Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Thông tin thư mục    
Thư mục Tháng 5 2020
Chuyên mục: Tài liệu mới
Ngày đăng: 27/05/2020
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  KH XÃ HỘI HỌC  
   
 
  1/. An ninh khu Sài Gòn - Gia Định - Những trang sử hào hùng / Trần Đại Quang ... [và những người khác]. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2019. - 343tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về lực lượng An ninh khu Sài Gòn - Gia Định anh hùng, một trong những biểu tượng quật khởi của Cách mạng Việt Nam thế kỷ XX được biên soạn từ khái quát đến chi tiết, từ trước đến sau, từ tổng quan lực lượng đến những con người cụ thể, từ những nghiên cứu sử liệu chính thống đến những bút ký văn chương ...dựa tên các nguồn tài liệu của lực lượng CAND, các bài viết đã đăng trên báo chí trong và ngoài lực lượng CAND.  
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 363.20959779  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023940  
     
 
  2/. BUÔN KRÔNG TUYẾT NHUNG. Luật tục Bahnar / Buôn Krông Tuyết Nhung. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 867tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm 02 phần: luật tục Bahnar trong đời sống đương đại; văn bản luật tục Bahnar.  
   
  Ký hiệu môn loại: 305.89593  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023952  
     
  3/. Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm, gương mẫu đi đầu / Phạm Chí Thành ... [và những người khác]. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 170tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu một số văn bản của Đảng về trách nhiệm nêu gương và một số bài viết về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 324.2597075  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024024  
     
 
  4/. CAO, VĂN THỐNG. Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới : Sách chuyên khảo / Cao Văn Thống, Vũ Trọng Lâm. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 463tr. ; 21cm.  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 352.609597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024002  
     
 
  5/. Cẩm nang công tác chăm sóc, bảo vệ và phòng ngừa xâm hại tình dục ở trẻ em. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2019. - 119tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày một số qui định của pháp luật quốc tế và Việt Nam về bảo vệ trẻ em trước hành vi xâm hại; nêu trực trạng, đặc điểm, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em; các kỹ năng phòng chống xâm hại ở trẻ em.  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 362.76  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023982  
     
 
  6/. Cứu hộ, cứu nạn hàng hải - nhận biết về pháp luật và kỹ năng / Nguyễn Ngọc Sâm, Vũ Văn Bái, Dương Hồng Hạnh sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Giao thông Vận tải, Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 148tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày qui chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển; kỹ năng tìm kiếm cứu nạn hàng hải.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 363.12  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024029  
     
  7/. DOÃN, MINH KHÔI. Cẩm nang an toàn cháy / Doãn Minh Khôi. - Hà Nội : Xây dựng, 2019. - 200tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy; cơ sở khoa học về an toàn cháy; hệ thống trang thiết bị báo cháy, chữa cháy trong công trình xây dựng; an toàn thoát hiểm;  
   
   
 
  Trang 1  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  thiết kế an toàn cháy trong công trình kiến trúc, xây dựng, nhà cao tầng, siêu cao tầng và các công trình công cộng khác.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 363.37  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024042  
     
 
  8/. DƯƠNG, KIM ANH. Bạo lực giới và cách ứng phó / Dương Kim Anh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 107tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về bạo lực giới, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, mua bán người và mại dâm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 362.8  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024028  
     
 
  9/. ĐẶNG, HOÀI GIANG. Biến đổi không gian văn hoá buôn làng Ê Đê ở Buôn Ma Thuột từ sau 1975 đến nay / Đặng Hoài Giang. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 291tr. ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Tình hình nghiên cứu và lí luận về không gian văn hoá buôn làng. Cộng đồng và không gian buôn làng Ê Đê. Quá trình biến đổi cấu trúc không gian văn hoá buôn làng Ê Đê. Xu hướng và vấn đề đặt ra từ quá trình biến đổi không gian văn hoá buôn làng Ê Đê.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 305.899  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024001  
     
 
  10/. ĐINH, XUÂN LÂM. Lịch sử quân sự Việt Nam / Trần Quốc Vượng chủ biên, Lê Đình Sỹ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật. - tập ; 22cm.
Đầu trang nhan đề: Bộ Quốc phòng. Viện lịch sử quân sự Việt Nam
T.8 Hoạt động quân sự từ năm 1802 đến năm 1896. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 399tr. ; 22cm.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu nước Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX và trước âm mưu xâm lược của tư bản phương Tây. Trình bày cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858-1884); phong trào Cần Vương chống Pháp và phong trào kháng Pháp tự phát nửa cuối thế kỷ 19.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 355.009597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023990  
     
 
  11/. HOÀNG, TRẦN NGHỊCH. Lời thần chú, bùa - chài trong dân gian, sách cổ Thái : Koãm măn muỗn tãy / Hoàng Trần Nghịch, Cà Chung. - Hà Nội : Sân khấu. - tập ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.1. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 731tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Phân loại và nội dung lời thần chú bùa - chài gồm tiếng Việt và phiên âm tiếng Thái.  
   
  Ký hiệu môn loại: 398.09597  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023987  
     
 
  12/. Hỏi - đáp chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người / Đỗ Xuân Lân, Nguyễn Hà Anh biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, Văn hoá dân tộc, 2019. - 198tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản để nhận diện các hành vi, thủ đoạn của đối tượng mua bán người; nhận biết nạn nhân bị mua bán; phổ biến một số chính sách, quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống mua bán người và một số quy định của quốc tế về ngăn ngừa, hợp tác phòng chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán...  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 345.597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024011  
     
 
  13/. Hỏi - đáp về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Đỗ Quang Dũng đồng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 227tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày khái quát về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các lĩnh vực chủ đạo và tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chiến lược và chính sách của một số quốc gia và vùng  
   
   
 
  Trang 2  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  lãnh thổ trước tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thực trạng và khả năng đáp ứng Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Việt Nam.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 338  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024030  
     
 
  14/. Hỏi - Đáp về đối thoại, tiền lương và tranh chấp lao động. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2019. - 119tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Tìm hiểu các quy định của pháp luật về lao động; quy định về đối thoại, quy định về tiền lương và tranh chấp lao động.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 344.59701  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023980  
     
 
  15/. Hỏi - đáp về kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật Đảng / Hà Thị Bích Thủy chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 195tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi đáp về kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật Đảng, nghiệp vụ về kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật Đảng, một số tình huống trong xử lý kỷ luật Đảng và thi hành kỷ luật Đảng.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 324.2597075  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024008  
     
 
  16/. Hỏi - đáp về sinh hoạt chi bộ ở cơ sở / Lê Thị Hà chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 167tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi đáp về sinh hoạt chi bộ, nghiệp vụ về sinh hoạt chi bộ theo quy định hiện hành và cách xử lý một số tình huống trong sinh hoạt chi bộ  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 324.2597075  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024007  
     
 
  17/. Hỏi đáp pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2019. - 147tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Tìm hiểu các quy định của pháp luật về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và môi trường làm việc bảo đảm an toàn nhằm giảm các nhân tố có thể gây ra tai nạn lao động về bệnh nghề nghiệp cho người lao động.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 344.59701  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023981  
     
 
  18/. Hồ Chí Minh với binh pháp Tôn Tử / Thái Chí Thanh tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2019. - 179tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu về binh pháp Tôn Tử và việc vận dụng binh pháp Tôn Tử vào chiến tranh Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 355.409597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023983  
     
