Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Thông tin thư mục    
Tài liệu mới tháng 3/2017
Chuyên mục: Tài liệu mới
Ngày đăng: 14/04/2017

KH XÃ HỘI HỌC

1/. Biển đảo trong văn hóa, văn nghệ dân gian Hội An / Trần Văn An giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn, 2016. - 431tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Tóm tắt: Giới thiệu về biển đảo ở Hội An; biển đảo trong văn nghệ dân gian; biển đảo trong sinh hoạt kinh tế, ngành nghề truyền thống; tín ngưỡng dân gian liên quan đến biển đảo.

Ký hiệu môn loại: 390.0959752

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021563

2/. BÙI, MẠNH CƯƠNG. Hỏi - đáp về tiếp câng dân / Bùi Mạnh Cương, Nguyễn Thị Tố Quyên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 91tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) Đầu trang nhan đề: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tóm tắt: Gồm 71 câu hỏi và trả lời về Luật tiếp công dân và hướng dẫn công tác tiếp công dân đến các cơ quan quản lý nhà nước.

Ký hiệu môn loại: 342.597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021518

3/. Chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển sản xuất. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2016. - 226tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tóm tắt: Giới thiệu một số chính sách phát triển thủy sản như về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm đối với phát triển thủy sản, ưu đãi thuế, hỗ trợ khác; văn bản về chính sách phát triển thủy sản, tín dụng, cấp bù lãi suất, bảo hiểm.

Ký hiệu môn loại: 343.59707

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021538

4/. CHUNG JU YUNG. Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách : Tự truyện / Chung Ju Yung; Lê Huy Khoa dịch. - Hà Nội : Thế giới, 2015. - 327tr. ; 15cm.

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời thăng trầm và tính cách thú vị của người sáng lập tập đoàn Hyundai (Chung Ju Yung) với những bài học lớn về khát vọng và dũng khí cho mỗi cá nhân, từ hai bàn tay trắng đã trở thành một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất trong lịch sử các tập đoàn công nghiệp hàng đầu Hàn Quốc và Châu Á.

Ký hiệu môn loại: 338.709519

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021543

5/. Cẩm nang công tác Hội và phong trào nông dân / Nguyễn Duy Lượng chủ biên, Mai Văn Tưởng biên soan. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 156tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) Đầu trang nhan đề: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tóm tắt: Tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển; tính chất, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Hội nông dân Việt Nam; một số nghiệp vụ cơ bản của Hội ở cơ sở.

Ký hiệu môn loại: 305.5

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021528

6/. DƯƠNG, THÁI NHƠN. Đồng dao ở Phú Yên / Dương Thái Nhơn. - Hà Nội : Sân khấu, 2016. - 615tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.80959755

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021554

7/. HÀ GIAO. Văn hóa vùng biển Bãi Ngang (tỉnh Bình Định) / Hà Giao, Võ Ngọc An. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2015. - 342tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu sự hình thành vùng văn hóa Bãi Ngang và đặc điểm dân cư; văn hóa dân gian vùng ven biển Bãi Ngang.

Ký hiệu môn loại: 390.0959754

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021597

8/. Hát ru dân tộc Mường Thanh Hóa / Hoàng Minh Tường sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn, 2016. - 367tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về văn hóa của đồng bào Mường Thanh Hóa, đặc điểm của hát ru Mường, tuyển chọn một số bài hát ru Mường.

Ký hiệu môn loại: 398.80959741

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021553

9/. Hình tượng dũng sĩ chống áp bức trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên / Nguyễn Hữu Đức nghiên cứu, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 135tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Cơ sở xã hội, lịch sử văn hóa Tây Nguyên góp phần hình thành nên kiểu truyện dũng sĩ; hình tượng dũng sĩ trong truyện cổ; giá trị thẩm mỹ của hình tượng dũng sĩ; giới thiệu một số truyện về dũng sĩ và mô típ của truyện.

Ký hiệu môn loại: 398.2095976

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021552

10/. HOÀNG, THẾ XƯƠNG. Tìm hiểu nghi thức tế - lễ trong các lễ hội dân gian ở vùng Hà Tây - Hà Nội / Hoàng Thế Xương. - Hà Nội : Sân khấu, 2016. - 311tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tìm hiểu về các nghi thức thờ cúng tế lễ trong các lễ hội dân gian cổ truyền ở một làng ven đô Hà Nội; không gian thờ cúng các đấng thiêng liêng nơi diễn ra tế lễ truyền thống; ...

