Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Thông tin thư mục    
Thư Mục Tháng 3 2020
Chuyên mục: Tài liệu mới
Ngày đăng: 25/05/2020
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  KH XÃ HỘI HỌC  
   
 
  1/. HWANG, KEUN KI. Sự sống và môi trường : Bí kíp nắm vững kiến thức Sinh học của siêu học sinh / Hwang, Keun Ki; minh họa Yoo Nam Young; tư vấn Park Hyun Woo; Nguyễn Phương Nhung dịch. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội : Dân trí, 2019. - 147tr. : tranh màu ; 24cm. - (Khoa học vui. Để luôn đạt điểm 10)  
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Bao gồm những thí nghiệm vui và mẩu truyện tranh hài hước về sinh học và môi trường.  
   
  Ký hiệu môn loại: 372.35  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006054  
     
 
  2/. Lời Bác dạy thanh thiếu nhi / Trần Văn Phương sưu tầm. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 165tr. ; 21cm. - (Di sản Hò Chí Minh)
Dầu trang nhan đề: Thành phố Hồ Chí Minh
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giớ thiệu những chủ đè cơ bản về lời dạy của Bác với thanh thiếu nhi: ý chí giữ gìn nền độc lập nước nhà, các bài thơ cho thanh thiếu nhi, lời khuyên cho thanh thiếu nhi, ...  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 305.23  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006134  
     
  CÔNG NGHỆ  
   
 
  1/. Bình tĩnh chuyện giới tính : Giúp trẻ biết phân biệt giới tính, nhận biết cơ thể và bảo vệ mình. Dành cho trẻ em từ 2 - 10 tuổi / Lời: Bảo Ngọc; Tranh: Hoàng Đậu Xanh. - Hà Nội : Thanh niên, Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2019. - 19tr. : tranh màu ; 21cm. - (Lật mở cùng con. Rèn luyện kỹ năng - Gia tăng hiểu biết)  
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Những câu chuyện giáo dục kiến thức về giới tính cho trẻ em và hướng dẫn trẻ cách nhận biết cơ thể và bảo vệ bản thân.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 649  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006046  
     
 
  2/. Con từ đâu tới? : Giúp trẻ nhận biết quá trình hình thành và ra đời của một em bé. Dành cho trẻ em từ 2 - 10 tuổi / Lời: Bảo Ngọc; Tranh: Thu Nấm. - Hà Nội : Thanh niên, Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2019. - 19tr. : tranh màu ; 21cm. - (Lật mở cùng con. Rèn luyện kỹ năng - Gia tăng hiểu biết)  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giúp trẻ nhận biết về quá trình hình thành và ra đời của một em bé.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 649  
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006044  
     
 
  3/. LEE, YOUNG RAN. Thế giới khổng lồ trong cơ thể con người / Lee Young Ran; Minh họa: Jeong Il Mun; Hà Hương dịch. - Hà Nội : Lao động, Công ty Sách Thái Hà, 2019. - 139tr. : minh họa ; 24cm. - (Tủ sách Beebook. 10+)  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giúp các em hiểu hơn về cơ thể của mình và biết cách quan tâm, chăm sóc sức khỏe của bản thân tốt hơn.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 612  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006047  
     
 
  4/. Tự lập không hấp tấp! : Giúp trẻ biết cách tự chăm sóc bản thân. Dành cho trẻ em từ 2 - 10 tuổi / Lời: Bảo Ngọc; Tranh: Thu Nấm. - Hà Nội : Thanh niên, Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2019. - 19tr. : tranh màu ; 21cm. - (Lật mở cùng con. Rèn luyện kỹ năng - Gia tăng hiểu biết)  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Những câu chuyện nhằm giáo dục cho các em biết cách tự lập, tự chăm sóc cho bản thân như: Tự đánh răng, rửa tay, mặc quần áo, sắp xếp đồ đạc, tự xúc ăn và tự ngủ.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 649  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006045  
     
  NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  
   
 
  1/. NGUYỄN, HỮU HUẤN. Bàn cờ kì diệu : Dành cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Hữu Huấn; Minh họa: Bùi Tuấn Linh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 20tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Cờ vua - Chơi mà học)  
   
   
 
  Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về cờ vua như: Lịch sử ra đời, hình dáng, tên các ô cờ, các quân cờ, chiều cao và vị trí đứng của từng quân...  
   
