Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Trích báo, tạp chí    
Tài liệu trích tạp chí tháng 01/2013
Chuyên mục: Trích báo tạp chí
Ngày đăng: 21/01/2013

1. Anh Tùng.  Nhìn lại năm 2012 Thuận Bắc gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội / Anh Tùng. - Số 2330.- Ninh Thuận

     Tóm tắt: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao và phát triển bền vững, phấn đấu giá trị sản xuất các ngành tăng huyện ủy đã đề ra các giải pháp về kinh tế để bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

 2. Bạch Thương.  Nhìn lại công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh / Bạch Thương. - Số 2330.- Ninh Thuận

     Tóm tắt: Sở Tài nguyên và Môi trường tranh thủ hoàn thiện công tác đo đạc lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, đặc biệt là hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

   3. Bạch Thương.  Nhìn lại năm 2012 ngành thủy sản với những nỗ lực mới / Bạch Thương. - Số 2331.- Ninh Thuận

     Tóm tắt: Kết thúc năm 2012, nhìn về tổng thể, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có đánh giá khá lạc quan về phát triển của ngành thủy sản, nhất là hoạt động khai thác hải sản

  4. Bảo Ngọc.  Qua một năm triển khai phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới / Bảo Ngọc. - (Toàn dân Ninh Thuận chung sức xây dựng Nông thôn mới). - Số 2332.- Ninh Thuận

     Tóm tắt: Hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và thực hiện thắng lợi chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015.

   5. Châu Hoành.  Hoạt động Khoa học và Công nghệ / Châu Hoành. - Số 2330.- Ninh Thuận

     Tóm tắt: Những hoạt động, trao đổi một số kinh nghiệm kỹ thuật, thương hiệu, chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Ninh Thuận.

   6. Dạ Nguyệt.  Ninh Phước phấn đấu xuống giống trên 7.740 ha cây trồng vụ Đông - Xuân / Dạ Nguyệt. - Số 2332.- Ninh Thuận

     Tóm tắt: Ninh Phước tiếp tục triển khai sản xuất vụ đông - xuân 2012-2013.

   7. Diễm My.  Hội thảo trao đổi kỹ thuật Dự án "Bạn hữu trẻ em tỉnh Ninh Thuận" / Diễm My. - (Thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII). - Số 2330.- Ninh Thuận

     Tóm tắt: UBND tỉnh phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức Hội thảo trao đổi kỹ thuật Dự án "Bạn hữu trẻ em tỉnh Ninh Thuận".

   8. Hàn, Dạ Nguyệt.  Đẩy mạnh đưa hàng Việt về nông thôn / Hàn Dạ Nguyệt. - (Hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"). - Số 2331.- Ninh Thuận

     Tóm tắt: Năm 2012, nhiều phiên chợ hàng Việt được tổ chức tại các vùng nông thôn trong tỉnh, thu hút đông đảo người dân đến mua sắm, qua đó, góp phần không nhỏ vào thành công của cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

9. Nguyễn, Minh Hiếu.  Ninh Sơn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính / Nguyễn Minh Hiếu. - (Cải cách hành chính). - Số 2331.- Ninh Thuận

     Tóm tắt: Trong những năm qua, công tác CCHC luôn được huyện ủy, UBND huyện Ninh Sơn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

   10. Thanh Xuân.  Ninh Phước nhân rộng mô hình "1 phải, 5 giảm" trong sản  xuất lúa Đông - Xuân / Thanh Xuân. - Số 2330.- Ninh Thuận

     Tóm tắt: Huyện Ninh Phước vừa tổ chức Hội nghị liên kết "4 nhà" theo mô hình "1 phải, 5 giảm vụ đông xuân 2012-2013".

  11. Thu Thủy.  Bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX : Thông qua 10 nghị quyết quan trọng / Thu Thủy. - (Đưa Nghị quyết XI của Đảng vào cuộc sống). - Số 2332.- Ninh Thuận

     Tóm tắt: Chiều ngày 13-12, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX đã bế mạc.

  12. Thu Thủy.  Khai mạc kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX / Thu Thủy. - (Thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII). - Số 2331.- Ninh Thuận

     Tóm tắt: HĐND tỉnh khóa IX đã khai mạc kỳ họp thứ 6.

  13. Tuấn Dũng.  Khánh thành công trình hồ chứa nước Lanh Ra / Tuấn Dũng, Văn Miên. - Văn Miên tác giả-.- Số 2331.- Ninh Thuận

     Tóm tắt: UBND tỉnh vừa tổ chức khánh thành, hồ chứa nước Lanh Ra xã Phước Vinh, Ninh Phước.

   14. Uyên Thu.  Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần mía đường Phan Rang : Chỗ dựa tin cậy của người lao động / Uyên Thu. - Số 2332.- Ninh Thuận

     Tóm tắt: Những năm qua, cùng với công tác chăm lo đời sống cho người lao động, CĐCS Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang đã tích cực phối hợp với chính quyền đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua.

   15. Văn Thanh.  Ngành nông nghiệp triển khai kế hoạch vụ Đông - Xuân 2012-2013 / Văn Thanh. - Số 2331.- Ninh Thuận

     Tóm tắt: Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp năm 2012 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2013.

   16. V.T.  Hội thảo đánh giá tác động của sống thần xung quanh khu vực Nhà máy Điện hạt nhân / V.T. - Số 2331.- Ninh Thuận

     Tóm tắt: Tỉnh ta vừa phối hợp với Hội Khoa học - Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam tổ chức Hội thảo "Đánh giá tác động của sóng thần xung quanh khu vực Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận".

   17. Xuân Bính.  Họp ban chỉ đạo Dự án nâng cao năng lực quản lý nguồn nước và dịch vụ công / Xuân Bính. - Số 2331.- Ninh Thuận

     Tóm tắt: Ban chỉ đạo Dự án nâng cao năng lực quản lý nguồn nước và cung cấp dịch vụ công tại tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức cuộc họp lần thứ 5 nhằm rà soát, đánh giá kết quả và tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Nguồn: BBT