Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Thông tin thư mục    
Tài liệu mới tháng 4/2017
Chuyên mục: Tài liệu mới
Ngày đăng: 11/06/2017

KH XÃ HỘI HỌC

1/. BÙI, HUY VỌNG. Mỡi trong đời sống người Mường ở Lạc Sơn - Hòa Bình / Bùi Huy Vọng. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 301tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về huyện Lạc Sơn, người Mường ở Lạc Sơn. Tìm hiểu nguồn gốc, tên gọi, lịch sử ra đời và vai trò của Mỡi trong đời sống người Mường. Những điểm tương đồng và khác biệt với Mo và Clượng...

Ký hiệu môn loại: 398.0959719

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021646

2/. Ca dao - Hò vè sưu tầm trên đất Kiên Giang / Trương Thanh Hùng sưu tầm, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 107tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.80959795

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021662

3/. Ca dao Quảng Ngãi / Lê Hồng Khánh sưu tầm, tuyển chọn, chú giải, bình luận. - Hà Nội : Sân khấu, 2016. - 407tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.80959753

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021681

4/. CHẢO, VĂN LÂM. Văn hóa ẩm thực của người Dao Tuyển ở Lào Cai / Chảo Văn Lâm. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 183tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu ẩm thực và tập quán trong ăn uống của người Dao Tuyển ở Lào Cai, một số hình ảnh và từ vững liên quan đến ẩm thực của người Dao Tuyển.

Ký hiệu môn loại: 394.109597167

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021683

5/. Giáo trình hiến pháp và luật tổ chức bộ máy nhà nước : Chương trình cử nhân hành chính / Vũ Đức Đán chủ biên, Lê Thị Thảo, Nguyễn Tiến Hiệp biên soạn. - In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004. - 292tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Học viện Hành chính Quốc gia. Khoa Nhà nước và Pháp luật

Tóm tắt: Giới thiệu đối tượng nghiên cứu, hiến pháp - luật cơ bản của nhà nước, chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, bảo vệ Tổ quốc, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân... Ký hiệu môn loại: 342.597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021711

6/. Giáo trình lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam : Dùng cho đào tạo Đại học Hành chính / Võ Văn Tuyển chủ biên, Phạm Thị Thu Lan biên soạn. - Hà Nội : Giáo dục, 2005. - 475tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Học viện Hành chính Quốc gia. Khoa Hành chính học

Tóm tắt: Hành chính Việt Nam từ thời đại dựng nước của các vua Hùng đến thế kỷ thứ X; Hành chính Nhà nước từ thời kỳ xây dựng và phát triển quốc gia phong kiến; Hành chính Nhà nước từ Cách mạng tháng Tám đến nay.

Ký hiệu môn loại: 351.597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021709

7/. Giáo trình quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế : Dùng cho đào tạo Đại học Hành chính / Trang Thị Tuyết chủ biên, ... [và những người khác]. - In lần thứ 2 có chỉnh lý và bổ sung. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004. - 343tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Học viện Hành chính Quốc gia. Khoa Quản lý Nhà nước về kinh tế

Tóm tắt: Lý luận chung quản lý nhà nước về kinh tế. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, kinh tế đối ngoại, đối với các dự án đầu tư.

Ký hiệu môn loại: 354.09597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021712

8/. Giáo trình quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước : Đào tạo Đại học Hành chính / Võ Kim Sơn chủ biên, Bùi Thế Vĩnh, Lê Thị Vân Hạnh biên soạn. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004. - 390tr. ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Học viện Hành chính Quốc gia. Khoa Khoa học Hành chính

Tóm tắt: Lý luận cơ bản về tổ chức, tổ chức hành chính nhà nước, tổ chức hành chính nhà nước trung ương và ở địa phương, thiết kế tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước, hiệu quả và phát triển tổ chức hành chính nhà nước.

Ký hiệu môn loại: 352.2

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021710

9/. HOÀNG, TUẤN CƯ. Khỏa quan những bài lượn trong nghi lễ cấp sắc, thăng sắc của người Tày Lạng Sơn / Hoàng Tuấn Cư. - Hà Nội : Sân khấu. - tập ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.1. - Hà Nội : Sân khấu, 2016. - 403tr. ; 21cm.