 
  19/. JOLLES, ROB. Khiến người khác thay đổi suy nghĩ = How to change minds: The art of influence without manipulation : Nghệ thuật gây ảnh hưởng mà không thao túng / Rob Jolles; Vũ Quỳnh Anh dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 249tr. ; 20cm.  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Tìm hiểu về nghệ thuật thuyết phục có đạo đức - nghệ thuật tạo sức ảnh hưởng mà không thao túng; cách tạo ảnh hưởng tới hành vi và thay đổi suy nghĩ người khác với việc thực hiện các tiêu chuẩn gồm: Có khả năng áp dụng cho tất cả các trường hợp, tính đạo đức, đo lường được và làm cho bạn tin tưởng được.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 302  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024067  
     
 
  20/. LÊ, NHỊ HOÀ. Công tác thông tin, tuyên truyền chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa / Lê Nhị Hoà. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 190tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)  
   
   
   
   
 
  Trang 3  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn  
   
  Tóm tắt: Phân tích, làm rõ vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền trong đấu tranh bảo vệ, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 - 2030.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 320.109597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024020  
     
  21/. LÊ, QUANG MẠNH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về lãnh đạo công tác tư tưởng - Giá trị lý luận và thực tiễn / Lê Quang Mạnh. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2019. - 215tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận về lãnh đạo công tác tư tưởng; giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về lãnh đạo công tác tư tưởng.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 335.4346  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023941  
     
  22/. LÊ, THI. Hôn nhân và gia đình - Cuộc sống và biến động / Lê Thi. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, Quân đội nhân dân, 2019. - 119tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Phân tích, luận giải những nét đẹp văn hoá ứng xử trong gia đình và giao tiếp ngoài xã hội, gia đình trẻ với quan niệm về tự do và trách nhiệm, tổ chức cuộc sống và phát huy truyền thống gia đình, quan hệ giới và khoảng cách giữa các thế hệ. Mối liên hệ giữa cá nhân, gia đình, xã hội và gia đình trước các vấn đề xã hội.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 306.8  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024022  
     
  23/. LÊ, THỊ THU HỒNG. Góp phần tìm hiểu di sản đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh / Lê Thị Thu Hồng. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 642tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong các tác phẩm lý luận đặc sắc. Nêu những luận điểm, tác phẩm, bài viết về đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 335.4346  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023993  
     
 
  24/. Mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu cấp cộng đồng dân cư khu vực trũng thấp và ven biển / Huỳnh Thị Lan Hương chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 208tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Tập trung phân tích những tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, giới thiệu những mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp xây dựng, nhân rộng các mô hình cấp cộng đồng dân cư vùng trũng thấp và ven biển.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 363.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024031  
     
 
  25/. NGÔ, LÊ MINH. Nhà ở xã hội / Ngô Lê Minh. - Hà Nội : Xây dựng, 2019. - 232tr. ; 21cm.  
   
  Tóm tắt: Tổng quan về nhà ở xã hội; kinh nghiệm xây dựng nhà ở xã hội trên thế giới và tại Việt Nam; các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế nhà ở xã hội; mô hình nhà ở xã hội cho công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh; hướng dẫn thiết kế nhà ở xã hội cho công nhân.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 363.5  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024005  
     
 
  26/. NGUYỄN, CHU HỒI. Chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam / Nguyễn Chu Hồi. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 227tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày bối cảnh thế giới và khu vực biển đông; tiềm năng, lợi thế của biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam; bảo vệ các quyền và lợi ích của Việt Nam trên biển đông; chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.  
   
   
   
   
 
  Trang 4  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Ký hiệu môn loại: 333.91009597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024032  
     
  27/. NGUYỄN, ĐÀI TRANG. Hồ Chí Minh các tác phẩm chọn lọc về hòa bình, dân chủ và bình đẳng giới : Sách tham khảo / Nguyễn Đài Trang sưu tầm và giới thiệu. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 303tr. ; 21cm.  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giới thiệu các bài viết, bài nói, các bức điện văn của Người gửi cho Mỹ, các cường quốc khác và Liên Hợp Quốc; các tác phẩm chọn lọc về hoà bình, về dân chủ và bình đẳng giới.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 335.4346  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023965  
     
 
  28/. NGUYỄN, ĐẮC THỦY. Bảo vệ và phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát xoan ở Phú Tho / Nguyễn Đắc Thủy. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 403tr. ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Nghiên cứu các quan điểm về bảo vệ di sản văn hóa, tìm hiiểu thực trạng, đưa ra những giải pháp để bảo vệ và phát huy tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát xoan ở Phú Thọ.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 390.0959721  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023942  
     
 
  29/. NGUYỄN, HẠNH. Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam / Nguyễn Hạnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 228tr. ; 23cm. - (Tủ sách Triết học phương Đông)  
   
   
  Tóm tắt: Luận bàn đến các vấn đề căn bản của văn hóa tín ngưỡng Việt Nam như: Tín ngưỡng thờ Trời của người Việt; tín ngưỡng phồn thực; tín ngưỡng thờ Mẫu; triết lý Âm Dương; triết lý Tam tài; ...  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024076  
     
  30/. NGUYỄN, HỒNG QUANG. Đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt ở Đông Bắc Thái Lan / Nguyễn Hồng Quang. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2019. - 223tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành cộng đồng người Việt ở Sakôn Nakhon; đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt ở tỉnh Sakôn Nakhon hiện nay; biến đổi và hội nhập văn hóa của cộng đồng người Việt ở Sakôn Nakhon...  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 305.8959220593  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023944  
     
 
  31/. NGUYỄN, LAN PHƯƠNG. Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng núi phía Bắc / Nguyễn Lan Phương. - Hà Nội : Thể thao và Du lịch, 2019. - 227tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận phát triển du lịch, sản phẩm du lịch đặc thù và định hướng phát triển sản phẩm du lịch vùng núi phía Bắc.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 338.4  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023979  
     
 
  32/. NGUYỄN, THỊ HIỀN. Tác động của thực hành tín ngưỡng và hoạt động lễ hội đến lối sống người Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Hiền. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 162tr. ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa thực hành tín ngưỡng và hoạt động lễ hội với lối sống của người Việt Nam; tác động của thực hành tín ngưỡng và hoạt động lễ hội đến lối sống của người Việt Nam qua một số trường hợp nghiên cứu, từ đó đưa ra những khuyến nghị và giải pháp.  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 306.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023967  
     
  33/. NGUYỄN, THỊ THU HƯƠNG. Tìm hiểu về luật an ninh mạng (hiện hành) / Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Khánh Linh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 151tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Tổng quan về Luật An ninh mạng năm 2018; những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng năm 2018; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong bảo vệ an ninh mạng; một số nội dung nhân dân, doanh nghiệp quan tâm trong Luật An ninh mạng năm 2018; một số vấn đề đặt ra khi triển khai thi hành Luật An ninh mạng năm 2018 trong cơ quan, tổ chức.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 343.59709  
   
  Trang 5  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024014  
     
  34/. NGUYỄN, VĂN THUYẾT. Hỏi - đáp về tội phạm và trách nhiệm hình sự trong pháp luật hình sự Việt Nam / Nguyễn Văn Thuyết chủ biên, Nguyễn Văn Tùng, Đoàn Đắc Chinh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 211tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp về tội phạm trong pháp luật hình sự Việt Nam và hỏi đáp về trách nhiệm hình sự trong pháp luật hình sự Việt Nam.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 345.597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024013  
     
 
  35/. NGUYỄN, VIỆT PHƯƠNG. Hạ tầng giao thông công cộng hướng tới kết nối bền vững / Nguyễn Việt Phương. - Hà Nội : Xây dựng, 2019. - 170tr. ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Tổng quan về hệ thống giao thông công cộng. Tìm hiểu phương thức vận hành giao thông công cộng về năng lực vận chuyển, tốc độ và độ tin cậy; chất lượng dịch vụ và một số vấn đề về kết nối giao thông công cộng hướng tới kết nối bền vững.  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 388.409597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024035  
     
