Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Thông tin thư mục    
Tài liệu mới tháng 6/2019
Chuyên mục: Tài liệu mới
Ngày đăng: 24/10/2019
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  KH XÃ HỘI HỌC  
   
 
  1/. BOSTAPH, SAMUEL. Andrew Carnegie: Từ cậu bé nghèo trở thành ông vua thép của nền công nghiệp Mỹ / Samuel Bostaph; Trương Quế Anh dịch. - Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 354tr. ; 20cm.  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Đưa ra hình dung chung về bối cảnh kinh tế, đề cập đến các hành động của Caregie, những hoạt động từ thiện, bài học kinh doanh của Carnegie...  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 338.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023225  
     
 
  2/. CASE, STEVE. Làn sóng thứ ba = The third wave : Tầm nhìn của một doanh nhân về tương lai / Steve Case; Hoàng Long dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 305tr. ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Sự phát triển ngành công nghiệp Internet ở Mỹ, sự tích hợp toàn diện của mạng Internet vào mọi khía cạnh trong cuộc sống, mở đường cho cuộc cách mạng kĩ thuật số bùng nổ và bao trùm tất cả.  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 384.30973  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023237  
     
  3/. Cẩm nang pháp luật và quan hệ lao động / Phan Thị Ánh Tuyết... [và những người khác]. - Hà Nội : Lao động, 2018. - 481tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về quan hệ lao động; hỏi - đáp pháp luật quan hệ lao động và một số kỹ năng cần biết; các văn bản pháp luật về quan hệ lao động.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 344.59701  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023327  
     
 
  4/. Giai thoại lịch sử Việt Nam / Trường Khang biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2019. - 371tr. ; 21cm. - (Tủ sách văn hóa truyền thống)  
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu một số giai thoại lịch sử Việt Nam kể về các cuộc chiến tranh vệ quốc, các cuộc khởi nghĩa nông dân, kể về những chuyện thâm cung bí sử...  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023227  
     
 
  5/. HÀ, BỈNH MẠNH. Những điểm nóng lý luận tại Trung Quốc / Hà Bỉnh Mạnh chủ biên; Lê Văn Toan dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 291tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Đề cập những vấn đề lý luận gây tranh luận tại Trung Quốc như Quan điểm nghiên cứu chủ nghĩa tự do mới; Quan điểm và ý kiến của giới lý luận tư tưởng Trung Quốc hiện nay đối với nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác; tranh luận lý luận về quan hệ giữa chủ nghĩa Mác với "chủ nghĩa Mác phương Tây"; những cách nhìn khác nhau về cơ cấu giai cấp, giai tầng xã hội Trung Quốc đương đại...  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 320.951  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023261  
     
 
  6/. Hệ giá trị văn hoá và con người Việt Nam / Nguyễn Ngọc Thiện ... [và những người khác]. - Hà Nội : Văn hoá dân tộc, 2018. - 698tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài nghiên cứu theo các chủ đề về văn hoá, con người, gia đình, thế hệ trẻ Việt Nam. Phân tích những biến động và xác định hệ giá trị văn hoá của đất nước trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế hiện nay.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 306.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023272  
     
  7/. Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào? : Bản rút gọn / Nguyễn Cảnh Bình biên soạn. - Hà Nội : Thế giới, 2018. - 270tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày tóm tắt quá trình xây dựng Hiến pháp Mỹ, các cuộc tranh luận tại Hội nghị lập hiến, một số bức thư và tranh luận điển hình về hiến pháp Mỹ và hệ thống văn bản Hiến pháp Mỹ.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 342.7302  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023228  
     
  8/. HOÀNG, THỊ THANH DUNG. Đổi mới hoạt động công đoàn Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc  
   
 
  Trang 1  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  tế / Hoàng Thị Thanh Dung chủ biên; Phan Thị Chiên, Vũ Thị Thiện Thanh biên soạn. - Hà Nội : Lao động, 2018. - 319tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam; đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh trước xu thế hội nhập; một số bài tham luận tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 331.8709597  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023329  
     
 
  9/. KAPLAN, ROBERT D.. Vạc dầu châu Á: Biển Đông và hồi kết của một Thái Bình Dương ổn định : Sách tham khảo nội bộ / Robert D. Kaplan; Ngọc Ánh dịch ... [ và những người khác]; Nguyễn Đức Thành, Phạm Nguyên Trường hiệu đính. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 360tr. ; 21cm.  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Cung cấp nhiều thông tin về lịch sử, con người, xã hội, chính trị... của các nước xung quanh Biển Đông. Khảo sát, phân tích thực trạng cũng như đưa ra dự đoán về hướng vận động của các tranh chấp, cùng sự khác biệt rõ rệt trong cách tiếp cận cũng như cách ứng xử trong vấn đề Biển Đông của Việt Nam và các bên liên quan.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 327.59  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023267  
     
 
  10/. KOLOTOV, V. N.. Vòng cung bất ổn Á - Âu và ảnh hưởng của nó tới an ninh Việt Nam : Sách tham khảo / V. N. Kolotov; Đổ Minh Cao dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 183tr. ; 21cm.  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử hình thành, hiện trạng và triển vọng của vòng cung Á-Âu. Phân tích ảnh hưởng của vòng cung này đến an ninh Việt Nam và vấn đề an ninh ở Biển Đông hiện nay.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 320.1  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023254  
     
 
  11/. LÊ, HUY BÁ. Xử lý ô nhiễm, suy thoái đất, sạt lở bờ sông, bờ biển / Lê Huy Bá chủ biên; Nguyễn Xuân Trường, Vũ Ngọc Hùng. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2018. - 571tr. ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Gồm 16 chương: Xử lý đất - nước ô nhiễm dầu, ô nhiễm vi sinh, ô nhiễm chất thải, ô nhiễm phóng xạ, ô nhiễm kim loại nặng; xử lý bùn thải bằng phương pháp khí hóa; xử lý mùi hôi từ bùn cống rãnh và đất...  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 363.73  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023325  
     
  12/. LÊ, MẬU HÃN. Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh / Lê Mậu Hãn. - Xuất bản lần thứ 3. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 364tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày một cách khái quát những vấn đề cơ bản của sức mạnh dân tộc Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu lí luận giải phóng dân tộc của Người.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 323.1597  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023255  
     