Ký hiệu môn loại: 398.80959711

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021691

10/. HOÀNG CHOÓNG. Hát trong đám cưới người Tày vùng Văn Lãng, Lạng Sơn / Hoàng Choóng. - Hà Nội : Sân khấu, 2016. - 283tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu 100 bài thơ tiếng Tày và 100 bài dịch nghĩa ra tiếng Việt hát trong đám cưới người Tày nhằm giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam.

Ký hiệu môn loại: 392.50959711

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021654

11/. HOÀNG LUẬN. Then giải hạn của người Tày huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên / Hoàng Luận, Hoàng Tuấn Cư. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2016. - 451tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu then - văn hóa tinh thần của người Tày ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên gồm tiếng Tày và tiếng Việt.

Ký hiệu môn loại: 390.0959714

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021672

12/. HUỲNH, VĂN NGUYỆT. Quà bánh trong đời sống văn hóa dân gian vùng Tây Nam Bộ / Huỳnh Văn Nguyệt. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 330tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về lịch sử, địa bàn, đặc điểm tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến bánh dân gian vùng Tây Nam Bộ; bánh dân gian vùng Tây Nam Bộ; vai trò của bánh trong đời sống văn hóa dân gian; mứt, chè, xôi, bún, hủ tiếu; các nghệ nhân làm bánh và các làng nghề nổi tiếng.

Ký hiệu môn loại: 392.3095978

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021678

13/. LÊ, HỮU BÁCH. Hội làng cổ truyền tỉnh Hà Nam / Lê Hữu Bách. - Hà Nội : Mỹ thuật. - tập ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam T.2. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 527tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giiới thiệu một số hội làng tiêu biểu: Hội chùa Đọi, hội Đình - Đền Nội Rối, hội Đình Mỹ Đôi, hội Đình Tái Kênh...

Ký hiệu môn loại: 394.26959737

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021694

14/. LÒ, VĂN CHIẾN. Tri thức dân gian trong việc khai thác nguồn tài nguyên, thiên nhiên của người Pu Nả ở Lai Châu / Lò Văn Chiến. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 224tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về đặc điểm tự nhiên, các loại rừng, đặc điểm khí hậu ở vùng người Pu Nả sinh sống; tri thức dân gian trong việc khai thác nguồn lợi tự nhiên, trong hoạt động săn bắt, những công cụ dùng trong săn bắt, các kiểu săn bắt truyền thống, tri thức dân gian trong việc đánh bắt thủy sản, trong hoạt động khai thác gỗ, lạt của người Pu Nả...

Ký hiệu môn loại: 390.09597173

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021664

15/. Lời thần chú, bùa - chài trong dân gian, sách cổ Thái : Koãm măn muỗn tãy / Hoàng Trần Nghịch, Cà Chung sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 439tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Phân loại và nội dung lời thần chú bùa - chài gồm tiếng Việt và phiên âm tiếng Thái.

Ký hiệu môn loại: 398.09597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021652

16/. Luật tục Mường / Cao Sơn Hải sưu tầm, biên dịch, khảo cứu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 411tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về luật tục Mường và các "bộ" luật tục Mường.

Ký hiệu môn loại: 305.895924

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021651

17/. LƯỜNG, SONG TOÀN. Tín ngưỡng dân gian người Thái huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình / Lường Song Toàn. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc. - tập ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.1. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2016. - 510tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu tín ngưỡng dân gian và hệ thống tín ngưỡng dân gian trong tâm thức của người Thái huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Ký hiệu môn loại: 390.0959719

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021696

18/. LƯỜNG, THỊ ĐẠI. Xên Mường / Lường Thị Đại chủ biên, Chu Thùy Liên, Lò Văn Hoàng. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 799tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa, quy mô, mục đích cũng như nội dung tiến hành, cách thức của từng hoạt động trong lễ Xên Mường thuộc cộng đồng nhóm Thái đen ở Điện Biên.

Ký hiệu môn loại: 394.269597177

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021647

19/. Mo vía của người Mường / Bùi Văn Nợi tìm hiểu, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 207tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu quan niệm về vía và mo vía của người Mường, nội dung chính của mo vía mạnh gồm phần tiếng Mường và tiếng Việt.