  36/. NGUYỄN, VŨ TÙNG. Cuộc đấu tranh của Việt Nam chống bao vây, cấm vận, cô lập từ cuối thập niên 1970 đến giữa thập niên 1990 : Sách tham khảo / Nguyễn Vũ Tùng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 203tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Học viện ngoại giao
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Tìm hiểu về quan hệ Việt Nam với quốc tế, chính sách đối ngoại của Việt Nam sau năm 1975 đến giữa thập niên 1990. Phân tích quá trình phá thế bao vây, cấm vận, cô lập, từ đó rút ra những bài học có ý nghĩa to lớn trong hoạt động đối ngoại Việt Nam thời kỳ đổi mới.  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 327.597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023964  
     
  37/. NGUYỄN, YẾN THANH. Bối cảnh quốc tế mới và vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Yến Thanh. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2019. - 319tr. ; 21cm.  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày về bối cảnh quốc tế mới và tác động của nó đến nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia; bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và một số vấn đề đặt ra trong tình hình mới; bảo vệ an ninh quốc gia - một số vấn đề đặt ra trong tinh hình mới.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 355.009597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023939  
     
 
  38/. Những câu đố trắc nghiệm về truyền thống Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh / Nhiều tác giả. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 86tr. ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu 200 câu đố trắc nghiệm được chắt lọc từ các công trình của các anh cựu cán bộ Đoàn đã khái quát về phong trào, truyền thống Đoàn từ đầu thế kỷ 20 đến nay, với các sự kiện thành lập tổ chức Việt Nam Cách mạng thanh niên, các gương thanh niên tiêu biểu qua các thời kỳ ... đến những lời Bác Hồ dạy thanh thiếu nhi.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 324.259707  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024080  
     
 
  39/. PHẠM, DUY HOÀNG. Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu, cụm công nghiệp trong giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo / Phạm Duy Hoàng. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2019. - 175tr. ; 21cm.  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Gồm có 3 chương: nhận thức chung về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu, cụm công nghiệp; tình hình có liên quan và thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu, cụm công nghiệp của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; dự báo tình hình và một số giải pháp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tại các khu, cụm công nghiệp trong thời gian tới.  
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 363.3709597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023948  
     
 
  Trang 6  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  40/. PHẠM, THỊ PHƯỢNG. Những điều cần biết về Luật Tố cáo (hiện hành) / Phạm Thị Phượng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 170tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày sự cần thiết và các nguyên tắc, quan điểm xây dựng Luật Tố cáo năm 2018 và những nội dung cơ bản của Luật tố cáo năm 2018 và nghị định số 31/2019/NĐ-CP.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 342.597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024018  
     
  41/. PHAN, HUY LÊ. Lịch sử quân sự Việt Nam / Trần Quốc Vượng chủ biên, Lê Đình Sỹ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật. - tập ; 22cm.
Đầu trang nhan đề: Bộ Quốc phòng. Viện lịch sử quân sự Việt Nam
T.5 Hoạt động quân sự thời Hồ - Lê Sơ (1400-1527). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 502tr. ; 22cm.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Nước Đại Việt thời cuối Trần và thời Hồ, cuộc kháng chiến chống Minh do nhà Hồ lãnh đạo; nền đô hộ của nhà Minh và phong trào chống Minh trước khởi nghĩa Lam Sơn; khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn hoạt động ở miền Núi Thanh Hoá và xây dựng "đất đứng chân" ở Nghệ An...  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 355.009597  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023989  
     
 
  42/. PHAN, PHƯƠNG NAM. Thuế của cá nhân và hộ gia đình - Những vấn đề thường gặp / Phan Phương Nam chủ biên, Danh Phạm Mỹ Duyên, Nguyễn Trung Dương. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 103tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Tập hợp các tình huống thường gặp trong thực tiễn về thuế liên quan đến cá nhân và hộ gia đình, được phân tích, bình luận dựa trên căn cứ pháp lý về thuế hiện hành, giúp dễ dàng tiếp thu, ghi nhớ để vận dụng chính xác những quy định về pháp luật trong những tình huống tương tự.  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 343.59705  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024025  
     
 
  43/. Hát Then, Kin Pang Then, Thái trắng Mường Lay / Lương Thị Đại sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội : Sân khấu. - tập ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Q.1. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 791tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về dân tộc Thái trắng tại huyện Mường Lay, tỉnh Điện Biên, một số đặc điểm của hát Then và giới thiệu một số lễ Xên Then (cúng Then) tiêu biểu như: lễ cúng dê cởi thoát tội lỗi, lễ bắc cầu truyền nghề hát Then...  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.809597177  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023986  
     
 
  44/. Sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 206tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu trang nhan đề: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Tập hợp các văn bản của Trung ương Đảng, các văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 335.4346  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024019  
     
 
  45/. Lịch sử quân sự Việt Nam / Trần Quốc Vượng chủ biên, Lê Đình Sỹ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật. - tập ; 22cm.
Đầu trang nhan đề: Bộ Quốc phòng. Viện lịch sử quân sự Việt Nam
T.11 Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 550tr. ; 22cm.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Đấu tranh chính trị chống đế quốc Mỹ phá hoại hiệp định Giơnevơ, áp đặt chủ nghĩa thực dân mới, tiến lên đồng khởi; đánh thắng các bước leo thang chiến tranh, góp phần làm phá sản chiến  
   
   
 
  Trang 7  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  lược quân sự toàn cầu phản ứng linh hoạt của đến quốc Mỹ; tổng tiến công chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam...  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 355.009597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023991  
     
 
  46/. Lịch sử quân sự Việt Nam / Trần Quốc Vượng chủ biên, Lê Đình Sỹ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật. - tập ; 22cm.
Đầu trang nhan đề: Bộ Quốc phòng. Viện lịch sử quân sự Việt Nam
T.14 Tổng luận. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 438tr. ; 22cm.
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày vắn tắt, cô đọng toàn bộ tiến trình lịch sử quân sự, rút ra những đặc trưng cơ bản của lịch sử quân sự Việt Nam qua các thời kỳ. Phân tích, luận giải những nội dung cơ bản đó, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 355.009597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023992  
     
 
  47/. TRẦN, ĐÁNG. Phòng chống ngộ độc thực phẩm tại cộng đồng / Trần Đáng. - Hà Nội : Y học, 2019. - 507tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày đại cương về ngộ độc thực phẩm. Các loại ngộ độc thực phẩm hay gặp ở cộng đồng. Các bệnh nhiễm trùng thực phẩm hay gặp ở cộng đồng. Một số bệnh động vật lây sang người. Giám sát ngộ độc thực phẩm.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 363.19  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024041  
     
 
  48/. TRẦN, QUỐC VƯỢNG. Lịch sử quân sự Việt Nam / Trần Quốc Vượng chủ biên, Lê Đình Sỹ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật. - tập ; 22cm.
Đầu trang nhan đề: Bộ Quốc phòng. Viện lịch sử quân sự Việt Nam
T.2 Đấu tranh giành độc lập tự chủ (từ năm 179 TCN đến năm 938). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 479tr. ; 22cm.
 
