Chế Độ:  
 - Đăng Nhập  
 
   Trích báo, tạp chí    
Tài liệu trích tạp chí tháng 7/2013
Chuyên mục: Trích báo tạp chí
Ngày đăng: 25/07/2013

1/. Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2013. - 20tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Bế giảng 02 lớp đào tạo nâng cao nghề dệt thổ cẩm và gốm Bàu Trúc tại làng nghề dệt Mỹ nghiệp và Bàu Trúc; Kiểm tra tiến độ xây dựng nhà máy Bia Sài gòn Ninh Thuận; Thị trường hàng hóa đáng quan tâm trong tuần về kinh doanh xăng dầu có nhiều sai phạm ...

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001829

2/.  Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2013. - 20tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; Nhà đầu tư ngoại tìm kiếm cơ hội phát triển điện gió tại Ninh Thuận ...

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001830

3/.  Công báo. - Ninh Thuận : Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, 2013. - 52tr. ; 29cm.

Tóm tắt: Văn bản qui phạm pháp luật và các văn bản khác ...

Ký hiệu môn loại: 340.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001834

4/.  Công báo. - Ninh Thuận : Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, 2013. - 67tr. ; 29cm.

Tóm tắt: Văn bản qui phạm pháp luật và các văn bản khác ...

Ký hiệu môn loại: 340.05

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001833

5/. Bản tin hoạt động. - Ninh Thuận : Nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Ninh Thuận, 2013. - 11tr. : hình ảnh ; 28cm.

Tóm tắt: Ban chỉ đạo Dự án hỗ trợ Tam nông tỉnh đánh giá kết quả thực hiện dự án trong quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý sổ tay Quỹ phát triển kinh tế phụ nữ; Phát triển chuỗi giá trị vì người nghèo...

Ký hiệu môn loại: 630.5

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001835

6/. Bản tin Khoa học Công nghệ. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, 2013. - 8tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm  tắt: Hội nghị tổng kết tình hình triển khai quyết định 144/2006/QĐ-TTG và quyết định số 118/QĐ - TTG; Triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; Ninh Thuận công bố kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu ...

Ký hiệu môn loại: 605

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001831

7/. Bản tin Khoa học Công nghệ và Doanh nghiệp. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, 2013. - 16tr. : hình ảnh ; 27cm.

Nguồn: BBT