Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Thông tin thư mục    
Thư mục Tháng 4 2020
Chuyên mục: Tài liệu mới
Ngày đăng: 26/05/2020
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  KH XÃ HỘI HỌC  
   
 
  1/. CHẢO, CHỬ CHẤN. Các thành tố văn hóa dân gian trong hôn nhân của người Phù Lá ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai / Chảo Chử Chấn. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 199tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Nghiên cứu các thành tố văn hoá dân gian trong phong tục hôn nhân của người Phù Lá, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, từ nghi thức tìm hiểu, mai mối đến dẫn cưới, trang phục, âm nhạc, ẩm thực, thơ ca dân gian... nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của người Phù Lá ở Việt Nam.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 392.509597167  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023926  
     
 
  2/. CHU, ĐÌNH TỚI. Tôi đã đi du học bằng học bổng như thế nào? / Chu Đình Tới. - Tái bản lần thứ 4. - Hà Nội : Thế giới, 2019. - 211tr. ; 21cm. - (Tủ sách Trải nghiệm du học)  
   
   
 
  Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm về quá trình học tập của tác giả để chinh phục các học bổng ở nhiều nước, cũng như quá trình thay đổi bản thân, thích nghi được với mọi hoàn cảnh, môi trường, văn hoá khác nhau. Từ đó tạo động lực cho các bạn trẻ vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống để biến ước mơ thành sự thật.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 370.116  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023874  
     
 
  3/. Du lịch dựa vào cộng đồng và sự biến đổi văn hóa địa phương : Nghiên cứu trường hợp một số điểm du lịch tỉnh Hòa Bình / Đặng Thị Diệu Trang...[và những người khác]. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 335tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Khái quát về đời sống kinh tế - xã hội tộc người Thái và người Mường ở Hòa Bình; chính sách và sự phát triển du lịch ở Bản Lác và Giang Mỗ; du lịch cộng đồng: hàng hóa hóa văn hóa; du lịch và sự biến đổi quan hệ xã hội...  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 338.459719  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023914  
     
 
  4/. ĐÀO, CHUÔNG. Ẩm thực - lễ hội dân gian Khmer ở Kiên Giang / Đào Chuông. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 199tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về ẩm thực và lễ hội dân gian của người Khmer ở Kiên Giang; khái quát về người Khmer, văn hoá ẩm thực, văn hoá sinh hoạt cộng đồng, lễ hội, các món ăn truyền thống, tính cách trong sinh hoạt của người Khmer ở Kiên Giang.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 394.10959795  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023888  
     
 
  5/. ĐẶNG, THỊ OANH. Huyền thoại Mường Then / Đặng Thị Oanh. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 179tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Khái quát về Mường Then - Tây Bắc Việt Nam và huyền thoại Mường Then; giới thiệu về huyền thoại Mường Then qua các truyện kể dân gian cùng một số địa danh có liên quan đến các huyền thoại Mường Then vùng Tây Bắc Việt Nam.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.2095971  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023915  
     
 
  6/. ĐỖ, HỒNG KỲ. Vai trò của văn hóa truyền thống các tộc người bản địa Tây Nguyên đối với sự phát triển bền vững vùng / Đỗ Hồng Kỳ. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 299tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về các tộc người bản địa Tây Nguyên và quan điểm về vai trò của  
   
 
  Trang 1  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  văn hoá đối với phát triển bền vững; văn hoá truyền thống các tộc người bản địa Tây Nguyên và vai trò của nó trong xã hội cổ truyền; thực trạng và vai trò của văn hoá truyền thống các tộc người bản địa trong phát triển.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 390.095976  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023897  
     
 
  7/. HOÀNG, ANH NHÂN. Khảo sát trò Xuân Phả / Hoàng Anh Nhân chủ biên; Phạm Minh Khang, Hoàng Hải. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 187tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về làng Xuân Phả và nguồn gốc trò Xuân Phả thuộc huyện Thọ Xương, tỉnh Thanh Hoá. Khảo tả các trò; nghệ thuật múa, âm nhạc và phục trang của trò Xuân Phả. Tìm hiểu về trò Xuân Phả trong kho tàng diễn xướng vũ nhạc dân tộc.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 394.0959741  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023880  
     