   
 
  Trang 1  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Ký hiệu môn loại: 794.1  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006043  
     
  2/. NGUYỄN, HỮU HUẤN. Quân Hậu xinh đẹp : Dành cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Hữu Huấn; Minh họa: Bùi Tuấn Linh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 20tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Cờ vua - Chơi mà học)  
   
   
 
  Tóm tắt: Hướng dẫn các bé nhận biết quân Hậu và các nước đi của quân Hậu trong cờ vua.  
   
  Ký hiệu môn loại: 794.1  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006041  
     
 
  3/. NGUYỄN, HỮU HUẤN. Quân Mã vui tính : Dành cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Hữu Huấn; Minh họa: Bùi Tuấn Linh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 20tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Cờ vua - Chơi mà học)  
   
   
  Tóm tắt: Hướng dẫn các bé nhận biết quân Mã và các nước đi của quân Mã trong cờ vua.  
   
  Ký hiệu môn loại: 794.1  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006038  
     
 
  4/. NGUYỄN, HỮU HUẤN. Quân Tốt dũng cảm : Dành cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Hữu Huấn; Minh họa: Bùi Tuấn Linh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 20tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Cờ vua - Chơi mà học)  
   
   
  Tóm tắt: Hướng dẫn các bé nhận biết quân Tốt và các nước đi của quân Tốt trong cờ vua.  
   
  Ký hiệu môn loại: 794.1  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006040  
     
 
  5/. NGUYỄN, HỮU HUẤN. Quân Tượng khéo léo : Dành cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Hữu Huấn; Minh họa: Bùi Tuấn Linh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 20tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Cờ vua - Chơi mà học)  
   
   
  Tóm tắt: Hướng dẫn các bé nhận biết quân Tượng và các nước đi của quân Tượng trong cờ vua.  
   
  Ký hiệu môn loại: 794.1  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006037  
     
 
  6/. NGUYỄN, HỮU HUẤN. Quân Vua trí tuệ : Dành cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Hữu Huấn; Minh họa: Bùi Tuấn Linh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 20tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Cờ vua - Chơi mà học)  
   
   
 
  Tóm tắt: Hướng dẫn các bé nhận biết quân Vua và các nước đi của quân Vua trong cờ vua.  
  Ký hiệu môn loại: 794.1  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006042  
     
 
  7/. NGUYỄN, HỮU HUẤN. Quân Xe tháo vát : Dành cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Hữu Huấn; Minh họa: Bùi Tuấn Linh. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 20tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Cờ vua - Chơi mà học)  
   
   
 
  Tóm tắt: Hướng dẫn các bé nhận biết quân Xe và các nước đi của quân Xe trong cờ vua.  
  Ký hiệu môn loại: 794.1  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006039  
     
 
  VĂN HỌC & TU TỪ HỌC  
   
 
  1/. BARKER, CLAIRE. Chú chó Hoa Chuông nhà Pepper / Claire Barker; Rose Collins minh họa; Trần Thị Kim Chi dịch; Hà Kim Ngân, Lại Hoàng Hà hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 3 tập : minh họa ; 20cm.
T.3 Giải cứu Ngựa Trăng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 232tr. : minh họa ; 20cm.
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 823  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006138  
     
 
  2/. BARKER, CLAIRE. Chú chó Hoa Chuông nhà Pepper / Claire Barker; Rose Collins minh họa; Trần Thị Kim Chi dịch; Hà Kim Ngân, Lại Hoàng Hà hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 3 tập : minh họa ; 20cm.
T.1 Bí ẩn trong lâu đài Sao Xẹt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 250tr. : minh họa ; 20cm.
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 823  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006136  
     
 
  3/. BARKER, CLAIRE. Chú chó Hoa Chuông nhà Pepper / Claire Barker; Rose Collins minh họa; Trần Thị Kim Chi dịch; Hà Kim Ngân, Lại Hoàng Hà hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 3 tập : minh họa ; 20cm.
T.2 Con hổ xiếc cuối cùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 249tr. : minh họa ; 20cm.
 