 
  13/. Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam thực trạng và định hướng đến năm 2030 / Ngô Thắng Lợi đồng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 304tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày hệ thống cơ sở các khung lý thuyết về mô hình tăng trưởng kinh tế; mục tiêu, phương thức thực hiện và những tác động của tăng trưởng đến đối tượng hưởng lợi; thực trạng tăng trưởng kinh tế hiện nay ở Việt Nam và những giải pháp thực hiện mô hình tăng trưởng kinh tế ở nước ta đến năm 2030.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 338.9597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023258  
     
  14/. NGUYỄN, AN THỊNH. Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý đất đai / Nguyễn An Thịnh chủ biên; Trần Văn Trường. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2018. - 218tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Lý luận về ứng dụng của GIS, viễn thám trong lĩnh vực quản lý đất đai; các hệ thống tích hợp GIS, viễn thám mô hình mô phỏng biến động sử dụng đất; hình hình đánh giá đất đai và ra quyết định đa mục tiêu trợ giúp ra quyết định sử dụng đất đa mục tiêu.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 333.73  
   
 
  Trang 2  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023321  
     
  15/. NGUYỄN, MẠNH THẮNG. Sự gắn kết trong gia đình công nhân khu công nghiệp hiện nay / Nguyễn Mạnh Thắng. - Hà Nội : Lao động, 2018. - 178tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về sự gắn kết gia đình công nhân, làm rõ hơn khái niệm gia đình công nhân, làm rõ thêm một số mối quan hệ giữa các yếu tố nhân khẩu - xã hội và những khía cạnh đời sống của gia đình công nhân khu công nghiệp.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 306.8509597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023331  
     
 
  16/. NGUYỄN, THẾ KỶ. Lý luận văn hoá, văn nghệ Việt Nam - Nền tảng và phát triển / Nguyễn Thế Kỷ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 400tr. ; 22cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Bao gồm các bài viết, bài phỏng vấn của tác giả về: Lý luận văn nghệ mácxít - nền tảng của hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam; đường lối văn nghệ của Đảng - Cơ sở để xây dựng nền lý luận văn nghệ Việt Nam; đường lối văn hoá, văn nghệ của Đảng thời kỳ đổi mới...  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 306.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023266  
     
 
  17/. NGUYỄN, TRI NGUYÊN. Văn hoá học - Khoa học văn hoá / Nguyễn Tri Nguyên. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2018. - 399tr. ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Trình bày lí thuyết cơ bản về văn hoá học; các cách tiếp cận văn hoá từ tư tưởng danh nhân, địa văn hoá, kí ức văn hoá. Những vấn đề về biến đổi văn hoá, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá và đời sống văn hoá hiện nay.  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 306.09597  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023270  
     
 
  18/. Người Bru - Vân Kiều ở Việt Nam = The Bru-Van Kieu in Viet Nam. - Hà Nội : Thông tấn, 2017. - 163tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm các bài viết và hình ảnh phản ánh những nét cơ bản nhất về đời sống xã hội, vật chất cũng như văn hoá tinh thần, tín ngưỡng của người Bru-Vân Kiều.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 305.89593  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023268  
     
 
  19/. Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 / Nguyễn Văn Cương chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 283tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Phân tích nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030; những thành tựu đạt được; những hạn chế, bất cập còn tồn tại của hệ thống pháp luật Việt Nam về nền kinh tế thị trường, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; thực trạng về tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về quyền con người, quyền công dân; dự báo nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 và đưa ra một số kiến nghị về hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030.  
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 349.597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023264  
     
 
  20/. PHẠM, NGỌC ANH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển : Sách chuyên khảo / Phạm Ngọc Anh, Bùi Đình Phong. - Hà Nội : Lao động, 2018. - 357tr. ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập, phát triển.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 338.9597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023330  
     
 
  21/. Pháp luật Việt Nam về thương lượng tập thể trong quan hệ lao động : Sách chuyên khảo / Nguyễn Huy Khoa chủ biên...[và những người khác]. - Hà Nội : Lao động, 2018. - 251tr. ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về thương lượng tập thể và sự điều chỉnh của pháp luật đối với thương lượng tập thể trong quan hệ lao động, thực trạng và thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về thương lượng tập thể trong quan hệ lao động ở Việt Nam, hoàn thiện pháp luật và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động thương lượng tập thể trong quan hệ lao động ở Việt Nam hiện nay.  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  Trang 3  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Ký hiệu môn loại: 344.59701  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023328  
     
  22/. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc. - tập ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Viện Âm nhạc
Q.1 Âm nhạc then - Lời hát then các dân tộc Nùng, Thái. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2018. - 1079tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Đề cập những kiến thức cơ bản về then, âm nhạc then. lời hát trong các nghi lễ then của các dân tộc Nùng, Thái: Cầu mùa - cầu bình an, Cầu phúc, Tạ ơn tổ tiên của dân tộc Nùng; Bắc cầu truyền nghề, Cầu con với Bà Bẩu, Bà Nàng, King pang pi mấu; Kin pang của người Thái Trắng.  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.809597  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023273  
     
 
  23/. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc. - tập ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Viện Âm nhạc
Q.2 Lời hát then dân tộc Tày ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2018. - 1587tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Gồm các lời hát của dân tộc Tày trong lễ then sa khoăn tẩu Long Vương, lễ then cấp sắc, lễ then pây thử, lễ then thôi tang, lễ then cầu hoa...  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.809597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023274  
     
  24/. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên biên soạn. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc. - tập ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Viện Âm nhạc
Q.3 Lời hát then dân tộc Tày ở Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2018. - 1175tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Gồm các lời hát của dân tộc Tày trong lễ then cầu khoăn; lễ then trình tổ; lễ then nối số; lễ then gọi hồn, mừng thọ; lễ then cầu mùa, lễ then phi tỳ...  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.809597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023275  
     
  25/. Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia (1930 - 2017) : Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2017) / Trịnh Nhu biên soạn ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 204tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Trung ương
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong gần 90 năm qua (1930-2017). Tái hiện khái quát mối quan hệ hai nước trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, an ninh-quốc phòng, ngoại giao, văn hoá, khoa học, giáo dục...  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 327.5970596  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023265  
     