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Nước Âu Lạc dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc; khởi nghĩa và chiến tranh chống xâm lược do Hai Bà Trưng lãnh đạo (năm 179 TCN đến năm 44); phong trào chống ngoại xâm từ sau Trưng Vương đến cuộc chiến chống quân Tuỳ (từ năm 44 đến 602); sự thống trị của đế chế Tuỳ - Đường và phong trào khởi nghĩa chống chính quyền đô hộ nhà Đường (đầu TK VII đến cuối TK IX)...  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 355.009597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023988  
     
 
  49/. TRẦN, QUỐC VƯỢNG. Trần Quốc Vượng - Những nghiên cứu về văn hóa Việt Nam / Trần Quốc Vượng; Nguyễn Thị Bảy tuyển chọn. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 1139tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm 05 phần: nghiên cứu chung về văn hóa Việt Nam; văn hóa dân gian; văn học nghệ thuật; một số nhân vật lịch sử; địa - văn hóa.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 306.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023951  
     
 
  50/. TỪ, THỊ LOAN. Internet và sự tác động đến văn hóa Việt Nam / Từ Thị Loan chủ biên; Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Thu Hà.... - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 475tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày về tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về tác động của internet và truyền thống mới đến văn hoá và con người; internet và truyền thống mới ở Việt Nam; tác động của truyền thông mới trên nền tảng internet đến xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; từ đó đưa ra giải pháp, kiến nghị xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam trước tác động của internet và truyền thông mới.  
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 306.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023968  
     
 
  51/. Văn bản pháp luật về tài chính thực hiện chính sách ưu đãi với người có công. - Hà Nội : Tài chính, 2019. - 520tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Bộ Tài chính
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu Lệnh của Chủ tịch nước, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết của chính phủ về chính sách đối với người có công với cách mạng; quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có công với cách mạng và hướng dẫn cụ thể của các Bộ,  
   
   
   
   
 
  Trang 8  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  ngành liên quan đến chính sách đối với người có công với cách mạng.  
   
  Ký hiệu môn loại: 344.59703  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024006  
     
  52/. Văn hóa gia đình trong xã hội đương đại / Bùi Quang Thanh, Từ Thị Loan, Phạm Ngọc Trung.... - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 467tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Tập hợp những bài viết làm rõ vấn đề cơ sở lý luận, các quan điểm học thuật về văn hoá gia đình và xây dựng văn hoá gia đình; đánh giá thực trạng biến đổi văn hoá gia đình ở nước ta trước tác động của kinh tế thị trường, nguyên nhân sự biến đổi và đề xuất giải pháp nhằm xây dựng văn hoá gia đình trong xã hội Việt Nam đương đại.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 306.8509597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023966  
     
 
  53/. VŨ, TRỌNG LÂM. Xác định mũi nhọn kinh tế của thủ đô Hà Nội : Sách chuyên khảo / Vũ Trọng Lâm. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2017. - 251tr. ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về mũi nhọn kinh tế của Hà Nội. Một số bài học kinh nghiệm nước ngoài và trong nước về lựa chọn ngành mũi nhọn kinh tế. Thực trạng việc xác định và thực hiện mũi nhọn kinh tế của thủ đô Hà Nội. Đề xuất các mũi nhọn kinh tế của thủ đô Hà Nội.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 338.959731  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024004  
     
 
  54/. VŨ, TRỌNG LÂM. Xác định mũi nhọn kinh tế của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2015 - 2020 : Sách chuyên khảo / Vũ Trọng Lâm. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2015. - 243tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về mũi nhọn kinh tế của Hà Nội. Một số bài học kinh nghiệm nước ngoài và trong nước về lựa chọn ngành mũi nhọn kinh tế. Thực trạng việc xác định và thực hiện mũi nhọn kinh tế của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2005 - 2010. Đề xuất các mũi nhọn kinh tế của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2015-2020.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 338.959731  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024003  
     
  55/. Xã hội hóa sân khấu - thực trạng và giải pháp / Quỳnh Mai ... [và những người khác]. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 380tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về thực trạng và giải pháp cho xã hội hóa sân khấu: góc nhìn của một tác giả về xã hội hóa sân khấu; tìm những giải pháp để xây dựng nhiều tác phẩm sân khấu có chất lượng nghệ thuật cao; kinh tế thị trường và sân khấu Việt Nam; ...  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 306.409597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023957  
     
 
  TÔN GIÁO  
   
 
  1/. NGÔ, HỮU THẢO. Sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay / Ngô Hữu Thảo, Trương Hải Cường. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 135tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Khái lược về tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay. Trình bày quan điểm của Đảng và nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng và những vấn đề đặt ra đối với công tác tôn giáo, tín ngưỡng ở cơ sở.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 200.9597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024010  
     
  2/. NGUYỄN, HỒNG DƯƠNG. Công giáo và Công giáo ở Việt Nam : Tri thức cơ bản / Nguyễn Hồng Dương. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2019. - 431tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc những tri thức cơ bản một số nội dung của Công giáo và Công giáo ở Việt Nam.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 282  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023953  
     
 
  KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
   
 
  Trang 9  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  1/. Những nhà khoa học Việt Nam tiêu biểu chia sẻ tri thức, thắp sáng tài năng / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Thanh niên, 2017. - 593tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện được chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp sống động, tiểu sử cá nhân, chân dung, những công trình khoa học tiêu biểu, những bài học kinh nghiệm cá nhân, những dấu ấn khó quên của các nhà khoa học.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 509.2  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023994  
     
 
  CÔNG NGHỆ  
   
  1/. BLOUNT, JEB. Bán hàng bằng trí tuệ xúc cảm : Cách các siêu cao thủ sử dụng đòn bẩy trí tuệ xúc cảm trong bán hàng để chốt các thương vụ phức tạp / Jeb Blount; Vũ Thanh Tùng dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 413tr. ; 23cm. - (Tâm lý học bán hàng mới)  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm các câu chuyện cá nhân điển hình về việc áp dụng chiến thuật tâm lý trong việc bán hàng, những kinh nghiệm cảm tính và các kỹ năng trong xây dựng mối quan hệ, gây cảm tình, khám phá, đàm phán, thuyết phục nhằm tác động đến các hành vi mua hàng - một phương pháp hiệu quả trong việc làm chủ và chốt các thương vụ phức tạp.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 658.85  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024079  
     
 
  2/. BÙI, ĐỨC LUẬN. Những hiểu biết về bệnh hô hấp và truyền nhiễm / Bùi Đức Luận. - Hà Nội : Dân trí, 2019. - 299tr. ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Trình bày những bệnh hô hấp, bệnh truyền nhiễm thường gặp cũng như cách phòng và điều trị hiệu quả.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 616.2  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023975  
     
  3/. BURG, BOB. Người gây ảnh hưởng dám cho đi = The go-giver influencer: A little story about a most persuasive idea : Câu chuyện nhỏ về một ý tưởng có sức thuyết phục lớn nhất / Bob Burg, John David Mann; Thiên Khôi dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 214tr. ; 21cm.  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Câu chuyện kể về ý tưởng kinh doanh đầy sức thuyết phục của một người phụ nữ đã học cách để kết nối, dàn xếp tranh cãi, hoá giải bất đồng để thành công trong kinh doanh và trở thành người được tin cậy - người có ảnh hưởng đích thực.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 650.1  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024071  
     
 
  4/. Các rối loạn tâm thần, hành vi và tổn thương cơ thể do nghiện rượu / Cao Tiến Đức chủ biên, Trần Văn Trường biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, Y học, 2019. - 174tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đặc điểm lâm sàng, tiêu chuẩn chẩn đoán và điều trị nghiện rượu; các rối loạn tâm thần do rượu; tổn thương cơ thể ở bệnh nhân nghiện rượu; nghiện rượu và hành vi phạm pháp, gây hấn.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 616.86  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024021  
     
 
  5/. Cẩm nang an toàn, tiết kiệm điện, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp / Đỗ Hữu Chế, Nguyễn Đình Tuấn Phong biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 159tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Tổng quan về điện năng. Cách sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình và nơi công cộng. Phương pháp sử dụng điện an toàn và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 621.31  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024009  
     
 
  6/. Cây thuốc, vị thuốc chữa bệnh, thực dưỡng nâng cao sức khoẻ cộng đồng / Trần Văn Bản chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Y học, 2019. - 351tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày một số học thuyết của đông y. Điều kiện tự nhiên liên quan đến con người. Bài  
   
  Trang 10  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  thuốc nam chữa bệnh thường gặp tại cộng đồng. Thực dưỡng.  
   
