Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Thông tin thư mục    
Thư mục Tháng 10 2019
Chuyên mục: Tài liệu mới
Ngày đăng: 25/05/2020
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  KH XÃ HỘI HỌC  
   
 
  1/. GRIMM, JACOB. Truyện cổ Grimm / Jacob Grimm, Wihelm Grimm; Lương Văn Hồng dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 4 tập ; 19cm. - (Văn học Đức. Tác phẩm chọn lọc)
T.2. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 345tr. ; 19cm. - (Văn học Đức. Tác phẩm chọn lọc)
 
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.20943  
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005819  
     
 
  2/. GRIMM, JACOB. Truyện cổ Grimm / Jacob Grimm, Wihelm Grimm; Lương Văn Hồng dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 4 tập ; 19cm. - (Văn học Đức. Tác phẩm chọn lọc)
T.4. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 311tr. ; 19cm. - (Văn học Đức. Tác phẩm chọn lọc)
 
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.20943  
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005821  
     
 
  3/. GRIMM, JACOB. Truyện cổ Grimm / Jacob Grimm, Wihelm Grimm; Lương Văn Hồng dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 4 tập ; 19cm. - (Văn học Đức. Tác phẩm chọn lọc)
T.3. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 344tr. ; 19cm. - (Văn học Đức. Tác phẩm chọn lọc)
 
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.20943  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005820  
     
  4/. GRIMM, JACOB. Truyện cổ Grimm / Jacob Grimm, Wihelm Grimm; Lương Văn Hồng dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 4 tập ; 19cm. - (Văn học Đức. Tác phẩm chọn lọc)
T.1. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 324tr. ; 19cm. - (Văn học Đức. Tác phẩm chọn lọc)
 
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.20943  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005818  
     
  5/. JEONG-HEE KIM. Những câu chuyện dân gian nổi tiếng của anh em nhà Grimm / Jeong-Hee Kim; Mun-Hee Kwon họa sĩ; Bảo Khanh dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 36tr. ; 23cm. - (Tuyển tập truyện tranh danh nhân thế giới. Dành cho trẻ từ 5 tuổi)  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của anh em nhà Grimm, đã có công lớn trong việc truyền bá truyện dân gian, người đặt nền móng cho truyện giải trí Đức.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 398.20943  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005790  
     
 
  6/. NGỌC BÍCH. Truyện tiếu lâm - Các cụ Trạng Việt Nam / Ngọc Bích, Kỳ Duyên. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2018. - 199tr. ; 18cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 398.209597  
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005831  
     
 
  7/. YU-RI KIM. Helen Keller và nghị lực phi thường / Yu-Ri Kim; Su-Jin Cho họa sĩ; Bảo Khanh dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 37tr. ; 23cm. - (Tuyển tập truyện tranh danh nhân thế giới. Dành cho trẻ từ 5 tuổi)  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại Helen Keller, đi vòng quanh thế giới tuyên truyền về cải thiện giáo dục và trợ cấp xã hội dành cho người khuyết tật.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 362.4092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005785  
     
 
  TÔN GIÁO  
   
 
  1/. KIM YEONG JA. Mẹ Teresa - Thánh nữ cùng tình yêu vĩ đại / Lời: Kim Yeong Ja; Hwang Ji Yeong tranh; Thuỷ Giang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 53tr. ; 26cm. - (Truyện kể về những người nổi tiếng. Dành cho lứa tuổi thiếu nhi)  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp nữ tu sĩ Teresa, cuộc đời của một người mẹ luôn yêu thương chở che cho những con người nghèo khổ, đói rách.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 271  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005806  
     
  KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
   
 
  Trang 1  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  1/. EUN-GYEONG WU. Stephen Hawking người giải mã những bí ẩn về vũ trụ / Eun-Gyeong Wu; Gab-Gyu Lee họa sĩ; Bảo Khanh dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 37tr. ; 23cm. - (Tuyển tập truyện tranh danh nhân thế giới. Dành cho trẻ từ 5 tuổi)  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại Stephen Hawking, thích khám phá, tìm hiểu về vũ trụ và rất giàu trí tưởng tượng.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 530.092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005786  
     
  2/. EUNG-GYEONG WU. Trái đất trong đất của Copernicus, Galilei và Newton / Eung-Gyeong Wu; Hye-Gyeong Yu minh họa; Quế Hương dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 37tr. ; 23cm. - (Tuyển tập truyện tranh danh nhân thế giới. Dành cho trẻ từ 5 tuổi)  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Copernicus, Galilei và Newton.  
   
