- Đăng Nhập  
 
   Trích báo, tạp chí    
Tài liệu trích báo tạp chí tháng 12/2013
Chuyên mục: Trích báo tạp chí
Ngày đăng: 23/12/2013

1/. Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2013. - 20tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Bản tin trong tỉnh về thị trường hàng hóa, xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh, tinh thế giới...

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001874

2/. Bản tin Công thương : Lưu hành nội bộ. - Ninh Thuận : Sở Công thương Ninh Thuận, 2013. - 20tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Tin trong tỉnh : Hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg có hiệu lực; Quy định về cơ chế bảo vệ người tố cáo; Lễ trao giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Ninh Thuận năm 2012....Gồm các tin  thị trường hàng hóa đáng quan tâm; xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh; tin thế giới, doanh nghiệp cần biết.

Ký hiệu môn loại: 338.005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001873

3/. Bản tin Thông báo nội bộ : Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ. - Ninh Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận, 2013. - 48tr. : hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Tóm tắt sơ lược tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Ký hiệu môn loại: 324.2597005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001871

4/. Trường THPT Tháp Chàm hành trình 20 năm. - Ninh Thuận : Trường Trung học phổ thông Tháp Chàm, 2013. - 56tr. : hình ảnh ; 27cm.         

Đầu trang nhan đề: Trường Trung học phổ thông Tháp Chàm

Tóm  tắt: Mừng kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Tháp Chàm thầy cô và học sinh cùng chào đón ngày hội kỷ niệm 20 năm thành lập trường (1993 - 2013).

Ký hiệu môn loại: 344.597

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001880  

5/. Bản tin Khoa học Công nghệ. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, 2013. - 8tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Bản tin hội nghị thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng và sơ kết 03 năm thực hiện chương trình quốc gia năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020.

Ký hiệu môn loại: 605

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001875-1876

6/. Bản tin Y tế Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Sở Y tế. - 22tr. : hình ảnh ; 27cm. - (Vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân)         

Đầu trang nhan đề: Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe. Sở Y tế

Tóm tắt: Lễ ra quân thực hiện đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 - 2015, bản tin về y tế ....

Ký hiệu môn loại: 610.5

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001877

7/. Thông tin Khoa học Công nghệ : Hoạt động thông tin, tuyên truyền của tỉnh Ninh Thuận Phục vụ chương trình phát triển Điện hạt nhân. Cần sớm xây dựng đề án cơ giới hóa ngành mía đường tỉnh Ninh Thuận. - Ninh Thuận : Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận, 2013. - 48tr. : hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Những hoạt động thông tin, tuyên truyền của tỉnh Ninh Thuận phục vụ chương trình phát triển Điện hạt nhân và tháo gỡ khó khăn cho các trung tâm ứng dụng khoa học, công nghệ, tự chủ là tất yếu; cần sớm xây dựng đề án cơ giới hóa ngành mía đường tỉnh Ninh Thuận.    

Ký hiệu môn loại: 605 

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001878-1879

8/. Văn nghệ Ninh Thuận : Tạp chí sáng tác, nghiên cứu, phê bình văn học nghệ thuật. - Ninh Thuận : Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận, 2013. - 100tr. ; 24cm.

Ký hiệu môn loại: 895.922080005

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DCTC.001872 

Nguồn: BBT