 
  8/. HUỲNH, VŨ LAM. Nghiên cứu truyện dân gian Khmer Nam Bộ dưới góc nhìn bối cảnh : Nghiên cứu, phê bình văn học / Huỳnh Vũ Lam. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 435tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về truyện dân gian, nghiên cứu không gian văn hoá tộc người và những vấn đề về truyện dân gian Khmer Nam Bộ, xây dựng các công cụ ghi nhận truyện dân gian Khmer trong bối cảnh, kiến giải truyện dân gian Khmer dưới góc nhìn bối cảnh.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.2095977  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023889  
     
 
  9/. Khó khăn phải tìm cách khắc phục / Phan Tuyết sưu tầm và tuyển chọn. - Hà Nội : Dân Trí, 2019. - 199tr. ; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)  
   
   
  Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhỏ về đức tính kiên trì, nhẫn nạn, luôn làm chủ, lạc quan, vượt khó trong mọi hoàn cảnh của Bác Hồ; những bài học nhẹ nhàng, giản dị nhưng sâu sắc của Bác mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức của bản thân mình, đặc biệt là thế hệ trẻ.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 335.4346  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023877  
     
 
  10/. NGUYỄN, THẾ KỶ. Lý luận văn hóa, văn nghệ Việt Nam - Nền tảng và phát triển / Nguyễn Thế Kỷ. - Hà Nội : Văn học. - tập ; 21cm.
T.2. - Hà Nội : Văn học, 2019. - 654tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Đánh giá toàn diện, sâu sắc quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hoá, văn nghệ hơn 75 năm qua; khắc hoạ, tôn vinh những danh nhân văn hóa, những cốt cách văn hóa tiêu biểu như; Hồ Chí Minh, Nguyễn Du, Nguyễn Quang Bích, Phan Quang Lưu, Nguyễn Văn Linh...  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 306.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023930  
     
  11/. NGUYỄN, THỊ MỸ HỒNG. Xuất xứ và truyền thuyết về bánh : Truyện dân gian / Nguyễn Thị Mỹ Hồng sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 243tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023887  
     
 
  12/. NGUYỄN, THỊ TÔ HOÀI. Từ những biến đổi của việc cưới việc tang, nghiên cứu sự biến đổi của văn hóa dòng họ hiện nay : Qua trường hợp làng Thái Hòa, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình / Nguyễn Thị Tô Hoài. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 183tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về môi trường, cảnh quan, lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội làng Thái Hoà (xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), bối cảnh tác động và sự biến đổi của việc  
   
   
 
  Trang 2  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  cưới, việc tang tại làng Thái Hoà; về dòng họ và sinh hoạt dòng họ ở làng, sự biến đổi của văn hoá dòng họ ở làng Thái Hoà hiện nay và những vấn đề đặt ra.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 390.0959736  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023921  
     
 
  13/. NGUYỄN, XUÂN KÍNH. Trên đường tìm hiểu văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam / Nguyễn Xuân Kính. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 811tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày về văn hoá, văn học dân gian các dân tộc thiểu số trong mối quan hệ với văn hoá, văn học dân gian người Việt. Một số thể loại văn học dân gian các dân tộc thiểu số. Một số tác giả viết về văn học dân gian các dân tộc thiểu số.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023920  
     
 
  14/. THẠCH, NAM PHƯƠNG. Biểu tượng Neak trong văn hóa của người Khmer ở Nam Bộ : Sưu tầm văn hóa dân gian / Thạch Nam Phương. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 207tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về biểu tượng và quá trình hình thành biểu tượng văn hoá; khái quát biểu tượng Neak trong văn hoá vật thể, phi vật thể của người Khmer ở Nam Bộ.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.095971  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023901  
     