  Ký hiệu môn loại: 550.92  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005795  
     
  3/. KIM YEONG JA. Stephen Hawking - Nhà vật lí học lỗi lạc / Lời: Kim Yeong Ja; Seo Sang Ran tranh; Thuỷ Giang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 51tr. ; 26cm. - (Truyện kể về những người nổi tiếng. Dành cho lứa tuổi thiếu nhi)  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp Stephen Hawking, đã không ngừng đấu tranh với số phận để trở thành một con người vĩ đại- một nhà vật lí lỗi lạc.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 530.092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005807  
     
 
  4/. YEONG-I KOH. Giải thưởng cao quý mang tên nhà khoa học Nobel / Yeong-I Koh; Min-Jeong Kim họa sĩ; Quế Hương dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 37tr. ; 23cm. - (Tuyển tập truyện tranh danh nhân thế giới. Dành cho trẻ từ 5 tuổi)  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về chủ nhân của giải Nobel, những người có đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực: vật lí, hóa học, sinh học và y khoa, văn học, kinh tế, hòa bình.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 540.92  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005792  
     
  5/. YEONG-I KOH. Những tưởng tượng kì lạ của Einstein / Yeong-I Koh; Seon-Jin Kim họa sĩ; Bảo Khanh dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 37tr. ; 23cm. - (Tuyển tập truyện tranh danh nhân thế giới. Dành cho trẻ từ 5 tuổi)  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Einstein, nhà vật lí thiên tài của mọi thời đại.  
   
  Ký hiệu môn loại: 530.092  
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005794  
     
 
  6/. YUL-I LIM. Marie Curie và những cống hiến không ngừng nghỉ / Yul-I Lim; Jin-Hee Yoo họa sĩ; Bảo Khanh dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 38tr. ; 23cm. - (Tuyển tập truyện tranh danh nhân thế giới. Dành cho trẻ từ 5 tuổi)  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại Marie Curie, là nhà khoa học đầu tiên trên thế giới phát hiện ra radium.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 530.092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005782  
     
 
  CÔNG NGHỆ  
   
 
  1/. KIM YEONG JA. Albert Schweitzer - Thánh nhân vùng Châu Phi / Lời: Kim Yeong Ja; Yoon Hui Kyeong tranh; Thuỷ Giang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 53tr. ; 26cm. - (Truyện kể về những người nổi tiếng. Dành cho lứa tuổi thiếu nhi)  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp bác sĩ Albert Schweitzer, người đầu tiên lập ra trung tâm chữa bệnh cho những người dân Châu Phi khốn khổ vì nghèo đói.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 610.92  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005809  
     
  2/. KIM YEONG JA. Alfred Nobel - Nhà khoa học luôn mong mỏi hoà bình / Lời: Kim Yeong Ja; Go Hye Jin tranh; Thuỷ Giang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 53tr. ; 26cm. - (Truyện kể về những người  
   
   
 
  Trang 2  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  nổi tiếng. Dành cho lứa tuổi thiếu nhi)  
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp Alfred Nobel đã phát minh ra thuốc nổ dynamite và sau ông lập nên giải thưởng Nobel danh giá - như một món quà để ông phần nào trả nợ cuộc đời.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 660.092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005812  
     
 
  3/. KIM YEONG JA. Florence Nightingale - Thiên sứ áo trắng / Lời: Kim Yeong Ja; Jeon In Suk tranh; Thuỷ Giang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 53tr. ; 26cm. - (Truyện kể về những người nổi tiếng. Dành cho lứa tuổi thiếu nhi)  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp Florence Nightingale, một nữ y tá cả đời hy sinh cho những con người đói khổ, bệnh tật.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 610.73092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005811  
     