  26/. Quyền tự do liên kết và thiết chế đại diện trong quan hệ lao động ở Việt Nam : Sách tham khảo / Vũ Quang Thọ chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Lao động, 2018. - 368tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Viện Công nhân và Công đoàn
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm 3 chương trình bày cơ sở khoa học về quyền tự do liên kết và thiết chế đại diện trong quan hệ lao động; hiện trạng việc thực thi quyền tự do liên kết và thiết chế đại diện trong quan hệ lao động ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra; dự báo, thời cơ, thách thức và một số giải pháp về mô hình quyền tự do liên kết và thiết chế đại diện trong quan hệ lao động.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 331.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023276  
     
  27/. SHRIKANT PARANJPE. Văn hóa chiến lược của Ấn Độ = Indías strategic culture: The making of national security policy : Xây dựng chính sách an ninh quốc gia / Shrikant Paranjpe; Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ dịch. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 183tr. ; 23cm.  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Nghiên cứu về văn hoá chiến lược của Ấn Độ trong xây dựng chính sách an ninh quốc gia  
   
  Trang 4  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  qua các thời kỳ lịch sử: Trước thời kỳ độc lập, trong thời kỳ độc lập, 1947-1991, 1991-nay. Minh giải về an ninh nội bộ; vai trò của nhà nước và văn hoá chiến lược với chính sách an ninh quốc gia.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 355.00954  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023260  
     
 
  28/. Sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Vũ Minh Tiến chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Lao động, 2018. - 322tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết trong nghiên cứu sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam; khái quát chung về lao động yếu thế ở Việt Nam hiện nay; thực trang và giải pháp bảo đảm sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 305.509597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023277  
     
 
  29/. Tài chính Việt Nam 2017 - Đối diện thách thức, đổi mới tư duy : Sách chuyên khảo / Nguyễn Viết Lợi chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Tài chính, 2018. - 295tr. ; 23cm.
Đầu trang nhan đề: Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày bối cảnh kinh tế, tài chính thế giới và Việt Nam trong năm 2017; vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội; áp lực tài khoá và nợ công; thách thức trong công tác quản lý, giám sát khi thị trường tài chính phát triển.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 332.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023263  
     
 
  30/. TRẦN, NGỌC CA. Đổi mới và phát triển ở Việt Nam / Trần Ngọc Ca. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2018. - 235tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm 4 chương: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về Đổi mới - sáng tạo và Hệ thống đổi mới - sáng tạo quốc gia trong bối cảnh Việt Nam: một số định hướng, một số vấn đề quan điểm và thực tiễn ở Việt Nam.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 338.9597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023324  
     
  31/. TRẦN, TÍCH HỶ. Mác nói gì với chúng ta : Sách tham khảo / Trần Tích Hỷ; Thanh Huyền, Văn Tân dịch; Thúy Lan hiệu đính. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 432tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Cung cấp những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác, quá trình truyền bá, tiếp nhận chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc, cũng như vai trò và ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác đối với nền kinh tế, chính trị, văn hoá Trung Quốc hiện nay. Nhìn nhận của Trung Quốc về mô hình chủ nghĩa xã hội của Liên Xô từ thời Lênin đến Stalin và các đời Tổng thống Liên bang Nga...  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 335.4  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023257  
     
 
  32/. TRƯƠNG TỬU. Kinh thi Việt Nam / Trương Tửu. - Hà Nội : Tri thức, 2018. - 177tr. ; 21cm.  
   
  Tóm tắt: Nghiên cứu kinh thi Việt Nam, đánh dấu sự định hình phong cách nghiên cứu phê bình theo tinh thần mác xít...  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.809597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023251  
     
 
  33/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Lý Việt Quang chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 304tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Học viện Chinh trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Phân tích thực trạng, đề xuất những phương hướng, nội dung, giải pháp vận dụng tư tưởng của Người vào đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 370.9597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023256  
     
 
  34/. VŨ, NGỌC KHÁNH. Khoa cử Việt Nam và truyện các ông nghè / Vũ Ngọc Khánh. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2018. - 299tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm 2 phần: giới thiệu một cách sơ lược lịch sử khoa cử Việt Nam đến hết thời Nguyễn  
   
  Trang 5  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  cùng những diễn giải liên quan đến danh hiệu ông nghè; kể về những chuyện giai thoại về các vị trạng nguyên tiến sĩ.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 370.9597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023239  
     
 
  TÔN GIÁO  
   
 
  1/. ĐỨC ĐẠT-LAI LẠT-MA. Cuộc cách mạng từ bi / Đức Đạt-lai Lạt-ma, Sofia Stril-Rever; Hoang Phong dịch. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2019. - 127tr. ; 19cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Kêu gọi tuổi trẻ hãy đứng lên làm một cuộc cách mạng hầu kiến tạo một thế giới an bình và tự do hơn, một xã hội công bằng và nhân đạo hơn, một sự sống tinh khiết và một hành tinh bớt ô nhiễm hơn bằng việc thay đổi từ nhận thức và ứng xử giữa con người với con người, con người với thiên nhiên.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 294.3  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023222  
     
  2/. SHUNRYU SUZUKI. Thiền đích thực / Shunryu Suzuki; Huỳnh Văn Thanh dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 255tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Minh giải về Thiền bằng ngôn ngữ thường nhật, với tính chất u mặc và nhân ái. Thay vì nhấn mạnh vào những chỉ dẫn và kỹ thuật chuyên biệt, ông đề nghị một cách hiểu sâu xa về Thiền cũng như cách để chúng ta tự thể hiện mình trọn vẹn trong thực hành thiền định cũng như trong đời sống thường nhật.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 294.3  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023243  
     
 
  NGÔN NGỮ  
   
 
  1/. NGUYỄN, NGỌC NAM. Học đánh vần tiếng Anh : Học đọc và nói tiếng Anh như đánh vần tiếng Việt với các quy tắc độc đáo, khác biệt được nghiên cứu, thử nghiệm hơn 6 năm / Nguyễn Ngọc Nam. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 219tr. ; 23cm.  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày một số quy tắc đánh vần trong tiếng Anh như: Quy trình nhận dạng phiên âm, quy tắc chung về đánh vần tiếng Anh, nhận dạng âm nhấn trọng âm, quy tắc nhận dạng trọng âm, quy tắc nhận dạng nguyên âm được nhấn trọng âm...  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 428  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023247  
     