Ký hiệu môn loại: 394.26959732

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021570

11/. HUỲNH, VĂN NGUYỆT. Văn hóa ẩm thực dân gian đồng bằng sông Cửu Long / Huỳnh Văn Nguyệt. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 311tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội tác động đến văn hóa ẩm thực; đặc điểm ẩm thực dân gian ĐBSCL; văn hóa ẩm thực ĐBSCL trong mối tương quan chung của cả nước; một số món ăn thức uống mang đậm màu văn hóa ĐBSCL.

Ký hiệu môn loại: 394.1095978

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021587

12/. HUỲNH, VĂN TỚI. Ca dao người Việt ở Đông Nam bộ / Huỳnh Văn Tới. - Hà Nội : Sân khấu, 2016. - 260tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.9095977

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021562

13/. Hướng dẫn bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2016. - 179tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tóm tắt: Gồm hai phần: thông tin chung về bảo vệ trẻ em trong tình huống khẩn cấp; đánh giá về sự phát triển của trẻ em, bảo vệ trẻ em và các tình huống khẩn cấp.

Ký hiệu môn loại: 362.709597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021539

14/. Hỏi - đáp pháp luật về thừa kế : Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 / Nguyễn Văn Niên chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 143tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) Đầu trang nhan đề: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tóm tắt: Gồm 93 câu hỏi và trả lời về thừa kế, được quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015 và một số luật chuyên ngành: Luật hôn nhân và gia đình, luật đất đai ,...

Ký hiệu môn loại: 346.59705

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021509

15/. Hỏi - đáp về thuận lợi và khó khăn đối với nông nghiệp Việt Nam khi tham gia TPP / Phạm Quốc Trung chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 183tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) Đầu trang nhan đề: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương; đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương tới ngành nông nghiệp.

Ký hiệu môn loại: 338.109597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021529

16/. Khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam - Sự bình yên của cuộc sống. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2016. - 163tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tóm tắt: Tổng thể về thực trạng ô nhiễm bom mìn, vật nỗ còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam; nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta khắc phục hậu quả bom mìn; hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh bom mìn, vật nổ và cách sơ cứu, cấp cứu đối với nạn nhân bom mìn.

Ký hiệu môn loại: 363.3409597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021537

17/. LA, MAI THI GIA. Motif trong nghiên cứu truyện kể dân gian : Lý thuyết và ứng dụng / La Mai Thi Gia. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 400tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Gồm 3 chương: Motif trong lý thuyết của một số trường phái nghiên cứu văn học dân gian trên thế giới; một số bình diện nghiên cứu motif truyện kể dân gian; motif tái sinh trong truyện cổ tích Việt Nam.

Ký hiệu môn loại: 398.2

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021540

18/. LÊ, HỒNG KHÁNH. Dân ca người Việt (Kinh) sưu tầm ở Quảng Ngãi : Xếp theo thể loại / Lê Hồng Khánh. - Hà Nội : Sân khấu, 2016. - 475tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Sưu tầm những thể loại dân ca khác nhau ở tỉnh Quảng Ngãi như : Hát đối đáp, hát ru, vè, hò, đồng dao… và giới thiệu một số sinh hoạt diễn xướng dân gian tiêu biểu như: tục thờ cúng cá ông, hát múa sắc bùa, thú chơi bài và hát bài chòi…

Ký hiệu môn loại: 398.90959753

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021557

19/. LÊ, KHẢ PHIÊU. Lê Khả Phiêu tuyển tập / Lê Khả Phiêu. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - tập ; 22cm. T.3 2010 - 2016. - Hà Nội : Chinh trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 359tr. : ảnh chân dung ; 22cm.

Tóm tắt: Tuyển chọn và giới thiệu các bài nói, bài viết và trả lời phỏng vấn của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ năm 2010-2016 với các chủ đề: Viết về Bác Hồ; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vấn đề văn hoá, văn nghệ, giáo dục và đào tạo của nước nhà.

Ký hiệu môn loại: 324.259707092

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021534

20/. LÊ, THỊ THÙY LY. Sử thi Ba Na và số phận của nó trong xã hội đương đại / Lê Thị Thùy Ly. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 312tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021583

21/. LÊ, VĂN QUÝ. Tìm hiểu pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa / Lê Văn Quý. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 179tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) Đầu trang nhan đề : Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tóm tắt: Gồm 98 câu hỏi - trả lời về luật di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 kết hợp với các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành: khái niệm di sản văn hóa, đối tượng điều chỉnh của Luật di sản văn hóa hiện hành, quy định về những đối tượng có quyền quản lý, ...