 
  NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  
   
 
  1/. HOÀNG, THỊ QUỲNH. Nét vẽ mạnh mẽ như Van Gogh - Hoạ sĩ vĩ đại người Hà Lan = Vigorous brushstrokes like Vincent Van Gogh - A famous Dutch painter / Hoàng Thị Quỳnh, Bùi Hồng Hạnh; Sam Illustration minh họa. - Hà Nội : Lao động, 2019. - 64tr. ; 20cm. - (Let's color. Nửa tiếng mỗi ngày cùng kiệt tác. Dành cho trẻ từ 6 - 8 tuổi)  
   
   
   
   
   
   
  Tóm tắt: Hướng dẫn các em cách vẽ và tô màu các bức tranh theo phong cách vẽ của Van Gogh.  
   
  Ký hiệu môn loại: 741.2  
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005801  
     
 
  2/. ISAAC, DAWN. 101 trò chơi sáng tạo cho trẻ - Trải nghiệm khoa học / Dawn Isaac; Kate Whitaker hình ảnh; Quách Cẩm Phương dịch. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2019. - 223tr. ; 21cm. - (Tủ sách Sáng tạo. Dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên)  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu các trò chơi cho các em nhỏ mang tính sáng tạo và trải nghiệm khoa học kèm theo ảnh và hình vẽ minh hoạ.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 793.8083  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005803  
     
 
  3/. ISAAC, DAWN. 101 trò chơi sáng tạo cho trẻ - Trò chơi trong nhà / Dawn Isaac; Rachel Warne hình ảnh; Quách Cẩm Phương dịch. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2019. - 223tr. ; 21cm. - (Tủ sách Sáng tạo. Dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên)  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu các trò chơi trong nhà mang tính sáng tạo kèm theo ảnh và hình vẽ minh hoạ cho các em nhỏ.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 793.083  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005802  
     
  4/. ISAAC, DAWN. 101 trò chơi sáng tạo cho trẻ - Hoạt động ngoài trời / Dawn Isaac; Will Heap hình ảnh; Quách Cẩm Phương dịch. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2019. - 223tr. ; 21cm. - (Tủ sách Sáng tạo. Dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên)  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu các trò chơi hoạt động ngoài trời kèm theo ảnh và hình vẽ minh hoạ cho các em nhỏ.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 796.083  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005804  
     
 
  5/. JIN-HEE SEO. Van Gogh người họa sĩ tài hoa / Jin-Hee Seo; Seung-Min Oh họa sĩ; Quế Hương dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 37tr. ; 23cm. - (Tuyển tập truyện tranh danh nhân thế giới. Dành cho trẻ từ 5 tuổi)  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Van Gogh là tác giả của nhiều bức tranh nổi tiếng nhất.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 759.9492092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005793  
     
  6/. JUN-YEONG KIM. Mozart tài năng không đợi tuổi / Jun-Yeong Kim; Eun-Hye Kim họa sĩ; Bảo Khanh dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 37tr. ; 23cm. - (Tuyển tập truyện tranh danh nhân thế giới.  
   
   
 
  Trang 3  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Dành cho trẻ từ 5 tuổi)  
   
  Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của mozart, thần đồng âm nhạc.  
   
  Ký hiệu môn loại: 780.92  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005783  
     
  7/. LEE GWANG YEOL. Charlie Chaplin - Nghệ sĩ hài của thế giới / Lời: Lee Gwang Yeol; Kim Hui Yeol tranh; Thuỷ Giang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 53tr. ; 26cm. - (Truyện kể về những người nổi tiếng. Dành cho lứa tuổi thiếu nhi)  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp Charlie Chaplin, những bộ phim câm đã làm nên tên tuổi của ông trước toàn thế giới từ nửa đầu những năm 1920.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 791.4302  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005810  
     
 
  8/. MIN-JIN KIM. Vua bóng đá Pele, huyền thoại trên sân cỏ / Min-Jin Kim; Chang-Wu Lee họa sĩ; Quế Hương dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 37tr. ; 23cm. - (Tuyển tập truyện tranh danh nhân thế giới. Dành cho trẻ từ 5 tuổi)  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp vua bóng đá Pele, người được cả thế giới yêu mến.  
   