 
  2/. Trò chuyện tiếng Anh lưu loát và chuẩn giọng = English conversation in daily life / Nguyễn Thành Yến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 328tr. ; 20cm. + 1 đĩa CD  
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm các từ vựng, mẫu câu, đoạn đối thoại xoay quanh các đề tài thường gặp trong cuộc sống như chào hỏi, giới thiệu bản thân, học hành, làm việc, hôn nhân, gia đình...  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 428  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023249  
     
 
  3/. Từ điển đối chiếu thuật ngữ ngôn ngữ học Việt - Anh - Hàn, Hàn - Việt - Anh, Anh - Hàn - Việt / Nguyễn Thiện Giáp chủ biên; Hoàng Thị Yến biên soạn. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2018. - 415tr. ; 21cm.  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Lựa chọn những khái niệm quan trọng ở tất cả các lĩnh vực của ngôn ngữ học hiện đại để đối chiếu thuật ngữ ngôn ngữ học Việt - Anh - Hàn, Hàn - Việt - Anh, Anh - Hàn - Việt.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 418.003  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023248  
     
 
  KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
   
  1/. Các loại côn trùng có khả năng nhân nuôi sử dụng trong phòng trừ sinh học sâu hại cây trồng ở Việt Nam / Trương Xuân Lâm chủ biên... [và những người khác]. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2018. - 398tr. ; 21cm.  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm 6 chương: sơ lược về các loại côn trùng được nhân nuôi và sử dụng trong phòng trừ sâu hại; hình thái và vị trí phân laoij các loại có khả năng nhân nuôi; đặc điếm sinh học và sinh thái làm  
   
   
 
  Trang 6  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  cơ sở cho việc nhân nuôi; mối quan hệ của các loại có khả năng nhân nuôi với sâu hại trên một số cây trồng.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 595.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023322  
     
 
  CÔNG NGHỆ  
   
 
  1/. AUGEREAU, FLAVIE. Siêu nhân bố : Gần bố, con tự tin, kỷ luật và thông minh hơn!: 100 hoạt động thức tỉnh tình cha con / Flavie Augereau; Lê Việt Dũng dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 2018. - 211tr. ; 21cm. - (Tủ sách ươm mầm)  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Gồm 100 gợi ý về các hoạt dộng để bạn chia sẻ cùng con, ngay từ khi con mới chào đời.  
   
  Ký hiệu môn loại: 649  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023221  
     
 
  2/. Bài thuốc thuốc dân gian trị bệnh người lớn và trẻ em / Lâm Hà, Quang Nhân tổng hợp và biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2014. - 223tr. ; 21cm. - (Y học và sức khỏe)  
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu những bài thuốc dân gian nhằm trị bệnh cho người lớn và trẻ em từ các loại động vật và thực vật quanh chúng ta.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 615.8  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023309  
     
 
  3/. BURG, BOB. Người dám cho đi bán được nhiều hơn = Go-givers sell more / Bob Burg, John David Mann; Thiên Khôi dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018. - 257tr. ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Trình bày về 5 quy luật trong bán hàng là: Quy luật về giá trị; quy luật về bù đắp; quy luật về ảnh hưởng; quy luật về chân thực; quy luật về tiếp nhận.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 658.85  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023230  
     
 
  4/. 96 món ăn chay đãi khách / Song Phương biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2011. - 107tr. ; 21cm.  
   
  Tóm tắt: Hướng dẫn cách chọn vật liệu và thực hiện chế biến 96 món ăn chay: các món cháo, canh, kho, gỏi, chả và đãi tiệc.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 641.5  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023312  
     
 
  5/. CINDY TRẦN. Digital marketing - Phù thuỷ truyền thông trong thế giới số / Cindy Trần, Ái Lê; Nguyễn Kim Ngân, Thanh Nguyễn minh họa. - Hà Nội : Kim Đồng, 2018. - 147tr. ; 22cm. - (Nghề mới thế kỉ 21)  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về digital marketing, nhằm giúp bạn có cái nhìn bao quát từ toàn cảnh lịch sử phát triển của lĩnh vực này, cho đến các khái niệm, phương pháp đào tạo, bối cảnh công việc... từ đó, giúp bạn có thêm hiểu biết và sẵn sàng bước vào công việc này.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 658.8  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023220  
     
 
  6/. COMM, JOEL. Tư duy khởi nghiệp : 50 bí quyết kiến tạo doanh nghiệp thành công / Joel Comm, John Rampton; Hà Tiến Hưng dịch. - Hà Nội : Lao động, 2018. - 362tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Đánh giá 50 tố chất mà một cá nhân cần có để xây dựng doanh nghiệp thành công. Họ mô tả cuộc sống cũng như tính cách của một doanh nhân, đồng thời cho tất cả chúng ta thấy những điều cần thiết để biến một ý tưởng thành một doanh nghiệp, và cách biến ước mơ của doanh nhân trở thành hiện thực...  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 658  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023238  
     
  7/. EIMS, LEROY. Hãy trở thành nhà lãnh đạo biết truyền động lực / Leroy Eims; Nguyễn Thị Nhiên dịch. - Hà Nội : Tài chính, 2018. - 274tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm 12 chương, nội dung dựa trên Kinh Thánh và mang tính cách mạng cho nghệ thuật lãnh đạo. Cung cấp cái nhìn thực tế và sâu sắc về hai phẩm chất cần có của người lãnh đạo.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 658.4  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023231  
     
 
  Trang 7  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  8/. GUPTA, SUNIL. Kinh doanh trong thời đại 4.0 = Driving digital strategy / Sunil Gupta; Nguyễn Trọng Thuấn dịch. - Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 439tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Từ hàng loạt những câu chuyện thực tiễn của các doanh nghiệp đã lột xác thành công, đưa ra những phương pháp tốt nhất cùng với các nguyên tắc chung sẽ giúp bạn biến kỹ thuật số thành chiến lược cốt lõi, bao trùm mọi hoạt động và dẫn dắt doanh nghiệp qua quá trình chuyển đổi, đạt được hiệu quả cao.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 658.4001  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023240  
     
