Hoa nói riêng mà chắc hẳn nhiều người Việt Nam cũng đã biết tới, đó chính là Khổng Tử. Ông được xem là bậc thánh nhân đạt đến trình độ tư tưởng vĩ đại và thế giới tinh thần phong phú. Học thuyết của ông xưa nay đã có ảnh hưởng vô cùng rộng lớn không chỉ đối với nền văn hóa ở Trung Quốc và còn đối với rất nhiều nước Á Đông khác. Triết học của ông nhấn mạnh sự tu dưỡng đức hạnh cá nhân và cai trị bằng đạo đức. Các bài giảng của Khổng Tử được nghiên cứu chủ yếu qua cuốn Luận Ngữ, tập hợp những "mẩu chuyện cách ngôn ngắn", được biên soạn nhiều năm sau khi ông qua đời do các học trò của ông ghi chép lại.
 
   Thư mục Tài liệu mới    
 
   Thư mục Tài liệu chuyên đề    
 
   Thư mục Tài liệu địa chí    
 
   Thư mục Trích báo, tạp chí