- Đăng Nhập  
 
   Trích báo, tạp chí    
Tài liệu trích tạp chí tháng 4/2013
Chuyên mục: Trích báo tạp chí
Ngày đăng: 02/05/2013

1/.  Báo ảnh dân tộc và miền núi. - Thông tấn xã Việt Nam : Song ngữ, 2013. - 44tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm  tắt: Hoạt động  của Thủ tướng  Nguyễn Tấn Dũng  tại CHDCND Lào; Hoạt  động của Chủ tịch quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng tại Châu Âu; Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992...

Ký hiệu môn loại: 305.895

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001790-1791

2/.  Báo ảnh dân tộc và miền núi : Xuân 2013. - Thông tấn xã Việt Nam : Song ngữ, 2013. - 89tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Hoạt động của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước và các hoạt động ngoại giao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2012 do TTXVN bình chọn....

Ký hiệu môn loại: 305.895

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001787-1788

3/. Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2013. - 20tr. ;27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh : Hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg có hiệu lực; Quy định về cơ chế bảo vệ người tố cáo; Lễ trao giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Ninh Thuận năm 2012....Gồm các tin  thị trường hàng hóa đáng quan tâm; xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh; tin thế giới, doanh nghiệp cần biết.

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001793

4/.  Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2013. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Tuyên truyền những đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng của các đơn vị trong tỉnh. Tiến bộ kỹ thuật làm nên mùa vàng ở vùng đồng bào Chăm Ninh Phước...

Ký hiệu môn loại: 324.2597005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001792

5/.  Công báo. - Ninh Thuận : Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, 2013. - 187tr. ; 29cm.

Tóm tắt: Gồm công báo những Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ký hiệu môn loại: 340.0959758

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001789

6/. Công đoàn Ninh Thuận : Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo vì quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. - Ninh Thuận : Liên đoàn Lao động, 2013. - 90tr. ; 27cm.. - (Chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII)

Tóm tắt: Nội dung tài liệu: Nêu các hoạt động Công đoàn từ Tỉnh đến cơ sở, các cơ quan, ban ngành nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII. Trong tài liệu có đăng bài hát Công đoàn ca.

Ký hiệu môn loại: 331.80959758

Số ĐKCB: KhoĐịa chí: DCTC.001795

Nguồn: BBT