  15/. Tôi bao giờ cũng là người yêu nước / Phan Tuyết sưu tầm và tuyển chọn. - Hà Nội : Dân Trí, 2019. - 219tr. ; 19cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)  
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhỏ; một số bài viết, bài nói, thư... về tấm lòng yêu quê hương, đất nước sâu sắc của Bác Hồ; những bài học nhẹ nhàng, giản dị nhưng sâu sắc của Bác mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức của bản thân mình, đặc biệt là thế hệ trẻ.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 335.4346  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023876  
     
 
  16/. TRẦN, NGUYỄN KHÁNH PHONG. Một góc nhìn văn hóa dân gian dân tộc Tà ôi / Trần Nguyễn Khánh Phong. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 699tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về văn hoá dân gian dân tộc Tà Ôi, nghiên cứu về môi trường sinh thái nhân văn với các tổ chức và thiết chế xã hội là các làng, dòng họ, gia đình, những hoạt động kinh tế tự cung, tự cấp đang trong quá trình chuyển đổi, giá trị văn hoá vật thể như kiến trúc cộng đồng, nhà làng, kiến trúc nhà ở, trang sức, trang phục..., giá trị văn hoá phi vật thể gồm các lễ hội, văn hoá văn nghệ dân gian, các hình thức diễn xướng dân gian...  
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 390.0959749  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023912  
     
 
  NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  
   
 
  1/. Âm nhạc dân gian Chăm: Bảo tồn và phát triển / Đàng Năng Hòa chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Tri thức, 2019. - 109tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm 13 bài nghiên cứu, giới thiệu các điệu trống ginăng trong nghi lễ Rija, các bài kèn saranai và hình ảnh minh họa âm nhạc dân gian Chăm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 781.62  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023873  
     
 
  2/. CAO, THỊ XUÂN NGỌC. Ảnh hưởng của thể hệ Stanisvski đến sân khấu kịch Việt Nam / Cao Thị Xuân Ngọc. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 332tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày toàn diện của thể hệ Stanisvski đối với sân khấu Việt Nam, đặc biệt là với thể loại kịch nói trên phương diện lý thuyết cũng như trong thực tiễn sáng tạo các vở diễn.  
   
   
 
  Trang 3  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Ký hiệu môn loại: 792.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023937  
     
  3/. NGUYỄN, THẾ TRUYỀN. Nhạc khí Xơ Đăng ở miền Tây Quảng Ngãi / Nguyễn Thế Truyền. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 175tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Khái quát về văn hoá dân gian tộc người Xơ Đăng Quảng Ngãi; giới thiệu về nhạc khí Cadong ở Quảng Ngãi cùng những giá trị văn hoá nghệ thuật của nhạc khí Cadong của tộc người Xơ Đăng ở Quảng Ngãi.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 784.1959753  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023918  
     
  4/. TRẠCH SẾT. Tìm hiểu sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê dân tộc Khmer Nam Bộ / Trạch Sết. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 383tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày khái quát quá trình hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê; giới thiệu một số nhạc cụ và kịch bản sân khấu ca kịch Dù Kê.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 792.095977  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023913  
     
 
  5/. TRẦN, BẢNG. Tuyển tập Trần Bảng / Trần Bảng. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 621tr. ; 21cm.  
   
  Tóm tắt: Giới thiệu chèo một hình thức sân khấu dân gian Việt Nam; chèo một hiện tượng sân khấu; Trần Bảng đạo diễn chèo và tác phẩm chọn lọc.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 792.509597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023935  
     
 
  6/. Xây dựng tiết mục múa rối có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao / Lê Tiến Thọ ... [và những người khác]. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 331tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, những ý kiến tâm huyết của các tác giả, nhà nghiên cứu, đạo diễn, nghệ sĩ... gắn bó với nghệ thuật múa rối góp phần khẳng định nghệ thuật múa rối Việt Nam phong phú, tinh tế và đưa ra những giải pháp bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa rối đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả ngày càng tốt hơn.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 791.509597  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023938  
     