  Ký hiệu môn loại: 796.334092  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005789  
     
 
  9/. SEON-HYE JANG. Leonardo da Vinci thiên tài toàn năng / Seon-Hye Jang; Yeon-Ju Kim họa sĩ; Bảo Khanh dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 37tr. ; 23cm. - (Tuyển tập truyện tranh danh nhân thế giới. Dành cho trẻ từ 5 tuổi)  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Leonardo da vinci, thiên tài toàn năng của nghệ thuật và khoa học.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 759.45  
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005791  
     
 
  10/. SEUNG-IM BAEK. Những thiết kế sáng tạo của Chanel / Seung-Im Baek; Mi-Ye Jung họa sĩ; Bảo Khanh dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 37tr. ; 23cm. - (Tuyển tập truyện tranh danh nhân thế giới. Dành cho trẻ từ 5 tuổi)  
   
   
   
   
 
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp Chanel, nhà thiết kế vĩ đại trong lịch sử ngành thời trang.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 746.9  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005788  
     
 
  11/. YEONG-I KOH. Steven Spielberg người có trí tưởng tượng của trẻ thơ / Yeong-I Koh; Gyeong-Sik Choi họa sĩ; Quế Hương dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 37tr. ; 23cm. - (Tuyển tập truyện tranh danh nhân thế giới. Dành cho trẻ từ 5 tuổi)  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại Spielberg là một trong những nhà làm phim thành công nhất trong lịch sử ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 791.4302  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005787  
     
  VĂN HỌC & TU TỪ HỌC  
   
 
  1/. CLARA NG. Đừng quên rằng bố mẹ luôn yêu con = Don't forget that i love you : Song ngữ Anh - Việt / Lời: Clara Ng; Emte minh họa; Lê Quỳnh Mai dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2019. - 23tr. ; 20cm. - (Ngỡ như trái đất ngừng quay. 6 đến 12 tuổi)  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 899  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005822  
     
  2/. ĐÀO, THIÊN AN. Ơ kìa! Tuổi thơ / Đào Thiên An. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 125tr. ; 17cm.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005830  
     
 
  3/. GRAHAME, KENNETH. Gió luồn qua rặng liễu / Kenneth Grahame; Nguyên Phương dịch; Huyền  
   
 
  Trang 4  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Trân minh hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 100tr. ; 20cm. - (Danh tác rút gọn)  
   
  Ký hiệu môn loại: 823  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005829  
     
  4/. HIDEKO NAGANO. Cà rốt và dàn giao hưởng vui nhộn / Truyện và lời: Hideko Nagano; Vũ Hồng Thu dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2019. - 26tr. ; 27cm. - (Đội quân rau củ. Sách dành cho lứa tuổi thiếu nhi)  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.6  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005796  
     
 
  5/. HIDEKO NAGANO. Chuyện của hành tây / Truyện và lời: Hideko Nagano; Vũ Hồng Thu dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2019. - 26tr. ; 27cm. - (Đội quân rau củ. Sách dành cho lứa tuổi thiếu nhi)  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.6  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005797  
     
 
  6/. HIDEKO NAGANO. Cuộc so tài giữa khoa tây và khoa lang / Truyện và lời: Hideko Nagano; Vũ Hồng Thu dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2019. - 26tr. ; 27cm. - (Đội quân rau củ. Sách dành cho lứa tuổi thiếu nhi)  
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.6  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005798  
     
 
  7/. KIM YEONG JA. Goethe - Tiểu thuyết gia lừng danh / Lời: Kim Yeong Ja; Lee Eun Ju tranh; Thuỷ Giang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 51tr. ; 26cm. - (Truyện kể về những người nổi tiếng. Dành cho lứa tuổi thiếu nhi)  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp Goethe, một nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà văn, nhà khoa học, họa sĩ người Đức.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 833  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005808  
     
 
  8/. KOBI YAMADA. Bạn làm gì với một cơ hội? = What do you do with a chance? / Lời: Kobi Yamada; Mae Besom minh họa; Nguyễn Quang Khải dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 35tr. ; 26cm.  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.6  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005799  
     
