Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Thông tin thư mục    
Tài liệu mới tháng 7/2019
Chuyên mục: Tài liệu mới
Ngày đăng: 24/10/2019
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  KH XÃ HỘI HỌC  
   
 
  1/. Dân ca Tày - Nùng / Mông Ky Slay...[và những người khác] sưu tầm. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 791tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu một số bài dân ca, đồng dao, các khúc hát tang lễ, hát đám cưới, hát Sli của người Tày và người Nùng  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.809597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023363  
     
  2/. DIỆP, ĐÌNH HOA. Dân tộc H'Mông và Thế giới thực vật / Diệp Đình Hoa. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 274tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Nghiên cứu về dân tộc H'Mông với môi trường sinh thái, nương rẫy nhiệt đới, thế giới thực vật...  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 305.895972  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023339  
     
 
  3/. ĐINH, VĂN ÂN. Đang vần va : Truyện thơ dân gian Mường / Đinh Văn Ân sưu tầm và dịch. - Hà Nội : Sân khấu, 2018. - 223tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.809597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023333  
     
  4/. ĐỖ, DUY VĂN. Văn hóa dân gian ở một làng văn hóa : Nghiên cứu văn hóa / Đỗ Duy Văn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 535tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của làng Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Nghiên cứu và giới thiệu về phong tục, tín ngưỡng, tôn giáo, văn học dân gian, văn hoá dân gian của xã Quảng Xá.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023362  
     
  5/. H'Mon đăm noi : Trường ca dân tộc Bâhnar / Đinh Văn Mơl kể; Phạm Thị Hà dịch; Tô Ngọc Thanh hiệu đính, chú thích; Lê Anh Trà giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 151tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.809597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023356  
     
  6/. HOÀNG, THỊ NHUẬN. Không gian và thời gian nghệ thuật trong truyện thơ Tày / Hoàng Thị Nhuận, Mông Thị Bạch Vân. - Hà Nội : Sân khấu, 2018. - 147tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Gồm 3 phần: phân loại và đặc điểm của không gian, thời gian nghệ thuật trong truyện thơ Tày; sự thể hiện không gian, thời gian nghệ thuật trong truyện thơ Tày.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.809597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023340  
     
 
  7/. HOÀNG NAM. Dân tộc nùng ở Việt Nam / Hoàng Nam. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2018. - 247tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày khái quát về dân tộc nùng; hoạt động kinh tế truyền thống; văn hóa - xã hội.  
   
 
  Trang 1  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Ký hiệu môn loại: 305.89591  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023366  
     
  8/. LÂM, QUANG HÙNG. Dân ca Sán Dìu và tục ngữ - câu đố người Dao ở Vĩnh Phúc / Lâm Quang Hùng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 303tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu các bài dân ca dân tộc Sán Dìu lời cổ và lời mới về tình yêu, trong đám cưới, ca ngợi lao động sản xuất, mừng nhà mới, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước. Nghiên cứu về tục ngữ, câu đố của người Dao quần chẹt ở Vĩnh Phúc: Khái quát chung, trình bày tục ngữ - câu đố, kiến nghị về việc sưu tầm và bảo tồn.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.80959723  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023361  
     
 
  9/. LÂM QUÝ. Xịnh Ca Cao Lan đêm hát thứ nhất : Song ngữ: Việt - Cao Lan / Lâm Quý. - Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 282tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu một số bài xịnh ca dân tộc Cao Lan bằng tiếng Cao Lan và tiếng việt.  
   
  Ký hiệu môn loại: 398.209597/X312C  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023371  
     
  10/. Lễ hội dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên / Đặng Thị Oanh chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 443tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày khái quát về lễ hội dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên; các thành tố và đặc điểm cơ bản của lễ hội dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên và giới thiệu một số lễ hội, nghi lễ dân gian tiêu biểu như: tết cơm mới, lễ cúng bản, lễ cầu mùa, lễ hội mừng mưa, tết nhảy...  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 394.269597177  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023385  
     
 
  11/. LÒ, VĂN CHIẾN. Lễ cưới người Pu Nả / Lò Văn Chiến sưu tầm và dịch. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 262tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giói thiệu về lịch sử tộc người Pu Nả ở Lai Châu; hôn nhân, nghi lễ cưới và một số thành tố văn hóa nghệ thuật trong đám cưới của người Pu Nả.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 392.509597173  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023352  
     
 
  12/. Lượn, phong slư dân ca trữ tình của người Tày xứ Lạng / Hoàng Tuấn Cư nghiên cứu, sưu tầm, dịch, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 799tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu các điệu lượn; cách thức tổ chức; hình thức; nội dung; giá trị của lượn; lượn nguyên tiếng tày và dịch; Fong slư - phong thư; các bài lượn của nam nữ thanh niên.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.809597  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023367  
     