 
  VĂN HỌC & TU TỪ HỌC  
   
 
  1/. BÙI, THỊ NHƯ LAN. Chuyện tình Phja Bjooc : Tiểu thuyết / Bùi Thị Như Lan. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 371tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023902  
     
 
  2/. BÙI, THỊ SƠN. Tiếng gọi của núi : Tập truyện ký / Bùi Thị Sơn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 247tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9228403  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023922  
     
 
  3/. CHU, THỊ MINH HUỆ. Chủ đất : Tiểu thuyết / Chu Thị Minh Huệ. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 239tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
 
  Trang 4  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023884  
     
  4/. CÔNG THẾ. Nắng sớm thung mây : Tập bút ký / Công Thế. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 327tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9228403  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023881  
     
  5/. Hình tượng anh bộ đội cụ Hồ trên sân khấu Việt Nam / Chu Lai ... [và những người khác]. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 349tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9222408  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023936  
     
 
  6/. HỒNG GIANG. Bánh xe hạnh phúc : Tập truyện ngắn / Hồng Giang. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 351tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023900  
     
  7/. INRASARA. Những cuộc đi và cái nhà : Tùy bút / Inrasara. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 303tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9228403  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023906  
     
 
  8/. LÂM, TIẾN. Tiếp cận văn học dân tộc thiểu số : Nghiên cứu, phê bình văn học / Lâm Tiến. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 211tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Gồm các bài phê bình, nghiên cứu của tác giả Lâm Tiến về văn học các dân tộc thiểu số, nghệ thuật viết văn của các tác giả dân tộc thiểu số, thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam (1975 - 2000); giới thiệu về phong cách viết, sáng tác văn, thơ, truyện ngắn về đề tài dân tộc thiểu số của các nhà thơ, nhà văn tiêu biểu như: Vi Hồng, Nông Viết Toại, Bàn Tài Đoàn, Y Phương, Bùi Thị Như Lan...  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92209  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023905  
     
 
  9/. LÂM, TIẾN. Văn học và miền núi : Phê bình, tiểu luận / Lâm Tiến. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 175tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Gồm các bài phê bình, tiểu luận về phong cách viết, sáng tác, bút pháp nghệ thuật trong truyện, ký, thơ, tiểu thuyết... của một số nhà văn, nhà thơ tiêu biểu miền núi như: Thái Nguyên, Mạc Phi, Hlinh Niê, Kim Nhất, Triệu Lam Châu, Mã A Lềnh...  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92209  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023904  
     
 
  10/. LÂM, TIẾN. Về một mảng văn học dân tộc : Phê bình - Tiểu luận / Lâm Tiến. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 201tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Một số vấn đề đang đặt ra cho văn học các dân tộc thiểu số hiện nay: Văn học viết trước cách mạng tháng tám 1945, Phương pháp tiếp cận và nghiên cứu văn học dân tộc thiểu số, tiếng nói và chữ viết, vấn đề truyền thống và hiện đại, văn hoá. Những nhận xét, phân tích qua những tác phẩm và tác giả văn học cụ thể như thơ Ngần Văn Hoan, Bế Văn Phùng, Bàn Tài Đoàn, Lò Ngân Sủn, Y Phương.  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  Trang 5  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92209  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023927  
     
  11/. LÊ, LÂM. Gặp lại : Tiểu thuyết / Lê Lâm. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 443tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023907  
     
  12/. LÊ, LÂM. Trở về : Tiểu thuyết / Lê Lâm. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 423tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023882  
     
  13/. LÝ, A KIỀU. Hang công chúa : Tập truyện ngắn / Lý A Kiều. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 251tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023911  
     
  14/. LÝ, A KIỀU. Người thêu váy : Tập truyện ngắn / Lý A Kiều. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 171tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023898  
     
 
  15/. MAI, VĂN BÉ EM. Bí mật bị phơi bày : Tiểu thuyết / Mai Văn Bé Em. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 367tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023923  
     