   
   
   
   
   
   
  Trang 2  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Ký hiệu môn loại: 823  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006137  
     
  4/. Chiếc huy chương tặng sinh nhật bố : Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 2-8 tuổi / Lời: Tạ Như; Tranh: Nghiêm Sảng; Hà Giang dịch. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Ươm mầm. Bạn thân của tớ là... bố)  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.13  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006036  
     
  5/. Chơi cùng bố là điều tuyệt vời nhất trên đời : Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 2-8 tuổi / Lời: Tạ Như; Tranh: Nghiêm Sảng; Hà Giang dịch. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Ươm mầm. Bạn thân của tớ là... bố)  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.13  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006033  
     
  6/. Con muốn làm việc nhà cùng bố cơ : Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 2-8 tuổi / Lời: Tạ Như; Tranh: Nghiêm Sảng; Hà Giang dịch. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Ươm mầm. Bạn thân của tớ là... bố)  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.13  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006030  
     
 
  7/. Con thích đi biển cùng bố nhất : Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 2-8 tuổi / Lời: Tạ Như; Tranh: Nghiêm Sảng; Hà Giang dịch. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Ươm mầm. Bạn thân của tớ là... bố)  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.13  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006034  
     
 
  8/. Con thích đi siêu thị cùng bố lắm : Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 2-8 tuổi / Lời: Tạ Như; Tranh: Nghiêm Sảng; Hà Giang dịch. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Ươm mầm. Bạn thân của tớ là... bố)  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.13  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006032  
     
 
  9/. Đôi bạn thân thiết nhất trên thế giới : Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 2-8 tuổi / Lời: Tạ Như; Tranh: Nghiêm Sảng; Hà Giang dịch. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Ươm mầm. Bạn thân của tớ là... bố)  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.13  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006031  
     
 
  10/. HOÀNG THÚY. Truyện kể về những trái tim nhân hậu / Hoàng Thúy tuyển chọn. - Hà Nội : Hồng Đức, 2019. - 247tr. ; 21cm. - (Truyện kể)  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006051  
     
 
  11/. KADOHATA, CYNTHIA. Chuyện may rủi / Cynthia Kadohata; Khuê Tú dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 268tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 813  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006135  
     
  12/. Mẹ đi vắng rồi, bố con mình cùng vẽ thôi : Truyện tranh: Dành cho trẻ từ 2-8 tuổi / Lời: Tạ Như; Tranh: Nghiêm Sảng; Hà Giang dịch. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Ươm mầm. Bạn thân của tớ là... bố)  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.13  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006035  
     
  13/. NESBIT, E.. Lũ trẻ đường tàu / E. Nesbit; Nhật An biên dịch; Huyền Trân minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 111tr. ; 20cm. - (Danh tác rút gọn)  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 823  
   
 
  Trang 3  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006132  
     
  14/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Bàn có năm chỗ ngồi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 47. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 179tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006055  
     
 
  15/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Bảy bước tới mùa hè : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 287tr. ; 20cm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006064  
     
 
  16/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Bồ câu không đưa thư : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 42. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 176tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006065  
     
  17/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Buổi chiều windows : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 33. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 223tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006063  
     
 
  18/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh; Đỗ Hoàng Tường minh họa. - In lần thứ 68. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 207tr. : minh họa ; 20cm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006058  
     
 
  19/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Chúc một ngày tốt lành : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh; Đỗ Hoàng Tường minh họa. - In lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 281ttr. : minh họa ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006070  
     
  20/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ / Nguyễn Nhật Ánh; Đỗ Hoàng Tường minh họa. - In lần thứ 37. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 207ttr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006078  
     
 
  21/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Còn chút gì để nhớ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 46. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 209ttr. ; 20cm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006071  
     
 
  22/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Cô gái đến từ hôm qua : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 49. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 221tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006061  
     
 
  23/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Hạ đỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 45. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 180ttr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006076  
     
  24/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Lá nằm trong lá / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 29. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 249ttr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006068  
     
 
  25/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Làm bạn với bầu trời : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh; Đỗ Hoàng Tường minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 249tr. : minh họa ; 20cm.  
   