 
  13/. Lượn cọi / Lục Văn Pảo sưu tầm, dịch. - Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 817tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu các bài hát lượn cọi, phản ánh chân thật đời sống tinh thần của dân tộc tày.  
  Ký hiệu môn loại: 398.809597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023368  
     
 
  14/. MẠC, PHI. Quám khắp tản chụ - Chuyện bản Mường / Mạc Phi, Hoàng Thao. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 618tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Trang 2  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023364  
     
  15/. MÙA, A TỦA. Truyện cổ dân tộc Mông / Mùa A Tủa sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội : Văn học, 2018. - 375tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023359  
     
 
  16/. Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ, của Bộ Văn hoá, Thể thao, và Du lịch về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình (Giai đoạn 1998 - 2008). - Hà Nội : [knxb], 2008. - 396tr. ; 21cm.
Đầu trang tên sách ngoài bìa: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu một số văn kiện, nghị quyết và chương trình hành động của Đảng, chính phủ và của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về văn hoá, thể thao và du lịch và các vấn đề gia đình.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 306.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023383  
     
  17/. NGỌC HẢI. Một số phong tục tập quán của dân tộc Mảng / Ngọc Hải sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 177tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu vài nét khái quát về dân tộc Mảng; phong tục cưới - sinh đẻ và tang ma của dân tộc Mảng.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 305.89593  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023345  
     
 
  18/. NGUYỄN, HOÀNG ĐỨC. Người việt tự ngắm mình / Nguyễn Hoàng Đức. - Hà Nội : Thanh niên, 2018. - 274tr. ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Kiến giải những thói hư, tật xấu của người việt. Đề xuất hình thức, phương pháp sửa chữa, loại bỏ dần những tính cách và "căn bệnh" bất lợi đối với sự phát triển của cộng đồng.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 305.895922  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023379  
     
 
  19/. PHẠM, HOÀNG MẠNH HÀ. Các dân tộc thiểu số Thanh Hóa - Nguồn gốc và đặc trưng văn hóa tộc người / Phạm Hoàng Mạnh Hà, Trần Thị Liên. - Hà Nội : Sân khấu, 2018. - 407tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Tổng quan lịch sử hình thành khối cộng đồng và đặc trưng văn hoá các dân tộc thiểu số Mường, Thái, Dao, Khơ Mú, Thổ, Mông ở Thanh Hoá về các mặt như kiểu kết cấu xã hội, trang phục truyền thống, chữ viết, không gian sinh hoạt, hình thức kinh tế, tôn giáo - tín ngưỡng, lễ hội, văn hoá ẩm thực...  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 305.800959741  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023343  
     
  20/. PHẠM, XUÂN CỪ. Đặc điểm văn hóa truyền thống của người Thái ở Thanh Hóa / Phạm Xuân Cừ. - Hà Nội : Văn học, 2018. - 159tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Tìm hiểu về đặc trưng văn hóa truyền thống của người Thái ở Thanh Hóa như: đặc điểm tên gọi, cách gọi tên các nhóm người Thái ở Thanh Hóa; đặc điểm vật chất; đặc điểm tinh thần và những biến đổi về văn hóa của người Thái trong giai đoạn hiện nay.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 390.0959741  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023341  
     
  21/. PHAN, THỊ HOA LÝ. Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Việt Nam : Khảo luận văn hóa / Phan Thị Hoa Lý. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 667tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Trang 3  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam  
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu một số tên gọi, khái niệm và tổng quan tình hình nghiên cứu tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Việt Nam nói cung, ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác thuộc Nam Bộ, ở Huế và Hội An nói riêng.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 394.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023353  
     
  22/. PHƯƠNG DUNG. Giáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong nhà trường / Phương Dung. - Hà Nội : Thanh niên, 2018. - 212tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày giáo dục kỹ năng sống trẻ mầm non; học sinh tiểu học; học sinh cấp 2-3 trong nhà trường; tình huống bạo lực học đường; phòng chống ma túy trong học đường; tệ nạn mại dâm; nghiện game online; đua xe trái phép; kỹ năng tự bảo vệ bản thân; kỹ năng ứng phó trước các rủi ro thường gặp hàng ngày.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 370.11  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023377  
     
 
  23/. Dân ca Mường / Bùi Thiện sưu tầm, dịch, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn. - tập ; 21cm.
Q.1 Thơ ca dân gian. - Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 483tr. ; 21cm.
 
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu lời ca các bài hát dân gian của người Mường bằng tiếng mường.  
   