 
  9/. LEE KWANGJIN. Thần thoại Hy Lạp / Nguyên tác: Thomas Bulfinch; Lee Kwangjin lời; Seo Young tranh; Nguyễn Minh Trang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 20 tập ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
T.13 Gót chân Achilles. - Hà Nội : Kim Đồng, 2018. - 200tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005854  
     
 
  10/. LEE KWANGJIN. Thần thoại Hy Lạp / Nguyên tác: Thomas Bulfinch; Lee Kwangjin lời; Seo Young tranh; Nguyễn Minh Trang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 20 tập ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
T.20 Aneeas và đô thành Rome. - Hà Nội : Kim Đồng, 2018. - 200tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005861  
     
 
  11/. LEE KWANGJIN. Thần thoại Hy Lạp / Nguyên tác: Thomas Bulfinch; Lee Kwangjin lời; Seo Young tranh; Nguyễn Minh Trang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 20 tập ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
T.15 Hành trình trở về của Odysseus. - Hà Nội : Kim Đồng, 2018. - 200tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005856  
     
  12/. LEE KWANGJIN. Thần thoại Hy Lạp / Nguyên tác: Thomas Bulfinch; Lee Kwangjin lời; Seo Young tranh; Nguyễn Minh Trang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 20 tập ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
T.6 Anh hùng Heracles. - Hà Nội : Kim Đồng, 2018. - 200tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005847  
     
 
  Trang 5  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  13/. LEE KWANGJIN. Thần thoại Hy Lạp / Nguyên tác: Thomas Bulfinch; Lee Kwangjin lời; Seo Young tranh; Nguyễn Minh Trang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 20 tập ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
T.2 Thần Apollo và nàng Daphne. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 196tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005843  
     
 
  14/. LEE KWANGJIN. Thần thoại Hy Lạp / Nguyên tác: Thomas Bulfinch; Lee Kwangjin lời; Seo Young tranh; Nguyễn Minh Trang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 20 tập ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
T.14 Con ngựa thành Troy. - Hà Nội : Kim Đồng, 2018. - 200tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005855  
     
 
  15/. LEE KWANGJIN. Thần thoại Hy Lạp / Nguyên tác: Thomas Bulfinch; Lee Kwangjin lời; Seo Young tranh; Nguyễn Minh Trang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 20 tập ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
T.17 Nữ thần Calipso. - Hà Nội : Kim Đồng, 2018. - 200tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005858  
     
 
  16/. LEE KWANGJIN. Thần thoại Hy Lạp / Nguyên tác: Thomas Bulfinch; Lee Kwangjin lời; Seo Young tranh; Nguyễn Minh Trang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 20 tập ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
T.8 Chuyện tình buồn của nàng Orpheus. - Hà Nội : Kim Đồng, 2018. - 200tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005849  
     
  17/. LEE KWANGJIN. Thần thoại Hy Lạp / Nguyên tác: Thomas Bulfinch; Lee Kwangjin lời; Seo Young tranh; Nguyễn Minh Trang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 20 tập ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
T.16 Phù thủy Circe. - Hà Nội : Kim Đồng, 2018. - 200tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005857  
     
  18/. LEE KWANGJIN. Thần thoại Hy Lạp / Nguyên tác: Thomas Bulfinch; Lee Kwangjin lời; Seo Young tranh; Nguyễn Minh Trang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 20 tập ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
T.11 Chiến công của tướng Diomedes. - Hà Nội : Kim Đồng, 2018. - 200tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005852  
     
  19/. LEE KWANGJIN. Thần thoại Hy Lạp / Nguyên tác: Thomas Bulfinch; Lee Kwangjin lời; Seo Young tranh; Nguyễn Minh Trang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 20 tập ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
T.4 Anh hùng Perseus và ác quỷ Medusa. - Hà Nội : Kim Đồng, 2018. - 200tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005845  
     
 
  20/. LEE KWANGJIN. Thần thoại Hy Lạp / Nguyên tác: Thomas Bulfinch; Lee Kwangjin lời; Seo Young tranh; Nguyễn Minh Trang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 20 tập ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
T.18 Trở về Ithaca. - Hà Nội : Kim Đồng, 2018. - 200tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005859  
     