   
 
  Trang 4  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006057  
     
  26/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Mắt biếc : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 46. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 296ttr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006074  
     
 
  27/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Ngày xưa có một chuyện tình : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 342ttr. ; 20cm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006075  
     
 
  28/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Ngôi trường mọi khi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 37. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 236ttr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006077  
     
  29/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Ngồi khóc trên cây : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh; Đỗ Hoàng Tường minh họa. - In lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 341tr. : minh họa ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006059  
     
 
  30/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Những chàng trai xấu tính : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 39. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 156tr. ; 20cm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006066  
     
 
  31/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Nữ sinh : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 40. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 159ttr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006072  
     
  32/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Phòng trọ ba người : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 41. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 236ttr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006073  
     
 
  33/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Thằng quỷ nhỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 43. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 226ttr. ; 20cm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006069  
     
 
  34/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Tôi là Bêtô : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 48. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 229tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006056  
     
 
  35/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 42. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 375tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006062  
     
  36/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Trại hoa vàng : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 40. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 278tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006060  
     
 
  37/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Út Quyên và tôi : Tập truyện / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 39. - Tp. Hồ  
   
 
  Trang 5  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 121tr. ; 20cm.  
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006067  
     
  38/. QUANG LÂN. Truyện kể các Trạng Việt Nam / Quang Lân sưu tầm và tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2018. - 203tr. ; 21cm. - (Truyện kể)  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006049  
     
 
  39/. QUANG LÂN. Truyện kể về lòng quan tâm / Quang Lân sưu tầm và tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2019. - 199tr. ; 21cm. - (Truyện kể)  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006048  
     
 
  40/. QUANG LÂN. Truyện kể về lòng vị tha / Quang Lân sưu tầm và tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2018. - 199tr. ; 21cm. - (Truyện kể)  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006050  
     
  41/. QUANG LÂN. Truyện kể về tính hài hước, dí dỏm / Quang Lân sưu tầm và tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2019. - 207tr. ; 21cm. - (Truyện kể)  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006053  
     
 
  42/. QUANG LÂN. Truyện kể về ước mơ, khát vọng / Quang Lân sưu tầm và tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2018. - 199tr. ; 21cm. - (Truyện kể)  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006052  
     
 
  43/. STEVENSON, ROBERT LOUIS. Đảo giấu vàng / Robert Louis Stevenson; Nhật An biên dịch; Huyền Trân minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 161tr. ; 20cm. - (Danh tác rút gọn)  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 823  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006133  
     
  44/. VÂN THANH. Văn học thiếu nhi Việt Nam - Một số vấn đề về tác phẩm và thể loại / Vân Thanh. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 634tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày tổng quan và thể loại văn học thiếu nhi; tác giả và tác phẩm; nêu hồi ức và kỷ niệm về chặng đường nghiên cứu văn học thiếu nhi của tác giả.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92209  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006139  
     
 
  LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ  
   
 
  1/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.10 Họ Khúc dựng nền tự chủ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 92tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu về nhân vật lịch sử Việt Nam: Khúc Thừa Dụ đã xuất hiện đúng lúc, nắm lấy cơ hội, đặt nền tảng cơ sở cho nền độc lập Việt sau 1000 năm Bắc thuộc.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006088  
     
 
  2/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.11 Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 87tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về nhân vật lịch sử Việt Nam - Ngô Quyền. Với. chiến thắng của Ngô QUyền trên sông Bạch Đằng, nhà Nam Hán phải từ bỏ hoàn toàn mộng xâm chiếm nước ta. Sau trận Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng vương, thành lập nên hẳn một triều đại, dựng triều đình, định quan chức. chính  
   
   
   
   
 
  Trang 6  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  thức xác lập nền độc lập của nước nhà.  
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006089  
     
  3/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.1 Người cổ Việt Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 95tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu về người Việt cổ, là tổ tiên đã khai sinh ra các dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam ngày nay.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006079  
     