Ký hiệu môn loại: 390.09597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021650

20/. NGÔ, ĐĂNG LỢI. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn / Ngô Đăng Lợi tìm hiểu, nghiên cứu, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 175tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm vùng đất - con người Đồ sơn và lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

Ký hiệu môn loại: 394.26959735

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021653

21/. NGÔ, VĂN BAN. Chợ, quán Ninh Hòa (Khánh Hòa) xưa và nay / Ngô Văn Ban, Võ Triều Dương. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 383tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu từ phủ Ninh Hòa, huyện Tân Định, huyện Ninh Hòa đến thị xã Ninh Hòa ngày nay; khái quát chợ, quán Ninh Hòa xưa và nay; chợ huyện Ninh Hòa xưa: chợ Dinh; chợ, quán ở các làng quê Ninh Hòa xưa; chợ Dinh mới Ninh Hòa ngày nay; người mua bán dạo ở các vùng quê Ninh Hòa xưa và nay; chuyện xung quanh chợ Ninh Hòa xưa và nay.

Ký hiệu môn loại: 390.0959756

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021680

22/. NGUYỄN, QUANG KHẢI. Một số nghi lễ, hội thi, trò diễn dân gian và phong tục tập quán có liên quan đến tín ngưỡng thờ Thành hoàng làng ở Bắc Ninh / Nguyễn Quang Khải. - Hà Nội : Sân khấu, 2016. - 431tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về tín ngưỡng thờ Thành hoàng tại các làng ở Bắc Ninh. Một số nghi lễ phục vụ cho tín ngưỡng thờ Thành hoàng tại một số làng ở Bắc Ninh. Mô tả một số trò diễn, trò chơi có liên quan đến tín ngưỡng thờ Thành hoàng tại các làng ở Bắc Ninh...

Ký hiệu môn loại: 394.0959727

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021649

23/. NGUYỄN, THỊ LÀNH. Đám cưới của người Hà Nhì đen ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai / Nguyễn Thị Lành. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 222tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về người Hà Nhì đen ở Bát Xát, Lào Cai; đám cưới của người Hà Nhì đen xưa và nay; diễn biến của đám cưới Hà Nhì đen; thơ ca trong lễ cưới của người Hà Nhì đen ở Bát Xát, Lào Cai.

Ký hiệu môn loại: 392.509597167

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021679

24/. NGUYỄN, THỊ THU HÀ. Sự tích thành hoàng làng ở huyện Gia Lâm và quận Long Biên, Hà Nội / Nguyễn Thị Thu Hà. - Hà Nội : Mỹ Thuật, 2016. - 250tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu sự tích một số thành hoàng làng ở huyện Gia Lâm và quận Long Biên ở Hà Nội.

Ký hiệu môn loại: 398.20959731

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021675

25/. NGUYỄN, VĂN PHONG. Văn hóa dân gian người Cao Lan ở Khe Nghè / Nguyễn Văn Phong nghiên cứu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 302tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành làng bản và sự cộng cư người Cao Lan tại bản Khe Nghè; đời sống kinh tế và tri thức dân gian về cây trồng, chăn nuôi ở bản Khe Nghè xưa và nay; phong tục tập quán và một số nghi lễ vòng đời của đồng bào Cao Lan bản Khe Nghè; tri thức dân gian về dựng nhà và nông cụ sản xuất...

Ký hiệu môn loại: 390.0959725

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021657

26/. Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính nhà nước : Chương trình chuyên viên chính / Đinh Văn Mậu chủ biên, biên soạn ... [và những người khác]. - Hà Nội : Giáo dục. - tập ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Học viện Hành chính Quốc gia P.1 Nhà nước và pháp luật. - Hà Nội : Giáo dục, 2005. - 188tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Tổ chức thực hiện quyền lực chính trị ở nước ta hiện nay. Những vấn đề cơ bản về hệ thống cơ quan nhà nước. Quy chế làm việc của Chính phủ và Ủy ban nhân dân. Những vấn đề cơ bản về pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật hành chính và xét xử hành chính.