 
  9/. KOTLER, PHILIP. Marketing trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 = 21st century marketing / Philip Kotler, Marc Oliver Opresnik, Kohzoh Takaoka; Hoài Linh dịch. - Hà Nội : Thế giới, 2018. - 230tr. ; 20cm.  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Mô tả các nguyên tắc marketing trong thế kỷ 21 và chỉ ra cách các doanh nghiệp có thể đạt được sự bền vững trên thị trường thông qua tiếp thị bằng phương tiện truyền thông, và chuyển đổi thông qua đổi mới và tiếp thị 4.0.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 658.8  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023236  
     
  10/. LÊ, NAM. Y thuật với những bệnh hiểm nghèo / Lê Nam. - Hà Nội : Thanh niên, 2013. - 382tr. ; 21cm.
Tên khác của tác giả: Lê Minh Riện
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu về những bệnh tật hiểm nghèo; y thuật chữa trị và phòng chống những bệnh tật hiểm nghèo.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 616  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023307  
     
 
  11/. NGUYỄN, THU HUYỀN. Kỹ thuật xử lý bùn tại các đô thị Việt Nam / Nguyễn Thu Huyền chủ biên; Nguyễn Thị Hồng Hương. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2018. - 250tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Tổng kết hiện trạng quản lý phân bùn tại các đô thị Việt Nam, các điểm còn tồn tại trong hệ thống, đồng thời giới thiệu một số công nghệ xử lý phân bùn đô thị.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 628.4  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023323  
     
 
  12/. PHẠM, S. Nông nghiệp hữu cơ: Xu hướng tất yếu tham gia chuỗi nông sản toàn cầu / Phạm S. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2018. - 371tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Tìm hiểu về lịch sử quá trình phát triển nông nghiệp hữu cơ và những yêu cầu kỹ thuật chung về nông nghiệp hữu cơ trên thế giới; nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế; dự báo thị trường một số nông sản thế giới đến năm 2026-2027; những vấn đề cần quan tâm khi xây dựng chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Việt Nam...  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 631.5  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023326  
     
 
  13/. PHƯƠNG DUNG. Giáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong các tình huống thường gặp hàng ngày / Phương Dung. - Hà Nội : Thanh niên, 2018. - 246tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày kỹ năng sơ cứu nhanh các tai nạn thường gặp ở trẻ em; cho người bị chấn thương, tai nạn; cho người bị ngộ độc, dị ứng thức ăn - thực phẩm - hóa chất; kỹ năng xử lý và sơ cứu nhanh khi bị động vật hoặc côn trùng cắn và một số bệnh thường gặp.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 613  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023278  
     
 
  14/. SUTTON, ROBERT I.. Cuộc chiến công sở : Bí quyết "sống sót" giữa những đồng nghiệp đáng ghét / Robert I. Sutton; Cam Thảo dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ, 2019. - 271tr. ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Bao gồm những lời khuyên tốt nhất để đối phó với những kẻ ưa ức hiếp, nhục mạ, làm bẽ mặt, coi thường hay làm nản lòng người khác, từ đó giúp bạn hiểu rõ vấn đề để tự bảo vệ mình, cũng như chống trả và hạ bệ những kẻ xấu tính tại nơi làm việc. Nó đem đến một thông điệp cực kỳ giá trị, đó là chúng ta nên và hoàn toàn có thể tránh gây khó dễ cho nhau, bất kể mọi áp lực và cám dỗ.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 650.14  
   
 
  Trang 8  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023250  
     
  15/. TRÂM ANH. Món ăn bình dân : Cẩm nang người nội trợ thông minh / Trâm Anh, Quế Anh. - Hà Nội : Thanh niên, 2014. - 144tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Hướng dẫn cách chọn nguyên liệu và thực hiện các món canh, rau xào bình dân; các món chế biến từ trứng, thịt heo, gan heo, đậu hũ, món bún và những món ăn khác.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 641.5  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023311  
     
  16/. Tuổi nhi đồng / Đặng Nguyên Minh biên soạn. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2012. - 167tr. ; 21cm. - (Khoa học thường thức về chế độ ăn uống)  
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm sinh lý của các thời kỳ của lứa tuổi nhi đồng từ 1 tuổi đến 12 tuổi, đặc điểm phát triển các hệ thống cơ thể của nhi đồng, 5 tố chất dinh dưỡng chủ yếu, điều tiết ẩm thực và bảo vệ sức khỏe nhi đồng; 15 loại thực phẩm và 130 món ăn của trẻ nhỏ; năm điều chăm sóc sức khỏe nhi đồng.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 613.2  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023310  
     
 
  17/. VÕ, VĂN CHI. Cây thuốc trị bệnh thông dụng / Võ Văn Chi. - Hà Nội : Thanh niên, 2013. - 390tr. ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Hướng dẫn các loại cây thuốc quanh chúng ta dùng để phòng và chữa một số chứng bệnh thường gặp.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 615.8  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023308  
     
 
  NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  
   
  1/. CAIOLI, LUCA. Pogba trở về để toả sáng / Luca Caioli, Cyril Collot; Nhan Thanh dịch. - Hà Nội : Văn học, 2018. - 249tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp bóng đá của cầu thủ Pogba, từ khi còn là một đứa trẻ, trải qua các câu lạc bộ khác nhau, với những bước tiến, thăng trầm và những vụ chuyển nhượng gây chú ý, để rồi quay trở lại tiếp tục cống hiến cho đội tuyển Manchester United.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 796.334092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023252  
     
 
  2/. DUDNEY, GARY. Đạo của người chạy bộ : Hành trình tới ý thức và đam mê chạy bộ / Gary Dudney viết; Minh Vũ dịch. - Hà Nội : Dân trí, 2019. - 399tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Cung cấp góc nhìn mới về mặt tinh thần của chạy bộ, giúp những người yêu thích chạy bộ hiểu sâu hơn về tiến trình mà chạy bộ gắn kết với khát vọng, mục tiêu và triết lý sống.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 796.42  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023224  
     
 
  3/. HOÀNG, THỊ THANH HƯƠNG. Tượng gỗ dân gian các tộc người Ba Na, Gia Rai / Hoàng Thị Thanh Hương. - Hà Nội : Văn hoá dân tộc, 2018. - 183tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày về tượng gỗ dân gian và lực lượng nghệ nhân tạc tượng người Ba Na, Gia Rai. Những vấn đề về bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá dân tộc qua hệ thống tượng gỗ của các tộc người này.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 731.4  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023271  
     