 
  4/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.12 Cờ lau Vạn Thắng Vương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 103tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về nhân vật lịch sử Việt Nam - Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp tan các sứ quân, tiêu diệt các lực lượng cắt cứ, khôi phục sự thống nhất đất nước, lập lại quyền lực triều đình trung ương. Năm 986, ông lên ngôi, lập nên nhà Đinh.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006090  
     
 
  5/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.13 Vua Lê Đại Hành. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 103tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu về nhân vật lịch sử Việt Nam - Lê Hoàn xuất hiện kịp thời, đánh bại giặc ngoài, vỗ yên chính sự, củng cố nền độc lập quốc gia, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển hưng thịnh của hai triều Lý - Trần sau này.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006091  
     
  6/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.14 Thăng Long buổi đầu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 111tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu về địa danh Thăng Long trong buổi đầu, đó là vùng đất địa linh nhân kiệt, hội tụ tinh hoa. Một trong những dấu ấn của nhà Lý là định đô ở Thăng Long, thể hiện được tầm hìn chiến lược cho sự gìn giữ và bảo vệ đất nước.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006092  
     
 
  7/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.15 Xây đắp nhà Lý. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 111tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử về xây đắp nhà Lý. Dựng nên nhà Lý là Lý Thái Tổ nhưng sự phát triển mạnh mẽ của nước ta dưới thời Lý lại diễn ra trong những năm vua Lý Thái Tông cai trị. Vua sáng tôi hiền, hết lòng vì dân vì nước, dân chúng được no đủ, an vui.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006093  
     
 
  8/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.16 Nước Đại Việt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 103tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Ghi lại công lao to lớn của nhà Lý trong lịch sử nước nhà, đặc biệt là về vua Lý Thánh Tông - một vị vua văn võ song toàn, anh minh, đức độ, người dùng đức cai trị nên được trăm họ mến phục.  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006094  
     
  9/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa  
   
 
  Trang 7  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.17 Ỷ Lan nguyên phi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 111tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu nguyên Phi Ỷ Lan - người góp phần không nhỏ trong việc ổn định chính sự, giúp cho trong nước yên ổn, lòng dân vui vẻ, được nhân dân quý trọng và tôn vinh.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006095  
     
 
  10/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.18 Lý Thường Kiệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 111tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về nhân vật lịch sử Việt Nam - Lý Thường Kiệt, một vị tướng kiệt xuất lần lượt cầm quân trấn áp Chămpa, chủ động tấn công giặc, sau đó phá tan âm mưu xâm lược của kẻ thù. Cả cuộc đời ông luôn dành cho dân cho nước, không ỷ quyền thế để tư lợi việc riêng, mãi là tấm gương lớn cho người đời sau học hỏi.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006096  
     
 
  11/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.19 Đại Việt dưới thời Lý Nhân Tông. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 95tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về sự nghiệp, công đức, vị trí và những ảnh hưởng to lớn của vua Lý Nhân Tông trong lịch sử nước nhà.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006097  
     
 
  12/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.20 Nhà Lý suy vong. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 111tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Ghi lại về sự suy vong của Nhà Lý từ sau khi Tô Hiến Thành mất.  
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006098  
     
 
  13/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.21 Thành lập nhà Trần. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 111tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Khái quát về sự ra đời của nhà Trần với sự phù trợ của Trần Thủ Độ đã thực hiện cuộc chuyển giao quyền lực ít đổ máu nhất trong lịch sử nước ta.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006099  
     
  14/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.2 Huyền thoại đời Hùng: Con Rồng cháu Tiên - Thánh Gióng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 75tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu huyền sử thời vua Hùng cùng các truyền thuyết về con Rồng cháu Tiên, Thánh Gióng giúp cho chúng ta thêm tự hào về non sông đất nước và con người Việt Nam.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006080  
     
 
  15/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.22 Chiến thắng quân Mông lần thứ nhất. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 95tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày hoàn cảnh và diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần thứ nhất.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
 
  Trang 8  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006100  
     
  16/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.23 Chiến thắng giặc Nguyên Mông lần thứ hai. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 111tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày hoàn cảnh, diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai của quân và dân nhà Trần.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006101  
     