Ký hiệu môn loại: 351

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021707

27/. Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính nhà nước : Chương trình chuyên viên chính / Đinh Văn Mậu chủ biên, biên soạn ... [và những người khác]. - Hà Nội : Giáo dục. - tập ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Học viện Hành chính Quốc gia P.2 Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính. - Hà Nội : Giáo dục, 2005. - 456tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Những vấn đề chung về hành chính nhà nước, tổ chức hành chính nhà nước. Quản lý công cụ - công chức. Quyết định quản lý hành chính nhà nước. Cải cách hành chính hướng đến nền hành chính hiệu lực, hiệu quả. Kiểm soát trong quản lý hành chính nhà nước. Tâm lý và phong cách lãnh đạo...

Ký hiệu môn loại: 351

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021708

28/. PHẠM, CÔNG HOAN. Tri thức dân gian của người Dao Quần Chẹt ở Phiêng Côn (huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La) / Phạm Công Hoan. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2016. - 306tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về nguồn gốc lịch sử và địa bàn phân bố dân cư, đặc điểm kinh tế - xã hội, tín ngưỡng, văn hóa gia đình; tri thức dân gian trong bảo vệ môi trường; trong canh tác nương rẫy; trong săn bát, hái lượm; nghề thủ công.

Ký hiệu môn loại: 390.0959718

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021669

29/. Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn. - tập ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.2. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 542tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu nghệ thuật trình diễn nghệ thuật biểu diễn âm nhạc thời Hùng Vương như ví giao duyên nam nữ đối ca, ví giao duyên phương thức sinh hoạt, sinh hoạt ca hát đối đáp trữ tình trên sông nước...

Ký hiệu môn loại: 390.09597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021701

30/. Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn. - tập ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.3. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 319tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu về Ngữ văn truyền miệng: truyện kể dân gian; thời kỳ Triệu Đà xâm lược và truyền thuyết về nhà Triệu; truyền thuyết về thời Hai Bà Trưng; ...

Ký hiệu môn loại: 390.09597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021702

31/. Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn. - tập ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.4. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 405tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu về Ngữ văn truyền miệng: các nhân vật thần thoại sử thi thời Hùng Vương dựng nước; giỗ tổ năm rồng nghĩ về Rồng Lạc Việt; lịch sử thời Hùng Vương và truyền thống giữ nước; ...

Ký hiệu môn loại: 308.09597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021703

32/. Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn. - tập ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.5. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 223tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu về văn hóa làng xã như về sinh hoạt xã hội thời Hùng Vương; về văn hóa làng trong buổi đầu dựng nước; nhà nước Văn Lang và văn hóa nông nghiệp lúa nước; cây lúa nước và văn hóa Văn Lang...

Ký hiệu môn loại: 390.09597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021704

33/. Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn. - tập ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.6. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 247tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu văn hóa dân gian người Mường Phú Thọ như tín ngưỡng trong xã hội Văn Lang qua tín ngưỡng Việt Mường trên đất Phú Thọ, thờ tổ họ người Mường và tổ tiên người Việt, tín ngưỡng lúa và các nghi lễ thờ cúng...

Ký hiệu môn loại: 390.09597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021705

34/. Sách tính lịch của người Thái đen Điện Biên : Sổ chóng bang / Lương Thị Đại sưu tầm, biên dịch; Ngà Văn Dắt, Chang Pâng, Lò Văn Lả nghệ nhân. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 503tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu tính lịch ứng dụng ở một số lĩnh vực trong đời người Thái qua ghi chép và sổ chóng bang; làm nhà mới; lấy vợ lấy chồng; sinh con trẻ; đau ốm; đánh giặc; làm ăn - đi đường.

Ký hiệu môn loại: 398.09597177

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021677

35/. Sli lớn - Dân ca của người Nùng Phàn Slình - Lạng Sơn / Hoàng Tuấn Cư, Hoàng Văn Mộc sưu tầm, giới thiệu; Lâm Xuân Đào, Hoàng Tuấn Cư dịch. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 399tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.80959711

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021676

36/. Nhà nước và pháp luật, quản lý hành chính : Giáo trình trung cấp lý luận chính trị. - Hà Nội : Lý luận chính trị. - tập ; 19cm. Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh T.1. - Hà Nội : Lý luận chính trị, 2004. - 303tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Ký hiệu môn loại: 352.2

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021715

37/. Truyện cổ M'Nông / Trương Thông Tuần sưu tầm, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn. - tập ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam T.1. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 442tr. ; 21cm.