  Ký hiệu môn loại: 398.809597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023372  
     
 
  24/. Dân ca Mường / Bùi Thiện sưu tầm, dịch, giới thiệu. - Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn. - tập ; 21cm.
Q.2 Thơ ca dân gian. - Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 469tr. ; 21cm.
 
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu lời ca các bài hát dân gian của người Mường bằng tiếng việt.  
  Ký hiệu môn loại: 398.809597/D121C  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023373  
     
 
  25/. QUÁN, VI MIÊN. "Khun chương" khảo dị / Quán Vi Miên. - Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 899tr. ; 21cm.
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Sưu tầm, nghiên cứu sử thi "khun chương" khảo dị: lai xón chạng ộm; lai xón chạng nọi; thúc voi to (đời khun chương); thúc voi con (đời tạo hùng).  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023370  
     
 
  26/. Sử thi Bahnar Kriêm / Hà Giao chủ biên. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc. - tập ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
T.1. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2018. - 383tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày đôi nét về sử thi Bahnar Kriêm; dyông knoa; hai chị em dyông; dyông kman; bya phu và đăm kop; đăm dyôông.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023375  
     
  27/. Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 264tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Trung ương
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm 3 chuyên đề: phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 324.2597071  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023381  
     
 
  28/. Tài liệu tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí / Ngô Bá Toại biên soạn ... [và những người khác]. - Hà Nội : Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, 2006. - 270tr. ; 19cm.  
   
   
 
  Trang 4  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Đầu trang nhan đề: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. Trung tâm thông tin công tác tư tưởng và Vụ tuyên truyền  
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm một số trích dẫn bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu nội dung các văn bản quan trọng của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tư liệu tham khảo.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 364.1609597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023382  
     
 
  29/. Tiếp tục đẩy mạnh công tác văn hóa - thông tin ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi : Kỷ yếu Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. - Hà Nội : Bộ Văn hóa - Thông tin, 2004. - 726tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Bộ Văn hóa - Thông tin
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Gồm những văn bản của Chính phủ, của Bộ Văn hóa - Thông tin, những bài phát biểu, báo cáo và tham luận tại Hội nghị.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 306.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023384  
     
 
  30/. TÒNG, VĂN HÂN. Ba truyện thơ dân gian Thái: Truyện nàng Hai, chàng Xông Ca nàng Xi Cay, cái Đăm cái Đón / Tòng Văn Hân. - Hà Nội : Văn học, 2018. - 462tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023357  
     
 
  31/. Tục ngữ Thái / Hà Văn Năm... [và những người khác] sưu tâm và biên dịch. - Hà Nội : Sân khấu, 2018. - 199tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Tìm hiểu về thành ngữ Thái, nhận thức về tự nhiên và lao động sản xuất; nhận thức về mối quan hệ con người và xã hội.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.9  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023346  
     
 
  32/. VĂN CÔNG. Người Ba Na ở Phú Yên / Văn Công. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2018. - 135tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Khái quát các vùng dân tộc thiểu số ở Phú Yên; nguồn gốc lịch sử, địa vực cư trú, hoạt động kinh tế, quan hệ xã hội, dòng họ, hôn nhân, gia đình, văn hóa vật chất, tinh thần của người Ba Na ở Phú Yên.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 305.89593  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023334  
     
 
  33/. Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. - Hà Nội : Văn phòng Trung ương Đảng, 2017. - 144tr. ; 19cm.
Lưu hành nội bộ, Đầu trang nhan đề: Đảng Cộng sản Việt Nam
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 324.25970755  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023380  
     
  34/. Vui buồn giỗ Tết / Trần Ngọc Lân... [và những người khác]. - Hà Nội : Văn học, 2018. - 343tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Tập hợp các bài viết trao đổi về chủ đề lễ tết, giỗ chạp. Ý nghĩa của tập quán văn hoá và yêu cầu gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc  
   
   
 
  Trang 5  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Ký hiệu môn loại: 394.269597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023351  
     
  35/. Xing nhã đăm di / Y Điêng...[và những người khác]. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 199tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.809597  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023358  
     
 
  NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  
   
 
  1/. BÙI, CHÍ THANH. Di sản múa dân gian vùng Tây Bắc / Bùi Chí Thanh, Cầm Trọng. - Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 559tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc, sự hình thành và phát triển, các đặc trưng của múa dân gian vùng Tây Bắc cũng như các tác phẩm múa độc đáo...  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 793.309597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023369  
     
 
  VĂN HỌC & TU TỪ HỌC  
   
 
  1/. BÙI, HIỂN. Bạn bè một thuở : Chân dung - tiểu luận văn học / Bùi Hiển. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 341tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Hồi tưởng những kỉ niệm của tác giả Bùi Hiển với các nhà văn như: Tô Hoài, Chế Lan Viên, Trần Hữu Thung... và bình luận về phong cách văn học của các nhà văn đó  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92209  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023355  
     