  Ký hiệu môn loại: 615.8  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024043  
     
  7/. HÀ, ĐỨC THÁI. Hướng dẫn sử dụng, sửa chữa máy nông nghiệp / Hà Đức Thái. - Hà Nội : Giao thông Vận tải Chính trị Quốc gia Sự thật. - tập ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
T.1 Máy canh tác. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật Giao thông Vận tải, 2019. - 202tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lí hoạt động, kĩ thuật sử dụng, một số hư hỏng thông thường, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, sửa chữa một số loại máy canh tác sử dụng thực tế ở Việt Nam như máy xử lí tàn dư thực vật, máy làm đất, máy gieo, máy cấy, máy trồng, máy chăm sóc.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 631.3  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024034  
     
 
  8/. INAMORI KAZUO. Ước mơ của bạn nhất định thành hiện thực / Inamori Kazuo; Phạm Hữu Lợi dịch. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 215tr. ; 20cm.  
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, đặc biệt là những kinh nghiệm, ý tưởng và nỗ lực vươn lên trở thành một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất Nhật Bản của tác giả.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 658.409  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024068  
     
 
  9/. LEWIS, MIKE. Khi nào thì nên nhảy việc : Nếu công việc bạn đang làm không phải là cuộc sống bạn mong muốn / Mike Lewis; Hồ Thị Thanh Thủy dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 399tr. ; 23cm.  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Hướng dẫn sinh động và truyền cảm hứng cho bất kỳ ai muốn thực hiện bước nhảy của chính mình một cách thành công với 4 giai đoạn: Lắng nghe giọng nói nội tâm, lên kế hoạch, để bản thân được may mắn, đừng nhìn lại.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 650.1  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024077  
     
 
  10/. MCDANIE, NORINE DWORKIN. Làm cha mẹ - Thích nghi hay là chết? : Lý giải hài hước cho các tình huống dở khóc dở cười của cha mẹ / Norine Dworkin-McDaniel, Jessica Ziegler; Tô Bá Văn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 245tr. : tranh vẽ ; 21cm.  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Cung cấp cho phụ huynh nhiều điều cần thiết để thích ứng trong việc nuôi dạy con trẻ, đồng thời cũng hiểu được chính mình và được giải thích hài hước qua các lĩnh vực khoa học cốt lõi - sinh học, hoá học, vật lý học và toán học.  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 649  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024074  
     
 
  11/. NGUYỄN, ĐÌNH LÂN. Cẩm nang sức khoẻ - Chia sẻ cùng cộng đồng / Nguyễn Đình Lân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, Y học, 2019. - 95tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Chia sẻ các phương pháp phòng và chữa bệnh không dùng thuốc như: Luyện tập thể dục - thể thao, xoa bóp, bấm huyệt - massage dưỡng sinh trị liệu, luyện tập các bộ môn dưỡng sinh (yoga, khí công và thiền), sử dụng thực phẩm chức năng, liệu pháp chăm sóc sức khoẻ từ tinh dầu.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 613  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024015  
     
  12/. NGUYỄN, HUY CƯỜNG. Bệnh bướu cổ / Nguyễn Huy Cường. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 138tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Khái niệm về bệnh bướu cổ và phân tích những rối loạn do thiếu hụt i-ốt, bệnh suy giáp, cường giáp trạng, bệnh Basedow, bệnh mắt nội tiết, tuyến giáp và thừa i-ốt, bướu đơn nhân tuyến giáp, viêm tuyến giáp bán cấp De Quervain...  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 616.4  
   
 
  Trang 11  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024012  
     
  13/. NGUYỄN, NGỌC SÁNG. Các bệnh nhi khoa thường gặp / Nguyễn Ngọc Sáng. - Hà Nội : Y học, 2019. - 535tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày về các bệnh nhi khoa thường gặp: Suy hô hấp sơ sinh, viêm phổi sơ sinh, bệnh màng trong, nhiễm trùng sơ sinh, viêm màng não khuẩn sơ sinh, hội chứng suy hô hấp do hít, vàng da sơ sinh...  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 618.92  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024040  
     
 
  14/. NGUYỄN, TUẤN ANH. Làng nghề trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới ở châu thổ sông Hồng : Nghiên cứu hai làng Dương Liễu và Đại Bái / Nguyễn Tuấn Anh. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 256tr. ; 21cm.  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Cơ sở lý luận nghiên cứu về làng nghề trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới. Tổng quan về làng nghề chế biến nông sản Dương Liễu và làng nghề gò đúc đồng Đại Bái cùng quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới...  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 680.095973  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024039  
     
  15/. NGUYỄN VIẾT TRUNG. Các công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu / Nguyễn Viết Trung chủ biên, Trần Thu Hằng. - Hà Nội : Xây dựng, 2019. - 600tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Tổng quan về các công nghệ hiện đại xây dựng cầu; công nghệ dầm giản đơn và liên tục hoá kết cấu nhịp cầu giản đơn; công nghệ lắp ghép cầu bê tông nhịp lớn; công nghệ cấu vòm ống thép nhồi bê tông; công nghệ cầu thép hiện đại.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 624.2  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024036  
     
 
  16/. PHA LÊ. Tẩy độc bếp - Vì không thể sống mà không ăn gì : Tạp bút / Pha Lê. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 293tr. ; 23cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Hướng dẫn việc chăm sóc bếp và lo cho cái sự ăn của mỗi cá nhân: từ chất liệu đúc nồi nào là an toàn cho sức khỏe, nồi nào sẽ giúp kho thịt cá ngon,...  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 641.5  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024075  
     
 
  17/. PHẠM, NHẬT AN. Một số vấn đề cơ bản về vắc xin và tiêm chủng / Phạm Nhật An. - Hà Nội : Y học, 2019. - 167tr. ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Trình bày về lịch sử ra đời và phát triển của vắc xin và một số thuật ngữ. Hệ miễn dịch và cơ chế phòng bệnh. Phân loại vắc xin. các thành phần trong vắc xin và các hướng nghiên cứu sản xuất vắc xin hiện nay. Một số nguyên tắc chung, tính hiệu quả và tính an toàn của vắc xin. Nguyên tắc đánh giá, lựa chọn vắc xin và chống chỉ định chung của vắc xin...  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 614.4  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024045  
     
 
  18/. Phòng, chống suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em ở cộng đồng / Phạm Văn Phú đồng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 202tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về đặc điểm, nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh và hậu quả của suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 2 tuổi. Giải pháp chăm sóc sức khoẻ và dinh dưỡng nhằm hạn chế nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại cộng đồng, chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và cho con bú, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ, cho trẻ ăn bổ sung, bổ sung vi chất, chăm sóc trẻ bệnh, sử dụng nguồn thực phẩm tại chỗ, truyền thông giáo dục dinh dưỡng...  
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 614.5  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024026  
     