 
  21/. LEE KWANGJIN. Thần thoại Hy Lạp / Nguyên tác: Thomas Bulfinch; Lee Kwangjin lời; Seo Young tranh; Nguyễn Minh Trang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 20 tập ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
T.5 Hoàng tử Jason và công chúa Medea. - Hà Nội : Kim Đồng, 2018. - 199tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005846  
     
 
  Trang 6  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  22/. LEE KWANGJIN. Thần thoại Hy Lạp / Nguyên tác: Thomas Bulfinch; Lee Kwangjin lời; Seo Young tranh; Nguyễn Minh Trang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 20 tập ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
T.19 Odysseus phục thù. - Hà Nội : Kim Đồng, 2018. - 200tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005860  
     
 
  23/. LEE KWANGJIN. Thần thoại Hy Lạp / Nguyên tác: Thomas Bulfinch; Lee Kwangjin lời; Seo Young tranh; Nguyễn Minh Trang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 20 tập ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
T.12 Cuộc chiến giữa các vị thần. - Hà Nội : Kim Đồng, 2018. - 200tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005853  
     
 
  24/. LEE KWANGJIN. Thần thoại Hy Lạp / Nguyên tác: Thomas Bulfinch; Lee Kwangjin lời; Seo Young tranh; Nguyễn Minh Trang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 20 tập ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
T.10 Tiến về Troy. - Hà Nội : Kim Đồng, 2018. - 200tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005851  
     
 
  25/. LEE KWANGJIN. Thần thoại Hy Lạp / Nguyên tác: Thomas Bulfinch; Lee Kwangjin lời; Seo Young tranh; Nguyễn Minh Trang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 20 tập ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
T.9 Nữ thần sắc đẹp. - Hà Nội : Kim Đồng, 2018. - 200tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005850  
     
 
  26/. LEE KWANGJIN. Thần thoại Hy Lạp / Nguyên tác: Thomas Bulfinch; Lee Kwangjin lời; Seo Young tranh; Nguyễn Minh Trang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 20 tập ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
T.7 Số phận và những bi kịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2018. - 200tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005848  
     
  27/. LEE KWANGJIN. Thần thoại Hy Lạp / Nguyên tác: Thomas Bulfinch; Lee Kwangjin lời; Seo Young tranh; Nguyễn Minh Trang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 20 tập ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
T.3 Chuyện tình của thần Eros. - Hà Nội : Kim Đồng, 2018. - 195tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005844  
     
  28/. LEE KWANGJIN. Thần thoại Hy Lạp / Nguyên tác: Thomas Bulfinch; Lee Kwangjin lời; Seo Young tranh; Nguyễn Minh Trang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - 20 tập ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
T.1 Nguồn gốc các vị thần. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 195tr. ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.7  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005842  
     
  29/. NGUYỄN, THANH LÂM. Sổ tay kiến thức ngữ văn trung học cơ sở / Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Tú Phương. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 427tr. ; 18cm.  
   
   
 
  Tóm tắt: Hệ thống hóa những kiến thức căn bản nhất, cốt lõi nhất của môn ngữ văn trung học cơ bản gồm văn học, tiếng việt, tập làm văn.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 807  
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005832  
     
 
  30/. O'CONNOR, JANE. Nancy Đỏm và điệu ba lê tiên cá / Jane O'Connor; Robin Preiss Glasser; Thu Ngọc Lê dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2018. - 32tr. ; 26cm. - (Dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi)  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 813  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005800  
     
  31/. RIKAKO AKIYOSHI. Nhành linh lan hắc ám / Rikako Akiyoshi; Hương Giang dịch. - Hà Nội : Kim  
   
 
  Trang 7  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  Đồng, 2019. - 307tr. ; 18cm. - (Dành cho tuổi trưởng thành)  
   
  Ký hiệu môn loại: 895.6  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005825  
     
  32/. RIKAKO AKIYOSHI. Nhành linh lan hắc ám / Rikako Akiyoshi nguyên tác; Yuna Anisaki minh họa; Ukato Mai dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - tập ; 18cm. - (Dành cho tuổi trưởng thành)
T.1. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 156tr. ; 18cm. - (Dành cho tuổi trưởng thành)
 