 
  2/. CAO, THỊ THU HOÀI. Nửa thế kỷ phát triển văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam (từ 1960 đến nay) / Cao Thị Thu Hoài. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 307tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Nghiên cứu sự phát triển văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam: Tổng quan tình hình nghiên cứu, khái quát lịch sử nửa thế kỷ hình thành và phát triển, nghiên cứu bối cảnh cuộc sống và hình tượng con người, phân tích bản sắc riêng của văn xuôi các dân tộc miền núi trong hình thức và ngôn ngữ tự sự.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92283408  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023365  
     
 
  3/. ĐOÀN, HỮU NAM. Với lửa Hoàng Liên : Tiểu luận, phê bình / Đoàn Hữu Nam. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 431tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Tập hợp những bài tham luận, phê bình của tác giả về văn học nói chung và văn học miền núi nói riêng. Chia thành 2 phần: với bạn bè văn chương; những tấm lòng bè bạn.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92209  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023335  
     
 
  4/. ĐỖ, ANH MỸ. Hương rừng : Truyện, ký / Đỗ Anh Mỹ. - Hà Nội : Văn học, 2018. - 279tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023337  
     
 
  Trang 6  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  5/. HÀ, THỊ CẨM ANH. Truyện ngắn chọn lọc / Hà Thị Cẩm Anh. - Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn. - tập ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.1. - Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 503tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023374  
     
  6/. HOÀNG, TUẤN CƯ. Gửi bản Mường xa xăm để ngấm, để ngộ : Nghiên cứu, phê bình văn học / Hoàng Tuấn Cư. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 295tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài nghiên cứu văn học, phê bình về văn hoá, văn học các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; về một số tác phẩm, tác giả là nhà văn, nhà thơ người dân tộc thiểu số như: Dương Thuấn, Tiến Lâm, Tài Đoàn, Triều Ân, Mã Thế Vinh, Ngô Bá Hoà...  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92209  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023338  
     
  7/. Ké nàm / Lâm Ngọc Thụ...[và những người khác]. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 231tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223008  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023344  
     
 
  8/. KIM NHẤT. Truyện ngắn / Kim Nhất. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 853tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223408  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023347  
     
 
  9/. LÊ, VĂN VỴ. Khới nghiệp từ giọt nước / Lê Văn Vỵ. - Hà Nội : Thanh niên, 2018. - 175tr. ; 21cm.  
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92284  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023378  
     
 
  10/. MẠC, CHI. Sống - Anh với giấc mơ : Tiểu thuyết / Mạc Chi. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 419tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023348  
     
  11/. MAI, TRUNG LÂM. Một chặng đường cách mạng tháng Tám / Mai Trung Lâm kể; Hoàng Thế Dũng ghi. - Hà Nội : Văn học, 2018. - 319tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92283403  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023349  
     
  12/. Núi hình cung : Tập truyện ngắn / Vi Hồng Nhân tuyển chọn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 529tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023354  
     
 
  13/. PHÙNG, HẢI YẾN. Tìm điệu xòe hôm qua : Thơ / Phùng Hải Yến. - Hà Nội : Văn học, 2018. - 139tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Trang 7  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.922134  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023350  
     
 
  14/. TRẦN, ĐẠI TẠO. Viết từ miền hoa ban / Trần Đại Tạo. - Hà Nội : Văn học, 2018. - 239tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Nghiên cứu về văn học Sơn La dưới ánh sáng đường lối của Đảng giai đoạn 1945-1954; đội ngũ văn nghệ sĩ các dân tộc tỉnh Sơn La...  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 809  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023342  
     
 
  15/. TRIỆU, LAM CHÂU. Ngọn lửa rừng : Thơ song ngữ Tày - Việt. Tác giả tự dịch từ tiếng Tày ra tiếng Việt / Triệu Lam Châu. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 105tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922134  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023336  
     
  16/. Tuyển tập văn xuôi Hoàng Hạc : Truyện ký / Ngọc Bái chủ biên; Nguyễn Thị Chính, Hoàng Hữu Sang. - Hà Nội : Văn học, 2018. - 575tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023360  
     
  17/. VY, THỊ KIM BÌNH. Niềm vui : Tập truyện ngắn / Vy Thị Kim Bình. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 167tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023332  
     
 
  LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ  
   
 
  1/. Sổ tay bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Hà Lam Danh sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2018. - 247tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu 131 bút danh của chủ tịch Hồ Chí Minh dùng trong quá trình hoạt động cách mạng và viết báo chí từ năm 1913 đến năm 1968, được trình bày theo vần chữ cái ABC.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 929.8075  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023376  
     
 
  Trang 8  
   
Nguồn: BBT