  19/. Phòng, chống thừa cân, béo phì ở trẻ em / Bùi Thị Nhung đồng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 98tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu trang nhan đề: Viện Dinh dưỡng, Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã,
 
   
   
   
   
 
  Trang 12  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  phường, thị trấn  
   
  Tóm tắt: Trình bày tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ em; một số yếu tố nguy cơ dẫn tới thừa cân, béo phì; hậu quả, phương pháp đánh giá của thừa cân, béo phì; dự phòng và điều trị thừa cân, béo phì cho trẻ em.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 618.92  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024027  
     
 
  20/. QUÁCH, TUẤN VINH. Cẩm nang phòng và điều trị các bệnh thường gặp / Quách Tuấn Vinh. - Hà Nội : Y học, 2019. - 300tr. ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Trình bày khái quát về phòng và điều trị các bệnh thường gặp: Bệnh tăng huyết áp, bệnh vữa xơ động mạch, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, bệnh đái tháo đường, bệnh gút, viêm khớp, béo phì, bệnh ung thư, stress, não suy, ung thư cổ tử cung, ung thư tiền liệt tuyến, u xơ tiền liệt tuyến, ung thư vũ, u xơ tử cung, u xơ tuyến vú....  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 616  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024044  
     
 
  21/. Sống có giá trị / Nguyễn Thành Nhân ... [và những người khác]. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - tập ; 20cm.
Đầu trang nhan đề: Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ Châu Á Thái Bình Dương
T.2 Nơi bạn dừng chân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 176tr. ; 20cm.
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện giúp các bạn thanh thiếu niên rèn luyện kỹ năng thực hành, trải nghiệm xã hội để trưởng thành hơn trong cuộc sống, biết khắc phục những tồn tại, khám phá những giá trị thực sự của bản thân, xây dựng những giá trị mới cho cuộc đời.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 646.700835  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024070  
     
 
  22/. TRẦN, THỊ THANH THỦY. Kỹ năng tổ chức hội họp và sự kiện của Uỷ ban nhân dân cấp xã / Trần Thị Thanh Thủy, Đặng Khắc Ánh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 162tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Phân tích những kỹ năng tổ chức hội họp, sự kiện từ khâu lập kế hoạch, chuẩn bị địa điểm, đón tiếp đại biểu, phục vụ đến dẫn chương trình, chủ trì và hoàn tất các thủ tục sau hội họp và sự kiện.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 658.4  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024023  
     
 
  23/. TRƯƠNG, QUỐC UYÊN. Quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về sức khỏe và những giải pháp nâng cao sức khỏe hiện nay / Trương Quốc Uyên. - Hà Nội : Thể thao và Du lịch, 2019. - 252tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bản chất, nội dung và vai trò của sức khỏe; quan điểm về cách rèn luyện, bảo vệ, nâng cao sức khỏe; và những giải pháp nâng cao sức khỏe - thể chất người Việt Nam dưới ánh sáng của Tư tưởng Hồ Chí Minh.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 613.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023978  
     
 
  24/. YOFFIE, DAVID B.. Quy luật của chiến lược : 5 bài học bất hủ từ Bill Gates, Andy Grove & Steve Jobs / David B. Yoffie, Michael A. Cusumano; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - Tái bản lần 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 351tr. ; 21cm.  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày việc Gates, Grove và Jobs đã trở thành những bậc thầy về chiến lược như thế nào. Chỉ ra cách tiếp cận chiến lược và thực thi của họ rất giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác với đối thủ.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 658.4  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024073  
     
 
  NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  
   
 
  1/. Bảo tồn và phát huy giá trị ca kịch Huế trong xã hội đương đại / Phan Tiến Dũng ... [và những người khác]. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 553tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Tập hợp các ý kiến tham luận tại hội thảo khoa học: "Ca Huế - Giá trị, định hướng, bảo  
   
  Trang 13  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  tồn và phát huy" nhằm việc khẳng định giá trị lịch sử, văn hoá, nghệ thuật của ca kịch Ca Huế và đề xuất các giải pháp định hướng bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật này.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 781.6200959749  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023959  
     
 
  2/. DƯƠNG, NGỌC MINH. Các hoạt động thể chất dành cho trẻ / Dương Ngọc Minh. - Hà Nội : Thể thao và Du lịch, 2019. - 203tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Nêu lên những thực trạng và giải pháp của việc phát triển thể chất và thể dục thể thao cho trẻ ở trường học.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 796  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023976  
     
 
  3/. ĐẶNG, MINH NGUYỆT. Phân tích kịch bản đối với diễn viên kịch hát / Đặng Minh Nguyệt. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 458tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày khái niệm kịch bản, tác phẩm, bố cục và đặc điểm trong ngôn ngữ của tác phẩm kịch bản, kịch hát; một số thể loại và nhận biết các thể loại kịch bản kịch hát Việt Nam; các bước phân tích một kịch bản, kịch hát: phân tích cảm tính và phân tích lý tính.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 792.5028  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023958  
     
  4/. HỒ, HOÀNG. Hà Nội trong tôi : 10 bản tình ca về Hà Nội / Hồ Hoàng. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2010. - 27tr. ; 19cm.
Đầu trang nhan đề: Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Tập hợp 10 bài hát viết về Hà Nội của nhạc sĩ Hồ Hoàng.  
   
  Ký hiệu môn loại: 782.42959731  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023970  
     
 
  5/. HỒ, HOÀNG. Trang sử cuộc đời : Tập ca khúc / Hồ Hoàng. - Hà Nội : Âm nhạc, 2015. - 47tr. ; 19cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Tập hợp những bài hát về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ và quê hương Quảng Bình của đại tưởng.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 782.429597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023971  
     
 
  6/. HỒ, HOÀNG. Xuân mãi bên Người : 20 ca khúc về Hồ Chí Minh / Hồ Hoàng. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2015. - 46tr. ; 19cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Tập hợp 20 ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Hồ Hoàng sáng tác.  
   
  Ký hiệu môn loại: 782.429597  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023972  
     
 
  7/. MẠNH DƯƠNG. Hướng dẫn phong trào tập luyện bóng rổ cho mọi người / Mạnh Dương biên soạn. - Hà Nội : Thể thao và Du lịch, 2019. - 255tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu các bài tập về môn bóng rổ, như: kỹ thuật di chuyển; chiến thuật; kỹ thuật tranh cướp bóng.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 796.323  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023977  
     
 
  8/. NGUYỄN, THẾ KHOA. Sân khấu truyền thống và hiện đại / Nguyễn Thế Khoa. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 823tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm các bài viết, nghiên cứu về nghệ nhân, các khía cạnh của sân khấu và nghệ thuật diễn xướng dân gian Việt Nam như: Đào Tấn, Nguyễn Diêu, dân ca quan họ...  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 792.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023963  
     
 
  9/. NGUYỄN, THỊ HOA ĐĂNG. tuyển tập tác phẩm cho đàn T'rưng / Nguyễn Thị Hoa Đăng. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 171tr. ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Nêu nguồn gốc, lịch sử phát triển và nghệ thuật diễn tấu đàn T'rưng. Giới thiệu một số tác phẩm Việt Nam, tác phẩm nước ngoài tiêu biểu dành cho đàn T'rưng.  
   