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021699

38/. Nhà nước và pháp luật, quản lý hành chính : Giáo trình trung cấp lý luận chính trị. - Hà Nội : Lý luận chính trị. - tập ; 19cm.

Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh T.2. - Hà Nội : Lý luận chính trị, 2004. - 409tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày một số ngành luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như: luật hiến pháp, luật hành chính, luật dân sự... kèm theo một số bài tập tình huống (lĩnh vực đất đai, hôn nhân và gia đình, khiếu nại, tố cáo)

Ký hiệu môn loại: 352.2

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021714

39/. Con người, môi trường và văn hóa / Nguyễn Xuân Kính nghiên cứu, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn. - tập ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam T.2. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 571tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Trình bày về con người Việt Nam chủ yếu từ sau Cách mạng tháng Tám trên một số khía cạnh của các phương diện mưu sinh, ẩm thực, giao thông, chăm sóc sức khỏe, quan hệ xã hội, tư tưởng, khoa học, giáo dục và xuất bản.

Ký hiệu môn loại: 306.409597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021695

40/. Truyện cổ M'Nông / Trương Thông Tuần sưu tầm, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn. - tập ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam T.2. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 355tr. ; 21cm.

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021700

41/. Nhà nước và pháp luật, quản lý hành chính : Giáo trình trung cấp lý luận chính trị. - Hà Nội : Lý luận chính trị. - tập ; 19cm.

Đầu trang nhan đề: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh T.3. - Hà Nội : Lý luận chính trị, 2004. - 523tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước. Nghiệp vụ và kỹ thuật hành chính kèm theo mẫu một số loại văn bản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Ký hiệu môn loại: 352.2

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021713

42/. Tang chế - cúng kỵ và tế tự dân gian tỉnh Quảng Bình / Đỗ Duy Văn sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 223tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử một vùng đất; phong tục tang ma người Việt (Kinh) ở Quảng Bình; tế tự và cúng giỗ người việt; tang chế, tế tự, cúng quảy của các dân tộc ít người ở Quảng Bình.

Ký hiệu môn loại: 393.0959745

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021674

43/. Thơ ca, hát dân gian người Nùng Dín, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai / Nùng Chản Phìn sưu tầm, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 407tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.809597167

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021671

44/. Tìm hiểu văn hóa dân gian dân tộc Tà Ôi / Trần Nguyễn Khánh Phong nghiên cứu, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 615tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu ngữ văn dân gian tình hình sưu tầm, biên soạn và nghiên cứu truyện cổ Tà Ôi (1975-2012); nghệ thuật trình diễn và diễn xướng dân gian; văn hóa vật chất ẩm thực Tà Ôi; lễ hội, tri thức bản địa và tín ngưỡng dân gian.

Ký hiệu môn loại: 390.0959749

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021670

45/. TRẦN, MINH THƯƠNG. Động vật hoang dã dưới góc nhìn văn hóa dân gian của người miền Tây Nam Bộ / Trần Minh Thương, Bùi Túy Phượng. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 512tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về động vật hoang dã ở miền Tây Nam Bộ, nghiên cứu động vật hoang dã trong văn hóa nhận thức của người bình dân và những câu chuyện kể về động vật hoang dã ở miền Tây Nam Bộ - nhìn từ góc độ thi pháp thể loại và văn hóa dân gian.

Ký hiệu môn loại: 398.095978

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021661

46/. TRẦN, MINH THƯƠNG. Nghi lễ trong gia đình ở Sóc Trăng / Trần Minh Thương, Bùi Túy Phượng. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 551tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đặc điểm nghi lễ trong gia đình của ba dân tộc Việt - Hoa - Khơ Me ở Sóc Trăng; giới thiệu một số nghi lễ trong gia đình của ba dân tộc: Nghi lễ vòng đời, nghi lễ nghề nghiệp, nghi lễ cầu an, nghi lễ tết và các hình ảnh minh họa.

Ký hiệu môn loại: 395.20959799

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021688

47/. TRẦN, NGUYỄN KHÁNH PHONG. Văn hóa ẩm thực của người Tà Ôi / Trần Nguyễn Khánh Phong nghiên cứu, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 447tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu vốn văn hóa ẩm thực của người Tà Ôi, kĩ thuật chế biến ẩm thực của người Tà Ôi, các món ăn, các thức uống, văn hóa văn nghệ dân gian liên quan đến ẩm thực của người Tà Ôi.