 
  VĂN HỌC & TU TỪ HỌC  
   
 
  1/. CLOSEL, ÉLISABETH DU. Đốc-tờ Năm = Docteur Nam - La fabuleuse histoire de l'homme qui soigna la peste : Câu chuyện diệu kỳ về người chống lại bệnh dịch hạch: Tiểu thuyết / Élisabeth du Closel; Lê Trọng Sâm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 277tr. ; 20cm.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 843  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023233  
     
 
  2/. LAM GIANG. Những cái dại của người xưa / Lam Giang. - Hà Nội : Thanh niên, 2019. - 265tr. ;  
   
  Trang 9  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  19cm.
Tên khai sinh của tác giả: Nguyễn Quang trứ
 
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023319  
     
 
  3/. MÃ, THIỆN ĐỒNG. Người bị CIA cưa chân sáu lần / Mã Thiện Đồng. - Tái bản lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 272tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.922803  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023242  
     
  4/. Một phút làm thay đổi đời người - Nhân cách tìm ở đâu? / Thượng Hồng ... [và những người khác]. - Hà Nội : Thanh niên, 2013. - 160tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223408  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023294  
     
 
  5/. Một phút làm thay đổi đời người - Mái tóc thề của mẹ / Thượng Hồng ... [và những người khác]. - Hà Nội : Thanh niên, 2013. - 160tr. ; 21cm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9223408  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023296  
     
 
  6/. Một phút làm thay đổi đời người - Tương lai ở phía sau / Thượng Hồng ... [và những người khác]. - Hà Nội : Thanh niên, 2013. - 160tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223408  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023298  
     
  7/. Một phút làm thay đổi đời người - Tôi ơi đừng tuyệt vọng / Thượng Hồng ... [và những người khác]. - Hà Nội : Thanh niên, 2013. - 160tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223408  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023295  
     
 
  8/. Một phút làm thay đổi đời người - Lý lẽ trái tim / Thượng Hồng ... [và những người khác]. - Hà Nội : Thanh niên, 2013. - 160tr. ; 21cm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9223408  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023293  
     
 
  9/. Một phút làm thay đổi đời người - Điều tưởng như bình thường / Thượng Hồng ... [và những người khác]. - Hà Nội : Thanh niên, 2013. - 160tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223408  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023297  
     
  10/. NGUYỄN, TRỌNG VĂN. Mùa đất ẩm : Tiểu thuyết / Nguyễn Trọng Văn. - Hà Nội : Thanh niên, 2018. - 231tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023279  
     
 
  11/. Phi Long diễn nghĩa / Trương Minh Chánh dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 2011. - 2 tập ; 21cm.
T.1. - Hà Nội : Thanh niên, 2011. - 567tr. ; 21cm.
 
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.1  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023313  
     
 
  12/. Khoảnh khắc yêu thương / Tri Thức Việt tuyển chọn và dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 12 tập ; 21cm.
T.10 Cà phê thêm muối. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 183tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 808.83  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023290  
     
 
  13/. Khoảnh khắc yêu thương / Tri Thức Việt tuyển chọn và dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 12 tập ; 21cm.
T.11 Món quà biết ơn. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 177tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
 
  Trang 10  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Ký hiệu môn loại: 808.83  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023291  
     
  14/. Khoảnh khắc yêu thương / Tri Thức Việt tuyển chọn và dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 12 tập ; 21cm.
T.1 Vì mạng sống thể hiện kỳ tích. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 183tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 808.83  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023281  
     
  15/. Khoảnh khắc yêu thương / Tri Thức Việt tuyển chọn và dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 12 tập ; 21cm.
T.12 Khoảnh khắc cho đi. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 183tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 808.83  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023292  
     
  16/. Phi Long diễn nghĩa / Trương Minh Chánh dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 2011. - 2 tập ; 21cm.
T.2. - Hà Nội : Thanh niên, 2011. - 551tr. ; 21cm.
 
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.1  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023314  
     
 
  17/. Khoảnh khắc yêu thương / Tri Thức Việt tuyển chọn và dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 12 tập ; 21cm.
T.2 Nửa phần cơm trưa. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 181tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 808.83  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023282  
     
 
  18/. Khoảnh khắc yêu thương / Tri Thức Việt tuyển chọn và dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 12 tập ; 21cm.
T.3 Nhật ký yêu thương. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 183tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 808.83  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023283  
     
 
  19/. Khoảnh khắc yêu thương / Tri Thức Việt tuyển chọn và dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 12 tập ; 21cm.
T.4 Tấm thiệp sinh nhật. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 183tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 808.83  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023284  
     
 
  20/. Khoảnh khắc yêu thương / Tri Thức Việt tuyển chọn và dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 12 tập ; 21cm.
T.5 Nụ cười cuối cùng của mẹ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 183tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 808.83  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023285  
     
 
  21/. Khoảnh khắc yêu thương / Tri Thức Việt tuyển chọn và dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 12 tập ; 21cm.
T.6 Tôi từng rớt đại học. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 183tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 808.83  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023286  
     
 
  22/. Khoảnh khắc yêu thương / Tri Thức Việt tuyển chọn và dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 12 tập ; 21cm.
T.7 Sự kỳ diệu của tình mẹ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 183tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 808.83  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023287  
     
 
  23/. Khoảnh khắc yêu thương / Tri Thức Việt tuyển chọn và dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 12 tập ; 21cm.
T.8 Ba câu nói của cha. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 183tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
 
  Trang 11  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Ký hiệu môn loại: 808.83  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023288  
     
  24/. Khoảnh khắc yêu thương / Tri Thức Việt tuyển chọn và dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 12 tập ; 21cm.
T.9 Mãi không tuyệt vọng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2011. - 183tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 808.83  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023289  
     
  25/. TRẦN, ÍCH NGUYÊN. Thư tịch Trung Quốc và thơ văn đi sứ Trung Hoa thời Nguyễn / Trần Ích Nguyên; Nguyễn Phúc An dịch. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2018. - 307tr. ; 23cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92209  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023262  
     
 
  26/. TRƯƠNG, NGHỊ. Hạng Võ đốt Tần Cung = Lửa thiêu cung A Phòng / Trương Nghị; Ông Văn Tùng, Nguyễn Đắc Thanh dịch. - Hà Nội : Văn học, 2011. - 583tr. ; 21cm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.1  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023315  
     