 
  16/. NGUYỄN, KIM CHUNG. Lửa vùng biên : Tập ký và tiểu thuyết / Nguyễn Kim Chung. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 655tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9228403  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023896  
     
 
  17/. NGUYỄN, QUANG. Ánh trăng trong rừng trúc : Tiểu thuyết / Nguyễn Quang. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 311tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023883  
     
  18/. NGUYỄN, QUANG. Vẫn chỉ là người lính : Tiểu thuyết / Nguyễn Quang. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 343tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023894  
     
 
  19/. NGUYỄN, THỊ MỸ HỒNG. Ăn miếng trả miếng : Tiểu thuyết / Nguyễn Thị Mỹ Hồng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 429tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Trang 6  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023891  
     
 
  20/. NGUYỄN, TRẦN BÉ. Hoa núi : Tập truyện ngắn / Nguyễn Trần Bé. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 355tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023893  
     
 
  21/. NGUYỄN, TRỌNG TẠO. Nguyễn Trọng Tạo tuyển tập / Nguyễn Trọng Tạo; Tuyết Nga, Phạm Ngọc Ngoạn, Trần Quang Quý sưu tầm và tuyển chọn. - Hà Nội : Văn học, 2019. - 2 tập ; 21cm.
T.2 Văn xuôi. - Hà Nội : Văn học, 2019. - 1110tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922080034  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023934  
     
 
  22/. NGUYỄN, TRỌNG TẠO. Nguyễn Trọng Tạo tuyển tập / Nguyễn Trọng Tạo; Tuyết Nga, Phạm Ngọc Ngoạn, Trần Quang Quý sưu tầm và tuyển chọn. - Hà Nội : Văn học, 2019. - 2 tập ; 21cm.
T.1 Thơ và nhạc. - Hà Nội : Văn học, 2019. - 895tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922080034  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023933  
     
 
  23/. NÔNG, QUỐC LẬP. Cuối mùa mưa : Tập truyện ngắn / Nông Quốc Lập. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 259tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023899  
     
 
  24/. NÔNG, QUỐC LẬP. Sống mượn : Tập truyện ngắn / Nông Quốc Lập. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 243tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023892  
     
 
  25/. PHAN, MAI HƯƠNG. Sóng đá : Bút ký - tùy bút / Phan Mai Hương. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 307tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9228403  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023909  
     
  26/. PHAN, TRỌNG THƯỞNG. Nhận diện và lý giải các hiện tượng văn học : Tiểu luận / Phan Trọng Thưởng. - Hà Nội : Văn học, 2019. - 247tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm 17 tiểu luận nghiên cứu và các báo cáo khoa học đã đăng trên các tạp chí về nhận diện và lý giải hiện tượng trong văn học Việt Nam.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92209  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023931  
     
 
  27/. PHÙNG, HẢI YẾN. Bếp của mẹ : Tập bút ký / Phùng Hải Yến. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 283tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9228403  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023885  
     
 
  Trang 7  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  28/. Anh Thơ toàn tập / Cẩm Thơ sưu tầm, hiệu đính. - Hà Nội : Văn học. - 4 tập ; 21cm.
T.3 Hồi ký. - Hà Nội : Văn học, 2019. - 866tr. ; 21cm.
 
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.922080034  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023928  
     
 
  29/. Anh Thơ toàn tập / Cẩm Thơ sưu tầm, hiệu đính. - Hà Nội : Văn học. - 4 tập ; 21cm.
T.4 Hồi ký - Tiểu thuyết - Truyện ngắn. - Hà Nội : Văn học, 2019. - 534tr. ; 21cm.
 