   
 
  Trang 14  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Ký hiệu môn loại: 786.809597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023969  
     
  10/. Sân khấu học đường - Giữ gìn và phát triển nghệ thuật truyền thống dân tộc / Thúy Mùi ... [và những người khác]. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 394tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm 02 phần: Sân khấu học đường gìn giữ và phát triển nghệ thuật truyền thống dân tộc; một số tác phẩm sân khấu với sân khấu học đường (tiếng trống Mê Linh; Lưu Bình Dương Lễ; Nghiêu, Sò, Ố, Hến).  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 792.071  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023956  
     
 
  11/. Sự tương đồng và khác biệt trong âm nhạc dân gian các tộc người Thái, Lào ở Tây Bắc Việt Nam và Đông Bắc Lào / Lê Văn Toàn chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2019. - 615tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Viện Âm nhạc
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Khái quát về tộc người Thái và tộc người Lào ở vùng Tây Bắc Việt Nam và Đông Bắc Lào; sự tương đồng, khác biệt về nhạc khí, tổ chức dàn nhạc, thể loại và hình thức sinh hoạt ca nhạc trong âm nhạc dân gian các tộc người Thái, Lào ở Tây Bắc Việt Nam và Đông Bắc Lào; sự tương đồng, khác biệt trong các lĩnh vực khác của âm nhạc dân gian các tộc người Thái, Lào ở vùng Tây Bắc Việt Nam và Đông Bắc Lào.  
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 781.62  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023943  
     
  12/. Lịch sử nghệ thuật sân khấu Việt Nam / Trần Đình Ngôn chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Sân khấu. - tập ; 21cm.
T.1. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 428tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Khái quát việc nghiên cứu lịch sử sân khấu Việt Nam từ xưa đến nay; sự hình thành sân khấu Việt Nam; sân khấu Việt Nam từ thế kỷ XV đến hết thế kỷ XVIII; sân khấu Việt Nam thế kỷ XIX.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 792.09597  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023954  
     
 
  13/. Tuyển tập chân dung các Nghệ sĩ Nhân dân trong thánh đường sân khấu / Vi Thùy Linh ... [và những người khác]. - Hà Nội : Sân khấu. - tập ; 21cm.
T.1. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 427tr. ; 21cm.
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về các Nghệ sĩ Nhân dân trên khắp cả nước, góp phần tôn vinh các nghệ sĩ đã và đang có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 792.0952  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023955  
     
 
  14/. Tác giả Tống Phước Phổ và nghệ thuật tuồng / Hoàng Chương ... [và những người khác]. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 459tr. ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cùng một số tác phẩm tiêu biểu của tác giả Tống Phước Phổ - cây đại thụ của nghệ thuật tuồng Việt Nam.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 792.5092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023961  
     
 
  VĂN HỌC & TU TỪ HỌC  
   
 
  1/. BẠCH LÊ VÂN NGUYÊN. Nắng Cam Ranh / Bạch Lê Vân Nguyên. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2019. - 263tr. ; 21cm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92283403  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023946  
     
 
  2/. CHRISTIE, AGATHA. Án mạng đêm Giáng sinh = Hercule Poirot's Chritsmas / Agatha Christie; Trần Hữu Kham dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 314tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 823  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024055  
     
 
  Trang 15  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  3/. CHRISTIE, AGATHA. Án mạng ở nhà mục vụ = The murder at the vicarage / Agatha Christie; Trần Hữu Khánh dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 339tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 823  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024056  
     
 
  4/. CHRISTIE, AGATHA. Án mạng trên sân golf = The murder on the links / Agatha Christie; Thanh Huyền dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 286tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 823  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024057  
     
  5/. CHRISTIE, AGATHA. Án mạng trên sông Nile = Death on the Nile / Agatha Christie; Lan Hương dịch. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 334tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 823  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024058  
     
 
  6/. CHRISTIE, AGATHA. Ngôi nhà quái dị = Crooked house / Agatha Christie; Anh Trân dịch. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 262tr. ; 21cm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 823  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024054  
     
 
  7/. GREEN, JOHN. Các cô Katherine = An abudance of Katherine / John Green; Hương Nam dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 309tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 813  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024046  
     
  8/. HANNAH, SOPHIE. Kỳ án dòng chữ tắt = The monogram murders / Sophie Hannah; Tuấn Việt dịch. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 439tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 823  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024059  
     
 
  9/. HESSE, HERMANN. Demian - Tuổi trẻ băn khoăn : Tiểu thuyết / Hermann Hesse; Cao Vân Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 269tr. ; 20cm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 833  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024051  
     
 
  10/. Hoa gió : Tập truyện ngắn / Trần Huy Quang, Trần Cảnh Tiên, Hoàng Ngọc Sơn.... - Hà Nội : Dân trí, 2019. - 335tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023974  
     
  11/. LÊ, ĐỖ QUỲNH HƯƠNG. An nhiên mà sống : Tản văn / Lê Đỗ Quỳnh Hương. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 205tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9228408  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024069  
     
 
  12/. LÊ, HƯƠNG THUỶ. Truyện ngắn Việt Nam đương đại : Diễn trình và động hướng / Lê Hương Thuỷ. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 298tr. ; 21cm.  
   
   
  Tóm tắt: Tổng quan về truyện ngắn Việt Nam đương đại trong bước chuyển của đời sống xã hội và văn học. Ý thức đổi mới tư duy nghệ thuật và những thực hành đổi mới lối viết. Kết cấu truyện ngắn và các loại hình nhân vật. Những động hình ngôn ngữ và cách thiết tạo điểm nhìn trần thuật và truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại những nhận diện ban đầu.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9223009  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024037  
     
 
  13/. LƯƠNG, SĨ CẦM. Nhọc nhằn cửu vạn : Tiểu thuyết / Lương Sĩ Cầm. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2019. - 239tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92234  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023950  
     
 
  Trang 16  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  14/. Nghệ thuật sân khấu với đề tài biển đảo quê hương / Ngô Hồng Khanh ... [và những người khác]. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 428tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9222408  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023960  
     
 
  15/. NGUYỄN, MINH TRƯỜNG. Truyện kháng chiến về đề tài dân tộc miền núi từ 1945 - 1975 / Nguyễn Minh Trường. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 378tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích truyện kháng chiến về đề tài dân tộc miền núi trong tiến trình văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975; hình tượng cuộc sống và con người trong truyện kháng chiến về đề tài dân tộc miền núi giai đoạn 1945 - 1975....  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92233409  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024038  
     
 
  16/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Hoa hồng xứ khác : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 39. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 279tr. ; 20cm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024061  
     
 
  17/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Người Quảng đi ăn mì Quảng : Tạp văn / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 202tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92283408  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024064  
     
  18/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Sương khói quê nhà : Tạp văn / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 214tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92283408  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024062  
     
 
  19/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Thiên thần nhỏ của tôi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 44. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 130tr. ; 20cm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.922334  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024063  
     
 
  20/. NGUYỄN, NHẬT ÁNH. Thương nhớ Trà Vinh : Tạp văn / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 211tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92283408  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024060  
     
  21/. NGUYỄN, PHAN HÁCH. Nơi gió bay : Di cảo thơ - văn - nhạc / Nguyễn Phan Hách. - Hà Nội : Dân trí, 2019. - 391tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92208  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023973  
     
 
  22/. NGUYỄN, THẾ KỶ. Tác phẩm chọn lọc : Kịch / Nguyễn Thế Kỷ. - Hà Nội : Sân khấu, 2019. - 895tr. ; 21cm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92224  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023962  
     
 
  23/. PICOULT, JODI. Hai cõi người ta = Second glance : Tiểu thuyết / Jodi Picoult; Trần Nguyên Hương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 778tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 813  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024049  
     
 
  24/. ROSE, NUAGE. Ba áng mây trôi dạt xứ bèo : Tự truyện / Nuage Rose; Quỳnh Lê dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 299tr. ; 20cm.
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Trois Nuage au pays des nénuphers
 