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.6  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005826  
     
  33/. RIKAKO AKIYOSHI. Nhành linh lan hắc ám / Rikako Akiyoshi nguyên tác; Yuna Anisaki minh họa; Ukato Mai dịch. - Hà Nội : Kim Đồng. - tập ; 18cm. - (Dành cho tuổi trưởng thành)
T.2. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 154tr. ; 18cm. - (Dành cho tuổi trưởng thành)
 
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.6  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005827  
     
  34/. ROWLING, J. K.. Những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng = Fantastic beasts and where to find them / J. K. Rowling, Newt Scamander; Mẫn Nhi dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 78tr. ; 20cm.  
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 823  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005828  
     
 
  35/. Bác Hồ sống mãi : Những truyện hay về Bác / Công ty Phan Thị kịch bản và tranh. - Hà Nội : Kim Đồng. - tập ; 19cm. - (Truyện tranh Việt Nam. Dành cho lứa tuổi 6+)
T.1. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 128tr. ; 19cm. - (Truyện tranh Việt Nam. Dành cho lứa tuổi 6+)
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005813  
     
 
  36/. Bác Hồ sống mãi : Những truyện hay về Bác / Công ty Phan Thị kịch bản và tranh. - Hà Nội : Kim Đồng. - tập ; 19cm. - (Truyện tranh Việt Nam. Dành cho lứa tuổi 6+)
T.2. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 128tr. ; 19cm. - (Truyện tranh Việt Nam. Dành cho lứa tuổi 6+)
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005814  
     
 
  37/. Bác Hồ sống mãi : Những truyện hay về Bác / Công ty Phan Thị kịch bản và tranh. - Hà Nội : Kim Đồng. - tập ; 19cm. - (Truyện tranh Việt Nam. Dành cho lứa tuổi 6+)
T.3. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 128tr. ; 19cm. - (Truyện tranh Việt Nam. Dành cho lứa tuổi 6+)
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005815  
     
 
  38/. Bác Hồ sống mãi : Những truyện hay về Bác / Công ty Phan Thị kịch bản và tranh. - Hà Nội : Kim Đồng. - tập ; 19cm. - (Truyện tranh Việt Nam. Dành cho lứa tuổi 6+)
T.4. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 128tr. ; 19cm. - (Truyện tranh Việt Nam. Dành cho lứa tuổi 6+)
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005816  
     
 
  39/. Bác Hồ sống mãi : Những truyện hay về Bác / Công ty Phan Thị kịch bản và tranh. - Hà Nội : Kim Đồng. - tập ; 19cm. - (Truyện tranh Việt Nam. Dành cho lứa tuổi 6+)
T.5. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 128tr. ; 19cm. - (Truyện tranh Việt Nam. Dành cho lứa tuổi 6+)
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.9223  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005817  
     
 
  40/. TỐNG THẦN. Thám hiểm dưới đáy đại dương / Tống Thần; Lan Phương dịch; Quý Thao hiệu đính. - Hà Nội : Mỹ thuật. - tập ; 21cm. - (Dành cho trẻ từ 6 tuổi)
T.1. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 127tr. ; 21cm. - (Dành cho trẻ từ 6 tuổi)
 
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 895.1  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005823  
     
 
  41/. TỐNG THẦN. Thám hiểm dưới đáy đại dương / Tống Thần; Lan Phương dịch; Quý Thao hiệu đính.  
   
  Trang 8  
   
                       
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  - Hà Nội : Mỹ thuật. - tập ; 21cm. - (Dành cho trẻ từ 6 tuổi)
T.2. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 126tr. ; 21cm. - (Dành cho trẻ từ 6 tuổi)
 
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 895.1  
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005824  
     
 
  42/. WILDER, LAURA INGALLS. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. - Tái bản lần thứ 5 / Laura Ingalls Wilder; Garth Williams minh họa; Hoàng Chính, Lưu Diệu Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 9 tập : ảnh ; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
Tên sách tiếng Anh: Little house in the big woods
T.6 Mùa đông bất tận. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 397tr. : ảnh ; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 813  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005838  
     