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.922080034  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023929  
     
  30/. THU BÌNH. Một khúc ru Tày : Tiểu luận, phê bình văn học / Thu Bình. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 463tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm những bài tiểu luận, nghiên cứu, phê bình của tác giả phân tích về nội dung, bút pháp, ngôn từ trong hồn cốt văn chương của một số tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92209  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023886  
     
 
  31/. TRẦN, HÙNG. Nắng trên phố cổ : Thơ / Trần Hùng. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 287tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023916  
     
 
  32/. TRIỆU, VĂN ĐỒI. Biển vỡ : Tập truyện ngắn / Triệu Văn Đồi. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 279tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023924  
     
  33/. TRUNG TRUNG ĐỈNH. Lời chào quá khứ : Tập truyện ngắn / Trung Trung Đỉnh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 563tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023890  
     
 
  34/. TÙNG ĐIỀN. Mạch ngầm : Tiểu thuyết / Tùng Điền. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 291tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023908  
     
 
  35/. TÙNG ĐIỂN. Ngọn đèn như quả hồng chín : Truyện / Tùng Điển. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 147tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023910  
     
 
  36/. TÙNG ĐIỂN. Người cũ : Tiểu thuyết / Tùng Điển. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 195tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Trang 8  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023895  
     
  37/. VŨ, QUỐC KHÁNH. Seo Sơn : Tiểu thuyết / Vũ Quốc Khánh. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 549tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023903  
     
 
  38/. VY, THỊ KIM BÌNH. Theo con đường gập ghềnh : Hồi ký / Vy Thị Kim Bình. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 163tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92283403  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023917  
     
 
  39/. Y PHƯƠNG. Ngôi nhà bỗng sáng đèn : Thơ / Y Phương. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 149tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92214  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023925  
     
 
  LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ  
   
 
  1/. Các di tích lịch sử - văn hóa tín ngưỡng nổi tiếng ở Việt Nam / Đoàn Trọng Cường...[và những người khác] ; Trí Thức Việt biên soạn. - Hà Nội : Hồng Đức, 2019. - 203tr. ; 21cm. - (Tủ sách Việt Nam - Đất nước - Con người)  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu các di tích lịch sử, danh thắng nổi tiếng là những di sản văn hoá của Việt Nam: Khu di tích Đền Hùng, danh thắng Yên Tử, danh thắng Tây Thiên, đình Triều Khúc, di tích Cổ Loa, chùa Trấn Quốc, di tích Cố đô Hoa Lư...  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 959.7  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023875  
     
 
  2/. Những thám hoa đặc biệt trong lịch sử Việt Nam / Lê Thái Dũng sưu tầm và tuyển chọn. - Hà Nội : Dân Trí, 2019. - 215tr. ; 21cm. - (Việt Nam - Đất nước - con người)  
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu đến độc giả thông tin khái quát và những giai thoại lý thú về một số vị Thám hoa trong lịch sử Việt Nam.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7009  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023878  
     
 
  3/. Những vị vua của các triều đại Việt Nam (Từ cổ đại đến triều Trần) / Lê Thái Dũng biên soạn. - Hà Nội : Lao động, 2019. - 219tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày những nét cơ bản và những nội dung đặc sắc về một số vị vua nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7009  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023879  
     
 
  4/. SƠN TÙNG. Tuyển tập truyện, ký về Hồ Chí Minh / Sơn Tùng; Bùi Sơn Định sưu tầm, tuyển chọn. - Hà Nội : Văn học. - 2 tập ; 21cm.
Q.1. - Hà Nội : Văn học, 2019. - 829tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giản dị về Bác Hồ và những người thân trong gia đình Bác được đan cài trong nhiều sự kiện, nhiều nhân vật.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 959.7043092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023932  
     
  5/. VŨ, QUANG DŨNG. Địa danh Việt Nam qua truyện kể dân gian / Vũ Quang Dũng biên soạn. - Hà  
   
 
  Trang 9  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 679tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện kể về các địa danh núi, đồi, đống, hang, sông, suối, thác, ghềnh, địa danh hành chính, di tích, văn hoá... của Việt Nam như: Núi Răng Cưa, hòn Trống Mái, sự tích suối Đá Bàn, địa danh Đồn Cọp, sự tích Dinh Bà, chùa Phật Đồng, sự tích Thành Cổ Loa...  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 915.97  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023919  
     
 
  Trang 10