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 848  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024052  
     
 
  Trang 17  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  25/. SILVA, DANIEL. Chân dung một gián điệp = Portrait of aspy / Daniel Silva; Tố Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 536tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 813  
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024047  
     
 
  26/. SILVA, DANIEL. Cô gái người Anh = The English girl : Tiểu thuyết / Daniel Silva; Hoài Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 599tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 813  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024048  
     
  27/. SILVA, DANIEL. Thiên thần sa ngã = The fallen angel : Tiểu thuyết / Daniel Silva; Lê Hoàng Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 497tr. ; 20cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 813  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024050  
     
 
  28/. STEDMAN, M. L.. Ánh đèn giữa hai đại dương = The light between oceans : Tiểu thuyết / Stedman, M. L.; Hồ Thị Như Mai dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 485tr. ; 20cm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 899.3  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024053  
     
 
  29/. Tiếng gọi của người quản giáo : Tập truyện kí / Võ Bá Cường ... [và những người khác]. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2019. - 351tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9228403  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023947  
     
  30/. TONY BUỔI SÁNG. Cà phê cùng Tony : Tập bài viết / Tony Buổi Sáng. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 266tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.92284  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024065  
     
 
  31/. TONY BUỔI SÁNG. Trên đường băng / Tony Buổi Sáng. - In lần thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 301tr. ; 21cm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.92284  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024066  
     
 
  LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ  
   
 
  1/. Biên niên sử thế giới cổ - trung đại / Văn Ngọc Thành chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 215tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Trình bày chặng đường tiến hoá đầu tiên và đời sống nhân loại trong thời tiền sử; những nền văn minh đầu tiên, nông nghiệp, thành thị, chiến tranh và đế chế; kỷ nguyên của chế độ quân chủ, tôn giáo và thương mại; sự suy tàn của chế độ quân chủ chuyên chế, thời đại khám phá và tinh thần lý tính.  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 909  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024016  
     
 
  2/. CHU, TRỌNG HUYẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp / Chu Trọng Huyến. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, Văn học, 2019. - 222tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
  Tóm tắt: Đề cập những câu chuyện chân thực về mối quan hệ gần gũi, thân tình giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về những dấu mốc đã đưa Đại tướng đến gần với Bác, về sự thiên tài nhãn quan của Bác trong việc phát hiện nhân tài cho đất nước.  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 959.704092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024017  
     
  3/. DƯ, ĐẠI CÁT. Khổng Minh Gia Cát Lượng / Dư Đại Cát; Hồng Phượng dịch. - Hà Nội : Thanh niên, Công ty Sách Panda, 2019. - 252tr. ; 19cm.  
   
   
 
  Trang 18  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Tóm tắt: Giới thiệu chân dung, cuộc đời cũng như những cống hiến to lớn của Khổng Minh Gia Cát Lượng đối với lịch sử xã hội, văn hoá Trung Quốc.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 931.0092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023984  
     
 
  4/. Huỳnh Tấn Phát - Tiểu sử / Đặng Văn Thái chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 288tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về quê hương, gia đình và thời niên thiếu của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, quá trình giác ngộ cách mạng và hoạt động cách mạng của ông từ Cách mạng Tháng Tám đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Mỹ ở miền Nam, những hoạt động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa...  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.704092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024000  
     
 
  5/. Huỳnh Thúc Kháng - Tiểu sử / Bùi Đình Phong chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 332tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về quê hương, gia đình, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng qua các giai đoạn lịch sử, đặc biệt trong phong trào Duy tân ở Trung Kỳ, những năm tháng ở nhà tù Côn Đảo, trên cương vị Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ và chủ nhiệm báo Tiếng Dân...  
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.703092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023997  
     
  6/. NGUYỄN, THANH TÚ. Hồ Chí Minh - sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuật / Nguyễn Thanh Tú. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2019. - 317tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm 02 chương: Hồ Chí Minh - mối quan hệ biện chứng thống nhất giữa cuộc sống và nghệ thuật; Hồ Chí Minh - sự thống nhất cuộc sống và nghệ thuật trong tư chất nghệ sĩ.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 959.704092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023949  
     
  7/. Nguyễn Hữu Thọ - Tiểu sử / Trần Minh Trưởng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 239tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về quê hương, gia đình, sự nghiệp và những hoạt động cách mạng của luật sư Nguyễn Hữu Thọ.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 959.704092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023998  
     
 
  8/. Nguyễn Văn Tố - Tiểu sử / Vũ Văn Thuấn chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 252tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về quê hương, gia đình, thời niên thiếu của học giả Nguyễn Văn Tố, và những đóng góp trí tuệ to lớn của ông trên nhiều lĩnh vực.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.703092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023996  
     
 
  9/. Những câu chuyện còn mãi với thời gian / Đỗ Hoàng Linh biên soạn. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2019. - 303tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Tuyển chọn những mẩu chuyện đạo đức sáng ngời, trí tuệ siêu việt, tài năng lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổng hợp, sắp xếp ngắn gọn những câu chuyện từ những tài liệu tham khảo thành hệ thống những sự kiện lịch sử chính trong cuộc đời và sự nghiệp của lãnh tụ cách mạng Hồ Chí Minh.  
   
   
   
   
   
   
  Trang 19  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Ký hiệu môn loại: 959.704092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023945  
     
  10/. Thành Đoàn cùng quân và dân Sài Gòn - Gia Định tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh / Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn chủ biên ... [và những người khác]. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 517tr. : ảnh, bản đồ ; 23cm.  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Gồm các bài viết của các nhân chứng lịch sử là cán bộ Thành Đoàn trong thời điểm lịch sử năm 1975 như: Mùa xuân lịch sử 1975; tuổi trẻ Sài Gòn quật khởi; mừng ngày đại thắng; ký ức tuổi xuân trong mùa chiến dịch; tuổi trẻ Sài Gòn vì cả nước, cùng cả nước.  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.7043  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024078  
     
 
  11/. Võ Chí Công - Tiểu sử / Phạm Hồng Chương chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 460tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về quê hương, gia đình, tuổi trẻ và những đóng góp to lớn của Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 959.704092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023999  
     
 
  12/. Võ Nguyên Giáp - Tiểu sử / Phạm Ngọc Anh chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 648tr. ; 21cm.
Đầu trang nhan đề: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam
 
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về quê hương, gia đình, tuổi trẻ và những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 959.704092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023995  
     
  TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC  
   
 
  1/. BONES, BOBBY. Làm chủ nghịch cảnh = Bare Bones: I'm not lonely if you're reading this book : Từ một cậu bé bất hạnh, tôi đã thành công như thế nào? / Bobby Bones; Nguyệt Minh dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2019. - 391tr. ; 21cm.  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 158  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.023985  
     
  2/. SEELIG, TINA. Khởi nghiệp sáng tạo : Khai mở và mang ý tưởng của bạn ra thế giới / Tina Seelig; Phạm Thị Quế Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 266tr. ; 21cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ năng, chiến lược giúp bạn áp dụng trí tưởng tượng và sáng tạo vào hoạt động khởi nghiệp, phát triển chúng thành các giải pháp cách tân và thực thi những cách tân ấy.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 153.3  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024072  
     
  3/. SONG THÀNH. Bác Hồ - Tấm gương đạo đức sáng ngời / Song Thành. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 107tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
Đầu tên sách ngoài bìa: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
 
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Trình bày những phẩm chất cần có của mỗi cán bộ, đảng viên trên cả ba lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phong cách theo tấm gương cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 170  
   
  Số ĐKCB:   Kho Đọc: DVN.024033  
     
 
  Trang 20