Ký hiệu môn loại: 344.597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021508

22/. Luận về giai thoại / Triều Nguyên sưu tầm, nghiên cứu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 420tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Dẫn luận việc nghiên cứu giai thoại; các bộ sưu tầm, tập hợp giai thoại; hệ thống giai thoại; nghệ thuật, nội dung và đặc điểm giai thoại; vị trí và đóng góp của giai thoại.

Ký hiệu môn loại: 398.2

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021547

23/. Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trịnh Tiến Việt chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Tư pháp, 2016. - 519tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu những quan điểm tiếp cận khác nhau về tội phạm; tính cấp thiết, nhu cầu và những thách thức của việc kiểm soát tội phạm trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; ...

Ký hiệu môn loại: 364.409597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021501

24/. LƯƠNG, VIỆT ANH. Lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên / Lương Việt Anh, Nguyễn Thị Thúy. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 200tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát về người Nùng Phàn Slình; nghi lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở Thái Nguyên; công tác bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa trong nghi lễ cầu tự trong đời sống xã hội hiện nay; một số bài then trong nghi lễ cầu tự và nghi lễ vun hoa của người Nùng.

Ký hiệu môn loại: 392.10959714

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021551

25/. LƯỜNG, SONG TOÀN. Tín ngưỡng dân gian người Thái huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình / Lường Song Toàn. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc. - tập ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.2. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2016. - 843tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu về kết thúc một vòng đời và những nghi lễ; tín ngưỡng thờ tổ nghề và thành hoàng làng.

Ký hiệu môn loại: 390.0959719

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021593

26/. Lượn rọi hát đối đáp của người Tày / Dương Văn Sách, Dương Thị Đào sưu tầm. - Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn, 2016. - 707tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tìm hiểu về nói rọi, lượn rọi, đặc điểm của lượn rọi người Tày Cao Bằng, giới thiệu một số bài lượn rọi bằng tiếng Việt và tiếng Tày.

Ký hiệu môn loại: 398.809597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021542

27/. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền nhân dân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 243tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) Đầu trang nhan đề: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tóm tắt: Những khái niệm cơ bản vềv Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; một số nội dung cụ thể và một số câu hỏi đáp về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền nhân dân.

Ký hiệu môn loại: 320.9597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021517

28/. Một số mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới / Trần Nhật Lam biên soạn. - Hà Nội : Nông nghiệp, Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 219tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) Đầu trang nhan đề: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tóm tắt: Tập hợp một số mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới trên cả nước.

Ký hiệu môn loại: 307.7209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021530

29/. NGÔ, THANH BÌNH. Hỏi - đáp pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội / Ngô Thanh Bình, Bùi Đức Thiêm. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 191tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) Đầu trang nhan đề: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tóm tắt: Giới thiệu các quy định pháp luật về phòng, chống ba loại tệ nạn xã hội nguy hiểm, gây mất ổn định trật tự xã hội và ảnh hưởng lớn sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay là các tệ nạn ma túy, mại dâm và cờ bạc.

Ký hiệu môn loại: 344.59705

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021519

30/. NGUYỄN, CHÍ BỀN. Lễ hội cổ truyền của người Việt, cấu trúc và thành tố / Nguyễn Chí Bền. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 470tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu lễ hội cổ truyền của người Việt trên các khía cạnh: lịch sử; chủ/ khách thể; cấu trúc; nhân vật phụng thờ; các thành tố hiện hữu và tàng ẩn; quan hệ giữa các thành tố trong cấu trúc cũng như việc bảo tồn, phát huy giá trị của lễ hội cổ truyền trong xã hội đương đại.

Ký hiệu môn loại: 394.269597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021549

31/. NGUYỄN, HÙNG MẠNH. Tết Sử giề pà của người Bố Y huyện Mường Khương / Nguyễn Hùng Mạnh. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 199tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát chung về dân tộc Bố Y huyện Mường Khương và hệ thống ngày lễ, tết; diễn trình tế Sử giề pà của dân tộc Bố Y; một số hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian trong tết Sử giề pà; đôi nét về dân ca Bố Y trong ngày tết Sử giề pà; giá trị của tết Sử giề pà và vấn đề bảo tồn.

Ký hiệu môn loại: 394.269597167

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021575

32/. NGUYỄN, NGỌC KIM ANH. Hướng dẫn một số trò chơi dân gian trong các lễ hội / Nguyễn Ngọc Kim Anh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 135tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) Đầu trang nhan đề: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tóm tắt: Giới thiệu một số trò chơi dân gian phổ biến làm phong phú thêm nét đặc trưng của các lễ hội ở nước ta: kéo co, đấu vật, đẩy gậy, đá cầu, ...

Ký hiệu môn loại: 394.09597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021523

Nguồn: BBT