Ký hiệu môn loại: 394.109597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021682

48/. TRẦN, PHỎNG DIỀU. Văn hóa dân gian Cần Thơ / Trần Phỏng Diều. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2016. - 225tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu lễ hội dân gian, phong tục tập quán, văn học dân gian Cần Thơ.

Ký hiệu môn loại: 390.0959793

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021668

49/. TRẦN, TRÍ DÕI. Truyện cổ của người Thái Mương (ở Tương Dương Nghệ An) : Song ngữ Thái - Việt / Trần Trí Dõi, Vi Khăm Mun. - Hà Nội : Sân khấu. - tập ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam T.2. - Hà Nội : Sân khấu, 2016. - 191tr. ; 21cm.

Ký hiệu môn loại: 398.20959742

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021697

50/. TRẦN, TRÍ DÕI. Tục ngữ và thành ngữ người Thái Mương (ở Tương Dương Nghệ An) : Song ngữ Thái - Việt / Trần Trí Dõi, Vi Khăm Mun. - Hà Nội : Sân khấu. - tập ; 21cm. Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam T.3. - Hà Nội : Sân khấu, 2016. - 231tr. ; 21cm.

Ký hiệu môn loại: 398.90959742

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021698

51/. Tri thức khai thác nguồn lợi tự nhiên của người La Hủ ở Lai châu / Lê Thành Nam, Tẩn Lao U ghi chép. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 255tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về tên gọi, dân số và nguồn gốc, đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng người La Hủ ở Mường Tè; tri thức dân gian trong việc khai thác nguồn lợi tự nhiên của người La Hủ.

Ký hiệu môn loại: 390.09597173

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021663

52/. TRIỀU, NGUYÊN. Giai thoại văn hóa dân gian người Việt : sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu / Triều Nguyên. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc. - tập ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.2. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2016. - 435tr. ; 21cm.

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021692

53/. Truyện cổ dân gian các dân tộc vùng sông Chảy - Yên Bái / Hoàng Tương Lai sưu tầm, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 230tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.209597157

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021655

54/. Truyện cổ và truyện thơ dân gian dân tộc Dao ở Hà Giang / Bàn Thị Ba sưu tầm, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 407tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.209597163

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021660

55/. Truyện kể dân gian về thầy trò thời xưa / Kiều Thu Hoạch, Vũ Quang Dũng biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 294tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021659

56/. Truyện nàng Út Lót - Đạo Hồi Liêu : Tình ca dân tộc Mường - song ngữ / Cao Sơn Hải sưu tầm, biên dịch, khảo cứu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 194tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021658

57/. Truyện thơ Mường: Nàng ờm - chàng Bồng Hương và anh Loong Choóng / Hoàng Anh Nhân, Trương Công Nhói sưu tầm, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 195tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.209597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021687

58/. Tục ngữ - Ca dao - Câu đố - Dân ca người Sán Dìu Vĩnh Phúc / Lâm Văn Hùng sưu tầm, biên dịch. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 303tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.90959723

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021685

59/. Tuyển tập truyền thuyết Thanh Hóa / Đào Huy Phụng, Lưu Đức Hạnh, Cao Sơn Hải sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 271tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.20959741

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021684

60/. Từ điển thuật ngữ văn hóa Tày, Nùng / Hoàng Nam, Hoàng Tuấn Cư, Hoàng Thị Lê Thảo sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 413tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về bản sắc văn hóa Tày - nùng, thông qua các thuật ngữ văn hóa, có thể liên quan đến nghi lễ vòng đời, cũng có thể là dân ca, ca dao, tục ngữ, thành ngữ, châm ngôn ...

Ký hiệu môn loại: 390.03

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021686

61/. VÀNG, THUNG CHÚNG. Văn học dân gian người Nùng Dín ở Lào Cai / Vàng Thung Chúng, Vàng Thị Nga nghiên cứu, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 414tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.209597167

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021648

62/. Văn hóa dân gian của cộng đồng cư dân Quảng Ngãi : Việt, H'Re, Cor, Cà Dong / Lê Hồng Khánh nghiên cứu và giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 451tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về văn hóa dân gian của cộng đồng cư dân Quảng Ngãi, bao gồm các tộc người Việt (Kinh), H're, Cor và Cà Dong (một nhánh của dân tộc Xê Đăng).