 
  43/. WILDER, LAURA INGALLS. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. - Tái bản lần thứ 5 / Laura Ingalls Wilder; Garth Williams minh họa; Hoàng Chính, Lưu Diệu Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 9 tập : ảnh ; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
Tên sách tiếng Anh: Little house in the big woods
T.9 Thuở ban đầu. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 137tr. : ảnh ; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 813  
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005841  
     
 
  44/. WILDER, LAURA INGALLS. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. - Tái bản lần thứ 5 / Laura Ingalls Wilder; Garth Williams minh họa; Hoàng Chính, Lưu Diệu Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 9 tập : ảnh ; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
Tên sách tiếng Anh: Little house in the big woods
T.8 Năm tháng vàng son. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 361tr. : ảnh ; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 813  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005840  
     
  45/. WILDER, LAURA INGALLS. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. - Tái bản lần thứ 5 / Laura Ingalls Wilder; Garth Williams minh họa; Hoàng Chính, Lưu Diệu Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 9 tập : ảnh ; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
Tên sách tiếng Anh: Little house in the big woods
T.7 Thị trấn nhỏ. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 333tr. : ảnh ; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 813  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005839  
     
 
  46/. WILDER, LAURA INGALLS. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. - Tái bản lần thứ 5 / Laura Ingalls Wilder; Garth Williams minh họa; Hoàng Chính, Lưu Diệu Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 9 tập : ảnh ; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
Tên sách tiếng Anh: Little house in the big woods
T.2 Cậu bé nhà nông. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 341tr. : ảnh ; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 813  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005834  
     
  47/. WILDER, LAURA INGALLS. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. - Tái bản lần thứ 5 / Laura Ingalls Wilder; Garth Williams minh họa; Hoàng Chính, Lưu Diệu Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 9 tập : ảnh ; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
Tên sách tiếng Anh: Little house in the big woods
T.5 Ven bờ Hồ Bạc. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 321tr. : ảnh ; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 813  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005837  
     
 
  48/. WILDER, LAURA INGALLS. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. - Tái bản lần thứ 5 / Laura Ingalls Wilder; Garth Williams minh họa; Hoàng Chính, Lưu Diệu Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 9 tập : ảnh ; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
Tên sách tiếng Anh: Little house in the big woods
 
   
   
   
   
   
   
 
  Trang 9  
   
                         
 
  THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới  
   
 
 
 
  T.4 Bên dòng Rạch Mận. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 333tr. : ảnh ; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 813  
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005836  
     
 
  49/. WILDER, LAURA INGALLS. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. - Tái bản lần thứ 5 / Laura Ingalls Wilder; Garth Williams minh họa; Hoàng Chính, Lưu Diệu Vân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 9 tập : ảnh ; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
Tên sách tiếng Anh: Little house in the big woods
T.3 Trên thảo nguyên. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 333tr. : ảnh ; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ký hiệu môn loại: 813  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005835  
     
 
  50/. WILDER, LAURA INGALLS. T.1 Giữa đại ngàn. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 205tr. : ảnh ; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 10+)  
   
   
  Ký hiệu môn loại: 813  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005833  
     
 
  51/. YEO-RIM YOON. J.K. Rowling trí tưởng tượng không giới hạn / Yeo-Rim Yoon; Se-Yeon Jung họa sĩ; Bảo Khanh dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 37tr. ; 23cm. - (Tuyển tập truyện tranh danh nhân thế giới. Dành cho trẻ từ 5 tuổi)  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại J. K. Rowling, thích viết lách và ước mơ trở thành tiểu thuyết gia đã được thực hiện.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 823.92  
   
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005784  
     
 
  TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC  
   
 
  1/. LEE GWANG YEOL. Socrates - Vị triết gia quả cảm / Lời: Lee Gwang Yeol; Jeon In Suk tranh; Thuỷ Giang dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2019. - 53tr. ; 26cm. - (Truyện kể về những người nổi tiếng. Dành cho lứa tuổi thiếu nhi)  
   
   
   
   
  Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp Socrates, một con người không cúi mình trước cái xấu.  
   
   
 
  Ký hiệu môn loại: 183  
  Số ĐKCB:   Kho Thiếu nhi Đọc: TND.005805  
     
 
  Trang 10