Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Thông tin thư mục    
Thư mục sách mới tháng 7/2020
Chuyên mục: Tài liệu mới
Ngày đăng: 27/08/2020
THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới

KH XÃ HỘI HỌC
1/. ĐẬU ĐẬU. Rèn kĩ năng an toàn và tự vệ cho trẻ / Đậu Đậu; Minh Thúy dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 189tr. : tranh màu ; 26cm. - (Cuốn sách đầu tiên của tớ)
Tóm tắt: Gồm 7 phần xoay quanh các chủ đề: nhà ở, ở trường, an toàn thực phẩm, ... Mỗi phần không chỉ bao gồm các kiến thức cơ bản về an toàn, mà còn hướng dẫn trẻ cách tự cứu nguy và giới thiệu các trò chơi an toàn. Trẻ có thể biết đượcj những nguy hiểm luôn rình rập bên mình để nâng cao ý thức an toàn và khả năng tự giải cứu.
Ký hiệu môn loại: 363.1
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006374
2/. Người mẹ vĩ đại / Linh Ngọc sưu tầm và tuyển chọn. - Hà Nội : Dân trí, 2019. - 139tr. ; 23cm. - (Nuôi dưỡng tâm hồn)
Tóm tắt: Những trải nghiệm thú vị từ việc mình sẽ làm gì khi nhận được món quà vô giá trong cuộc sống, giúp các bé thấy mình trong hình bóng của nhân vật hay thấy đồng cảm cùng nhân vật, thấy nhân vật như đang nói hộ mình những lời mà mình khó nói.
Ký hiệu môn loại: 372.21
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006331
3/. PRAKASH, VED. Bạn thân / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006347
4/. PRAKASH, VED. Bình tĩnh / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006359
5/. PRAKASH, VED. Cảm ơn / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006351
6/. PRAKASH, VED. Chia sẻ / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006355
7/. PRAKASH, VED. Dũng cảm / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Trang 1
THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới

Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006352
8/. PRAKASH, VED. Đoàn kết / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006372
9/. PRAKASH, VED. Đừng bắt nạt / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006365
10/. PRAKASH, VED. Đừng cáu gắt / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006369
11/. PRAKASH, VED. Đừng ganh tị / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006349
12/. PRAKASH, VED. Đừng gian lận / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006366
13/. PRAKASH, VED. Đừng giận dữ / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Trang 2
THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới

Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006354
14/. PRAKASH, VED. Đừng ích kỷ / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006362
15/. PRAKASH, VED. Đừng làm thế / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006361
16/. PRAKASH, VED. Đừng lo sợ / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006356
17/. PRAKASH, VED. Đừng nói dối / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006367
18/. PRAKASH, VED. Đừng nói thế / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006357
19/. PRAKASH, VED. Đừng tranh cãi / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006360
20/. PRAKASH, VED. Đừng trêu chọc / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh
Trang 3
THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới

: Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006363
21/. PRAKASH, VED. Hòa đồng / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006364
22/. PRAKASH, VED. Kết bạn / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006370
23/. PRAKASH, VED. Lễ phép / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006371
24/. PRAKASH, VED. Lịch sự / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006346
25/. PRAKASH, VED. Nhường nhịn / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006373
26/. PRAKASH, VED. Thân thiện / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở
Trang 4
THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới

thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006350
27/. PRAKASH, VED. Tôn trọng / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006348
28/. PRAKASH, VED. Từ chối / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006345
29/. PRAKASH, VED. Tự tin / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006368
30/. PRAKASH, VED. Vui vẻ / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006353
31/. PRAKASH, VED. Xin lỗi / Ved Prakash; Phạm Hữu Phúc dịch. - Ấn Độ; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, Nxb. Dreamland, 2019. - 24tr. : tranh màu ; 28cm. - (Giáo dục nhân cách cho học sinh)
Tóm tắt: Những câu chuyện đạo đức giáo dục nhân cách tốt cho học sinh để giúp các em trở thành chủ nhân của tương lai luôn suy nghĩ tích cực, có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên và ưng xử có văn hóa trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 370.11
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006358
32/. Thế giới tương lai : Sự phát triển và tương lai của đô thị / Nhiều tác giả; Tứ Huỳnh dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 96tr. : tranh màu ; 23cm. - (Phòng nghiên cứu khoa học thú vị)
Tóm tắt: Tìm hiểu về sự phát triển và tương lai của một ngôi làng nhỏ xíu thành đô thị hoa lệ.
Ký hiệu môn loại: 307.76
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006338
33/. THIÊN THAI. Nụ cười mang đến ánh dương : Những câu chuyện giúp bạn có thể hòa đồng với tất cả mọi người / Thiên Thai, Đăng Thiên biên soạn. - Hà Nội : Văn học, 2020. - 174tr. ; 24cm. - (Mình cực
Trang 5
THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới

siêu)
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện mang tính giáo dục, giúp trẻ hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh, nuôi dưỡng những thói quen tốt, những phẩm chất đạo đức cao thượng và những phương pháp làm việc thông minh, không chỉ có tính dự kiến mà còn giàu tính bền vững, dài lâu.
Ký hiệu môn loại: 302.2
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006328
34/. THIÊN THAI. Thách thức khó khăn : Những câu chuyện giúp bạn có thể hòa đồng với tất cả mọi người / Thiên Thai, Đăng Thiên biên soạn. - Hà Nội : Văn học, 2020. - 165tr. ; 24cm. - (Mình cực siêu)
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện mang tính giáo dục, giúp trẻ giành được sự tin phục của tất cả mọi người, nuôi dưỡng những thói quen tốt, những phẩm chất đạo đức cao thượng và những phương pháp làm việc thông minh, không chỉ có tính dự kiến mà còn giàu tính bền vững, dài lâu.
Ký hiệu môn loại: 302.2
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006329
35/. Trò chơi rèn luyện khả năng nhận thức : 3 - 6 tuổi / Lời và tranh: Thời đại truyền kỳ; Hải Minh dịch. - Tái bản. - Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 71tr. : hình vẽ ; 18cm. - (Sân chơi trí tuệ của chim Đa Đa)
Tóm tắt: Gồm một số trò chơi rèn luyện khả năng tư duy, quan sát, chú ý, ghi nhớ, tưởng tượng, ...
Ký hiệu môn loại: 372.21
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006313
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
1/. CLEGG, BRAIN. Vô hạn : Minh họa sinh động bằng tranh / Brain Clegg, Oliver Pugh; Nguyễn Thị Hà Linh dịch. - Hà Nội : Dân trí, 2020. - 179tr. : hình ảnh ; 18cm. - (Tủ sách khoa học của ETS. Dẫn nhập ngắn về khoa học)
Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm vô hạn thông qua một loạt nhân vật nổi tiếng: từ Archimedes và Pythagoras tới Al Khwarizmi, Fibonacci, Galileo, Newton, Leibniz, Cantor, Godel và Mandelbrot, cho thấy vô hạn thách thức những bộ óc vĩ đại về khoa học vfa toán học như thế nào.
Ký hiệu môn loại: 511
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006312
2/. Cuộc phiêu lưu của bọ rùa : Các loài côn trùng đa dạng / Nhiều tác giả; Tứ Huỳnh dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2020. - 96tr. : tranh màu ; 23cm. - (Phòng nghiên cứu khoa học thú vị)
Tóm tắt: Mỗi loài côn trùng đều có tập tính sống khác nhau. Thế giới côn trùng phong phú và kỳ diệu, khiến người ta tò mò muốn tìm hiểu tường tận.
Ký hiệu môn loại: 595.7
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006335
3/. Hỗn hợp và hợp chất : Dành cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên / Nhiều tác giả; Thùy Dương dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 2020. - 72tr. : ảnh màu ; 27cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Bách khoa thư về khoa học)
Tóm tắt: Khám phá những nguyên lý khoa học ấn tượng đằng sau các chất liệu quen thuộc hằng ngày như nhựa, sơn, polyme, xăng dầu, ...
Ký hiệu môn loại: 543.03
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006342
4/. JONES, STEVE. Di truyền học : Minh họa sinh động bằng tranh / Steve Jones, Borin Van Loon; Phạm Diệu Linh dịch. - Hà Nội : Dân trí, 2020. - 179tr. : hình ảnh ; 18cm. - (Tủ sách khoa học của ETS. Dẫn nhập ngắn về khoa học)
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về di truyền học cung cấp cho độc giả những góc nhìn đặc biệt về ngành di truyền học hiện đại.
Ký hiệu môn loại: 576.5
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006311
5/. MCEVOY, J. P.. Stephen Hawking : Minh họa sinh động bằng tranh / J. P. McEvoy, Oscar Zarate; Phan Hoan dịch. - Hà Nội : Dân trí, 2020. - 179tr. : hình ảnh ; 18cm. - (Tủ sách khoa học của ETS. Dẫn nhập ngắn về khoa học)
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và những bước ngoặt trong sự nghiệp của Stephen Hawking: từ
Trang 6
THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới

thời sinh viên tới những phát kiến kinh ngạc về điểm khởi nguyên của vũ trụ.
Ký hiệu môn loại: 530.092
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006310
6/. THẠCH, THỬ VỆ. Những câu chuyện lý thú về thời tiết : Những điều bí mật về xuân hạ thu đông / Thạch Thử Vệ, Vương Sai; Phạm Văn Khiết dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 2018. - 168tr. : tranh màu ; 24cm.
Tóm tắt: Trình bày hơn 100 kiến thức bổ ích về khoa học khí hậu bằng những câu chuyện nhỏ để tìm ra lời giải đáp về những hiện tượng thời tiết, khí hậu quanh ta.
Ký hiệu môn loại: 551.6
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006332
7/. Vật chất : Dành cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên / Nhiều tác giả; Thùy Dương dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 2020. - 72tr. : ảnh màu ; 27cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Bách khoa thư về khoa học)
Tóm tắt: Tìm hiểu về tính chất hóa học của các chất lỏng, chất rắn và chất khí, xem chúng có đặc điểm gì, chúng hoạt động ra sao,...
Ký hiệu môn loại: 530.403
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006340
CÔNG NGHỆ
1/. Bí ẩn của những đồ gia dụng : Các sản phẩm công nghệ trong cuộc sống / Nhiều tác giả; Tứ Huỳnh dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2020. - 96tr. : tranh màu ; 23cm. - (Phòng nghiên cứu khoa học thú vị)
Tóm tắt: Tìm hiểu rõ điều huyền bí đằng sau những đồ vật gia dụng: tủ lạnh, lò vi sóng, dụng cụ vệ sinh, máy hút bụi, máy giặt, ...
Ký hiệu môn loại: 621.38
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006336
2/. Chiếc bánh hamburger to ngon lành : Tìm hiểu về thức ăn / Nhiều tác giả; Tứ Huỳnh dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2020. - 96tr. : tranh màu ; 23cm. - (Phòng nghiên cứu khoa học thú vị)
Tóm tắt: Hướng dẫn cách làm bánh hamburger, đồng thời truyền tải những kiến thức về các món ăn vừa dễ hiểu vừa lý thú.
Ký hiệu môn loại: 641.3
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006339
3/. Cơ thể người : Dành cho trẻ em từ 8 tuổi trở lên / Nhiều tác giả; Thùy Dương dịch. - Hà Nội : Thanh niên, 2020. - 72tr. : ảnh màu ; 27cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Bách khoa thư về khoa học)
Tóm tắt: Tìm hiểu về cơ chế hoạt động của cơ thể người - một bộ máy kỳ diệu và cực kỳ phức tạp.
Ký hiệu môn loại: 612.003
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006341
4/. Gia đình dinh dưỡng : Thức ăn cùng các yếu tố dinh dưỡng / Nhiều tác giả; Tứ Huỳnh dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2020. - 96tr. : tranh màu ; 23cm. - (Phòng nghiên cứu khoa học thú vị)
Tóm tắt: Mỗi chất dinh dưỡng đều có tác dụng riêng, góp phần đảm bảo cho cơ thể hoạt động hiệu quả và phát triển bình thường, vì vậy hãy cùng tìm hiểu về thức ăn cùng các yếu tố dinh dưỡng để bảo về sức khỏe của chính mình.
Ký hiệu môn loại: 613.2
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006334
5/. Lễ hội robot : Robot trong đời sống / Nhiều tác giả; Tứ Huỳnh dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 96tr. : tranh màu ; 23cm. - (Phòng nghiên cứu khoa học thú vị)
Tóm tắt: Tìm hiểu nhiều hơn về các câu chuyện và những điều kỳ thú của robot.
Ký hiệu môn loại: 629.8
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006333
6/. Ô tô tiến lên phía trước : Lịch sử phát triển của các phương tiện giao thông / Nhiều tác giả; Tứ Huỳnh dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 96tr. : tranh màu ; 23cm. - (Phòng nghiên cứu khoa học thú vị)
Tóm tắt: Tìm hiểu về các phương tiện giao thông và tiến thẳng đến một tương lai công nghệ cao
Trang 7
THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới

hơn nữa.
Ký hiệu môn loại: 629.209
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006337
NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ
1/. PEGASUS. Những vận động viên kiệt xuất thế giới - Cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo / Pegasus; Phạm Hữu Phúc dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2019. - 79tr. : tranh màu ; 21cm. - (Đọc và tỏa sáng)
Tóm tắt: Giới thiệu về câu chuyện đời thực của cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo nổi tiểng tài năng và ý chí mong muốn góp phần tạo ra diện mạo thể thao đẳng cấp thế giới.
Ký hiệu môn loại: 796.334092
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006317
2/. PEGASUS. Những vận động viên kiệt xuất thế giới - Cầu thủ bóng đá Lionel Messi / Pegasus; Phạm Hữu Phúc dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2019. - 79tr. : tranh màu ; 21cm. - (Đọc và tỏa sáng)
Tên sách ngoài bìa: Những vận động viên kiệt xuất thế giới - Cầu thủ bóng đá Lional Messi
Tóm tắt: Giới thiệu về câu chuyện đời thực của cầu thủ bóng đá Lionel Messi nổi tiểng tài năng và ý chí mong muốn góp phần tạo ra diện mạo thể thao đẳng cấp thế giới.
Ký hiệu môn loại: 796.334092
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006318
3/. PEGASUS. Những vận động viên kiệt xuất thế giới - Tay vợt tennis Roger Federer / Pegasus; Phạm Hữu Phúc dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2019. - 79tr. : tranh màu ; 21cm. - (Đọc và tỏa sáng)
Tóm tắt: Giới thiệu về câu chuyện đời thực của tay vợt tennis Roger Federer nổi tiểng tài năng và ý chí mong muốn góp phần tạo ra diện mạo thể thao đẳng cấp thế giới.
Ký hiệu môn loại: 796.34092
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006316
VĂN HỌC & TU TỪ HỌC
1/. GRIN, ALEXANDER. Cánh buồm đỏ thắm / Alexander Grin; Linh Tâm dịch. - Hà Nội : Văn học, 2019. - 139tr. ; 21cm.
Dịch theo bản tiếng Pháp "L'ile au trésor"
Ký hiệu môn loại: 891.73
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006319
2/. Pinkie Pie bữa tiệc vui nhộn / Nhiều tác giả; Hương Giang dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 10tr. : tranh màu ; 22cm. - (My little pony)
Ký hiệu môn loại: 813
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006315
3/. ROWLING, J. K.. Harry Potter và bảo bối tử thần = Harry Potter and the deathly hallows / J. K. Rowling; Lý Lan, Hương Lan dịch. - In lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 846tr. ; 20cm.
Harry Potter T.7
Ký hiệu môn loại: 823
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006309
4/. ROWLING, J. K.. Harry Potter và hoàng tử lai = Harry Potter and the Half - Blood prince / J. K. Rowling; Lý Lan, Hương Lan dịch. - In lần thứ 31. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 715tr. ; 20cm.
Harry Potter T.6
Ký hiệu môn loại: 823
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006308
5/. TWAIN, MARK. Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer / Mark Twain; Xuân Oanh dịch. - Hà Nội : Văn học, 2019. - 318tr. ; 21cm.
Dịch theo bản tiếng Anh "The adventure of Tom Sawyer"
Ký hiệu môn loại: 813
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006320
Trang 8
THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới

6/. Twilight Sparkle chuyến đi diệu kì / Nhiều tác giả; Hương Giang dịch. - Hà Nội : Mỹ thuật, 2019. - 10tr. : tranh màu ; 22cm. - (My little pony)
Ký hiệu môn loại: 813
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006314
LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ
1/. NGUYỄN, QUỐC VƯƠNG. Môn sử không chán như em tưởng : Tiếng nói từ hiện trường giáo dục / Nguyễn Quốc Vương. - In lần thứ 2. - Hà Nội : Phụ nữ, 2019. - 290tr. ; 23cm.
Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết của học sinh thu được từ thực tiễn và lời phê của tác giả đối với các bài kiểm tra đầu tiên khi "thử nghiệm" phương thức học tập, kiểm tra mới ở lớp 8 và những bài viết về thực tiễn giáo dục lịch sử của tác giả.
Ký hiệu môn loại: 907
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006344
TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT
1/. SLAVIN, BILL. Úm ba la! Mở ra vạn vật : Khám phá các vật dụng hằng ngày / Bill Slavin, Jim Savin; Bill Slavin minh họa; Quốc Tuấn, Hồng Kiên dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2019. - 160tr. : tranh màu ; 28cm.
Tóm tắt: Khám phá các vật dụng hằng ngày theo chủ đề: những trò chơi lý tú, xung quanh nhà, súp hạt dẻ, trang phục, trở lại cội nguồn,
Ký hiệu môn loại: 001
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006343
TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
1/. BÍCH NGỌC. Cùng con trưởng thành : Những câu chuyện cảm động giúp con biết cách đối nhân xử thể / Bích Ngọc biên soạn. - Hà Nội : Văn học, 2020. - 223tr. ; 24cm. - (Trưởng thành không âu lo)
Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện kể nhằm xây dựng nền tảng tính cách vươn tới sự hoàn thiện về đạo đức để trẻ trở thành người chân thật, lương thiện.
Ký hiệu môn loại: 158.1
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006322
2/. THIÊN THAI. Cố lên, tôi ơi! : Những câu chuyện giúp bạn ngày càng thêm mạnh mẽ / Thiên Thai, Đăng Thiên biên soạn. - Hà Nội : Văn học, 2020. - 173tr. ; 24cm. - (Mình cực siêu)
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện mang tính giáo dục, giúp trẻ ngày càng thêm mạnh mẽ, tự tin vào chính bản thân.
Ký hiệu môn loại: 179
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006327
3/. THIÊN THAI. Mẹ ơi, con yêu mẹ! : Những câu chuyện cảm động giúp con biết cách đối nhân xử thể / Thiên Thai, Đăng Thiên biên soạn. - Hà Nội : Văn học, 2019. - 211tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Trưởng thành không âu lo)
Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện nói về tình cảm trong gia đình, giúp trẻ biết trân trọng và yêu quý hơn những người thân yêu của mình.
Ký hiệu môn loại: 158.1
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006325
4/. THIÊN THAI. Mình muốn là người luôn được chào đón : Những câu chuyện cảm động giúp con biết cách đối nhân xử thể / Thiên Thai, Đăng Thiên biên soạn. - Hà Nội : Văn học, 2019. - 235tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Trưởng thành không âu lo)
Tóm tắt: Những câu chuyện kể giúp trẻ mở rộng tầm mắt và hoàn thiện về tâm hồn, trưởng thành hơn trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 158.1
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006321
5/. THIÊN THAI. Niềm vui từ sự sẻ chia : Những câu chuyện cảm động giúp con biết cách đối nhân xử thể / Thiên Thai, Đăng Thiên biên soạn. - Hà Nội : Văn học, 2019. - 223tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Trưởng
Trang 9
THƯ VIỆN TỈNH NINH THUẬN - Thư mục thông báo sách mới

thành không âu lo)
Tóm tắt: Những câu chuyện kể giúp trẻ mở rộng tầm mắt và hoàn thiện về tâm hồn, trưởng thành hơn trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 158.1
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006324
6/. THIÊN THAI. Tạm biệt nhé, những thói quen xấu! : Những câu chuyện cảm động giúp con biết cách đối nhân xử thểNhững câu chuyện cảm động giúp con biết cách đối nhân xử thể / Thiên Thai, Đăng Thiên biên soạn. - Hà Nội : Văn học, 2020. - 182tr. ; 24cm. - (Mình cực siêu)
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện mang tính giáo dục, dẫn dắt trẻ nuôi dưỡng những thói quen tốt, những phẩm chất lành mạnh ngay từ nhỏ.
Ký hiệu môn loại: 158.1
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006326
7/. THIÊN THAI. Tiến bộ mỗi ngày : Những câu chuyện cảm động giúp con biết cách đối nhân xử thể / Thiên Thai, Đăng Thiên biên soạn. - Hà Nội : Văn học, 2019. - 207tr. : hình vẽ ; 24cm. - (Trưởng thành không âu lo)
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện mang tính giáo dục, đúc kết những kinh nghiệm cuộc sống, hướng dẫn trẻ giải quyết những khó khăn gặp phải trong quá trình trưởng thành, biết cách đối nhân xử thế để thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 158.1
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006323
8/. THIÊN THAI. Xin cảm ơn! Tôi yêu mọi người! : Những câu chuyện giúp bạn biết yêu thương và biết ơn / Thiên Thai, Đăng Thiên biên soạn. - Hà Nội : Văn học, 2020. - 174tr. ; 24cm. - (Mình cực siêu)
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện mang tính giáo dục, giúp trẻ biết yêu thương và biết ơn với tất cả mọi người xung quanh, nuôi dưỡng những thói quen tốt, những phẩm chất đạo đức cao thượng và những phương pháp làm việc thông minh, không chỉ có tính dự kiến mà còn giàu tính bền vững, dài lâu.
Ký hiệu môn loại: 177
Số ĐKCB: Kho Thiếu nhi Đọc: TND.006330
Trang 10