 
  17/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.24 Chiến thắng giặc Nguyên Mông lần thứ ba. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 111tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày diễn biến và kết quả cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông lần thứ ba của vua tôi nhà Trần.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006102  
     
 
  18/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.25 Trần Hưng Đạo. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 103tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về con người và vai trò lãnh đạo của danh tướng Trần Hưng Đạo trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006103  
     
 
  19/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.26 Nhà Trần xây dựng đất nước. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 111tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu dưới hình thức truyện tranh lịch sử xây dựng đất nước của nhà Trần dưới đời các vua Trần Anh Tông và Trần Minh Tông.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006104  
     
 
  20/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.27 Nhà Trần suy vong. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 103tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu một giai đoạn đen tối trong lịch sử Việt Nam đó là thời kì suy thoái của nhà Trần bắt đầu từ vua Trần Dụ Tông đến đời vua Trần Duệ Tông.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006105  
     
 
  21/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.28 Hồ Quý Ly - Vị vua nhiều cải cách. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 75tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử Hồ Quý Ly và những canh tân tiến bộ mà ông thi hành: định khoa cử, trọng nhân tài, chuộng chữ Nôm, giảm thuế khoá, thống nhất đo lường, ...  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006106  
     
 
  22/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.29 Hồ Quý Ly chống giặc Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 73tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu giai đoạn chống giặc Minh của quân dân nhà Hồ.  
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
 
  Trang 9  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006107  
     
  23/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.30 Sự tàn bạo của giặc Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 95tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Qúa trình chuẩn bị lực lượng của nghĩa quân Lam Sơn trong việc chủ động tấn công và tiêu diệt quân Minh bằng những trận quyết chiến chiến lược có quy mô lớn, tiêu biểu là trận đánh thành Đông Quan.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006108  
     
 
  24/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.31 Hội thề Lũng Nhai. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 75tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Quá trình chuẩn bị công phu cho một cuộc khởi nghĩa mới nắm phần thắng chắc chắn hơn mà đỉnh cao đặc biệt nhất chính là việc tổ chức buổi hội thề ở Lũng Nhai, một địa điểm thuộc vùng rừng núi Thanh Hóa lúc đó.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006109  
     
 
  25/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.3 Huyền thoại đời Hùng: Bánh chưng bánh giầy - Trầu cau - Quả dưa đỏ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 79tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu huyền sử thời vua Hùng cùng các câu chuyện như bánh chưng, bánh giấy, trầu cau, quả dưa đỏ giúp ta hiểu biết thêm về cuộc sống của dân Lạc lúc bấy giờ.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006081  
     
  26/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.32 Gian nan lúc khởi đầu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 87tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Những khó khăn trong buổi đầu của khởi nghĩa của nghĩa quân Lam Sơn và niềm tin sắt đá vào thắng lợi cuối cùng.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006110  
     
 
  27/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.33 Giành được Nghệ An. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 87tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày quá trình chuẩn bị lực lượng và mở rộng địa bàn của nghĩa quân Lam Sơn để giành được những thắng lợi chiến lược.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006111  
     
  28/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.34 Bao vây thành Đông Quan. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 79tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Quá trình chuẩn bị lực lượng của nghĩa quân Lam Sơn trong việc chủ động tấn công và tiêu diệt quân Minh bằng những trận quyết chiến chiến lược có quy mô lớn, tiêu biểu là trận đánh thành Đông Quan.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006112  
     
 
  29/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.35 Hội thề Đông Quan. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 102tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về hội thề giữa thủ lĩnh nghĩa quân Lam Sơn Lê Lợi và tướng nhà Minh Vương  
   
 
  Trang 10  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Thông nhằm giao ước kết thúc chiến tranh, mang lại nền hòa bình, giúp nhân dân thoát khỏi hiểm họa binh đao.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006113  
     
 
  30/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.36 Sáng lập triều Lê. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 99tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu ngắn gọn và kèm theo những tranh vẽ minh họa về triều hậu Lê từ khi sáng lập và phát triển qua ba thời kỳ (Lê sơ, Lê Trung Hưng và Lê mạt).  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006114  
     
