- Đăng Nhập  
 
   Trích báo, tạp chí    
Tài liệu trích tạp chí tháng 02/2013
Chuyên mục: Trích báo tạp chí
Ngày đăng: 21/02/2013

1/. Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2012. - 20tr.; 27cm.

Tóm tắt: Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm, nâng cao chất lượng, hiệu quả và vị thế của phụ nữ, thị trường hàng hóa trong tuần...

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001760

2/.  Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2012. - 20tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Hội nghị phổ biến luật và các văn bản pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thị trường hàng hóa xuất nhập khẩu...

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001761

3/.  Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2013. - 20tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Hội nghị cán bộ công chức Sở công thương Ninh Thuận năm 2013; Thông tin thị trường hàng hóa ...

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001772

4/.  Bản tin TBT Ninh Thuận : Điểm thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận, 2012. - 12tr. ; 27cm.

Đầu trang nhan đề : Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận. Chi Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Tóm tắt: Hướng dẫn việc công bố hợp qui và công bố phù hợp qui định an toàn thực phẩm; kết quả kiểm tra đo lường cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh năm 2012...

Ký hiệu môn loại: 389.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001762-1763

5/.  Bản tin tuyên truyền phòng chống tội phạm. - Ninh Thuận : Công an Tỉnh, 2013. - 28tr. : hình ảnh ; 27cm. - (Toàn dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc !)

Tóm tắt: Văn bản pháp luật ; Hội nghị gia đình phạm nhân nơi giao hòa giữa tình thương, trách nhiệm và niềm hy vọng...

Ký hiệu môn loại: 364.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001773

6/.  Công báo. - Ninh Thuận : Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, 2013. - 67tr. ; 29cm.

Tóm tắt: Văn bản qui phạm pháp luật và các văn bản khác ...

Ký hiệu môn loại: 340.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001771

7/.  Công báo. - Ninh Thuận : Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, 2012. - 51tr. ; 29cm.

Tóm tắt: Văn bản qui phạm pháp luật và các văn bản khác ...

Ký hiệu môn loại: 340.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001768

8/. Công báo. - Ninh Thuận : Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, 2012. - 235tr. ; 29cm.

Tóm tắt: Văn bản qui phạm pháp luật và các văn bản khác ...

Ký hiệu môn loại: 340.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001770

9/.  Công báo. - Ninh Thuận : Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, 2012. - 51tr. ; 29cm.

Tóm tắt: Văn bản qui phạm pháp luật và các văn bản khác ...

Ký hiệu môn loại: 340.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001767

10/.  Công báo. - Ninh Thuận : Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, 2012. - 351tr. ; 29cm.

Tóm tắt: Văn bản qui phạm pháp luật và các văn bản khác ...

Ký hiệu môn loại: 340.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001769

11/.  Công báo. - Ninh Thuận : Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, 2012. - 127tr. ; 29cm.

Tóm tắt: Văn bản qui phạm pháp luật và các văn bản khác ...

Ký hiệu môn loại: 340.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001766

12/.  Công báo. - Ninh Thuận : Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, 2012. - 127tr. ; 29cm.

Tóm tắt: Văn bản qui phạm pháp luật và các văn bản khác ...

Ký hiệu môn loại: 340.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001765

13/.Tiêu  chuẩn  đo  lường  chất  lượng  :  Chuyên  đề  chương  trình  hỗ  trợ  áp  dụng HTQLCL  theo  tiêu chuẩn  ISO  TCVN  9001:2008  năm  2011.  -  Ninh  Thuận  :  Chi  cục Đo  lường chất  lượng  Ninh  Thuận, 2012. - 36tr. ; 27cm. - (Tập san tiêu chuẩn đo lường chất lượng NinhThuận)

Tóm  tắt: Hoạt động chương trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quian hành chính tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2013;..

Ký hiệu môn loại: 389.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001764

14/.  Văn hóa Ninh Thuận : Chúc mừng năm mới - Xuân Quí Tỵ 2013. - Ninh Thuận : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, 2013. - 68tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Người chỉ chúng ta xây dựng đời sống mới; Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận nhìn lại năm Nhâm Thìn - Nhìn tới năm Quí Tỵ...

Ký hiệu môn loại: 306.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001774

15/.  Bản tin phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm. - Ninh Thuận : Sở Y tế, 2012. - 10tr. ; 27cm. - (Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe . Sở Y tế Ninh Thuận).

Đầu trang nhan đề: Vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Tóm tắt: Hướng tới không còn người nhiễm HIV/AIDS mới. Đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở y tế tham gia hưởng ứng lễ phát động ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS 01/2012

Ký hiệu môn loại: 616.97

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001759

16/.  Bản tin Y tế Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Sở Y tế. - 22tr. : hình ảnh ; 27cm. - (Vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân).

Đầu trang nhan đề: Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe. Sở Y tế

Tóm tắt: Ninh Thuận khánh thành bệnh viện đa khoa tỉnh và một số tin về sức khỏe, y tế ...

Ký hiệu môn loại: 610.5

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001758

 

Nguồn: BBT