 
  27/. Túi khôn muôn đời : Đông Tây cổ học tinh hoa / Vũ Bằng biên soạn. - In lần thứ 9. - Hà Nội : Thanh niên, 2013. - 198tr. ; 19cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện Đông Tây cổ học tinh học, kèm theo lời bàn về những điều hay, lẽ phải của những bậc thánh nhân, hiền triết luôn có giá trị giáo dục chúng ta trong đối nhân xử thể.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 809  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023318  
     
 
  28/. VĂN GIÁ. Mưa ở Bình Dương : Tập truyện ngắn / Văn Giá. - Hà Nội : Thanh niên, 2018. - 251tr. ; 21cm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023280  
     
 
  LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ  
   
 
  1/. CARNEGIE, DALE. Bốn mươi gương thành công / Dale Carnegie; Nguyễn Hiến Lê dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 333tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu 40 nhân vật thành công: Somerset Maugham; Glenn L.Martin; S.Parkes Cadman; Đại tướng Montgomery...  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 920.02  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023223  
     
 
  2/. Cẩm nang du lịch văn hóa tâm linh Việt Nam / Nguyễn Trường Tân biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2019. - 359tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Đề cập những điều cần biết khi đi du lịch tâm linh, về các địa chỉ cần đến, được chọn lọc và rút ra từ những nguồn sử liệu và các địa chỉ du lịch văn hóa - tâm linh trải khắp Việt Nam được sắp xếp theo thứ tự tên các địa phương.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 915.97  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023235  
     
  3/. Di sản văn hoá châu Âu = European cultural heritage. - [K.nxb] : Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, 2018. - 83tr. ; 21x24cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu những địa điểm du lịch văn hoá, di tích lịch sử, thắng cảnh nổi tiếng của 19 quốc gia thuộc liên minh châu Âu như cung điện Schonbrunn, Atomium, thành phố Plovdiv, lâu đài Praha...  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 940  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023269  
     
 
  4/. ĐẶNG, VIỆT THỦY. Việt Nam đất cũ, người xưa / Đặng Việt Thủy. - Hà Nội : Thanh niên, 2019. - 311tr. ; 21cm  
   
   
 
  Trang 12  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về con người, địa danh, sự kiện lịch sử dọc dài trên mảnh đất hình chữ S qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023246  
     
 
  5/. PALLU, LÉOPOLD. Nam Kỳ viễn chinh ký 1861 : Sách tham khảo / Léopold Pallu; Thanh Thư dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 306tr. ; 23cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm 10 chương tường thuật chi tiết sự tương quan giữa quân đội Pháp và quân đội nhà Nguyễn, mưu đồ của thực dân Pháp, tình hình xã hội - kinh tế - quân sự của nhà Nguyễn; đồng thời phản ảnh phần nào cuộc kháng chiến quật cường của ngườ dân Nam Kỳ chống lại tư tưởng chủ hàng, chủ hòa của triều đình và trước sức mạnh quân sự của giặc xâm lăng.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.703  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023232  
     
  6/. PERES, SHIMON. Không có chỗ cho những giấc mơ nhỏ = No room for small dreams: Courage, imagination and the making of modern Israel : Lòng can đảm, trí tưởng tượng và sự hình thành quốc gia Israel hiện đại / Shimon Peres; Nguyễn Diệu Hằng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 305tr. ; 21cm.  
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Chia sẻ câu chuyện về sáu quyết định quan trọng nhất đời ông: từ những việc ông làm góp phần xây dựng nhà nước trẻ tuổi, vai trò của ông trong việc thiết lập hàng rào hạt nhân cho Israel đến nỗ lực đưa Israel thoát khỏi thảm họa khủng hoảng kinh tế và biến thành quốc gia khởi nghiệp, và cố gắng không ngừng nghỉ khi theo đuổi hòa bình.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 956.9405092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023245  
     
 
  7/. SAKAIYA, TAICHI. Mười hai người lập ra nước Nhật : Sách tham khảo / Sakaiya Taichi; Đặng Lương Mô dịch và chú giải. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 456tr. ; 21cm.  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của mười hai nhân vật trong lịch sử Nhật Bản, trong đó có nhân vật được coi là hư cấu, có cả nhân vật là người nước ngoài, những người đã tạo nên sự độc đáo, nét đặc trưng của văn hoá Nhật Bản.  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 952.092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023259  
     
  8/. TRẦN, ĐỨC ANH SƠN. Huế - Triều Nguyễn. Một cái nhìn / Trần Đức Anh Sơn. - Hà Nội : Thế giới, 2018. - 710tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm 46 bài viết nghiên cứu, khảo cứu lịch sử - văn hoá của tác giả về Huế và triều Nguyễn; phân tích về sinh thái nhân văn, lịch sử, văn hóa của Huế và vương triều Nguyễn trong lịch sử đất nước; thể hiện góc nhìn đương đại đối với nghệ thuật, văn hóa và di tích cổ ở Huế.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.749  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023253  
     
 
  TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT  
   
 
  1/. NICK M. Ba lô trên thảm đỏ : Tạp bút và Tản văn / Nick M. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2018. - 318tr. ; 23cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 070.4  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023320  
     
  TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC  
   
 
  1/. Ai cũng xứng đáng được yêu thương / Tri Thức Việt tuyển chọn và biên soạn. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2013. - 181tr. ; 21cm. - (Tủ sách sống đẹp - Câu chuyện cảm động dành cho học sinh)  
   
   
 
  Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đời thường đề cập tới các khía cạnh trong cuộc sống như: tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn chân thành và những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống...  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 158  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023305  
     
 
  Trang 13  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  2/. Chiếc trâm cài áo / Tri Thức Việt tuyển chọn và biên soạn. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2013. - 172tr. ; 21cm. - (Tủ sách sống đẹp - Câu chuyện cảm động dành cho học sinh)  
   
   
 
  Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đời thường đề cập tới các khía cạnh trong cuộc sống như: tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn chân thành và những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống...  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 158  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023300  
     
 
  3/. Chiều thứ năm đáng nhớ / Tri Thức Việt tuyển chọn và biên soạn. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2013. - 177tr. ; 21cm. - (Tủ sách sống đẹp - Câu chuyện cảm động dành cho học sinh)  
   