 
  31/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.37 Nguyễn Trãi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 99tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, bậc danh nhân văn hóa lớn trong lịch sử nước ta.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006115  
     
 
  32/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.38 Vua Lê Thánh Tông. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 99tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu dưới hình thức truyện tranh về vua Lê Thánh Tông, một bậc minh quân, trọng đãi người tài và nhà văn hóa lớn của nước ta.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006116  
     
 
  33/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.39 Ông nghè ông cống. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 99tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu quy định, kết quả giáo dục thi cử Nho học thời Lê sơ .  
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006117  
     
  34/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.40 Đoạn kết thời Lê sơ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 79tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược nguyên nhân căn bản nhất, sâu xa nhất dẫn đến sự sụp đổ của triều đại nhà Lê.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006118  
     
 
  35/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.41 Mạc Đăng Dung lập nên nhà Mạc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 79tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về những đóng góp của nhà Mạc trong lịch sử nước nhà; ổn định tình hình đất nước sau những năm dài nhà Lê suy vong, trọng dụng nhân tài, phát triển kinh tế, ổn định xã hội...  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006119  
     
  36/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.4 Huyền thoại đời Hùng: Tiên Dung - Chử Đồng Tử, Sơn Tinh Thủy Tinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 87tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu huyền sử thời vua Hùng cùng các truyền thuyết về Tiên Dung - Chử Đồng Tử,  
   
  Trang 11  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Sơn Tinh Thủy Tinh giúp ta hiểu biết thêm về lịch sử nước nhà.  
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006082  
     
  37/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.42 Phân tranh Nam - Bắc triều và đoạn kết nhà Mạc ở Cao Bằng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 79tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu sự phân tranh Nam - Bắc triều sau khi Nhà Mạc lên ngôi năm 1527 và tàn dư nhà Mạc chạy lên Cao Bằng, xây dựng căn cứ chống lại nhà Lê.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006120  
     
 
  38/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.43 Họ Trịnh khởi nghiệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 79tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về giai đoạn đau thương trong lịch sử dân tộc với các cuộc nội chiến triền miên. Nội chiến Lê - Trịnh vừa chấm dứt thì lại nảy sinh sự đối lập của hai dòng họ Trịnh - Nguyễn. Giai đoạn này cũng đánh dấu người Việt mở mang, khai phá miền đất phía nam trở thành những vùng đất trù phú, tươi tốt.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006121  
     
 
  39/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.44 Chiến tranh Trịnh - Nguyễn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 79tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Chiến tranh Trịnh - đã trải qua bảy trận đại chiến liệt. Chiến trường chủ yếu ở hai bờ sông Gianh và vùng Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình ngày nay. Nội chiến đã khiến kinh tế nước ta kiệt quệ, đất đai bỏ hoang không người cày cấy, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ và đẩy nước ta vào con đường suy tàn.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006122  
     
 
  40/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.45 Kinh tế Đàng Ngoài thời Lê - Trịnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 81tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Khái quát tình hình kinh tế Đàng Ngoài thời Lê - Trịnh về phát triển nông nghiệp, khuyến nông, sửa chữa đê điều, khai hoang, thủ công nghiệp, thương nghiệp, nội thương và ngoại thương.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006123  
     
 
  41/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.46 Những cải cách của Trịnh Cương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 75tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu những cải cách của Trịnh Cương ngay khi lên ngôi chúa: cải cách bộ máy hành chính (tổ chức nhân sự) và cải cách kinh tế - tài chính.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006124  
     
 
  42/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.47 Họ Trịnh trên đường suy vong. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 82tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Khái quát lịch sử Việt Nam bằng trang về họ Trịnh trên đường suy vong: Các chúa Trịnh nối nhau cai quản đất nước, vua Lê không có thực quyền. Chúa Trịnh trải qua một thời cực thịnh, Nay trong phủ chúa, hoạn quan lộng hành, mưu quyền đoạt vị. Chính nghĩa không mạnh, quang minh đã mờ. Họ Trịnh lâm vào con đường suy vong.  
   