Ký hiệu môn loại: 390.0959753

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021667

63/. Văn hóa dân gian làng Đào Động / Phạm Minh Đức, Đinh Đăng Túy sưu tầm, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 352tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu làng Đào Động có đền Đồng Bằng một trung tâm tín ngưỡng dân gian; Đào Động làng văn hóa dân gian đặc sắc; lễ hội dân gian ở làng Đào Động và phụ lục di sản Hán - Nôm trong hệ thống cuốn thư, hoành phi câu đối ở đền Đồng Bằng những câu đối cổ quan trọng tại đền Đồng Bằng.

Ký hiệu môn loại: 390.09597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021666

64/. Văn hóa dân gian làng Yên Lưu : Xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An / Trần Hữu Đức sưu tầm, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 287tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát làng Yên Lưu và văn hóa dân gian làng Yên Lưu.

Ký hiệu môn loại: 390.0959742

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021665

65/. Văn hóa hôn nhân và gia đình trong tục ngữ, ca dao Việt Nam / Nguyễn Nghĩa Dân nghiên cứu, sưu tầm, bình luận. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 303tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Ký hiệu môn loại: 398.909597

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021656

66/. VÕ, KIM SƠN. Giáo trình tổ chức nhân sự hành chính nhà nước : Đào tạo Đại học Hành chính / Võ Kim Sơn chủ biên, Lê Thị Vân Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Hải biên soạn. - Hà Nội : Giáo dục, 2005. - 311tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Học viện Hành chính Quốc gia. Khoa Khoa học Hành chính

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về quản lý nguồn nhân lực, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức, trong các cơ quan hành chính nhà nước, vấn đề tuyển dụng nhân lực, đánh giá nguồn nhân lực, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động làm việc trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Ký hiệu môn loại: 352.6

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021706

67/. YANG DANH. Tập tục ăn và uống của người Ba Na Kriêm - Bình Định / Yang Danh. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2016. - 402tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về địa bàn cư trú, đời sống văn hóa của người Ba Na Kriêm ở Bình Định; tập tục ăn và uống của người Ba Na Kriêm ở Bình Định.

Ký hiệu môn loại: 394.10959754

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021673

CÔNG NGHỆ

1/. Nghề thủ công của dân tộc H'Mông ở Pà Cò / Lường Song Toàn nghiên cứu, ghi chép. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 183tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về địa lý, văn hóa, xã hội dân tộc H'Mông ở hai xã Pà Cò và Hang Kia huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình. Nghề rèn, đúc nông cụ của dân tộc H'Mông xã Pà Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình. Chế tác đồ dùng trong gia đình của người H'Mông. Nghề se đay dệt vải, vẽ sáp ong trên nền vải thô, thêu hoa văn trên trang phục của người phụ nữ H'Mông...

Ký hiệu môn loại: 680.0959719

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021645

NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ

1/. LÝ SOL. Nghệ thuật múa dân gian các dân tộc thiểu số Tây Nguyên / Lý Sol, Linh Nga Niê Kdam. - Hà Nội : Sân khấu, 2016. - 230tr. ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về nghệ thuật diễn xướng Tây Nguyên và nghệ thuật múa dân gian Tây Nguyên.

Ký hiệu môn loại: 793.3095976

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021689

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ

1/. Từ điển địa danh Bắc bộ / Lê Trung Hoa sưu tầm, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn. - tập ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.2. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 511tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu công việc biên soạn từ điển địa danh địa phương; bảng viết tắt; bảng viết tắt tên tác giả, tác phẩm; từ điển địa địa danh Bắc bộ xếp theo chữ cái từ M đến Y.

Ký hiệu môn loại: 915.971

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021693

2/. Địa danh thành phố Đà Nẵng / Võ Văn Hòe sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn. - tập ; 21cm.

Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Q.6. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 666tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu về các địa danh, làng, xã của thành phố Đà Nẵng được sắp xếp từ vần N đến Y.

Ký hiệu môn loại: 915.9751

Số ĐKCB: Kho Đọc: DVN.021690

Nguồn: BBT