   
  Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đời thường đề cập tới các khía cạnh trong cuộc sống như: tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn chân thành và những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống...  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 158  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023301  
     
 
  4/. KAZUE ASOH. Vì sao đàn ông thích phụ nữ trẻ, phụ nữ thích đàn ông giàu? / Kazue Asoh; Nachi minh họa; Huy Hoàng dịch. - Hà Nội : Thế giới, 2019. - 263tr. ; 19cm. - (Tâm lý học và chuyện yêu)  
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu những giả thuyết giải đáp cho sự khác biệt giữa 2 giới tính nam và nữ căn cứ trên quan điểm "tiến hoá theo chọn lọc tự nhiên", bao gồm các nội dung cụ thể như: sự hấp dẫn giới tính, hành vi "kéo đẩy" và ghen tuông trong tình yêu, sự khác nhau giữa lý trí của đàn ông và phụ nữ...  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 155.3  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023229  
     
 
  5/. LÊ, QUỐC HÀM. Chọn điều lành, tránh điềm dữ năm Kỷ Hợi 2019 / Lê Quốc Hàm. - Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 199tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm 3 phần: Kỷ Hợi - ngày lành tháng tốt; Kỷ Hợi - phong thủy an cư 2019; Kỷ Hợi - nhân sinh an khang.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 133.5  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023226  
     
 
  6/. MEGARA. Trước khi trở thành lãnh đạo tốt nhất tôi đã là nhân viên kiệt xuất / Megara. - Hà Nội : Thế giới, 2018. - 469tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Hướng dẫn những cách thức để bạn trở thành người nhân viên tốt nhất như xác lập phẩm chất và tư duy làm việc, chinh phục từ đồng nghiệp đến sếp, kiến tạo hình ảnh cá nhân, lập mạng lưới quan hệ hiệu quả, hoàn thiện mình trước những phản hồi tiêu cực nhất; để từ đó trưởng thành từng bước trên hành trình trở thành lãnh đạo tốt nhất.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 158.1  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023234  
     
 
  7/. NGUYỄN, DUY CẦN. Cái dũng của thánh nhân / Nguyễn Duy Cần. - Hà Nội : Thanh niên, 1999. - 115tr. ; 19cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trên cơ sở bàn về cái dũng - tư đức căn bản đưa con người lên tới bậc thánh nhân, tác giả đưa ra phương pháp rèn luyện phẩm cách thanh cao này theo lý tưởng Á Đông.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 158.1  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023299  
     
 
  8/. NGUYỄN, THƠ SINH. Gỡ rối thế giới tuổi teen / Nguyễn Thơ Sinh, Nguyễn Sinh, Hoàng Lan. - Hà Nội : Lao động, 2012. - 519tr. ; 19cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trao đổi kinh nghiệm kiến thức tâm lý để nuôi day con nên người, gồm 3 phần: gỡ rối cùng chuyên gia, câu chuyện của đấng sinh thành và nỗi lòng của con trẻ.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 155.4  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023316  
     
 
  9/. Sức mạnh của tình yêu / Tri Thức Việt tuyển chọn và biên soạn. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2013. - 167tr. ; 21cm. - (Tủ sách sống đẹp - Câu chuyện cảm động dành cho học sinh)  
   
   
 
  Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đời thường đề cập tới các khía cạnh trong cuộc sống như: tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn chân thành và những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống...  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 158  
   
 
  Trang 14  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023302  
     
  10/. Sức mạnh nụ cười / Tri Thức Việt tuyển chọn và biên soạn. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2013. - 181tr. ; 21cm. - (Tủ sách sống đẹp - Câu chuyện cảm động dành cho học sinh)  
   
   
 
  Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đời thường đề cập tới các khía cạnh trong cuộc sống như: tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn chân thành và những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống...  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 158  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023306  
     
  11/. Thế nào là người phụ nữ thông minh? / Bích Nga dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2012. - 271tr. ; 21cm.  
   
  Tóm tắt: Giới thiệu cách thức và phương pháp giar vờ ngốc nghếch của phụ nữ trong tình tình yêu, công việc, hôn nhân và gia đình giúp họ nắm được chìa khóa của hạnh phúc.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 158.1082  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023317  
     
  12/. THU GIANG NGUYỄN DUY CẦN. Toàn chân triết luận / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 210tr. ; 19cm. - (Tủ sách triết học Phương Đông)
Biệt hiệu tác giả: Thu Giang
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày suy niệm, đúc kết của tác giả về các nội dung triết lí trong tư tưởng triết học phương Đông như: Sơ luận về quan niệm đạo, quan niệm về con người, vạn vật, những vấn đề về nhân sinh, phân biệt hành vi bản ngã và nhân tính, nhân đạo và thiên đạo, tương quan và tuyệt đối, bản ngã biện chứng...  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 181  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023241  
     
  13/. TIỀN, VĂN TRUNG. Ham học và trọng lễ nghĩa của người xưa / Tiền Văn Trung; Phạm Văn Khiết dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 407tr. ; 22cm. - (Tủ sách tinh hoa)  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm 5 phần: Ngày xưa, người ta trọng lễ nghĩa như thế nào.Ngày xưa, người ta trọng tín nghĩa như thế nào. Ngày xưa, người ta trọng đạo hiếu và đạo đễ như thế nào.Ngày xưa, người ta ham học như thế nào.Ngày xưa, người ta trị quốc như thế nào?  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 170  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023244  
     
 
  14/. Vượt qua cánh cửa tâm lý / Tri Thức Việt tuyển chọn và biên soạn. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2013. - 179tr. ; 21cm. - (Tủ sách sống đẹp - Câu chuyện cảm động dành cho học sinh)  
   
   
  Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đời thường đề cập tới các khía cạnh trong cuộc sống như: tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn chân thành và những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống...  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 158  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023304  
     
 
  15/. Xin hãy giữ bí mật giúp tôi / Tri Thức Việt tuyển chọn và biên soạn. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2013. - 181tr. ; 21cm. - (Tủ sách sống đẹp - Câu chuyện cảm động dành cho học sinh)  
   
   
  Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đời thường đề cập tới các khía cạnh trong cuộc sống như: tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn chân thành và những nỗ lực vươn lên trong cuộc sống...  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 158  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023303  
     
 
  Trang 15  
   
Nguồn: BBT