   
   
   
   
   
  Trang 12  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006125  
     
  43/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.48 Nhà bác học Lê Quí Đôn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 83tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp của Lê Quí Đôn - lịch sử một nhân tài kiệt xuất, một con người tài đức vẹn toàn.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006126  
     
 
  44/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.49 Chúa Tiên Nguyễn Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 79tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu giai đoạn Nguyễn Hoàng lên ngôi, tiếp tục mở rộng bờ cõi đất nước cũng như tạo tiền đề cho việc xây dựng vùng đất phía nam và cho cả vương triều Nguyễn sau này.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006127  
     
 
  45/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.50 Chúa Sãi - Chúa Thượng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 91tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu giai đoạn Nguyễn Phúc Nguyên và Nguyễn Phúc Lan nối nghiệp Nguyễn Hoàng tiếp tục sự nghiệp phát triển Đàng Trong.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006128  
     
 
  46/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.51 Chúa Hiền - Chúa Nghĩa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 93tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu giai đoạn cai trị Đàng Trong của chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần và con là Chúa Nghĩa Nguyễn Phúc Trăn (Nguyễn Phúc Thái).  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006129  
     
 
  47/. T.5 Nước Âu Lạc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 106tr. : tranh vẽ ; 20cm.  
   
  Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc cùng tích Mỵ Châu Trọng Thuỷ đã dẫn đến ách đô hộ toàn phương Bắc thời kỳ này.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006083  
     
 
  48/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.52 Chúa Minh - Chúa Ninh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 91tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu giai đoạn chúa Minh Nguyễn Phúc Chu và con là Chúa Ninh Nguyễn Phúc Chú tiếp tục sự nghiệp phát triển Đàng Trong.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006130  
     
  49/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.53 Đàng Trong suy tàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 91tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu giai đoạn Võ vương (Nguyễn Phúc Khoát) hoàn thành công cuộc Nam tiến; Trương Phúc Loan chuyên quyền dẫn tới sự suy vong của Đàng Trong.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006131  
     
 
  50/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa  
   
 
  Trang 13  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.6 Hai Bà Trưng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 93tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng chống xâm lược phong kiến phương Bắc, giải phóng đất nước và lên ngôi vua.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006084  
     
 
  51/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.7 Nhuỵ Kiều tướng quân Bà Triệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 85tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về nhân vật Nhuỵ Kiều tướng quân Bà Triệu trong lịch sử Việt Nam.  
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006085  
     
 
  52/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.8 Nước Vạn Xuân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 86tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về nước Vạn Xuân tồn tại không đầy 60 năm, nhưng đủ để ghi khắc vào tâm khảm người Việt Nam ý chí quật cường của người xưa. Vũ dũng của Lý Bí, tài trí của Dạ Trạch Vương mãi mãi là tấm gương anh hùng gợi nhớ một thời nước ta có tên gọi vô cùng thắm thiết: Đất nước của vạn mùa xuân.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006086  
     
 
  53/. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / Trần Bạch Đằng chủ biên, Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập : tranh vẽ ; 20cm.
T.9 Mai Hắc Đế - Bố Cái Đại Vương (Phùng Hưng). - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 86tr. : tranh vẽ ; 20cm.
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu hai cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan và Phùng Hưng. Tuy cả hai cuộc khởi nghĩa đều thất bại nhưng họ đã trở thành những vị anh hùng sống mãi trong sử sách và tâm trí của người dân.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006087  
     
 
  TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT  
   
 
  1/. VŨ, PHI YÊN. Đọc sách - Món quà mang cả tương lai / Vũ Phi Yên, Trần Quỳnh Như, Khâu Thiên Viện. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 172tr. ; 20cm.  
   
   
  Tóm tắt: Phân tích mức độ yêu sách ở trẻ. Giới thiệu phương pháp khuyến khích con trẻ đọc sách một cách thiết thực, áp dụng được ngay. Trình bày những nghiên cứu về tác dụng của việc đọc sách đối với trí tuệ và tâm lý của trẻ em cũng như giới thiệu các loại sách phù hợp giúp các em phát triển tính cách lành mạnh, phát triển bản lĩnh của riêng mình.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 028.5  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006140  
     
 
  Trang 14  
   
Nguồn: BBT